Η ελευθερία χωρίς τη μάθηση είναι πάντα σε κίνδυνο· η μάθηση χωρίς ελευθερία είναι πάντα μάταιη. Τζων Κέννεντυ .-
Η ευτυχία είναι απλή, σαν τη σκέψη ενός παιδιού .-
~ Η αγάπη αποτελείται απο μια μοναδική ψυχή που κατοικεί σε δύο σώματα! (Αριστοτέλης) ~ Όταν δεν έχεις κάνει αυτό που αγαπάς , πρέπει να αγαπάς αυτό που έχεις.- (Σίλερ).-
~ Το μόνο κόσμημα, που δεν υπόκειται σε φθορά είναι η Γνώση.- (Φούλερ).-
~ Εκείνο που γνωρίζουμε είναι μηδανηνό , ενώ εκείνο που αγνοούμε είναι άπειρο .(Λαπλάς).-
~ Είναι σκληρό να αποτύχεις , είναι όμως πιο σκληρό το να μην έχεις δοκιμάσει να πετύχεις. (Θ Ρούσβελτ).- 'Αλλο σκευάσματα και άλλο κατασκευάσματα ,-
`~ Ηγλώσσα της καρδιάς είναι τα μάτια. (Γ.Σανδή).-
~ Ο Ευφυής άνθρωπος αλλάζει γνώμη , ο ανόητος ποτέ.(Στερό).-
~ Η Ζωή είναι όμορφη όταν θέλουμε να την βλέπουμε όμορφη. (stamos).- Οι ιδέες πεθαίνουν όταν σταματήσεις να αγωνίζεσαι για αυτές.

Κυριακή, 7 Μαρτίου 2010

Aπό το χαμομηλάκι πάντα με αγάπη ΚΑΙ ΆΛΛΑ *

Aπό το χαμομηλάκι πάντα με αγάπη ΚΑΙ ΆΛΛΑ Q :


Η ΜΕΛΙΝΑ ΜΑΣ ...ΕΦΥΦΕ !!! 06- ΜΑΡΤΙΟΥ - 1994 .-ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΩΝ ΑΡΜΕΝΙΩΝ ΤΟ : 1915 .-

~*
~* Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως Γ΄Νηστειών 07-03-2010 :Τρίτη Κυριακὴ τῶν Νηστειῶν καὶ καθὼς βρισκόμαστε στὴ μέση τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, ἡ Ἐκκλησία μας προβάλλει τὸν τίμιο Σταυρό, γιὰ νὰ ἐνισχυθοῦμε στὸν πνευματικὸ ἀγῶνα ἐτούτης τῆς περιόδου.

Μιλώντας δὲ γιὰ τὸ Σταυρό, ὀφείλουμε νὰ ἑστιάσουμε τὸν λόγο σ᾿ αὐτὸ ποὺ ἀπορρέει ἀπ᾿ αὐτόν. Γιατὶ ὁ Σταυρὸς δὲν εἶναι τίποτε ἄλλο, παρὰ ἕνα καθῆκον σ᾿ ἐκεῖνο ποὺ μᾶς ἐπιβάλλεται νὰ πράττουμε κάθε φορά.

Μὰ ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος δὲν σκέπτεται, μήτε θέλει νὰ μιλάει γιὰ καθῆκον παρὰ μόνο γιὰ δικαιώματα. Ἐπειδὴ «καθῆκον εἶναι νὰ δώσης, δικαίωμα νὰ πάρης». Καὶ τὸ καθῆκον βεβαίως δὲν μπορεῖς νὰ τὸ παραβεῖς, ἐνῶ τὸ δικαίωμα μπορεῖς καὶ νὰ τ᾿ ἀφήσεις.

Γι᾿ αὐτὸ σήμερα ἀντικρύζεις τὴ νοοτροπία τῶν ἀνθρώπων, ποὺ θέλουν νὰ πάρουν καὶ δὲν εἶναι πρόθυμοι νὰ δώσουν. Κατὰ συνέπεια, ξεχνοῦν νὰ τηροῦν τὰ καθήκοντα, μὰ δὲν παραιτοῦνται ἀπὸ τὰ δικαιώματά τους.

Ἐκεῖνο δὲ ποὺ τελικὰ εἰσπράττουμε ὅλοι γύρω μας εἶναι ὅτι ζοῦμε σ᾿ ἕναν κόσμο ἄνω κάτω. Λείπει ἀπὸ τὴν ζωή μας «ὁ σεβασμὸς καὶ ἡ ὑπακοὴ καὶ ἡ πειθαρχία καὶ ἡ τάξη». Μὲ ἀποτέλεσμα τὰ παιδιὰ καὶ οἱ νεώτεροι νὰ μὴν ὑπακούουν στοὺς γονεῖς καὶ τοὺς μεγαλύτερους. Οἱ μαθητὲς νὰ ἀσεβοῦν καὶ νὰ περιπαίζουν τοὺς διδασκάλους τους. Οἱ ἄνδρες καὶ οἱ γυναῖκες νὰ μὴν συνδέονται μὲ τὴν ἀγάπη καὶ τὴν ἀλληλοκατανόηση, παρὰ νὰ ἐπαναστατοῦν καὶ νὰ διαλύουν μὲ τὸ παραμικρὸ τὸ σπιτικό τους. Ὅλοι μας νὰ παραβαίνουμε τὸν νόμο καὶ τὴν τάξη, νὰ παρανομοῦμε ἀσύστολα καὶ ὅταν μᾶς ἐλέγχουν τὰ ἁρμόδια ὄργανα, νὰ γινόμαστε θηρία καὶ νὰ ἀπειλοῦμε.

Ὅλα αὐτὰ καὶ ἄλλα πολλὰ γίνονται, γιατὶ ὁ καθένας μας δὲν εἶναι πρόθυμος νὰ σηκώσει τὸν σταυρό του, «νὰ συμμορφωθῆ σ᾿ ἐκεῖνο ποὺ θέλει καὶ ὁρίζει ὁ Θεός». Καὶ τελικὰ ἀρνούμενοι αὐτό, σηκώνουμε βαρύτερους σταυρούς, αὐτοῦ τοῦ κόσμου, καὶ ἂς μὴ θέλουμε νὰ τὸ ποῦμε. Αὐτοὶ δὲ οἱ σταυροὶ τοῦ κόσμου μᾶς ταπεινώνουν, μᾶς ἐξευτελίζουν καὶ ἀπαξιώνουν μ᾿ αὐτὸν τὸν τρόπο τὴν ὕπαρξή μας.

«Οἱ σταυροὶ λοιπόν, ποὺ ὁ κόσμος φορτώνει σ᾿ ἐκείνους ποὺ δὲν θέλουν νὰ σηκώσουν τὸν Σταυρὸ τοῦ Χριστοῦ, εἶναι ζυγοὶ καὶ μέγγενη, ποὺ σκλαβώνουν κι ἐξανδραποδίζουν τοὺς ἀνθρώπους».

Ὁ Χριστὸς βέβαια εἶπε γιὰ τὸ δικό Του Σταυρὸ πὼς εἶναι ζυγὸς χρηστός, μὰ ἐκεῖνος ὁ Σταυρὸς δὲν ντροπιάζει τὸν ἄνθρωπο. Ἀντίθετα μάλιστα τὸν τιμάει. Καὶ «εἶπε ἀκόμη πὼς οἱ ἐντολὲς καὶ τὰ καθήκοντα, ποὺ ἐπιβάλλει στοὺς ἀνθρώπους εἶναι φορτίο ἐλαφρό». Μὰ ὅταν μιλοῦμε γιὰ τὸ καθῆκον τῆς ἄρσης τοῦ Σταυροῦ τοῦ Χριστοῦ μιλοῦμε γιὰ ἕνα καθῆκον ἐλευθέρας ἐπιλογῆς μας. Τὸ εἶπε ἄλλωστε ὁ ἴδιος ὁ Χριστός, ὅταν τονίζει «ὅποιος θέλει νὰ ἔλθει ὀπίσω μου...». Δὲν ὑπάρχει συνεπῶς καμμιὰ πίεση ἢ ἐξαναγκασμός, μὰ μιὰ μονάχα πρόκληση, «δεῦτε πρὸς μὲ πάντες...».

Ἐὰν ὁ καθένας μας ἐξετάσει καλύτερα, θὰ ἀντιληφθεῖ πὼς καὶ τὸ «ὅποιος θέλει νὰ ἔλθει ὁπίσω μου» καὶ τὸ «δεῦτε πρὸς με πάντες» μιλάει γιὰ τὸ ἴδιο πρᾶγμα. Δηλαδὴ γιὰ τὴν ἄρση τοῦ Σταυροῦ τοῦ Χριστοῦ, «ποὺ εἶναι στ᾿ ἀλήθεια σταυρὸς καὶ καθῆκον», μὰ εἶναι ἐλαφρότερος ἀπ᾿ ὅλους τοὺς σταυροὺς τοῦ κόσμου».

Γιατὶ τελικὰ ὁ Σταυρὸς αὐτὸς μᾶς ὁδηγεῖ στὴν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ καὶ κατ᾿ ἐπέκταση στὴ Βασιλεία Του. Ἐνῶ οἱ σταυροὶ τοῦ κόσμου μᾶς ὁδηγοῦν μὲ μαθηματικὴ ἀκρίβεια στὸ θάνατο, συνεπῶς στὴν ἀπώλεια τῆς Βασιλείας Του.

Ἀγαπητοὶ ἀδελφοί, φέροντες τὸν Σταυρό τοῦ Χριστοῦ καθημερινὰ στὴ ζωή μας, ἔχουμε δίπλα μας ἕναν ἄλλο Σίμωνα. Αὐτὸς εἶναι ὁ Χριστός! Μᾶς βοηθάει νὰ πετύχουμε στὸν πνευματικὸ ἀγῶνα, νὰ προσεγγίσουμε τὸ ἅγιο θέλημά Του, νὰ ἐξασφαλίσουμε τὴ σωτηρία μας.

Ἡ σημερινὴ προσκύνηση τοῦ τιμίου Σταυροῦ μᾶς θυμίζει τὸ πάθος τοῦ Χριστοῦ, ὅμως μᾶς ζωντανεύει ταυτόχρονα τὴν ἐλπίδα τῆς Ἀναστάσεως. «Γιατὶ ὅπως ὁ Χριστός, ἔτσι κι ἐμεῖς ἀπὸ τὴ θλίψη τοῦ Σταυροῦ καὶ τοῦ πάθους• ἀπὸ τὸν πόνο καὶ τὸ θάνατο, φθάνουμε στὴ χαρὰ τῆς Ἀναστάσεως» πρὸς τὴν ὁποία καὶ πορεύομαστε μὲ κουράγιο καὶ δύναμη.

Πηγή: ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ


**

ΑΠΟ ΤΟ ΧΑΜΟΜΗΛΑΚΙ ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΠΑΝΤΑ :


· ** Σκάνδαλα κλονίζουν την Καθολική Εκκλησία

· Ευεργετική η μουσική για τα παιδιά

· Συνελήφθη 22χρονος για παιδική πορνογραφία

Σκάνδαλα κλονίζουν την Καθολική Εκκλησία

Posted: 06 Mar 2010 01:36 PM PST

Σωρεία σκανδάλων παιδεραστίας συγκλονίζουν την Καθολική Εκκλησία μετά από καταγγελίες για κακοποιήσεις σε σχολεία και χορωδίες στη Γερμανία, που βρίσκονταν υπό την επίβλεψη μονών και ενοριών.

Εδώ και ένα μήνα, περισσότεροι από 150 πρώην σπουδαστές σε γερμανικά σχολεία έχουν αποκαλύψει ότι είχαν κακοποιηθεί σεξουαλικά από ιερείς τις δεκαετίες του '60, του '70 και του '80.

Μια ολόκληρη γενιά παιδιών φαίνεται πως μεγάλωσε μέσα στον τρόμο, αλλά ντρεπόταν να το πει. Και όταν επτά πρώην μαθητές αποφάσισαν να προβούν στις καταγγελίες, γρήγορα τους ακολούθησαν κι άλλοι.

Τη δεκαετία του '60 είχαν καταγραφεί περιστατικά σεξουαλικής κακοποίησης και δύο ιερείς είχαν τιμωρηθεί.

Μια από τις υποθέσεις που έχουν καταγγελθεί, μάλιστα, αφορά έμμεσα τον ίδιο τον Πάπα Βενέδικτο τον 16ο, που κατάγεται από τη Γερμανία. 'Ενας άνδρας κατήγγειλε πως υπέστη σεξουαλική κακοποίηση τη δεκαετία του '60 όταν ως παιδί ήταν μέλος ιστορικής χορωδίας της χώρας. Διευθυντής της ήταν επί τρεις δεκαετίες ο αδελφός του Πάπα, Γκεόργκ Ράτσινγκερ, αλλά όχι το επίμαχο διάστημα, σύμφωνα με τον επικεφαλής της αρμόδιας επισκοπής.

Ο αδελφός του Πάπα δήλωσε άγνοια για τέτοια περιστατικά και είπε ότι είναι πρόθυμος να καταθέσει ως μάρτυρας εάν χρειαστεί.

Ο Ποντίφικας έχει να αντιμετωπίσει κι άλλο ένα σκάνδαλο, αυτή τη φορά στο Βατικανό. Η ιταλική αστυνομία ερευνά κύκλωμα μαστροπείας με ομοφυλόφιλους στην οποία εμπλέκεται ο Αντζελο Μπερτούτσι, που ανήκει σε σώμα λαϊκών ακολούθων του Πάπα.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, μέλος της χορωδίας του Βατικανού λειτουργούσε ως μεσάζοντας για να προμηθεύει εκδιδόμενους άνδρες στον Μπερτούτσι, που συνελήφθη πριν απο ένα μήνα για διαφθορά, την περίοδο που ήταν επικεφαλής της υπηρεσίας Δημοσίων Έργων της Ιταλίας.

mega tv

Ευεργετική η μουσική για τα παιδιά

Posted: 06 Mar 2010 09:22 AM PST

Τα μαθήματα μουσικής βοηθούν τα παιδιά να αναπτύξουν τις γλωσσικές τους δεξιότητες. .
Σε αυτό το συμπέρασμα κατέληξαν οι ειδικοί, επισημαίνοντας ότι τα σχολεία που δεν δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στην εκμάθηση μουσικών οργάνων στερούν τους μαθητές τους από ένα βασικό εργαλείο ανάπτυξης του εγκεφάλου τους.
Σύμφωνα με τους ειδικούς, τα μαθήματα μουσικής είναι ευεργετικά ιδιαίτερα για τα παιδιά που υποφέρουν από δυσλεξία ή αυτισμό.
Σε επιστημονικό συνέδριο που πραγματοποιείται αυτές τις ημέρες στο Σαν Ντιέγκο των ΗΠΑ, η νευρολόγος Νίνα Κράους επεσήμανε ότι το νευρικό σύστημα αντιδρά στις ηχητικές ιδιότητες της ομιλίας και της μουσικής με ακρίβεια υποδιαίρεσης του χιλιοστόμετρου.
Η αποτελεσματικότητα με την οποία το νευρικό σύστημα ερμηνεύει τα ηχητικά σχήματα συνδέεται με τη δεξιότητα στη μουσική. Από την έρευνα που πραγματοποίησε η Αμερικανίδα νευρολόγος και η ομάδα της στο Πανεπιστήμιο του Σικάγου προέκυψε επίσης ότι η εκμάθηση ενός μουσικού οργάνου επιδρά σε εκείνο το μέρος του εγκεφάλου που ελέγχει την αναπνοή, τους καρδιακούς παλμούς και απαντά σε σύνθετους ήχους.
Με τις διαπιστώσεις αυτές συμφωνεί και η δασκάλα μουσικής Έμα Χάτσικσον.
Όπως δήλωσε στην εφημερίδα «Ιndependent», ένα βρέφος αντιδρά από την ηλικία των τριών μηνών στις διαφορετικές συχνότητες της μουσικής και μπορεί να αναπτύξει επικοινωνιακές δεξιότητες.Πηγή : ΤΑ ΝΕΑ

Συνελήφθη 22χρονος για παιδική πορνογραφία

Posted: 06 Mar 2010 04:17 AM PST
Σε τακτικό ανακριτή παραπέμφθηκε να απολογηθεί 22χρονος, ο οποίος συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη, κατηγορούμενος για κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας.Όπως έγινε γνωστό, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης βρήκαν στο σπίτι του νεαρού συλληφθέντος δύο σκληρούς δίσκους Η/Υ, που περιείχαν αρχεία με πορνογραφικό υλικόν στο οποίο «πρωταγωνιστούν» ανήλικοι.
Η αστυνομική έρευνα ξεκίνησε ύστερα από μήνυση, που κατέθεσε η πρώην φίλη του, όταν διαπίστωσε ότι είχαν αναρτηθεί στο διαδίκτυο προσωπικές της φωτογραφίες με ερωτικό περιεχόμενο.
Εναντίον του 22χρονου ασκήθηκε ποινική δίωξη -μεταξύ άλλων- για κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας και παραβίαση προσωπικών δεδομένων. Πάντως, ο 22χρονος αρνείται τις σε βάρος του κατηγορίες.
έθνος


David has something to tell you

View message


Subject: Dear Friend,Reply Me

Αλλάξτε τα άτομα που μπορούν να σας στέλνουν προσκλήσεις και αιτήσεις

Η Microsoft σέβεται τα προσωπικά δεδομένα σας. Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε τη δήλωση προστασίας


** Ο Stelios Savourdos έστειλε μήνυμα στα μέλη του Ξεμπρόστιασμα στα λαμόγια των κομμάτων. --------------------Θέμα: Το παραμύθι του...σοσιαλισμού τους. Απο την πρώτη μέρα που ήρθαν στην εξουσία οι δεξιοί "σοσιαλιστές" στράφηκαν ευθέως κατά των εργαζόμενων και των χαμηλών εισοδημάτων. Με απολύσεις (stagiers) με λυσσαλέα επέλαση στους καθημερινούς φόρους (αύξηση καυσίμων και ΦΠΑ) με μείωση των χαμηλών εισοδημάτων (κόψιμο δώρων και επιδομάτων) με... με... με... Αν αυτό δεν είναι διατεταγμένη υπηρεσία, ας μου πεί κάποιος πως αλλοιώς χαρακτηρίζεται.-------------------- Για να απαντήσετε σε αυτό το μήνυμα, ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο:http://www.facebook.com/n/?inbox%2Freadmessage.php&t=1275095790217&mid=1fd48f2G56358b7cG19f4968G0&n_m=stamoskal%40windowslive.com

~** Ο Kostas All έστειλε μήνυμα στα μέλη του TROJAN WOMEN. --------------------Θέμα: Το ελληνικό θέατρο κατακτά και την Αμερική Αλίκη Βου Το ελληνικό θέατρο κατακτά και την Αμερική Αλίκη Βουγιουκλάκη, τον Μίνω Βολανάκη http://www.facebook.com/l/08f7c;www.espressonews.gr/default.asp?pid=79&la=2&catid=0&artid=1129294&pg=1 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΕΟΝΤΑΡΙΤΗΣ-------------------- Για να απαντήσετε σε αυτό το μήνυμα, ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο:http://www.facebook.com/n/?inbox%2Freadmessage.php&t=1099261218316&mid=1fd321cG56358b7cG19f4065G0&n_m=stamoskal%40windowslive.com .-

~*

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου