Η ελευθερία χωρίς τη μάθηση είναι πάντα σε κίνδυνο· η μάθηση χωρίς ελευθερία είναι πάντα μάταιη. Τζων Κέννεντυ .-
Η ευτυχία είναι απλή, σαν τη σκέψη ενός παιδιού .-
~ Η αγάπη αποτελείται απο μια μοναδική ψυχή που κατοικεί σε δύο σώματα! (Αριστοτέλης) ~ Όταν δεν έχεις κάνει αυτό που αγαπάς , πρέπει να αγαπάς αυτό που έχεις.- (Σίλερ).-
~ Το μόνο κόσμημα, που δεν υπόκειται σε φθορά είναι η Γνώση.- (Φούλερ).-
~ Εκείνο που γνωρίζουμε είναι μηδανηνό , ενώ εκείνο που αγνοούμε είναι άπειρο .(Λαπλάς).-
~ Είναι σκληρό να αποτύχεις , είναι όμως πιο σκληρό το να μην έχεις δοκιμάσει να πετύχεις. (Θ Ρούσβελτ).- 'Αλλο σκευάσματα και άλλο κατασκευάσματα ,-
`~ Ηγλώσσα της καρδιάς είναι τα μάτια. (Γ.Σανδή).-
~ Ο Ευφυής άνθρωπος αλλάζει γνώμη , ο ανόητος ποτέ.(Στερό).-
~ Η Ζωή είναι όμορφη όταν θέλουμε να την βλέπουμε όμορφη. (stamos).- Οι ιδέες πεθαίνουν όταν σταματήσεις να αγωνίζεσαι για αυτές.

Δευτέρα, 1 Αυγούστου 2016

Η Εφημερίδα μας ARFARA NEWS το αγιάζι της ενημέρωσης Τρίτη 02 Αυγούστου 2016

  Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS  το αγιάζι της ενημέρωσης Τρίτη 02  Αυγούστου  2016 :
~
Μάθε να υπομένης ανδρείως τους πειρασμούς, οιουσδήποτε και αν επιτρέψη ο Κύριος... Μη ζητής εις τας θλίψεις σου παράκλησιν από τους ανθρώπους, δια να παρακληθής από τον Θεόν.
Γέροντας Ιωσήφ ο Αγιορείτης († 1959 μ.Χ.)
 

~Αρφαρά Ι. Ν.  Αγίων  Θεοδώρων  παράκληση και ανάγνωση Ιερού Ευαγγελίου 2-8-2016: https://youtu.be/DLXupODvSYw  .-  

~Παράκληση στην Παναγία μας στον Ι.Ν. Άγιοι Θεόδωροι Αρφαρών Τρίτη 2-8-2016:

~ΑΡΦΑΡΑ Παράκληση στην Παναγία μας Τρίτη 2-8-2016 Άγιοι Θεόδωροι Αρφαρών Μεσσηνίας : https://youtu.be/tg1BGU9DTEs .-   

 
Όσιος Μάρκος ο ασκητής και ΘαυματουργόςΌποιος ενθυμείται τα προηγούμενα σφάλματα του, προφυλάσσεται από τα μέλλοντα.
2 Αυγούστου
Εύρεσις και ανακομιδή των Ιερών λειψάνων του αγίου πρωτομάρτυρος και αρχιδιακόνου Στεφάνου (428). Μάρτυρος Φωκά. Νεομάρτυρος Θεοδώρου, του εν Δαρδανελλίοις (†1690). Οσίων Ιουστινιανού Β` του ευσεβούς βασιλέως και Βασιλείου του δια Χριστόν σαλού. Οσίας Φωτεινής, της εν Κύπρω. ~
Στις 02/08/2016 εορτάζουν:
Ανακομιδή του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Πρωτομάρτυρα Στεφάνου, Άγιος Θεόδωρος ο Νεομάρτυρας που μαρτύρησε στα Δαρδανέλια
~
Ἦχος δ’. Ταχὺ προκατάλαβε.
- Βασίλειον διάδημα, ἐστέφθη σὴ κορυφή, ἐξ ἄθλων ὧν ὑπέμεινας, ὑπὲρ Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ, μαρτύρων Πρωτόαθλε, σὺ γὰρ τὴν Ἰουδαίων ἀπελέγξας μανίαν, εἶδές σου τὸν Σωτῆρα, τοῦ Πατρὸς δεξιόθεν. Αὐτόν οὖν ἐκδυσώπει ἀεί, ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν.
~* Απολυτίκιο Ανακομιδής των Ιερών Λειψάνων Αγ. Στεφάνου του Πρωτομάρτυρος - 2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ   : https://youtu.be/qbai_Y7SMgU .-


~Όσιος Αντώνιος ο νέος ο Θαυματουργός  Άγιοι Επτά Μακκαβαίοι, η μητέρα τους Σολομονή και ο διδάσκαλός τους Ελεάζαρος Αγία Ελέσα Οσιομάρτυς που μαρτύρησε στα Κύθηρα  Σύναξη της Παναγίας Ταυριώτισσας στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου Ταύρου Ανακομιδή του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Πρωτομάρτυρα Στεφάνου, Άγιος Θεόδωρος ο Νεομάρτυρας που μαρτύρησε στα Δαρδανέλια
Όσιος Παΐσιος ο Αγιορείτης

Όσιος Παΐσιος ο Αγιορείτης
 
Άγιος Καλλίνικος

Άγιος Καλλίνικος
 
Οσία Ειρήνη η Χρυσοβαλάντου

Οσία Ειρήνη η Χρυσοβαλάντου
 
Άγιος Ακάκιος

Άγιος Ακάκιος
 
Άγιος Ευστάθιος που μαρτύρησε στην Άγκυρα

Άγιος Ευστάθιος που μαρτύρησε στην Άγκυρα
 
Άγιος Παντελεήμων ο Μεγαλομάρτυς και Ιαματικός

Άγιος Παντελεήμων ο Μεγαλομάρτυς και Ιαμ....
 
Αγία Παρασκευή η Οσιομάρτυς

Αγία Παρασκευή η Οσιομάρτυς
 
Οσία Μακρίνα αδελφή του Μεγάλου Βασιλείου

Οσία Μακρίνα αδελφή του Μεγάλου Βασιλείου
 
Όσιος Δίος

Όσιος Δίος
 
Σύναξη των Ρώσων αγίων των εν Γαλλία τελειωθέντων

Σύναξη των Ρώσων αγίων των
***  ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Ϛ´ 8 - 15
8 Στέφανος δὲ πλήρης πίστεως καὶ δυνάμεως ἐποίει τέρατα καὶ σημεῖα μεγάλα ἐν τῷ λαῷ. 9 ἀνέστησαν δέ τινες τῶν ἐκ τῆς συναγωγῆς τῆς λεγομένης Λιβερτίνων καὶ Κυρηναίων καὶ Ἀλεξανδρέων καὶ τῶν ἀπὸ Κιλικίας καὶ Ἀσίας συζητοῦντες τῷ Στεφάνῳ, 10 καὶ οὐκ ἴσχυον ἀντιστῆναι τῇ σοφίᾳ καὶ τῷ πνεύματι ᾧ ἐλάλει. 11 τότε ὑπέβαλον ἄνδρας λέγοντας ὅτι Ἀκηκόαμεν αὐτοῦ λαλοῦντος ῥήματα βλάσφημα εἰς Μωϋσῆν καὶ τὸν Θεόν· 12 συνεκίνησάν τε τὸν λαὸν καὶ τοὺς πρεσβυτέρους καὶ τοὺς γραμματεῖς, καὶ ἐπιστάντες συνήρπασαν αὐτὸν καὶ ἤγαγον εἰς τὸ συνέδριον, 13 ἔστησάν τε μάρτυρας ψευδεῖς λέγοντας· Ὁ ἄνθρωπος οὗτος οὐ παύεται ῥήματα βλάσφημα λαλῶν κατὰ τοῦ τόπου τοῦ ἁγίου καὶ τοῦ νόμου· 14 ἀκηκόαμεν γὰρ αὐτοῦ λέγοντος ὅτι Ἰησοῦς ὁ Ναζωραῖος οὗτος καταλύσει τὸν τόπον τοῦτον καὶ ἀλλάξει τὰ ἔθη ἃ παρέδωκεν ἡμῖν Μωϋσῆς. 15 καὶ ἀτενίσαντες εἰς αὐτὸν ἅπαντες οἱ καθεζόμενοι ἐν τῷ συνεδρίῳ εἶδον τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ὡσεὶ πρόσωπον ἀγγέλου.
ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Ζ´ 1 - 5
1 Εἶπε δὲ ὁ ἀρχιερεύς· Εἰ ἄρα ταῦτα οὕτως ἔχει; 2 ὁ δὲ ἔφη· Ἄνδρες ἀδελφοὶ καὶ πατέρες, ἀκούσατε. ὁ Θεὸς τῆς δόξης ὤφθη τῷ πατρὶ ἡμῶν Ἀβραὰμ ὄντι ἐν τῇ Μεσοποταμίᾳ πρὶν ἢ κατοικῆσαι αὐτὸν ἐν Χαρράν, 3 καὶ εἶπε πρὸς αὐτόν· ἔξελθε ἐκ τῆς γῆς σου καὶ ἐκ τῆς συγγενείας σου, καὶ δεῦρο εἰς γῆν ἣν ἄν σοι δείξω. 4 τότε ἐξελθὼν ἐκ γῆς Χαλδαίων κατῴκησεν ἐν Χαρράν. κἀκεῖθεν μετὰ τὸ ἀποθανεῖν τὸν πατέρα αὐτοῦ μετῴκισεν αὐτὸν εἰς τὴν γῆν ταύτην εἰς ἣν ὑμεῖς νῦν κατοικεῖτε· 5 καὶ οὐκ ἔδωκεν αὐτῷ κληρονομίαν ἐν αὐτῇ οὐδὲ βῆμα ποδός, καὶ ἐπηγγείλατο δοῦναι αὐτῷ εἰς κατάσχεσιν αὐτὴν καὶ τῷ σπέρματι αὐτοῦ μετ’ αὐτόν, οὐκ ὄντος αὐτῷ τέκνου.
ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Ζ´ 47 - 60
47 Σολομὼν δὲ ᾠκοδόμησεν αὐτῷ οἶκον. 48 ἀλλ’ οὐχ ὁ ὕψιστος ἐν χειροποιήτοις ναοῖς κατοικεῖ, καθὼς ὁ προφήτης λέγει· 49 ὁ οὐρανός μοι θρόνος, ἡ δὲ γῆ ὑποπόδιον τῶν ποδῶν μου· ποῖον οἶκον οἰκοδομήσετέ μοι, λέγει Κύριος, ἢ τίς τόπος τῆς καταπαύσεώς μου; 50 οὐχὶ ἡ χείρ μου ἐποίησε ταῦτα πάντα; 51 Σκληροτράχηλοι καὶ ἀπερίτμητοι τῇ καρδίᾳ καὶ τοῖς ὠσίν, ὑμεῖς ἀεὶ τῷ Πνεύματι τῷ ἁγίῳ ἀντιπίπτετε, ὡς οἱ πατέρες ὑμῶν καὶ ὑμεῖς. 52 τίνα τῶν προφητῶν οὐκ ἐδίωξαν οἱ πατέρες ὑμῶν; καὶ ἀπέκτειναν τοὺς προκαταγγείλαντας περὶ τῆς ἐλεύσεως τοῦ δικαίου, οὗ νῦν ὑμεῖς προδόται καὶ φονεῖς γεγένησθε. 53 οἵτινες ἐλάβετε τὸν νόμον εἰς διαταγὰς ἀγγέλων καὶ οὐκ ἐφυλάξατε. 54 Ἀκούοντες δὲ ταῦτα διεπρίοντο ταῖς καρδίαις αὐτῶν καὶ ἔβρυχον τοὺς ὀδόντας ἐπ’ αὐτόν. 55 ὑπάρχων δὲ πλήρης Πνεύματος ἁγίου, ἀτενίσας εἰς τὸν οὐρανὸν εἶδε δόξαν Θεοῦ καὶ Ἰησοῦν ἑστῶτα ἐκ δεξιῶν τοῦ Θεοῦ, 56 καὶ εἶπεν· Ἰδοὺ θεωρῶ τοὺς οὐρανοὺς ἀνεῳγμένους καὶ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἐκ δεξιῶν τοῦ Θεοῦ ἑστῶτα. 57 κράξαντες δὲ φωνῇ μεγάλῃ συνέσχον τὰ ὦτα αὐτῶν καὶ ὥρμησαν ὁμοθυμαδὸν ἐπ’ αὐτόν, 58 καὶ ἐκβαλόντες ἔξω τῆς πόλεως ἐλιθοβόλουν. καὶ οἱ μάρτυρες ἀπέθεντο τὰ ἱμάτια αὐτῶν παρὰ τοὺς πόδας νεανίου καλουμένου Σαύλου, 59 καὶ ἐλιθοβόλουν τὸν Στέφανον, ἐπικαλούμενον καὶ λέγοντα· Κύριε Ἰησοῦ, δέξαι τὸ πνεῦμά μου. 60 θεὶς δὲ τὰ γόνατα ἔκραξε φωνῇ μεγάλῃ· Κύριε, μὴ στήσῃς αὐτοῖς τὴν ἁμαρτίαν ταύτην. καὶ τοῦτο εἰπὼν ἐκοιμήθη. Σαῦλος δὲ ἦν συνευδοκῶν τῇ ἀναιρέσει αὐτοῦ.

~*  ΚΑΛΑΜΑΤΑ   "Ναυτίλος"  μπάνια , ταβέρνα καφέ , μεζέδες , με ζωντανή μουσική Τρ, Πε , Σα , τηλ. 27210-82562 παραλία 02/8/2016 :  https://youtu.be/-gXxGJeLmZw  .-

*** 52.000 επισκέπτες κρουαζιέρας το 2015 στο λιμάνι της Καλαμάτας 
 Στον Πειραιά, θα βρεθεί σήμερα ο δήμαρχος, Παναγιώτης Νίκας, σε προγραμμτισμένη συνάντηση με τον Θεόδωρο Κόντε, Πρόεδρο της Ενώσεως Εφοπλιστών Κρουαζιεροπλοίων και Φορέων Ναυτιλίας και με μέλη του Δ.Σ. αυτής, με αντικείμενο την προσέλκυση περισσοτέρων κρουαζιεροπλοίων στο λιμένα Καλαμάτας.
Η πολιτική του Δήμου Καλαμάτας για την υποδοχή κρουαζιεροπλοίων, σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή, έχει σκοπό να αναδείξει τα πλεονεκτήματα του λιμένα και της πόλης για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών και των σκαφών, στα οποία αυτοί επιβαίνουν.
Στο σχετικό δελτίο Τύπου που εξέδωσε, σημειώνει μεταξύ άλλων: "Ο δήμος Καλαμάτας υποδέχεται τους επισκέπτες στο λιμένα, τους προσφέρει χάρτες, συμβολικά δώρα και τους δίδει πληροφορίες.
Επίσης, με έργα που έχει πραγματοποιήσει, διευκολύνει την πρόσβασή τους στο κέντρο της πόλης, όπως με το μεγάλο πεζοδρόμιο στις οδούς Φαρών και Πλάτωνος, την ανάπλαση στα Ουζάκια που θα ακολουθήσει, τις λοιπές αναπλάσεις στο κέντρο της πόλης, καθώς και με την τοποθέτηση κατάλληλης σήμανσης.
 Ως εναλλακτική διαδρομή, μπορούν οι τουρίστες των κρουαζιεροπλοίων να επιλέξουν εκείνη του κεντρικού διαδρόμου του Δημοτικού Πάρκου Σιδηροδρόμων, όπου έχει γίνει διάστρωση με κυβόλιθους, κατάλληλη ιδίως για επισκέπτες μεγάλης ηλικίας και άτομα με κινητικά προβλήματα, ώστε να προσεγγίζουν ακόμη πιο εύκολα το κέντρο και το ιστορικό κέντρο της Καλαμάτας.
Ακόμη, ο Δήμος Καλαμάτας έχει συνάψει προγραμματική σύμβαση με το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, για την παραλαβή και διαχείριση των οικιακών στερεών αποβλήτων των πλοίων που προσεγγίζουν τον λιμένα της Καλαμάτας και ιδίως των κρουαζιεροπλοίων.
 Με τον τρόπο αυτό, καθίσταται η Καλαμάτα πιο ανταγωνιστική ως πόλη στην υποδοχή των κρουαζιεροπλοίων, καθώς το κόστος που προσδιορίσθηκε είναι εξαιρετικά χαμηλό για τα σκάφη αυτά, σε σχέση με όσα πρέπει να καταβάλουν σε άλλα λιμάνια. Σε συνέχεια αυτού, έχει κατατεθεί προς έγκριση στο Υπουργείο Ναυτιλίας ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων. Ακόμη, στο λιμένα Καλαμάτας εφαρμόζεται ο κώδικας ασφαλείας ISPS, ενώ όλα τα πλοία μπορούν να προμηθευτούν από εδώ καθαρό πόσιμο νερό.
  52.000 επισκέπτες πέρυσι
Στο λιμάνι Καλαμάτας, εκπρόσωποι του δήμου Καλαμάτας υποδέχθηκαν περί τους 52.000 τουρίστες – επιβάτες κρουαζιεροπλοίων, καθώς έγιναν περί τις 35 αφίξεις τέτοιων σκαφών κατά τη διάρκεια του 2015, με προφανή θετικά αποτελέσματα για την τοπική αγορά της Καλαμάτας και την οικονομία της περιοχής μας. Σκοπός του Δήμου είναι να αυξηθεί ο αριθμός των κρουαζιεροπλοίων που φθάνουν στο λιμάνι Καλαμάτας και των επισκεπτών.
  Δύο ειδικά φυλλάδια 
Για το λόγο αυτό και σε συνέχεια παραγωγής άλλου προωθητικού οπτικοακουστικού και εντύπου υλικού, ο Δήμος Καλαμάτας δημιούργησε δύο φυλλάδια, στην ελληνική και στην αγγλική, ώστε να αναδείξει το λιμάνι, την πόλη και την περιοχή μας στους επιχειρηματίες της κρουαζιέρας και του τουρισμού.
Ο δήμαρχος θα παραδώσει σήμερα μεγάλο αριθμό φυλλαδίων, ιδίως στην αγγλική, στους εκπροσώπους της Ενώσεως Εφοπλιστών Κρουαζιεροπλοίων και Φορέων Ναυτιλίας, για την ενημέρωση των εταιρειών τους και, κυρίως, για τη διανομή του εντύπου υλικού σε διεθνείς εκθέσεις του κλάδου της κρουαζιέρας, όπως αυτές στο Μαϊάμι των ΗΠΑ, στο Βερολίνο και άλλες.Α.Π.

***  Φυτεία με 103 δενδρύλλια κάνναβης εντοπίστηκε σε δασική περιοχή της Καλαμάτας
Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για την ταυτοποίηση και τη σύλληψη των καλλιεργητών
 Στο πλαίσιο στοχευμένων ενεργειών και δράσεων για την καταπολέμηση της καλλιέργειας δενδρυλλίων κάνναβης, εντοπίστηκε σε δασική περιοχή του Δήμου Καλαμάτας Μεσσηνίας, φυτεία αποτελούμενη από -103- δενδρύλλια κάνναβης.
Ειδικότερα, μετά από κατάλληλη αξιολόγηση και αξιοποίηση στοιχείων, πραγματοποιήθηκε σήμερα (1.8.2016) το πρωί, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Καλαμάτας, επιχείρηση και εξερεύνηση σε δασική περιοχή του Δήμου Καλαμάτας Μεσσηνίας.
Κατά την εξερεύνηση, εντοπίστηκε ειδικά διαμορφωμένος και κατάλληλα εκχερσωμένος χώρος, στον οποίο καλλιεργούνταν -103- δενδρύλλια κάνναβης, ύψους από 30 εκατοστά έως 200 εκατοστά περίπου, τα οποία εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν.
Επιπλέον, στο χώρο της φυτείας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν αντικείμενα που σχετίζονται με την καλλιέργεια των φυτών κάνναβης.
Το προανακριτικό έργο διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Καλαμάτας, ενώ οι αστυνομικές έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των καλλιεργητών της φυτείας.

*** Στεγνώνει τη Μεσσηνία η λειψυδρία
Παλαιωμένα συστήματα, διαρροές και υδροβόρες καλλιέργειες συνθέτους ένα απειλητικό πάζλ 
   Είναι στραβό το κλίμα για τους αγρότες και στη Μεσσηνία, μετά τις ανακοινώσεις με τα φορολογικά μέτρα, έρχεται και το πρόβλημα της λειψυδρίας, με αποτέλεσμα να σκάσει ο…γάιδαρος.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας, αλλά και από συζήτηση με τον ειδικό επιστήμονα και επικεφαλής της "Συμμαχίας Πολιτών" στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας, Μιχάλη Αντωνόπουλο, φαίνεται ότι το πρόβλημα στον πρωτογενή τομέα του Νομού μας, θα γίνεται όλο και πιο δύσκολο.
Ειδικότερα, στη Μεσσηνία, οι πλέον σκληρά δοκιμαζόμενες περιοχές σε ό,τι αφορά την άρδευσή τους είναι η περιοχή της Μάνης, της Πυλίας αλλά και της Μεσσήνης, με εξαίρεση κάποιες εκτάσεις που έχει ο ΓΟΕΒ.
Γενικότερα, όμως, η Μεσσηνία, με την παρατεταμένη ξηρασία, αντιμετωπίζει προβλήματα, αφού οι υπάρχουσες γεωτρήσεις δεν είναι δυνατόν να καλύψουν τις υπάρχουσες ανάγκες.
Ήδη στο δήμο Πύλου - Νέστορος ανακοινώθηκαν περιοριστικά μέτρα στην κατανάλωση νερού (σύμφωνα με τον κανονισμό ύδρευσης) από τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Πύλου (Δ.Ε.Υ.Α.Π.) λόγω μείωσης των υδατικών αποθεμάτων. Έτσι, αποφασίστηκε ο καθορισμός ανώτατων ορίων ημερήσιας κατανάλωσης νερού ανά άτομο τα 220 λίτρα, για το διάστημα έως 31/8/2016, καθώς και την προσωρινή διακοπή της παροχής νερού για όσους υπερβαίνουν τα ανωτέρω όρια.
Ο δε πρόεδρος της ΔΕΥΑ Πύλου θα ορίζει με απόφασή του την περιοχή και το χρόνο εφαρμογής των ορίων, σύμφωνα με τις κατά τόπους συνθήκες και τα υδατικά αποθέματα.
Παράλληλα, όμως, προκύπτει και κάτι ακόμη. Οι υπάρχουσες υποδομές στο Νομό αποδεικνύονται ανεπαρκείς για να καλύψουν το υδάτινο έλλειμμα, το οποίο μέρα με τη μέρα διογκώνεται εξαιτίας και της κλιματικής αλλαγής.
  Προβλήματα και στους γειτονικούς νομούς
 Αντιμέτωποι με τα προβλήματα που δημιουργεί η λειψυδρία στα περισσότερα μέρη της Πελοποννήσου είναι οι παραγωγοί της και πιέζουν να δοθούν λύσεις ώστε να μην υπάρξουν επιπτώσεις στην παραγωγή, σύμφωνα με ανάλογο ρεπορτάζ στην εφημερίδα "Ύπαιθρος Χώρα".
Ειδικότερα, στην Αρκαδία, τα προβλήματα που υπάρχουν είναι δεδομένα. Ήδη, τα πιο έντονα  καταγράφονται στην περιοχή της Βόρειας Κυνουρίας.
Στη Λακωνία, φέτος, τα προβλήματα είναι μεγάλα, αφού σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των παραγόντων το ποσοστό των βροχοπτώσεων είναι στο 20-25% σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές και το χαμηλότερο της τελευταίας 25ετίας, ενώ ο Δήμαρχος Μονεμβασιάς, Ηρακλής Τριχείλης, με σχετική ανακοίνωση, κατέγραψε το πρόβλημα της λειψυδρίας, καλώντας τους παραγωγούς να περιορίσουν την άρδευση.
  Στερεύουν και οι γεωτρήσεις στην Κρήτη
 Σήμα κινδύνου εκπέμπουν οι δήμαρχοι της Κρήτης, που με φόντο τη λειψυδρία έχουν περιορίσει την παροχή νερού για άρδευση, διευκρινίζοντας ότι η στάθμη στις γεωτρήσεις έχει πέσει δραματικά. Την ίδια ώρα, βάσει μετρήσιμων στοιχείων του Συνδέσμου Ελαιοκομικών Δήμων Κρήτης, η καταστροφή από τις καιρικές συνθήκες μόνο στα ελαιόδεντρα ξεπερνά τα 75 εκατομμύρια ευρώ καθώς έχει προκαλέσει προβλήματα σε 19 εκατομμύρια ελαιόδεντρα. Από τα Χανιά μέχρι και τη Σητεία, οι συνθήκες είναι πρωτόγνωρες, όπως εξηγούν οι παραγωγοί που σε μεγάλο ποσοστό έχουν αποφασίσει να καθυστερήσουν την νέα καλλιεργητική περίοδο.
  Ελλείψεις και διαρροές
 Ο κ. Αντωνόπουλος υπογραμμίζει ότι τα προβλήματα της αστικής χρήσης νερού στην περιοχή μας εντοπίζονται κυρίως στην ορθή διανομή και στον περιορισμό των απωλειών, που κυμαίνονται από 20% ως 30%, αλλά αναφέρονται και περιπτώσεις που ξεπερνούν το 50% της υδροδοτούμενης παροχής και οφείλονται κυρίως στην παλαιότητα, λειτουργία και συντήρηση των δικτύων και γενικά στη διαχείρισή τους.
Αναφορικά με τη γεωργική χρήση: Η ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα της οικονομίας έχει άμεση σχέση και απόλυτη εξάρτηση με τις ανθρώπινες επεμβάσεις στο ισοζύγιο νερού (ποσοτικό και ποιοτικό) και συνεπώς και με τις κύριες χρήσεις νερού.
Όπως σημειώνει, η ορθολογική διαχείριση (ανάπτυξη και προστασία) των πηγών νερού συνυπάρχουν και εξαρτώνται από τις δραστηριότητες και το περιβάλλον του αγροτικού χώρου (αναδασώσεις, διευθετήσεις λεκανών απορροής, κατασκευή επιφανειακών ταμιευτήρων, εμπλουτισμός υπόγειων υδροφόρων κλπ.). Δηλαδή, έργα αναγκαία για την εξασφάλιση νερού, που όμως δε γίνονται.
Ανάμεσα στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η γεωργική χρήση νερού, συμπεριλαμβάνει: Τις υπεραρδεύσεις. Τις σοβαρές απώλειες στα δίκτυα διανομής. Την παντελή έλλειψη πληροφόρησης για τον προσδιορισμό και τις υδατικές ανάγκες των φυτικών καλλιεργειών. Την ανύπαρκτη ουσιαστικά παιδεία σε γυμνάσια και λύκεια. Και την έλλειψη προγραμμάτων έρευνας για την ανάπτυξη σχετικής τεχνογνωσίας και τεχνολογίας.
Προσθέτει, ότι «η έλλειψη έργων ανάκτησης και επαναχρησιμοποίησης εκροών αστικών υγρών αποβλήτων, κυρίως για άρδευση, δημιουργεί πρόβλημα αξιοποίησης, προστασίας και διατήρηση άλλων υδατικών πόρων». Του Αντώνη Πετρόγιαννη

***  Άλλα 103 «ορφανά» χασισόδεντρα στον Ταΰγετο (φωτογραφίες) 
 
Άλλη μια ορφανή χασισοφυτεία εντόπισαν χθες το πρωί οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Καλαμάτας, αυτή τη φορά με 103 δενδρύλλια, στον Ταΰγετο.
Η φυτεία εντοπίσθηκε στη δασική περιοχή «Καψαρίνος» στη Νέδουσα.
Μετά από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών χθες το πρωί οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν επιχείρηση στην περιοχή.
Κατά την εξερεύνηση, εντοπίστηκε ειδικά διαμορφωμένος και κατάλληλα εκχερσωμένος χώρος 70 τ.μ., στον οποίο καλλιεργούνταν 103 δενδρύλλια κάνναβης, ύψους από 30 εκατοστά έως 2 μέτρα περίπου, τα οποία εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν.
Επιπλέον, στο χώρο της φυτείας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν αντικείμενα που σχετίζονται με την καλλιέργεια των φυτών κάνναβης. Οι καλλιεργητές πότιζαν τα δενδρύλλια με σύστημα με σταγονίδια και με νερό που εξασφάλιζαν από πηγή της περιοχής.
Το προανακριτικό έργο διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Καλαμάτας, ενώ οι αστυνομικές έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των καλλιεργητών της φυτείας.
  
*** Στα ύψη και  σήμερα ο υδράργυρος στην Καλαμάτα 
Ο καιρός στην πόλη της Καλαμάτας για  σήμερα Τρίτη 02/8/2016 προβλέπεται αίθριος.
Κατά τη διάρκεια των νυχτερινών ωρών ο ουρανός θα είναι καθαρός και ξάστερος. Η ημέρα θα ξεκινήσει και θα κυλήσει με ηλιοφάνεια. Το ίδιο μοτίβο θα διατηρηθεί καθ`όλη τη διάρκεια της ημέρας.
Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί στα ίδια επίπεδα και θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου.
Η υγρασία θα κυμανθεί από 25-70%.
Οι άνεμοι αρχικά θα πνέουν ασθενείς, από Β-ΒΑ διευθύνσεις, με ένταση 2-3 μποφόρ, το πρωί θα στραφούν σε Ν, με ένταση 1-2 μποφόρ, τις μεσημβρινές ώρες θα ενισχυθούν, στα 2-3 μποφόρ, το απόγευμα θα στραφούν σε Δ-ΒΔ, με ένταση 3-4 μποφόρ και το βράδυ θα στραφούν σε Β-ΒΔ, με ένταση 2-3 μποφόρ.
Ο δείκτης υπεριώδους ακτινοβολίας (U.V.) κατά τις μεσημβρινές ώρες θα βρίσκεται στο 8.5 (Πολύ Υψηλός).
Ο κώδικας επικινδυνότητας πυρκαγιάς για το Νομό Μεσσηνίας θα βρίσκεται στην κατηγορία 3 (Υψηλή).
Επιμέλεια: Κώστας Μενούνος(Κώστας_Καλαμάτα) για το www.meteoclub.gr και το http://kalamata.meteoclub.gr/

*** Ο λαός γλέντι θέλει… 
Λευκή νύχτα, κόκκινη νύχτα, και τώρα κολυμβητική νύχτα. Τι άλλο μπορεί να θέλει ένας δημότης, ένας επιχειρηματίας, από μια Δημοτική Αρχή; Να σταματήσει τις αποσπασματικές και αντιαισθητικές εκδηλώσεις και να κάτσει να φτιάξει ένα πρόγραμμα σοβαρό για την ανάπτυξη της περιοχής;
Όχι αυτά δεν γίνονται στην Καλαμάτα. Πρώτα και κύρια γιατί δεν δίνουν ψήφους. Ας σταματήσουμε εδώ κι ας μην το… φιλοσοφήσουμε περισσότερο.  Α.Π.  

***  Ο βραβευμένος Chef Χρύσανθος Καραμολέγκος δημιουργεί στο εστιατόριο Barbouni στην Costa Navarino 
Η Costa Navarino, ο κορυφαίος προορισμός αειφορίας στη Μεσσηνία, ανακοινώνει  ακόμη μία υψηλού επιπέδου συνεργασία στον τομέα της γαστρονομίας, αυτή τη φορά με το βραβευμένο Chef Χρύσανθο Καραμολέγκο, στο εστιατόριο “Barbouni” που εστιάζει κυρίως στο φρέσκο ψάρι.
Ο Χρύσανθος Καραμολέγκος είναι  από τους πλέον προικισμένους και δημιουργικούς Έλληνες σεφ, που έχει διαχρονικά αποδείξει το εύρος του ταλέντου του και την υψηλή ποιότητα της δουλειάς του.
Η σύμπραξή του με το εστιατόριο “Barbouni”, το αγαπημένο όλων των επισκεπτών της Costa Navarino, στοχεύει στη δημιουργία υψηλής κουζίνας με έναν τρόπο χαλαρό, όπως ταιριάζει σε ένα εστιατόριο που βρίσκεται μια ανάσα από το κύμα.  Παραδοσιακές ελληνικές συνταγές συνδυάζονται επιδέξια με γεύσεις και υλικά  από όλο τον κόσμο.  Κεντρικός άξονας του μενού είναι το φρέσκο ψάρι ενώ οι πρώτες ύλες προέρχονται από τα μποστάνια και τους βοτανόκηπους της Costa Navarino. Υφές και γεύσεις που φαινομενικά «κοντράρουν» όπως οι   σαρδέλες τεμπούρα με βινεγκρέτ σύκου και γλυκολέμονο, ή η μεσσηνιακή σφέλα συνδυασμένη με μαρμελάδα τομάτας και λεμονιού, μετουσιώνονται από τον Chef Καραμολέγκο σε μοναδικές γαστρονομικές εμπειρίες.
«Η προσδοκία μας είναι οι παραδοσιακές τοπικές συνταγές να αναδειχθούν σε ένα ξεχωριστό γαστριμαργικό ταξίδι για τους επισκέπτες μας", δήλωσε ο chef Χρύσανθος με αφορμή τη νέα αυτή συνεργασία.
Ο Executive General Director των δύο ξενοδοχείων της Costa Navarino Α. Δωροθέου, δήλωσε σχετικά «Με μεγάλη μας χαρά υποδεχόμαστε τον Chef Χρύσανθο Καραμολέγκο στην οικογένεια της Costa Navarino με τη βεβαιότητα ότι, με το εξαιρετικό του ταλέντο αλλά και το πάθος που τον διακρίνει σε ό,τι κάνει,  θα αναδείξει ακόμη περισσότερο το “Barbouni” και τη δημιουργική κουζίνα του. Το να παρέχουμε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες και να ξεπερνάμε τις προσδοκίες των επισκεπτών μας αποτελεί για εμάς σταθερό, διαχρονικό στόχο».
Χρύσανθος Καραμολέγκος
Ο chef  Χρύσανθος Καραμολέγκος γεννήθηκε στη Σαντορίνη. Σπούδασε στη Σχολή Τουρισμού της Αναβύσσου. Στη συνέχεια εργάστηκε στα ξενοδοχεία Ledra Marriott και Athenaeum Intercontinental της Αθήνας. Είχε συνεργασία με τα εστιατόρια Actuel, Καλλίστη στην Αθήνα καθώς επίσης και με  τα Selene  και Αλεξάνδρεια στη Σαντορίνη.
Το 1991 άνοιξε μαζί με τη Γεωργία Παπαϊωάννου την «Ντομάτα», οινομαγειρείο στο χώρο ενός παλιού εργοστασίου τοματοπολτού, στην παραλία Έξω Γωνιάς της Σαντορίνης, το οποίο βραβεύτηκε το 2004 ως ένα από τα 25 καλύτερα εστιατόρια της Ευρώπης από τους Financial Times (Nicholas Lander).

***   Υπό έλεγχο η φωτιά στη Λίμνη Ευβοίας, ανησυχία για το δεύτερο μέτωπο     Μάχη με τις φλόγες 
Σκληρή μάχη με τις φλόγες για τρίτη ημέρα δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη βόρεια Εύβοια.
Υπό έλεγχο τέθηκε η μεγάλη πυρκαγιά στη Λίμνη της βόρειας Ευβοίας, που ξέσπασε το Σάββατο και κατέκαψε χιλιάδες στρέμματα στην ευρύτερη περιοχή.
Η προσοχή της Πυροσβεστικής αυτή την ώρα στέφεται προς ένα μέτωπο, το οποίο κατευθύνεται νοτιότερα προς το Όρος Καντήλι, και συνεργεία εργάζονται για τη δημιουργία δύο αντιπυρικών ζωνών, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος να περάσει η φωτιά στο χωριό Τρούπι που βρίσκεται στους πρόποδες του βουνού.
Δεδομένα χάρτη
©2016 Δεδομένα χάρτη Google
Δεδομένα χάρτη©2016 Δεδομένα χάρτη Google
©2016 Δεδομένα χάρτη Google
Χάρτης
Δορυφόρος

 Επιλέξτε εδώ για να δείτε την εικόνα σε μεγέθυνση
«Πάμε καλύτερα από την Κυριακή, αλλά έχουμε ακόμα πάρα πολλή δουλειά» είχε δηλώσει νωρίτερα στο in.gr ο υπαρχηγός Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος, αντιστράτηγος Αθανάσιος Σερεντέλλος, που συντονίζει επί τόπου, από κοινού με τον υπαρχηγό Υποστήριξης αντιστράτηγο Βασίλειο Καπέλιο, τη σκληρή μάχη με τις φλόγες στην Εύβοια.
Από τις 6 το πρωί της Δευτέρας είχαν ξεκινήσει οι ρίψεις νερού από τα εναέρια μέσα. Από το μεσημέρι μάλιστα είχαν ενισχυθεί με έξι ελικόπτερα και δύο αεροσκάφη. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν και 140 πυροσβέστες με 58 οχήματα, 74 άτομα πεζοπόρου τμήματος, 30 στρατιώτες, 27 υδροφόρα οχήματα (ΟΤΑ και ιδιωτικά) και 12 χωματουργικά μηχανήματα.
Η περιοχή της Λίμνης Ευβοίας κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, προκειμένου να ενισχυθεί η παροχή άμεσης βοήθειας για την αποκατάσταση των ζημιών από την πύρινη λαίλαπα.
Δεκάδες άτομα είχαν εγκλωβιστεί το Σάββατο στις παραλίες Αγίου Γεωργίου και Γαλατάκη Λίμνης Ευβοίας, εξαιτίας της πυρκαγιάς που μαίνεται στην περιοχή. Συνολικά 44 άνθρωποι απεγκλωβίστηκαν από τις Λιμενικές Αρχές και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Λίμνης.
Η Λιμενική Αρχή Αιδηψού ενημερώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου για την ύπαρξη εγκλωβισμένων. Στις παραλίες έπλευσαν τέσσερα περιπολικά σκάφη του Λιμενικού - της Ακτοφυλακής και άλλα ιδιωτικά σκάφη, εντόπισαν, απεγκλώβισαν και μετέφεραν με ασφάλεια τους εγκλωβισμένους στο λιμάνι της Λίμνης.
Επίσης, το μεσημέρι της Κυριακής, λόγω επέκτασης της πυρκαγιάς, μεταφέρθηκαν για λόγους ασφαλείας, έξι μοναχές της Ιεράς Μονής Αγ. Νικολάου Γαλατάκη Ευβοίας στο λιμένα Λίμνης.
Εν τω μεταξύ, υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει στις 3 το απόγευμα σε πευκοδάσος στην περιοχή του Αμάραντου της Κόνιτσας. Σύμφωνα με τον δήμαρχο Κόνιτσας, Ανδρέα Παπασπύρου, η φωτιά προκλήθηκε πιθανότατα από κεραυνό.
Η επέμβαση της Πυροσβεστικής με 10 οχήματα ήταν άμεση, ενώ καθοριστική ήταν και η συμβολή μηχανημάτων του δήμου, που άνοιξαν δρόμους και έκαναν αντιπυρικές ζώνες.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά έχει περιοριστεί σε δύσβατη περιοχή ανάμεσα από τις κορυφές Κάμενικ και Μαριά, αλλά ελέγχεται από πεζοπόρα τμήματα και εκτιμάται πως μέχρι αύριο το πρωί θα έχει σβήσει.
Σύμφωνα με στοιχεία της Πυροσβεστικής, κατά τη διάρκεια του τελευταίου 12ωρου (06:00 – 18:00) εκδηλώθηκαν συνολικά 28 αγροτοδασικές πυρκαγιές.
Newsroom ΔΟΛ

***   Βερολίνο και Βιέννη ξεκαθαρίζουν στην Τουρκία ότι δεν εκβιάζονται    Απάντηση στον Τσαβούσογλου
Στην αντεπίθεση πέρασε το Βερολίνο μετά τις απειλές της τουρκικής κυβέρνησης ότι θα υπαναχωρήσει από τη συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση για τους πρόσφυγες, εάν δεν συμφωνηθεί η απελευθέρωση της βίζας για τους Τούρκους πολίτες.
«Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει η Γερμανία και η Ευρώπη να επιτρέψουν να εκβιαστούν» δήλωσε τη Δευτέρα ο αντικαγκελάριος της Γερμανίας Ζίγκμαρ Γκάμπριελ, απαντώντας στις προκλητικές δηλώσεις του τούρκου υπουργού Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου.
Επανέλαβε, επίσης, ότι η απελευθέρωση του καθεστώτος της βίζας είναι σε άμεση συνάρτηση με τα κριτήρια που πρέπει να εκπληρώσει η Άγκυρα.
«Από την Τουρκία εξαρτάται το αν μπορεί να υπάρξει απελευθέρωση του καθεστώτος της βίζας» είπε ο γερμανός αντικαγκελάριος, στο περιθώριο κομματικής εκδήλωσης στο Ροστόκ.
Όσον αφορά στην απαγόρευση της προβολής βίντεο του Ταγίπ Ερντογάν κατά τη διαδήλωση υποστηρικτών του στην Κολωνία, έκανε λόγο για «νόμιμη απόφαση» από την πλευρά του Ομοσπονδιακού Συνταγματικού Δικαστηρίου, η οποία λειτούργησε υπέρ της αποκλιμάκωσης.
Και η Βιέννη λέει ότι δεν εκβιάζεται Μετά τον Γερμανό αντικαγκελάριο, κατηγορηματικά εναντίον ενός εκβιασμού της ΕΕ από μέρους της Τουρκίας σε σχέση με τη συμφωνία στο προσφυγικό τάχθηκε σε σημερινές δηλώσεις του ο Αυστριακός υπουργός Εξωτερικών, Σεμπάστιαν Κουρτς, διαμηνύοντας πως «η ΕΕ δεν επιτρέπεται να ανεχθεί κανέναν εκβιασμό από την Άγκυρα».
 Ταυτόχρονα ο επικεφαλής της αυστριακής διπλωματίας απέρριψε τις απειλές του Τούρκου ομολόγου του, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, επισημαίνοντας πως «υπάρχουν σαφείς προϋποθέσεις για την απελευθέρωση της βίζας, οι οποίες πρέπει να υλοποιηθούν όλες ανεξαιρέτως, ιδιαίτερα οι αντιτρομοκρατικοί νόμοι».
«Η Κομισιόν δεν θα αλλάξει για χάρη της Τουρκίας»

Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και θέση της αναπληρώτριας εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μίνα Αντρέεβα: «Aν Τουρκία θέλει την απελευθέρωση της βίζας, τότε πρέπει να εκπληρώσει τα προαπαιτούμενα και δεν πρόκειται να υπάρξει καμία έκπτωση από τα συμφωνηθέντα».
Οπως είπε η Κομισιόν «δεν πρόκειται να αλλάξει για χάρη της Τουρκίας τον ορισμό της τρομοκρατίας, ούτε να διαφοροποιήσει τα προαπαιτούμενα. H Τουρκία γνωρίζει πολύ καλά ποια είναι η διαδικασία από την πρώτη στιγμή».
Η Αντρέεβα τόνισε ότι οι τουρκικές αρχές εργάζονται με την Κομισιόν για την εκπλήρωση των προϋποθέσεων και σημείωσε ότι »σκοπός της Κομισιόν ποτέ δεν ήταν να εμποδίσει την Τουρκία από το να πολεμά την τρομοκρατία». Διευκρίνισε ωστόσο ότι δεν μπορεί όμως στο όνομα της καταπολέμησης της τρομοκρατίας να συλλαμβάνονται δημοσιογράφοι και πανεπιστημιακοί , ο οποίοι εκφράζουν τις απόψεις του με μη βίαιο τρόπο, και ουδέποτε κάλεσαν τον κόσμο σε τέλεση αξιόποινων πράξεων.
Τσαβούσογλου: Συμφωνία γιοκ
H Τουρκία θα αποσυρθεί από την συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση για το προσφυγικό εάν οι Βρυξέλλες καταργήσουν τη βίζα για τους Τούρκους που ταξιδεύουν στη ζώνη, επανέλαβε ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Μεβλούτ Τσαβούσογλου.
Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην γερμανική εφημερίδα Frankfurter Allgemeine Zeitung, ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Μεβλούτ Τσαβούσογλου απείλησε πως η Τουρκία θα αποσυρθεί από την συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση για το προσφυγικό εάν οι Βρυξέλλες καταργήσουν τη βίζα για τους Τούρκους που ταξιδεύουν στη Ζώνη Σένγκεν.
Ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας τόνισε ότι συμφωνία για την αντιμετώπιση του προσφυγικού είχε απτά αποτελέσματα χάρη στα «πολύ σοβαρά μέτρα» που ελήφθησαν από την Άγκυρα.
«Ωστόσο όλα αυτά εξαρτώνται από την κατάργηση της υποχρέωσης έκδοσης βίζας για τους πολίτες μας, που αποτελεί επίσης στοιχείο της συμφωνίας της 18ης Μαρτίου» είπε ο Τσαβούσογλου.

***  Ξεκινάει το κυνήγι επενδύσεων η Περιφέρεια Πελοποννήσου
Θα προτείνονται συγκεκριμένα ακίνητα ως επενδυτικές ευκαιρίες
 Την υλοποίηση προγράμματος για την προβολή των επενδυτικών δυνατοτήτων των 5 περιφερειακών ενοτήτων της Πελοποννήσου, προωθεί η Περιφέρεια και στην αυριανή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου θα ζητηθεί η έγκριση σχετικής προγραμματικής σύμβασης.
Την προγραμματική θα υπογράψουν η περιφέρεια, το περιφερειακό ταμείο ανάπτυξης και η Αναπτυξιακή Εταιρία «Πελοπόννησος», με προϋπολογισμό 490.000 ευρώ.
Βασική επιδίωξη είναι η αειφόρος αναπτυξιακή ανέλιξη της Περιφέρειας, τα συμβαλλόμενα μέρη θα παρέχουν υπηρεσίες σχετικά με τη μελέτη, διαχείριση και αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας της Περιφέρειας, καθώς και για την ανάδειξη και προβολή ανεκμετάλλευτων μέχρι σήμερα επενδυτικών ευκαιριών και δυνατοτήτων υψηλού επενδυτικού ενδιαφέροντος της Περιφέρειας.
Η διάρκεια του προγράμματος είναι ακριβώς για ένα χρόνο.
  Επενδυτικές ευκαιρίες
Σύμφωνα με το σκεπτικό της Περιφέρειας, το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον και οι συνθήκες δραματικής οικονομικής πίεσης κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών είχαν ως αναγκαίο και αναπόφευκτο αποτέλεσμα καθυστερήσεις ή και αναβολές στην προώθηση προγραμμάτων ανάδειξης και αξιοποίησης επενδυτικών δυνατοτήτων στην περιφέρεια Πελοποννήσου.
Ωστόσο, υπογραμμίζονται τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματά της Περιφέρειας Πελοποννήσου, συγκριτικά με άλλες Περιφέρειες, όπως η πλούσια πολιτισμική κληρονομιά, η φυσική ομορφιά του τόπου και η γεωγραφική ποικιλομορφία, που έχουν προσελκύσει τα τελευταία χρόνια σημαντικές ακόμη και συγκρίσιμες με άλλες σε διεθνές επίπεδο, επενδύσεις στον κλάδο του τουρισμού κυρίως, αναδεικνύοντας με τον τρόπο αυτόν την Πελοπόννησο ως αγορά με εξαιρετικές επενδυτικές ευκαιρίες.
Οι δράσεις που θα αναπτυχθούν μέσω του προγράμματος που θα υλοποιοηθεί επικεντρώνονται:
- στην αναζήτηση και ανάδειξη τρόπων βέλτιστης αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου και
- στη διαχείριση σε σχέση με την περιουσία της Περιφέρειας των βέλτιστων επενδυτικών ευκαιριών και δυνατοτήτων ιδιαίτερου ενδιαφέροντος από πλευράς οικονομικής, κοινωνικής και στρατηγικής ανάπτυξης στην περιφέρεια.
Εκτιμάται ότι η ορθή, συντονισμένη και στοχευμένη προσέλκυση άμεσα συνεχόμενων επενδύσεων σε συνδυασμό με την λελογισμένη αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας της Περιφέρειας:
- θα αυξήσει τον αριθμό των εν γένει επισκεπτών στην Περιφέρεια,
- θα ενδυναμώσει την υπάρχουσα επιχειρηματική δραστηριότητα σε όλους τους αναπτυσσόμενους και ισχυρούς κλάδους της περιφέρειας,
- θα δημιουργήσει νέες δυναμικές αγορές με την ανάδειξη νέων δραστηριοτήτων, χρήσεων, υπεραξιών και συνεργειών,
- θα ενισχύσει άμεσα την οικονομία των επιμέρους περιοχών της περιφέρειας και θα τονώσει την απασχόληση, με αποτέλεσμα την γενικότερη οικονομική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής και την σταδιακή διαμόρφωση υγειών συνθηκών  αναπτυξιακών προοπτικών.
  Στόχοι
Οι στόχοι που θέτονται από την υλοποίηση του προγράμματος είναι:
- Μελέτη για την μέγιστη δυνατή αξιοποίηση επενδυτικών ευκαιριών και δυνατοτήτων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.
- Ανάδειξη, προβολή και προώθηση των επενδυτικών ευκαιριών και δυνατοτήτων στο εξωτερικό, προκειμένου για την προσέλκυση παραγωγικών επενδυτικών πόρων υψηλού ενδιαφέροντος.
- Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της περιφέρειας και την τόνωση της τοπικής οικονομίας.
- Δημιουργία συνεργειών στρατηγικού ενδιαφέροντος με όλους τους κλάδους ανάπτυξης και την δημιουργία ανταγωνιστικών προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας μέσω της αξιοποίησης του φυσικού και πολιτιστικού αποθέματος της Περιφέρειας.
- Ποιοτική αναβάθµιση του τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας με την εισαγωγή καινοτοµιών στη διαδικασία της διαμόρφωσης του ήδη υπάρχοντος και την στοχευμένη προώθηση των επενδυτικών δυνατοτήτων.
– Ορθολογικότερη διαχείριση των οικονομικών πόρων που θα διατεθούν τα επόμενα έτη με απώτερο σκοπό την βιώσιµη αναπτυξιακή πορεία τη περιφέρειας.
- Αξιοποίηση υποδοµών και δράσεων που έχουν υλοποιηθεί µέσω εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων και την επίτευξη της µέγιστης δυνατής συνέργειας µε τις δράσεις που θα υλοποιηθούν από αναπτυξιακά προγράµµατα.
- Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας,  καθώς και αξιοποίηση των δεξιοτήτων του ήδη απασχολούμενου ανθρώπινου δυναµικού.
  Μεγάλες επενδύσεις
Το πρόγραμμα θα υποδιαιρείται στα εξής δύο υποπρογράμματα:
- Μελέτη επενδυτικών δυνατοτήτων και επιλογή ακινήτων προς αξιοποίηση:
Γενικός στόχος της μελέτης αυτής είναι η προσέλκυση μεγάλων ξένων άμεσων επενδύσεων στην περιφέρεια, κυρίως στον κλάδο του τουρισμού, στον οποίο οι συνθήκες για την προσέλκυση επενδυτών είναι πολύ πιο ώριμες συγκριτικά με λοιπούς κλάδους, χωρίς όμως να αποκλείονται και άλλοι οι οποίοι αναφέρονται στην αγροτοδιατροφή, τη διαχείριση απορριμμάτων και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
Στόχος της μελέτης είναι να θέσει δυναμικά την περιφέρεια στον χάρτη των περιοχών εκείνων που είναι ικανές και κατάλληλες για τη χωροθέτηση επενδύσεων υψηλού ενδιαφέροντος, ώστε να προσελκυσθεί το κατ’ αρχήν ενδιαφέρον των υποψήφιων επενδυτών.
Στη συνέχεια, θα εντοπίζονται ακίνητα που διαθέτουν τα κατάλληλα χαρακτηριστικά για την προσέλκυση σύγχρονων τουριστικών επενδύσεων (ενδεικτικά σύνθετα τουριστικά θέρετρα, μαρίνες), θα αναδεικνύονται τα πλεονεκτήματά τους, θα εντοπίζονται τυχόν προβλήματα και θα δρομολογείται η επίλυση των προβλημάτων αυτών με ανάληψη συγκεκριμένων ενεργειών από μέρους της διοίκησης. Τέλος θα δημιουργείται το υλικό προώθησης των επενδυτικών δυνατοτήτων που θα απευθύνεται στοχευμένα σε συγκεκριμένο επενδυτικό κοινό που λαμβάνει μέρος στις διενεργούμενες στο εξωτερικό δημοφιλείς εκθέσεις.
Παράλληλα, θα παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά που συνιστούν συγκριτικά πλεονεκτήματα της κάθε περιφερειακής ενότητας και θα επιχειρηθεί ανάπτυξη του θεσμικού πλαισίου  (νέο πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασμού, σύστημα πολεοδόμησης, κ.ά.)
- Προβολή και προώθηση των επενδυτικών δυνατοτήτων - ποιοτική αναβάθμιση και διεύρυνση του προσφερόμενου προϊόντος.
Οι δράσεις που θα αναπτυχθούν είναι:
- Κατασκευή δυναμικής ιστοσελίδας στην οποία θα παρουσιάζονται επενδυτικές ευκαιρίες.
- Δημιουργία λίστας δυνητικών επενδυτών και δημοσιογράφων από το εξωτερικό.
- Συμμετοχή σε διεθνείς οργανισμούς προκειμένου για την απόκτηση πολύτιμης τεχνογνωσίας μέσω της υιοθέτησης βέλτιστων πρακτικών εφαρμοσμένων σε άλλες πόλεις/χώρες.
- Ανάπτυξη συνεργασιών με θεσμικούς εταίρους που σχετίζονται με την πραγματοποίηση επενδύσεων στην χώρα.
- Δημιουργία ηλεκτρονικού εντύπου και εφαρμογής για την παρουσίαση των επενδυτικών ευκαιριών.
- Αποστολή μηνιαίου ενημερωτικού δελτίου σε άμεσα ενδιαφερόμενους.
- Διοργάνωση επιχειρησιακών ταξιδιών εξοικείωσης.
- Διοργάνωση road shows στο εξωτερικό για παρουσίαση επενδυτικών φακέλων.
- Κατάρτιση ειδικού πλάνου επικοινωνίας για την προβολή και ανάδειξη της αναληφθείσας πρωτοβουλίας και των δράσεων από τον ίδιο τον Περιφερειάρχη στην Ελλάδα και σε διεθνή ειδησεογραφικά δίκτυα του εξωτερικού.
- Συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις και επενδυτικά fora.
  Της Βίκυς Βετουλάκη
 
*** Έκθεση Καλαματιανού εργόχειρου στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας 
Τις προηγούμενες ημέρες πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στο γραφείο του δημάρχου με την επιτροπή διοργάνωσης Έκθεσης Καλαματιανού εργόχειρου, την οποία αποτελούν η Αναστασία Μπελογιάννη, η Τασούλα Φοίφα, η Λίλιαν Ψηλάκη, η Έφη Καμπουγέρη, η Μάρω Θεοφιλοπούλου, η Τασούλα Μπασακίδη και η Γεωργία Κλάδη.
Αποφασίσθηκε η Έκθεση εργόχειρων, τα οποία θα προέρχονται από κυρίες της Καλαμάτας και της ευρύτερης περιοχής, να διοργανωθεί στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας από 4 έως 6 Νοεμβρίου 2016. Σκοπός είναι η έκθεση να έχει μόνιμο χαρακτήρα (κάθε 2 χρόνια). Με αυτό τον τρόπο θα αναδειχθεί η οικοτεχνία και η παραδοσιακή λαϊκή τέχνη της περιοχής. Ο δήμος Καλαμάτας και η Διοκλής ΑΕ θα υποστηρίξουν οικονομικά και σε επίπεδο προβολής τη διοργάνωση και πραγματοποίηση της έκθεσης.
Η επιτροπή της έκθεσης εργοχείρων καλεί όλους όσοι επιθυμούν να εκθέσουν για διάστημα τριών ημερών εργόχειρα, όπως τραπεζομάντηλα, κουρτίνες, σεμέν και άλλα, να επικοινωνήσουν με τη Δημοτική Σύμβουλο Αναστασία Μπελογιάννη, τηλ. 6976 193064 ή με τα υπόλοιπα μέλη της επιτροπής διοργάνωσης καθημερινά μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου, για να λάβουν πληροφορίες και για την αναγκαία συνεννόηση.

***  Παράπονα για το 9ο Φεστιβάλ Δρόμου
Παράπονα έφθασαν στο Δήμο Καλαμάτας από πολίτες που κατοικούν κοντά στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων, σχετικά με τη διοργάνωση σε αυτό του 9ου Φεστιβάλ Δρόμου, από τις 28 έως τις 31 Ιουλίου 2016.
 Τα παράπονα εντοπίζονταν στην πολύ μεγάλη ένταση της μουσικής, την οποία οι περίοικοι άκουγαν στο σπίτι τους ακόμα και με τα παράθυρα κλειστά.
Του χρόνου, σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή, θα υπάρξει επαναξιολόγηση του χώρου των εκδηλώσεων, ύστερα από τις συγκεκριμένες διαμαρτυρίες. Μακάρι να έδειχναν το ίδιο ενδιαφέρον και για το τι γίνεται σε καθημερινή (σχεδόν) βάση στην ανατολική πλευρά της Καλαμάτας.
Πάντως, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι το Φεστιβάλ Δρόμου αγκαλιάστηκε από τους δημότες της πόλης και, ιδιαίτερα, από νεολαία. Α.Π.

***  Κατασκευή πεζογέφυρας στον περιμετρικό για να εξυπηρετηθούν τα «Μιχαλαίϊκα» 
Ο Δήμος Καλαμάτας, με έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και σε συνέχεια επιτόπιας επίσκεψης του δημάρχου, επισημαίνει ότι - στο πλαίσιο κατασκευής του περιμετρικού - έχει καταργηθεί η πρόσβαση προς την περιοχή Μιχαλαίϊκα του Δήμου Καλαμάτας, στη χιλιομετρική θέση 28 + 850 του αυτοκινητοδρόμου.
Στο έγγραφο αναφέρονται επίσης τα εξής: «Οι κάτοικοι της περιοχής μέσω παράδρομου είναι υποχρεωμένοι να κινούνται στην προς τα δυτικά έξοδο της περιμετρικής, στη θέση Πέταλο, διανύοντας μία απόσταση πλέον των 1.000 μέτρων για την είσοδο-έξοδο τους στην πόλη».
Ο Δήμος Καλαμάτας ζητεί, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι κάτοικοι της περιοχής, πεζοί, ποδηλάτες κ.λπ. να κατασκευασθεί δικτυωτή μεταλλική πεζογέφυρα, που θα αποκαταστήσει τη σύνδεση με την καταργηθείσα δημοτική οδό.
Προτείνεται το πλάτος του καταστρώματος να είναι τουλάχιστον δυόμισι μέτρα, με ράμπες πρόσβασης εκατέρωθεν για την εξυπηρέτηση των ατόμων με ειδικές ανάγκες.
Επίσης, προτείνεται η κατασκευή μεσοβάθρου στη νησίδα του αυτοκινητοδρόμου, ώστε να μειωθεί το κόστος κατασκευής της πεζογέφυρας. Για το παραπάνω έργο, ο Δήμος Καλαμάτας προτίθεται, εφόσον κριθεί απαραίτητο, να συμβάλει οικονομικά.
Πρόθεση του δημάρχου είναι να επισκεφθεί το Υπουργείο Υποδομών εντός του Αυγούστου γι' αυτό το θέμα. Πρέπει, όμως, να υπάρξει συνειδητοποίηση ότι αρμόδιο να επιλύσει το ζήτημα είναι το Υπουργείο Υποδομών. Ο Δήμος πιέζει, προτείνει, αποδέχεται γραπτά τη συμμετοχή του στο κόστος, αλλά δεν είναι εκείνος που λαμβάνει την απόφαση.

***  Πεζοπορική διαδρομή από την παραλία της Βέργας έως το «Καλάθι» Ταϋγέτου
Με έγγραφό τους προς το δήμαρχο, φορείς της Βέργας (Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Βέργας, Πολιτιστικός και Αναπτυξιακός Σύλλογος Βέργας και Πρωτοβουλία Κατοίκων «Φίλοι της Βέργας») χαιρετίζουν την πρωτοβουλία του Ορειβατικού Συλλόγου Καλαμάτας για την υποβολή κοινής πρότασης για ένταξη στο ΕΣΠΑ του έργου «Αποκατάστασης, συντήρησης, καθαρισμού, σηματοδότησης, ανάδειξης και προβολής βασικών αξόνων μονοπατιών-καλντεριμιών από Παραλία προς Καλάθι-Ταΰγετο».
Όπως αναφέρουν στο σχετικό έγγραφο: «Η προτεινόμενη διαδρομή, συνολικού μήκους περίπου 4.200 μέτρων περιλαμβάνει/διέρχεται από σημαντικούς χώρους ιστορικής μνήμης, παραδοσιακές υποδομές/κατασκευές, που έχουν ήδη κηρυχθεί ως Πολιτιστικά Μνημεία, όπως:
• Το τείχος της Μάχης της Βέργας, όπου αποκρούστηκαν οι Τουρκο-Αιγύπτιοι του Ιμπραήμ, τον Ιούνιο του 1826 (σωζόμενο-ανακατασκευασμένο τμήμα και συνέχεια διαδρομής)
• Ναοί του 17ου/18ου αιώνα: Αγία Παρασκευή, Άγιος Κωνσταντίνος, Άγιος Σπυρίδωνας
• Παραδοσιακές κατασκευές άνω των 100 ή και 200 ετών: πετράλωνα, καλντερίμια, βρύση.
Η διαδρομή αυτή συμπληρώνεται είτε από διακλαδώσεις που έχουν ήδη χαρακτηρισθεί ως μνημεία, είτε έχουν προταθεί για χαρακτηρισμό».

*** Παραβάσεις σε επιχειρήσεις της Μεσσηνίας εντόπισε η Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας
Στοχευμένες δράσεις υλοποιεί η Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και η Υποδιεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος, για τη διαπίστωση παραβάσεων φορολογικής, ασφαλιστικής νομοθεσίας.
Το διήμερο 29 και 30-07-2016, πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (μπαρ, εστιατόρια κ.λπ.), σε διάφορες περιοχές της Μεσσηνίας και της Θεσσαλονίκης.
Πιο αναλυτικά, διαπιστώθηκαν οι ακόλουθες παραβάσεις της φορολογικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας:
  Στην περιοχή της Μεσσηνίας: 
  ·         Σε ψητοπωλείο, διαπιστώθηκε η μη έκδοση πέντε (5) αποδείξεων λιανικών συναλλαγών, κατά παράβαση της φορολογικής νομοθεσίας ενώ κατελήφθησαν να απασχολούνται δυο (2) υπάλληλοι που δεν αναγράφονταν στους επιδειχθέντες πίνακες προσωπικού, κατά παράβαση της ασφαλιστικής νομοθεσίας.
·         Σε καφέ-μπαρ, διαπιστώθηκε να απασχολείται ένας (1) υπάλληλος, ο οποίος δεν αναγραφόταν στους επιδειχθέντες πίνακες προσωπικού, κατά παράβαση της ασφαλιστικής νομοθεσίας.
·         Σε καφέ-μπαρ, διαπιστώθηκε η μη έκδοση τριών (3) αποδείξεων λιανικών συναλλαγών, κατά παράβαση της φορολογικής νομοθεσίας.
·         Σε καφετέρια, διαπιστώθηκε να απασχολούνται τρεις (3) υπάλληλοι οι οποίοι δεν αναγράφονταν στους επιδειχθέντες πίνακες προσωπικού, κατά παράβαση της ασφαλιστικής νομοθεσίας.
·         Σε εστιατόριο, διαπιστώθηκε να απασχολούνται έξι (6) υπάλληλοι οι οποίοι δεν αναγράφονταν στους επιδειχθέντες πίνακες προσωπικού, κατά παράβαση της ασφαλιστικής νομοθεσίας.
·         Σε καφέ-μπαρ, διαπιστώθηκε να απασχολείται υπάλληλος, ο οποίος δεν αναγραφόταν στους επιδειχθέντες πίνακες προσωπικού, κατά παράβαση της ασφαλιστικής νομοθεσίας.
Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης:
·         Σε ψητοπωλείο, διαπιστώθηκε η μη έκδοση τριών (3) αποδείξεων λιανικών συναλλαγών, κατά παράβαση της φορολογικής νομοθεσίας ενώ κατελήφθη να απασχολείται εργαζόμενος, που δεν αναγραφόταν στους επιδειχθέντες πίνακες προσωπικού, κατά παράβαση της ασφαλιστικής νομοθεσίας.
·         Σε ψητοπωλείο, διαπιστώθηκε μια παράβαση της ασφαλιστικής νομοθεσίας.
Για τις παραπάνω περιπτώσεις, ενημερώθηκαν οι αρμόδιες Υπηρεσίες για την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων.
Υπενθυμίζεται ότι οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν, ανώνυμα ή επώνυμα, στον τηλεφωνικό αριθμό 11012 ή στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις 11012@hellenicpolice.gr & financialpolice@hellenicpolice.gr της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας, για να παρέχουν πληροφορίες ή να καταγγέλλουν παράνομες και επίμεμπτες ενέργειες ή δραστηριότητες κατά του τομέα της οικονομίας, της δημόσιας περιουσίας, καθώς και της κοινωνικής και ασφαλιστικής πρόνοιας και των δικαιωμάτων

***  Απεβίωσε ο πρώην Δημοτικός Σύμβουλος Καλαμάτας Νίκος Χελάς
Απεβίωσε ο πρώην Δημοτικός Σύμβουλος Νίκος Χελάς. Η κηδεία του θα γίνει σήμερα Τρίτη 2 Αυγούστου 2016 και ώρα 18.00 από τον Ιερό Ναό του Κοιμητηρίου Καλαμάτας.
Ο δήμαρχος εξέφρασε συλλυπητήρια προς τους οικείους του εκλιπόντος.

***  1η βραδιά νυχτερινής κολύμβησης στην παραλία της Καλαμάτας  

Την Παρασκευή 12 Αυγούστου πρόκειται να διοργανωθεί η πρώτη βραδιά νυχτερινής κολύμβησης στην παραλία της Καλαμάτας, από τις 21.00 έως τις πρώτες πρωινές ώρες.
Ο Δήμος Καλαμάτας προετοιμάζει τη μεγάλη αυτή εκδήλωση, για την ψυχαγωγία των δημοτών και επισκεπτών της πόλης, την ενίσχυση των επαγγελματιών της παραλίας και γενικότερα για την προβολή της Καλαμάτας. Η κεντρική εκδήλωση του δήμου θα γίνει απέναντι από το δημοτικό χώρο στάθμευσης (Ναυαρίνου και Καρακούση).
Ενώ ο Δήμος καλεί όλους τους επαγγελματίες, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην παραλιακή ζώνη, να διοργανώσουν παράλληλες δράσεις, ώστε το εορταστικό κλίμα να απλωθεί σε όλο το μήκος της ακτογραμμής.
Η βραδιά θα περιλαμβάνει φωτισμό της θάλασσας, προκειμένου να διευκολυνθεί η κολύμβηση, μουσικές και άλλες ψυχαγωγικές εκδηλώσεις.
 
*** Τα πάνω κάτω σε δημοτικά και γυμνάσια από τη νέα σχολική χρονιά 
Στις 12 Σεπτεμβρίου θα χτυπήσει το κουδούνι για τη νέα σχολική χρονιά και οι μαθητές των δημοτικών σχολείων και των γυμνασίων θα βρεθούν αντιμέτωποι με εκπλήξεις.
Σύμφωνα με το «Έθνος», το υπουργείο Παιδείας για τη νέα χρονιά έχει δρομολογήσει σημαντικές αλλαγές στα σχολεία. Μκερικές από αυτές είναι:
μειώσεις ωρών διδασκαλίας
μειώσεις εξεταζόμενων μαθημάτων
περιγραφική αξιολόγηση μαθητών (πιλοτική εφαρμογή φέτος)
ενιαίο τύπο δημοτικού σχολείου
μελέτη των μικρών μαθητών στο σχολείο
Από το υπουργείο Παιδείας υποστηρίζουν πως οι αλλαγές στοχεύουν στην απόκτηση ουσιαστικών γνώσεων και αύξηση του ελεύθερου χρόνου για τα παιδιά και αφορούν στον εξορθολογισμό της ύλης, ωστόσο υπάρχουν ήδη πολλές αντιδράσεις.
Συγκεκριμένα οι αλλαγές που έρχονται είναι:
Οι αλλαγές στο Δημοτικό:
Το ωράριο θα λήγει στις 13:15
Το ωράριο του ολοήμερου θα ξεκινάει 13:15 και θα τελειώνει στις 16:00
Θα υπάρχει δυνατότητα πρόωρης λειτουργίας των δημοτικών σχολείων από τις 07:00
Οι αλλαγές στα Γυμνάσια:
Τα τρία τρίμηνα θα γίνουν δύο τετράμηνα
Θα μειωθεί ο χρόνος των προαγωγικών εξετάσεων
Θα μειωθούν τα μαθήματα που εξετάζονται στις προαγωγικές εξετάσεις
Θα υπάρχει για όλα τα μαθήματα ένα ωριαίο διαγώνισμα το πρώτο τετράμηνο
Για τα μαθήματα που δεν εξετάζονται στο τέλος της σχολικής χρονιάς θα υπάρχει ένα ωριαίο διαγώνισμα το δεύτερο τετράμηνο ή μια συνθετική εργασία
Στο δεύτερο εξάμηνο οι καθηγητές όλων των γνωστικών αντικειμένων θα έχουν τη δυνατότητα αντί διαγωνίσματος να προτείνουν συνθετική εργασία η οποία θα λαμβάνεται υπόψη στη βαθμολογία.
Οι αλλαγές για τους εκπαιδευτικούς
Σε ό,τι αφορά τους εκπαιδευτικούς έρχονται αλλαγές στον τρόπο που θα κληθούν να διαχειριστούν την ύλη των μαθημάτων. Μάλιστα ετοιμάζονται σχετικές οδηγίες διαχείρισης της ύλης, διάφορα εναλλακτικά σενάρια διδασκαλίας, προτάσεις για δραστηριότητες μαθητών.
Πηγή: iefimerida.gr

***  ΚΑΤΑΡΡΕΕΙ η Τουρκία! 300 δις ζημιά στην οικονομία...

~ Απ’ ότι φαίνεται, στο τέλος δεν ήταν μόνο κοινωνικές οι πληγές που προκάλεσε η απόπειρα πραξικοπήματος.
Μια μεγάλη οικονομική πληγή έφερε, όπως φαίνεται, το αποτυχημένο πραξικόπημα στην Τουρκία, αφού οι προσπάθειες του Ερντογάν να «καθαρίσει» την χώρα από τους πραξικοπηματίες και τους συνεργάτες τους, έχει πλήξει σε τεράστιο βαθμό την χώρα, σύμφωνα με τον Ξένο Τύπο.
Σε δημοσίευμα ο υπουργός Εμπορίου της Τουρκίας Bulent Tufenkci δήλωσε σήμερα πως το πραξικόπημα κόστισε 100 δις. ευρώ(300 δις τουρκικές λίρες). Όμως στη συνέχεια ανέφερε: «Πολεμικά αεροσκάφη, ελικόπτερα, όπλα, βόμβες. Τελικά, ίσως και να μην είναι μεγάλο το ποσό. Θα μπορούσε να είναι και περισσότερα τα χρήματα».
Στην συνέχεια, μιλάει για το βαρύ πλήγμα που ήταν το πραξικόπημα με τους επενδυτές. «Το πραξικόπημα έκανε την Τουρκία να δείχνει προς τα έξω σαν μια χώρα τριτοκοσμική. Και αυτό δεν είναι καλό γιατί αποχωρούν επενδυτές. Η εικόνα με τα τανκ στους δρόμους και ο βομβαρδισμός του κοινοβουλίου ήταν καταστροφική».
Συνεχίζει όμως λέγοντας πως το πλήγμα θα μπορούσε να ήταν πολύ χειρότερο. «Εάν το πραξικόπημα είχε συμβεί σε μια άλλη χώρα οι αγορές δεν θα είχαν ανοίξει νωρίτερα από μια εβδομάδα. Το πραξικόπημα πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 15 Ιουλίου, αλλά οι αγορές στην Τουρκία άνοιξαν κανονικά το Σαββατοκύριακο. Τα επιτόκια δεν αυξήθηκαν εξωπραγματικά και οι απώλειες στο Χρηματιστήριο ήταν περιορισμένες. Το έθνος στάθηκε ακλόνητο». Με μια τέτοια δήλωση είναι προφανές, πως ο υπουργός θέλει να τονώσει το κουράγιο των πολιτών, που βλέπουν η Τουρκία να καταρρέει καθώς οι επιχειρήσεις φεύγουν κ ο τουρισμός πεθαίνει

***  Νέα ΣΦΑΛΙΑΡΑ στην Τουρκία από το Ισραήλ!Ραγδαίες εξελίξεις...

Η  Επιτροπή Εκπαίδευσης, Πολιτισμού και Αθλητισμού του ισραηλινού Κοινοβουλίου (Κνεσέτ), αναγνώρισε χθες τη γενοκτονία των Αρμενίων και καλεί και την κυβέρνηση να αναγνωρίσει επισήμως το απεχθές έγκλημα.
«Είναι ηθική μας υποχρέωση να αναγνωρίσουμε τη γενοκτονία των Αρμενίων» δήλωσε, σύμφωνα με την ισραηλινή εφημερίδα «Times of Israel», ο πρόεδρος της επιτροπής Γιακόβ Μαρτζί στη διάρκεια συνεδρίασης.
Μάλιστα ο Ισραηλινός αξιωματούχος φέρεται να στάθηκε επικριτικός απέναντι στο Ισραήλ και στη στάση που τηρεί εδώ και πολλά χρόνια απέναντι στη Γενοκτονία που έγινε το 1915. Τονίζουμε επίσης ότι ζήτησε από τον πρόεδρο της ισραηλινής Βουλής Γιούλι Έντελσταϊν να επισπεύσει τη διαδικασία.
Τέλος, στις αρχές του προηγούμενου μήνα, ο Έντελσταϊν είχε ζητήσει και ο ίδιος να διαχωριστούν τα σημερινά συμφέροντα του Ισραήλ από το δύσκολο παρελθόν, «στο οποίο ανήκει αυτό το μαύρο κεφάλαιο της ιστορίας» και να προχωρήσει η χώρα στην αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων.

*** ΕΚΤΑΚΤΟ! Σήκωσαν ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑ σε ελληνικό ΝΗΣΙ...

Σοβαρό περιστατικό έλαβε χώρα στη Σύμη και ανησυχία προκαλεί η στάση των ελληνικών αρχών.

Πιο συγκεκριμένα στη Σύμη, σε όρμο του νησιού, σηκώθηκε στον ιστό και η ελληνική και η τουρκική σημαία. Τις βραδινές ώρες της Κυριακής 31 Ιουλίου, κάτοικος της Σύμης,εντόπισε σε ιστό στην περιοχή Άγιος Αιμιλιανός της Σύμης ανηρτημένες σε ιστό την ελληνική και την τουρκική σημαία. Ο ιδιώτης υπέστειλε, ως όφειλε, την τουρκική σημαία και ενημέρωσε το Λιμεναρχείο, το οποίο χθες το πρωί  απέστειλε ΛΕΤΟΝΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ της FRONTEX να ελέγξει την περιοχή.
Η περιοχή βρίσκεται κοντά στα τουρκικά παράλια, διαθέτει δε μικρό όρμο για προσέγγιση σκαφών, συνεπώς είναι πιθανόν η τουρκική σημαία να αναρτήθηκε από επιβάτες τουριστικού, αλιευτικού σκάφους ή άλλου σκάφους.
Τίθενται όμως ορισμένα αμείλικτα ερωτήματα.
1) ποιος ο λόγος να μην επιληφθεί του θέματος το λιμενικό σώμα.
2) θεωρείται ασήμαντο από το αρχηγείο του λιμενικού σώματος;
3)έχει αλλάξει κάτι στην εθνική μας κυριαρχία;
4)αλήθεια ποιος έχει την τουρκική σημαία αυτή τη στιγμή;
5)οι Έλληνες αρμόδιοι τι θα κάνουν αν οι ‘ένοχοι’ δημοσιεύσουν φωτογραφίες του γεγονότος. Αφού δεν το έχουν σχολιάσει μέχρις στιγμής είναι σα να αρνούνται την ύπραξη του γεγονότος. Ωστόσο έχει λάβει χώρα.

***  Είδηση ΒΟΜΒΑ!  Ξεκίνησε ΑΝΤΑΡΤΙΚΟ στον Πόντο...

~ Μεγάλη είναι η ανησυχία των τουρκικών Αρχών ύστερα από το νέο αντάρτικο χτύπημα στον Πόντο την Κυριακή, που κόστισε τη ζωή σε τρεις Τούρκους στρατιώτες ενώ δύο ακόμα τραυματίστηκαν.
Η τουρκική Daily Sabah γράφει ότι η νέα αντάρτικη επιδρομή της Κυριακής αποσκοπεί στο να αποκτήσει το Εργατικό Κόμμα Κουρδιστάν (PKK) στηρίγματα στην περιοχή.
Οι Τούρκοι στρατιώτες «χτένισαν» ένα δάσος κοντά στην πόλη Μεσουδιέ, ελληνικά Μελέτιος ή Μήλας, στην ευρύτερη περιοχή της Ορντού (Κοτύωρα), αναζητώντας αντάρτες όταν ξαφνικά δέχτηκαν τα πυρά.
Η Daily Sabah γράφει ότι οι κάτοικοι της Μεσουδιέ πήραν τα όπλα κι έσπευσαν στον πλευρό του στρατού ύστερα από το αντάρτικο χτύπημα.
Η περιοχή του Πόντου, σημειώνει η Daily Sabah, έχει υψηλό ποσοστό οπλοκατοχής. Αυτό οφείλεται, λέει το TRIBUNE, στην ποντιακή ένοπλη παράδοση που δεν διαφέρει ιδιαίτερα από την κρητική.
Η τουρκική εφημερίδα το αναφέρει αυτό για να περιγράψει στη συνέχεια πώς οι κάτοικοι, οπλισμένοι με αυτόματα όπλα και πιστόλια συμμετείχαν ενεργά στις έρευνες στο πλευρό του στρατού και δεν κάθισαν απλά οπλισμένοι να φυλάνε τα σπίτια τους.
Η αναφορά αυτή της Daily Sabah έχει και δεύτερη ανάγνωση. Μήπως οι κάτοικοι οπλίστηκαν κι όντως έμειναν φρουροί στα σπίτια τους φοβούμενοι αντίποινα από τον τουρκικό στρατό;
Από τον Μάιο έχει αρχίσει πάλι το αντάρτικο στον Πόντο υπό την αιγίδα του Εργατικού Κόμματος Κουρδιστάν (PKK). Βεβαίως στον Πόντο δεν υπάρχουν Κούρδοι.
Στη Daily Sabah διαβάζουμε ότι είναι περισσότερα από δέκα χρόνια που δεν έχουν συμβεί «τρομοκρατικές ενέργειες» στον Πόντο, παραδέχεται δηλαδή εμμέσως την ύπαρξη ποντιακού αντάρτικου και στο κοντινό παρελθόν, πληροφορίες που τις ακούγαμε κι εμείς στην Ελλάδα αλλά λόγω τότε της περιορισμένης χρήσης του διαδικτύου πολλές από αυτές κινούνταν στη σφαίρα των περίεργων «θεωριών».
Οι Τούρκοι για να δικαιολογήσουν πώς ξαφνικά συμβαίνουν αντάρτικα χτυπήματα στον Πόντο, ισχυρίζονται ότι οι δράστες πρέπει να είναι Κούρδοι αντάρτες που βρήκαν καταφύγιο στα ποντιακά βουνά.
Το γιατί οι ίδιοι Κούρδοι αντάρτες δεν κατέφυγαν στο ιρακινό ή στο συριακό Κουρδιστάν, όπως συνήθως συμβαίνει, δεν μπαίνουν στον κόπο ούτε καν να αναφερθούν. Η τουρκική προπαγάνδα είναι γνωστό ότι αρέσκεται στο να λέει παλαβομάρες.
Σε κάθε περίπτωση το θέμα είναι ότι οι τουρκικές Αρχές έχουν ανησυχήσει σοβαρά για το ξέσπασμα ενός νέου αντάρτικου στον Πόντο, ανεξάρτητα σε ποιους το καταλογίζουν.
Τι συμβαίνει στον Πόντο
Από τον Μάιο του 2016 το Εργατικό Κόμμα Κουρδιστάν (PKK) έχει ως στρατηγικό του στόχο το «άνοιγμα» στον Πόντο.
Στόχος είναι να προσελκυθούν κυρίως αριστεροί και αριστερογενείς πληθυσμοί της περιοχής και λιγότερο άλλες εθνοτικές ομάδες που ζουν εκεί, όπως Λαζοί, ελληνόφωνοι και αρμενόφωνοι μουσουλμάνοι, Γεωργιανοί κ.ά.
Άλλωστε, η δράση του στην περιοχή της Κερασούντας και της Αργυρούπολης, όπου δεν υπάρχουν μετρήσιμα στοιχεία από αυτές τις πληθυσμιακές ομάδες, επαληθεύει το προαναφερθέν.
Επίσης, η δράση του PKK στην περιοχή του Πόντου εντάσσεται στη στρατηγική του κουρδικού απελευθερωτικού κινήματος να απαξιώσει το κράτος και να δημιουργήσει εντυπώσεις στον τουρκικό λαό αλλά και διεθνώς, για να ασκήσει πίεση στην τουρκική κυβέρνηση προς την κατεύθυνση επίλυσης του κουρδικού με ειρηνικά μέσα.
Πόντιοι αντάρτες του HBDC ανακοινώνουν ότι το αντάρτικο άρχισε.
Το αντάρτικο στον Πόντο διεξάγεται από το Ενωμένο Λαϊκό Επαναστατικό Κίνημα (HBDH).
Το HBDH είναι μια οργάνωση ομπρέλα υπό τελεί υπό κουρδική διοίκηση και συγκεκριμένα του Εργατικού Κόμματος Κουρδιστάν (PKK).
Αποτελείται από τις παράνομες στην Τουρκία οργανώσεις Τουρκικό Κομουνιστικό Κόμμα/Μαρξιστικό-Λενινιστικό (TKP/ML), το Μαρξιστικό-Λενινιστικό Κομμουνιστικό Κόμμα (MLKP), το Επαναστατών Κομμουνιστών Κόμμα (DKP), το Τουρκικό Κομμουνιστικό Εργατικό Κόμμα/Λενινιστικό (TKEP/L), το Μαοϊκό Κομμουνιστικό Κόμμα (MKP), την Τουρκική Ένωση Επαναστατών Κομμουνιστών (TİKB), τα Επαναστατικά Επιτελεία, και το Τουρκικό Απελευθερωτικό Κόμμα-Κίνημα (THKP-C).
Μέλη στις παραπάνω αριστερές επαναστατικές οργανώσεις είναι και πολλοί μειονοτικοί της Τουρκίας, οι οποίοι «απαγορεύεται» να δηλώνουν άλλη εθνότητα εκτός από την τουρκική, ενώ το HBDH έχει μεγάλη εξάπλωση στον Πόντο, του οποίου ο μουσουλμανικός πληθυσμός είναι εκτουρκισμένος και εξισλαμισμένος από αυτόχθονα έθνη της περιοχής, μεταξύ των οποίων και 2.000.000 Ελληνόφωνοι μουσουλμάνοι που λόγω Ισλάμ γλίτωσαν τη γενοκτονία και τον ξεριζωμό πριν 100 χρόνια.  ΠΗΓΗ: pentapostagma.gr

***


*** Αθλητική ενημέρωση :
~  Παλαιοκαστρίτσα Κέρκυρας 23/07/2016:
 https://youtu.be/5P3rv6uj8xc .-
~Κέρκυρα διαδρομές ενημέρωση αφήγηση  23/07/2016 :
https://youtu.be/KG8udMyWbUE .- 
~Παλαιοκαστρίτσα  μουσείο ενημέρωση στη μονή 23/07/2016 :
 https://youtu.be/tMpSXW0bqPE .-
~ΚΕΡΚΥΡΑ Παλαιοκαστρίτσα  αφήγηση ενημέρωση 23/07/2016:
 https://youtu.be/v69XVVA39Bo
~ Κέρκυρα  διαδρομή και ενημέρωση 23/07/2016:
https://youtu.be/yk9hV7AS6oU
~Κέρκυρα  διαδρομές αφήγηση ενημέρωση  24/07/2016:
 https://youtu.be/PIs2TlLBmpI


***Στον OTE TV η ρεβάνς του Παναθηναϊκού και το πλήρες πρόγραμμα    Τα ελληνικά ευρωπαϊκά ματς
Στον OTE TV η ρεβάνς του Παναθηναϊκού και το πλήρες πρόγραμμα
~ Έκλεισε και η τελευταία εκκρεμότητα στο τηλεοπτικό τοπίο των ρεβάνς των ελληνικών ομάδων την προσεχή εβδομάδα στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
Την Παρασκευή ρυθμίστηκε και η μετάδοση του επαναληπτικού του Παναθηναϊκού στη Στοκχόλμη κόντρα στην ΑΪΚ, αγώνα που τελικά θα προβληθεί από τον OTE TV.
Ετσι, δεν υπάρχει «κενό» της τελευταίας στιγμής, όπως έγινε με την ΑΕΚ στη Γαλλία και το πλήρες πρόγραμμα έχει ως εξής:
Αναλυτικά:
Τετάρτη 3 Αυγούστου
21:00 Χάποελ Μπέερ Σεβά - Ολυμπιακός, ΑΝΤ1
 21:30 ΠΑΟΚ - Αγιαξ, Nova
Πέμπτη 4 Αυγούστου
20:00 ΑΪΚ Στοκχόλμης - Παναθηναϊκός, OTE TV
 21:00 ΑΕΚ - Σεντ Ετιέν, Nova
 21:45 ΠΑΣ Γιάννινα - Αλκμααρ, OTE TV
Newsroom ΔΟΛ, με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

***   Οι Έλληνες που ανέβηκαν στο βάθρο στους σύγχρονους Ολυμπιακούς      Τα 115 μετάλλια
~ Ο Πύρρος Δήμας στην απονομή χάλκινου -και 4ου συνεχόμενου- Ολυμπιακού μεταλλίου του στην Αθήνα το 2004. Είχαν προηγηθεί 3 χρυσά σε Βαρκελώνη (1992), Ατλάντα (1996) και Σίδνεϊ (2000).
~*  Σύμφωνα με τα αναλυτικά στοιχεία της ΕΟΕ, ο αριθμός των αθλητών που έχουν λάβει μέρος με τα ελληνικά χρώματα στους Ολυμπιακούς Αγώνες, από το 1896 έως και το 2012, ανέρχεται σε 1.317 (978 άνδρες και 339 γυναίκες). Στην Αθήνα το 2004 υπήρξε η μεγαλύτερη εκπροσώπηση με 436 αθλητές και αθλήτριες και μάλιστα σε όλα τα αθλήματα που είχε το πρόγραμμα, εκτός από το χόκεϊ.
~ Τα περισσότερα μετάλλια που έχει κατακτήσει η Ελλάδα είναι τα 50 του 1896 στην Αθήνα και μετά τα 16 του 2004 επίσης στην Αθήνα. Με άδεια χέρια έχουμε μείνει αρκετές φορές, όπου φύγαμε από διοργάνωση χωρίς καμία διάκριση.
~**  Τα 115 μετάλλια, που έχει κατακτήσει η Ελλάδα, καθώς επίσης και η παρουσία της με αριθμούς ανά διοργάνωση, έχουν ως εξής:
ΔιοργάνωσηΑθλητέςΧρυσάΑσημένιαΧάλκιναΣύνολο
1986 Αθήνα11110132150
1900 Παρίσι-----
1904 Σεντ Λούις171-12
1908 Λονδίνο 20-314
1912 Στοκχόλμη281-12
1920 Αμβέρσα54-1-1
1924 Παρίσι42----
1928 Άμστερνταμ24----
1932 Λος Άντζελες10----
1936 Βερολίνο39----
1948 Λονδίνο57----
1952 Ελσίνκι25----
1956 Μελβούρνη13--11
1960 Ρώμη481--1
1964 Τόκιο18----
1968 Μεξικό45--11
1972 Μόναχο61-2-2
1976 Μόντρεαλ 37----
1980 Μόσχα411-23
1984 Λος Άντζελες62-112
1988 Σεούλ56--11
1992 Βαρκελώνη702--2
1996 Ατλάντα12044-8
2000 Σίδνεϊ13946313
2004 Αθήνα43666416
2008 Πεκίνο152-224
2012 Λονδίνο103--22
Σύνολο1.317304441115
Newsroom ΔΟΛ, με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

***  Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση του Πατ Καλάθη      Επιστρέφει στο ΟΑΚΑ
Ήταν γνωστό εδώ και μέρες πως ο Παναθηναϊκός έχει έρθει σε συμφωνία με τον Πατ Καλάθη, αδερφό του Νικ, και πλέον είναι και επίσημο με τους «πράσινους» να ανακοινώνουν την μονοετή συμφωνία με τον παίκτη. Ο 31χρονος φόργουορντ, που έχει φορέσει και στο παρελθόν (2011-12) την φανέλα του «τριφυλλιού», την παρελθούσα σεζόν αγωνιζόταν στην Αστάνα, με την οποία στην VTB League είχε μέσο όρο ανά αγώνα 12.5 πόντους, 8.2 ριμπάουντ και 2.2 ασίστ.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της «πράσινης» ΚΑΕ:«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την απόκτηση του Πατ Καλαθη για ενα χρόνο.
Ποιος είναι
 Ο Πατ Καλάθης γεννήθηκε στις 12 Δεκεμβρίου 1985 στη Φλόριντα των Ηνωμένων Πολιτειών, είναι αδερφός του διεθνή γκαρντ του «τριφυλλιού», Νικ Καλάθη, έχει ύψος 2.08 μ. και αγωνίζεται στις θέσεις «3» και «4».
Ο Πατ ξεκίνησε το μπάσκετ στο γυμνάσιο του Lake Howell, όπου ξεκίνησε ως παίκτης ύψους 1.80μ. και πλέι μέικερ, πριν αποφοιτήσει ως 2.08μ και φόργουορντ. Ακολούθως συνέχισε στους Saint Joseph's Hawks του πανεπιστήμιου Saint Joseph's University στη Φιλαδέλφεια, όπου είχε μ.ό. 13.9 πόντους και 7.1 ριμπάουντ ανά αγώνα.
Σταδιακά ως την τελευταία χρονιά ανέβασε τους μ.ό. σε 17.5 πόντους και 7.5 ριμπάουντ και το 2008 κατάφερε να οδηγήσει τους Hawks από την Atlantic 10 Conference στην ανώτερη κατηγορία (Division I) του NCAA για πρώτη φορά από το 2004. Συνολικά σκόραρε 1.251 πόντους στην παρουσία του στους Hawks, επίδοση που τον φέρνει στους 30 πρώτους σκόρερ στην ιστορία του κολεγίου.
Tο 2008 ήρθε στην Ελλάδα και υπέγραψε τριετές συμβόλαιο στον Γ.Σ. Αμαρουσίου. Το καλοκαίρι του 2010, οπότε κι έμεινε ελεύθερος, ο Καλάθης πήρε μεταγραφή στον Κολοσσό Ρόδου. Τον Ιούλιο 2011 ήρθε για πρώτη φορά στον Παναθηναϊκό όπου και συνάντησε τον αδερφό του. Το 2012 «μετακόμισε» στην ισραηλινή Μακάμπι Χάιφα, με την οποία κατέκτησε το πρωτάθλημα Ισραήλ το 2013 όντας από τους παίκτες «κλειδιά» της ομάδας.
Μάλιστα κέρδισε μια θέση στην καλύτερη πεντάδα του πρωταθλήματος της χώρας. Το καλοκαίρι του 2013 πήρε μεταγραφή για την Αστάνα από το Καζακστάν, όπου αγωνίστηκε για τρία χρόνια. Η καλύτερή του σεζόν με τη συγκεκριμένη ομάδα ήταν η τελευταία του (2015-2016), καθώς σε 26 ματς είχε 12.5 πόντους, 8.2 ριμπάουντ και 2.2 ασίστ κατά μέσο όρο στη VTB united league!».
Newsroom ΔΟΛ

***  Στις 17 Αυγούστου η πρώτη συγκέντρωση του ΠΑΟ 
Στο μπασκετικό τμήμα...
Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε το πρόγραμμα της προετοιμασίας του εν όψει της νέας σεζόν. Η πρώτη συνάντηση της ομάδας είναι προγραμματισμένη για τις 17 Αυγούστου. Συγκεκριμένα, το πρωί θα διεξαχθούν οι απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και το απόγευμα θα έχει προπόνηση στο ΟΑΚΑ.
Στις 20/8 η αποστολή του «τριφυλλιού» θα αναχωρήσει για το Καρπενήσι, όπου θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας μέχρι τις 2/9.
Στις 16 και 17 Σεπτεμβρίου ο Παναθηναϊκός θα συμμετάσχει στο τουρνουά "Diamonds Are Forever", το οποίο διοργανώνει προς τιμήν του Δημήτρη Διαμαντίδη.
Στην συνέχεια, στις 24-25/9 ακολουθεί ακόμη ένα τουρνουά προετοιμασίας, το "Gomelsky Cup" που λαμβάνει χώρα στην Μόσχα.
Οι «πράσινοι» αναμένεται να προγραμματίσουν και άλλα φιλικά προετοιμασίας που θα ανακοινωθούν σύντομα. Newsroom ΔΟΛ

*** Πρόστιμο Κοντονή σε ΟΣΦΠ για το ματς με Άντερλεχτ
Στο περσινό Europa...
Διοικητικό πρόστιμο επέβαλε ο υφυπουργός αθλητισμού, Σταύρος Κοντονής, στον Ολυμπιακό, για τα επεισόδια που σημειώθηκαν έξω από το «Γεώργιος Καραϊσκάκης» στο παιχνίδι με την Άντερλεχτ για τη φάση των «32» του περσινού Europa League.
Η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας προχώρησε σε σχετική εισήγηση με βάση τον νόμο 4326/2015 και το άρθρο 1 (διοικητικά μέτρα κατά της βίας) και η απόφαση κοινοποιήθηκε στους πρωταθλητές.
Το ύψος του προστίμου, κατά την πάγια τακτική του υπουργείου, δεν ανακοινώθηκε. Οι πρωταθλητές Ελλάδας είχαν τιμωρηθεί με πρόστιμο 25.000 ευρώ από την UEFA για τα συγκεκριμένα επεισόδια.  Newsroom ΔΟΛ, με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

***  Σύντομες Αθλητικές Ειδήσεις 
Ο Καρέλης σκόρερ της Γκενκ με το... καλημέρα στο βελγικό πρωτάθλημα
Εικόνα ΑθλητισμόςΟ Νίκος Καρέλης έδειξε το δρόμο προς τα... δίχτυα και η Γκενκ έκανε ποδαρικό «με το δεξί» στo βελγικό πρωτάθλημα. Ο Έλληνας διεθνής επιθετικός έγραψε το 1-0 για την ομάδα του στο 50΄ και απέβαλε το άγχος της πρεμιέρας για την Γκενκ, η οποία πήρε το πρώτο της «τρίποντο» στο φετινό πρωτάθλημα με το τελικό 2-1 επί της φιλοξενούμενης Οστάνδης. Ο Σαματα διαμόρφωσε το 2-0 στο 90΄, για να μειώσει στις καθυστερήσεις ο Μουσόνα για την Οστάνδη.

***   Ρίο 2016: Μολυσμένος και ο αέρας εκτός από τις θάλασσες  "Πιο βρώμικοι και πιο... θανατηφόροι" θα είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες, απόσο υπολόγιζαν οι διοργανωτές
Ρίο 2016: Μολυσμένος και ο αέρας εκτός από τις θάλασσες
"Πιο βρώμικοι και πιο... θανατηφόροι" θα είναι οι Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο, απόσο υπολόγιζαν οι διοργανωτές.  Εκτός από την μόλυνση των υδάτων όπου θα πραγματοποιηθούν πολλά αθλήματα, τώρα έρευνες δείχνουν ότι και ο αέρας είναι μολυσμένος.
Ο Πάουλο Σαλντίβα, παθολόγος στο πανεπιστήμιο του Σάο Πάολο και μέλος της επιτροπής του ΠΟΥ που έθεσε αυστηρότερα παγκόσμια πρότυπα ρύπανσης το 2006, υποστηρίζει ότι η μόλυνση του αέρα ξεπερνά κατά πολύ τα επιτρεπόμενα όρια.
"Είναι καλύτερα από κάποιες Ασιατικές πόλεις και από κάποιες πόλεις στην Αφρική. Όμως δεν μπορεί να συγκριθεί με το επίπεδο ευρωπαϊκών πόλεων ή κάποιων περιοχών στη Βόρεια Αμερική" δήλωσε ο Σαλντίβα.
"Εχει δοθεί μεγάλη προσοχή  στη ρύπανση των υδάτων του Ρίο, αλλά πολύ περισσότεροι άνθρωποι πεθαίνουν εξαιτίας της ρύπανσης του αέρα», είπε ο ίδιος. "Δεν είναι υποχρεωμένοι να πίνουν νερό από τον Κόλπο της Guanabara, αλλά θα πρέπει να αναπνέουν τον αέρα του Ρίο".
Σύμφωνα με το Reuters, στη μεγαλούπολη του Ρίο ντε Τζανέιρο των 12 εκατομμυρίων ανθρώπων, κάθε χρόνο χιλιάδες πεθαίνουν λόγω επιπλοκών που σχετίζονται με την κακή ποιότητα του αέρα, όπως άσθμα, καρδιακές προσβολές και άλλα.
Ωστόσο, εδώ και καιρό, οι αρχές της Βραζιλίας, υποστηρίζουν ότι η ποιότητα του αέρα είναι εντός των ορίων που συνιστώνται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.
Το πρακτορείο περιβαλλοντικής προστασίας του Ρίο, υποστηρίζει ότι το πρόβλημα οφείλεται στα καυσαέρια των 2,7 εκατομμυρίων οχημάτων που κυκλοφορούν στους δρόμους της πόλης.

***   Νίκος Παππάς: Άλλο να ανοίξεις κανάλι και άλλο να ανοίξεις κομμωτήριο   "Η επιτροπή ενστάσεων θα αποφανθεί πριν το 15Αύγουστο για τις τηλεοπτικές άδειες"
Νίκος Παππάς: Άλλο να ανοίξεις κανάλι και άλλο να ανοίξεις κομμωτήριο
Με σειρά μηνυμάτων του στο twitter ο υπουργός Επικρατείας, Νίκος Παππάς δηλώνει τη σταθερή προσήλωση της κυβέρνησης και του ιδίου στην διεξαγωγή του διαγωνισμού για τις τηλεοπτικές άδειες.
Ο υπουργός έγραψε:
«Η επιτροπή ενστάσεων θα αποφανθεί πριν το 15Αύγουστο για τις τηλεοπτικές άδειες»
«Ο κόσμος αντιλαμβάνεται ότι τα ελατήρια βασικών μοχλών που εξαπολύουν επιθέσεις ειναι τα στενά επιχειρηματικά συμφέροντα,όχι η ελευθεροτυπία»
«Συνεχίζουμε με τις τεκμηριωμένες θέσεις μας και με την πρόνοια να αποκατασταθεί η "χρησικτησία" των τηλεοπτικών αδειών»
«Η κουβέντα για 5η άδεια γίνεται για να θολώσουν τα νερά. Ο διαγωνισμός θα γίνει»
«Το φάσμα των τηλεοπτικών συχνοτήτων δεν είναι το ίδιο με το να ανοίγεις κομμωτήριο όπως υποστήριξε ο αντιπρόεδρος της ΝΔ»
«16 νόμοι έχουν ψηφιστεί για τα κανάλια.4 από αυτούς προέβλεπαν δημοπρασία η οποία δεν έγινε ποτέ. Αυτή την φορά θα γίνει»
«Προσπαθούμε να κόψουμε τον ομφάλιο λώρο των εξαρτήσεων καναλιών, τραπεζών, πολιτικού συστήματος»

***

  ~**  ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ μήνα ΙΟΥΛΙΟ  2016  :
~ Η Εφημερίδα μας    Arfara  News στο αγιάζι της ενημέρωσης  Παρασκευή  01  Ιουλίου  2016   : http://arfara-messinias-stamos-2010.blogspot.gr/2016/06/arfara-news-01-2016.html .-                                                               
~ Στο  αγιάζι της ενημέρωσης Arfara News Παρασκευή 01  Ιουλίου  2016 : http://arfaramessiniasgreece.blogspot.gr/2016/06/arfara-news-01-2016.html .-                
 ~Η  Εφημερίδα μας ARFARA  NEWS στο αγιάζι της ενημέρωσης Σάββατο 02  Ιουλίου  2015  : http://arfara-messinia-stamos-stamos.blogspot.gr/2016/07/arfara-news-02-2015.html .-                                                          
Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS στο αγιάζι της ενημέρωσης Κυριακή 03 Ιουλίου  2016  : http://stamos-stamoskalsnsblogspotcom.blogspot.gr/2016/07/arfara-news-03-2016.html   .-     
 ~  Αθλητικό  Σαββατοκύριακο  02  και 03  Ιουλίου  2016 : http://asterasarfaron2011.blogspot.gr/2016/07/02-03-2016.html .- 
~  Η Εφημερίδα μας   ARFARA  NEWS  στο αγιάζι της ενημέρωσης Δευτέρα 04 Ιουλίου  2016 :  http://dimmetoparfara.blogspot.gr/2016/07/arfara-news-04-2016.html .-

~Η Εφημερίδα μας   Arfara News 2   στο αγιάζι της ενημέρωσης Πέμπτη 28  Ιουλίου  2016 :  http://arfara-kalamata-greece.blogspot.gr/2016/07/arfara-news-2-28-2016.html .- 
~ Η Εφημερίδα μας    ARFARA  NEWS  στο αγιάζι της ενημέρωσης Παρασκευή 29  Ιουλίου 2016: http://vlasiosarfara.blogspot.gr/2016/07/arfara-news-29-2016.html .-

~  Εφημερίδα μας  ARFARA  NEWS  στο αγιάζι της ενημέρωσης Σάββατο 30 Ιουλίου 2016   : http://vlasiosarfara.blogspot.gr/2016/07/arfara-news-30-2016.html . -
~ Η Εφημερίδα μας   ARFARA NEWS  στο αγιάζι της ενημέρωσης Κυριακή 31 Ιουλίου  2016  : http://arfara-messinia-stamos-stamos.blogspot.gr/2016/07/arfara-news-31-2016.html .-  
ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ 30  και  31  Ιουλίου  2016 :  http://asterasarfaron2011.blogspot.gr/2016/07/30-31-2016.html  .-  http://asterasarfaron2011.blogspot.gr/  .- 
*** ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016:
~  Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS στο αγιάζι της ενημέρωσης  Δευτέρα 01 Αυγούστου  2016  :  http://arfara-messinias-stamos.blogspot.gr/2016/07/arfara-news-01-2016.html .- 
Η  Εφημερίδα μας  Arfara  News 2  στο αγιάζι της ενημέρωσης Δευτέρα  01 Αυγούστου  2016 : http://snsarfara-stamos-dynami.blogspot.gr/2016/07/arfara-news-2-01-2016.html .-

~ Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS  το αγιάζι της ενημέρωσης Τρίτη 02  Αυγούστου  2016 :  http://stamos-dynami.blogspot.gr/2016/08/arfara-news-02-2016.html .-

~
 
 
 ~***  BINTEOΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ...ΒΙΝΤΕΟΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ:  
1. - Stamatios Skoulikas =  Stamatios Skoulikas  , http://www.youtube.com/stamos01 ,   4866 video.  -    Σταματης Σκουλικας  
2. - Stamos Skoulikas =        Stamos Skoulikas  
http://www.youtube.com/stamatios01   ,    3032 video.     σταμος σκουλικας ,  
3. - Vlasis Skoulikas =   Vlasis Skoulikas , +Stamos ,.
http://www.youtube.com/vlasiskal  .  =      3045  video. -                  https://plus.google.com/u/0/+VlasisSkoulikas/posts?csrc=yt&cfem=1  ,.- - βλάσης σκούλικας ,
Σύνολον                                        10. 943   βίντεο   .- *** ~    http://facebook.com/home.php?=home?#!/?ref=home   , 679 /. - https://www.facebook.com/stamatios.n.skoulikas  .-  https://www.facebook.com/stamatios.skoulikas?fref=pb&hc_location=friends_tab&pnref=friends.all .- https://www.facebook.com/profile.php?id=1037492258 ,  1132 .-            https://www.facebook.com/stamatios.n.skoulikas .- ,
https://www.facebook.com/arfarakalamatasmessinias   , = ARFARA MESSINIAS    1.615   Arfara Kalamatas Messinias | Facebook                       
*** https://www.facebook.com/stamatios.skoulikas.1?fref=ts .-  42 .-            Σταμάτιος Σκούλικας  .-


https://www.facebook.com/SYLLOGOS.ARFARON.AG.THEODOROI , «ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ «ΑΡΦΑ ΡΩΝ.-  
595 -       https://twitter.com/  ,   Skoulikas
@stamos01    .  ,,   http://messinia1234.com/?page_id=937  
~ https://www.facebook.com/pages/agios-floros/257560450948935  529 . -   ΑΓΙΟΣΦΛΩΡΟΣ     
~ https://www.facebook.com/profile.php?id=100009016280105 .- = Βρωμόβρυσης  Σύλλογος ΔΑΓΡΕ 92 /  139 .         
*** http://www.twitter.com/stamos01/  , 685/502/28 , 20,5  χιλ./261 / 11 .-    https://www.facebook.com/profile.php?id=100012336616922&pnref=lhc.unseen    ,  ΠΛΑΤΥ   ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ   
 

*  Άνω Αρφαρά εσπερινός 25/07/2016 παραμονή Αγίας Παρασκευής: https://youtu.be/xzxicytCk6w .-  
\ΑΝΩ  ΑΡΦΑΡΑ 25/07/2016 εσπερινός Αγία Παρασκευή: https://youtu.be/7uoWi6SgMPs .-
~*Άνω Αρφαρά εσπερινός Αρτοκλασία 25/07/2016  Αγ   Παρασκευής: https://youtu.be/NFoBcgDzGU4 .-

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου