Η ελευθερία χωρίς τη μάθηση είναι πάντα σε κίνδυνο· η μάθηση χωρίς ελευθερία είναι πάντα μάταιη. Τζων Κέννεντυ .-
Η ευτυχία είναι απλή, σαν τη σκέψη ενός παιδιού .-
~ Η αγάπη αποτελείται απο μια μοναδική ψυχή που κατοικεί σε δύο σώματα! (Αριστοτέλης) ~ Όταν δεν έχεις κάνει αυτό που αγαπάς , πρέπει να αγαπάς αυτό που έχεις.- (Σίλερ).-
~ Το μόνο κόσμημα, που δεν υπόκειται σε φθορά είναι η Γνώση.- (Φούλερ).-
~ Εκείνο που γνωρίζουμε είναι μηδανηνό , ενώ εκείνο που αγνοούμε είναι άπειρο .(Λαπλάς).-
~ Είναι σκληρό να αποτύχεις , είναι όμως πιο σκληρό το να μην έχεις δοκιμάσει να πετύχεις. (Θ Ρούσβελτ).- 'Αλλο σκευάσματα και άλλο κατασκευάσματα ,-
`~ Ηγλώσσα της καρδιάς είναι τα μάτια. (Γ.Σανδή).-
~ Ο Ευφυής άνθρωπος αλλάζει γνώμη , ο ανόητος ποτέ.(Στερό).-
~ Η Ζωή είναι όμορφη όταν θέλουμε να την βλέπουμε όμορφη. (stamos).- Οι ιδέες πεθαίνουν όταν σταματήσεις να αγωνίζεσαι για αυτές.

Κυριακή, 17 Απριλίου 2011

Στο αγιάζι της Κυριακής των Βαϊων στην Ενημέρωση 17 Απριλίου 2011 *

Στο αγιάζι της Κυριακής των Βαϊων στην Ενημέρωση 17 Απριλίου  2011  :
ΦΩΤΗΣ ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ

** ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ BAlΩN
Ευλογημένος ο Ερχόμενος
* (Εκείνος που έχει θρόνο τον ουρανό και υποπόδιο τη γη, ο γυιός του Θεού και ο Λόγος του ο συναΐδιος, σήμερα τα­πεινώθηκε και ήρθε στη Βηθανία απάνω σ' ένα που­λάρι. Και τα παιδιά των Εβραίων τον υποδεχθήκανε φωνάζοντας: «Ωσαννά εν τοις υψίστοις, ευλογημένος ο ερχόμενος, ο βασιλιάς του Ισραήλ».
* Οι πολέμαρχοι του κόσμου, σαν τελειώνανε τον πόλεμο και βάζανε κάτω τους οχ­τρούς τους, γυρίζανε δοξασμένοι και καθί­ζανε απάνω σε χρυσά αμάξια για να μπούνε στην πολιτεία τους. Μπροστά πηγαίνανε οι σάλπιγγες κι οι σημαίες κ' οι αντρειωμένοι στρατηγοί και πλήθος στρατιώτες σκεπα­σμένοι με σίδερα άγρια και βαστώντας φονικά άρματα γύρω σ' ένα αμάξι φορτωμένο με λογής λογής αρματωσιές και σπαθιά και κοντάρια παρμένα από το νικημένο έθνος.
* Όλοι οι πολεμιστές ήτανε σαν άγρια θηρία σιδεροντυμένα, τα κεφάλια τους ήτανε κλει­δωμένα μέσα σε φοβερές περικεφαλαίες, τα χοντρά και μαλλιαρά χέρια τους ήτανε μα­τωμένα από τον πόλεμο, τα γερά ποδάρια τους περπατούσανε περήφανα και τεντωμέ­να, σαν του λιονταριού που ξέσκισε με τα νύχια του το ζαρκάδι και τανύζεται με μουγκρητά και φοβερίζει τον κόσμο. Ύστερα ερχότανε το χρυσό τ' αμάξι του πο­λεμάρχου, που καθότανε σ' ένα θρονί πλου­μισμένο μ' ακριβά πετράδια, περήφανος, ακατάδεχτος, φοβερός, που δεν μπορούσε να τον αντικρύσει μάτι δίχως να χαμηλώσει και βα­στούσε το τρομερό σκήπτρο του, που κάθε σάλεμά του ήτανε προσταγή, δίχως ν' ανοίξει τα στόμα του αυτός που το κρατούσε.
* Άλο­γα ανήμερα, ήτανε ζεμένα σ' αυτά τ' αμάξι, με λουριά χρυσοκεντημένα με γαϊτάνια και περπατούσανε κι αυτά καμαρωτά και περή­φανα σαν τους ανθρώπους. Ένα κορίτσι έμορ­φο σαν νεράιδα, μεταξοντυμένο, βαστούσε ένα χρυσό στεφάνι απάνω από το κεφάλι του νικητή, κι άλλα κορίτσια κι αγόρια ρίχνανε λιβάνια κι άλλα μυρουδικά σε κάποια με­γάλα θυμιατήρια όμοια με μανουάλια.
* Από πίσω έρχόντανε οι σκλάβοι άντρες και γυ­ναίκες κι όποιοι ήτανε άρρωστοι και λαβω­μένοι, τους σέρνανε και τους χτυπούσανε οι στρατιώτες. Όση δόξα είχανε αυτοί που πηγαίνανε μπροστά, άλλη τόση καταφρόνε­ση και δυστυχία είχανε όσοι ακολουθούσανε από πίσω. Αυτοί ήτανε δεμένοι με σκοινιά και μ' αλυσίδες, πολλοί πιστάγκωνα, κουρε­λιασμένοι, πληγιασμένοι, κίτρινοι σαν πεθα­μένοι από τα μαρτύρια κι από την αγρύ­πνια. Πολλοί ήτανε μισόγυμνοι κ' οι πλά­τες τους ήτανε μελανιασμένες από το βούνευρο. Ανάμεσά τους ήτανε γυναίκες, παρθέ­νες ντροπιασμένες, κλαμένες μανάδες με αθώα μωρά στην αγκαλιά τους, γρηές που βαστούσανε τα εγγόνια τους από το χέρι, όλες κατατρομαγμένες σαν τα αρνιά που τα πάνε στον μακελάρη. Γύρω ο κόσμος έκανε σαν τρελλός και φώναζε και δόξαζε τον νι­κητή κι από πολλά στόματα τρέχανε αφροί. Αλαλαγμός έβγαινε σαν καπνός απ' όλη την πολιτεία. Αυτή την παράταξη τη λέγανε «θρίαμβο».
* Έναν τέτοιον θρίαμβο έκανε κι ο Χρι­στός σήμερα, ο άρχοντας της ειρήνης και της αγάπης. Μα, όπως τα άλλαξε όλα και τα έκανε ανάποδα απ’ ό,τι συνηθίζανε οι άνθρωποι, έτσι κι ο θρίαμβος που έκανε, ήτανε θρίαμβος της φτώχειας και της ταπεί­νωσης. Ο Ρωμαίος ύπατος ήτανε καθισμένος απάνω σε θρόνο και σε χρυσό αμάξι, μα ο Χριστός ήτανε καβαλικεμένος απάνω σ' ένα πουλάρι, σ' ένα γαϊδουρόπουλο, πούνε το πιο ταπεινό και καταφρονεμένο ανάμεσα στα ζώα.
*  Κι' ο ίδιος ήτανε ταπεινός, πράος, ήσυχος, φτωχοντυμένος, κατά την προφητεία που έλεγε: «Είπατε τη θυγατρί Σιών· Ιδού ο βασιλεύς σου έρχεταί σοι πράος και επιβεβηκώς επί όνον και πώλον, υιόν υποζυ­γίου». Το χέρι του δεν βαστούσε σκήπτρο, αλλά βλογούσε τον κόσμο. Από πόλεμο ερ­χότανε και κείνος, μα έναν πόλεμο πολύ δυσκολοκέρδιστον, πόλεμο καταπάνω στην κα­κία και στην ψευτιά και στην υποκρισία και στη φιλαργυρία. Και δεν πήγαινε να ξεκου­ραστεί απ’ αυτόν τον πόλεμο, αλλά πήγαινε ν' αρχίσει άλλον, πιο σκληρόν, και να στεφανωθεί μ' αγκαθένιο στεφάνι και να δαρθεί και να περιπαιχθεί και στο τέλος να καρφωθεί απάνω σ' ένα ξύλο σαν κακούρ­γος.
* Δεν ήτανε τριγυρισμένος από αγριεμέ­νους υποταχτικούς, αλλά από άκακους ψα­ράδες, καταφρονεμένους σαν και κείνον. Κι ούτε έσερνε από πίσω του σκλάβους τυραννισμένους, αλλά ανθρώπους που τους ελευ­θέρωσε από τη σκλαβιά του διαβόλου και πεθαμένους που αναστηθήκανε από τη φωνή του. Σάλπιγγες και τούμπανα δεν φωνάζανε για να τον δοξάσουνε, αλλά παιδιά αθώα που συμβολίζανε την απλότητα που έχουνε οι χριστιανοί και που φωνάζανε «Ευλογη­μένος ο ερχόμενος» και κρατούσανε αντί για σημαίες και για μπαϊράκια κλαδιά πράσινα των δέντρων. Κλαδιά χλωρά και ρούχα στρώνανε χάμω για να πατήσει το γαϊ­δούρι και να περάσει. Κι αυτό το βλογημένο πήγαινε με σκυμμένο το κεφάλι, ταπεινό, ανήξερο, σηκώνοντας τον Χριστό που καθότανε πρωτύτερα απάνω στα τρομερά εξαφτέρουγα σεραφείμ που είναι από φωτιά. Δεν αξιώθηκε να τον σηκώσει κανένα χρυσό αμάξι, μητε άλογο άκριβοσελωμένο, μητε καμμιά κούνια που να τη βαστάνε αντρειω­μένοι βαστάζοι, αλλά τον σήκωνε το γαϊ­δούρι. Ποιο μάτι δεν δακρύζει άμα συλλο­γιστεί αυτό το μυστήριο!
* Ο Χριστός ανα­ποδογύρισε όσα είχε για σωστά και για α­ληθινά ο αμαρτωλός ο άνθρωπος. Ποιος όμως είναι σε θέση να νοιώσει την ελευθερία που μας έφερε και να ακολουθήσει το που­λάρι με το σκοινένιο καπίστρι κι όχι τ' αφρισμένα τάλογα που χλιμιντράνε καμαρω­τά και να μη μπει στη Ρώμη με τα πολλά τα είδωλα, παρά να μπει μαζί με τον βασι­λιά της ειρήνης στην Απάνω Ιερουσαλήμ;
* Πολλοί, που είναι σοβαροί άνθρωποι, θα πούνε πως δεν τα καταλαβαίνουνε αυτά και πως τα παιδιά παιδιακίζουνε κ' οι άντρες αντρειεύουνται. Τα ίδια λέγανε κ' οι αρχιε­ρείς κ' οι σπουδασμένοι. «Ιδόντες δε οι αρχιερείς και γραμματείς τα θαύματα α εποίησε και τους παίδας κράζοντας εν τω ιερώ και λέγοντας: Ωσαννά τω υιω Δαυίδ, ηγανάκτησαν και είπον αυτώ: Ακούεις τι ούτοι λέγουσιν; Ο δε Ιησούς λέγει αυτοίς: Ναι· ουδεποτε ανέγνωτε ότι «εκ στόματος νηπίων και θηλαζόντων κατηρτίσω αίνον;» Και καταλιπών αυτούς εξήλθεν έξω της πό­λεως». Οι αρχιερείς κ' οι γραμματείς διαβάσανε τον ψαλμό του Δαυίδ που έλεγε πως θα προϋπαντήσουνε τον Χριστό τα νήπια και δεν πιστέψανε ωστόσο σ' αυτόν που υμνολογούσανε. Αμή εμείς που διαβάσαμε στο σημερινό Ευαγγέλιο και τον ψαλμό κι αυτά που είπε ο Χριστός στους Εβραίους, δεν θα κριθούμε πιο αυστηρά αν δεν τον πιστέψου­με; Η ματαιότητα κ' η περηφάνεια μάς κάνουνε να μην καταδεχόμαστε να παμε μαζί με τη φτωχή συνοδεία του, ντρεπόμα­στε να ακολουθήσουμε ένα αρχηγό που πάει καβαλικεμένος απάνω σ' ένα γαϊδούρι. Τα ταπεινά, τα φτωχικά, δεν τα θέλουμε. Μα μπορεί να γίνει χριστιανός όποιος δεν α­γαπά αυτά που αγάπησε ο Χριστός;
* Χθες, Σάββατο, ανάστησε έναν πεθαμένο άνθρωπο, τον Λάζαρο. Ποιος ήτανε αυτός ο Λάζαρος; Κανένας επίσημος άνθρωπος, κανένας τρα­νός; Ο Λάζαρος ήτανε φτωχός, χωριάτης, κι όπως λέγει το Ευαγγέλιο, ήτανε φίλος του Χριστού, που είχε φίλους όλους τους ανθρώπους. Έναν φίλο σημειώνει το Ευαγ­γέλιο πως είχε ο Χριστός στον κόσμο, κι αυτός ήτανε φτωχός κι αγράμματος. Μα ποιος από μας αγαπά αυτή την πλούσια φτώχια του Χριστού; Απ' όπου λείπει ο Χριστός, εκεί είναι η φτώχια η αληθινή, όπως απ’ όπου λείπει ο Χριστός λείπει κ' η ζωή η αληθινή και βασιλεύει ο θάνατος. Αυτό θα το καταλάβεις καλώτατα αν γυρί­σεις και δεις γύρω σου κι ακουμπήσεις το κεφάλι σου και συλλογιστείς. Πού είναι εκείνοι οι Ρωμαίοι κ' οι παντοδύναμοι αφέν­τες που κάνανε τους θριάμβους οπού ιστορήσαμε πρωτύτερα; Τι γινήκανε κι αυτοί κι οι μυριάδες που τους προσκυνούσανε και που γονατίζανε μπροστά τους σαν τα καλά­μια που τα γέρνει ο βοριάς; Ποιος τους φέρ­νει στον νου του εξόν κάποιοι που γράφουνε τα ιστορικά εκείνου του καιρού; Κορμιά, ψυχές, θρονιά, διαμαντόπετρες, άλογα, περηφάνειες, φοβέρες, φωνές, όλα πέσανε σ' έναν λάκκο και χαθήκανε και σβύσανε σαν να μη γινήκανε ποτές. Και τι απόμεινε από όλα τούτα στις καρδιές των ανθρώπων; Τί­ποτα κι ακόμα πιο λίγο από τίποτα.
* Πλην ο άνθρωπος είναι άπιστος ακόμη και σ' αυτά που βλέπει και σ' αυτά που πιάνει με τα χέρια του και τραβά τον δρόμο που τραβή­ξανε και κείνοι και σέρνει με ευχαρίστηση το άρμα του Νέρωνα, γιατί είναι «νεύρον σιδηρούν ο τράχηλός του». Τ' αυτιά του εί­ναι σφαλιχτά σε Κείνον που λέγει: «Εγώ ειμί Θεός πρώτος και εις τα επερχόμενα εγώ ειμί. Εγώ βοσκήσω τα πρόβατά μου και εγώ αναπαύσω αυτά». Εκείνος που καθότανε απάνω στο γαϊδούρι, εκείνος είναι ζωντανός μέσα στις απλές ψυχές στον αιώνα κ' είναι για δαύτες θροφή, πηγή αθανασίας, χαρά και αγαλλίαση, κατά τον λόγο που λέ­γει : «Ευφρανθήσεται καρδία ζητούντων τον Κύριον». Ναι, όποιος ένοιωσε τη χαρά του Χριστού, είναι σαν τον πεθαμένο που αναστή­θηκε. Στον κόσμο υπάρχουνε πονεμένοι λογής λογής. Όσοι πονάνε στο κορμί και στην ψυχή κι ο πόνος τους καθαρίζει και τους πηγαίνει στον Θεό, αυτοί είναι οι αγα­πημένοι του Χριστού και περπατάνε στη στράτα του με το φως του το παρηγορη­τικό. Οι άλλοι υποφέρουνε άγονα. Γι’ αυτό ο απόστολος Παύλος γράφει στους Κορινθίους: «Νυν χαίρω, ουχ ότι ελυπήθητε, αλλ' ότι ελυπήθητε κατά Θεόν, ίνα εν μηδενί ζημιωθήτε εξ ημών. Η γαρ κατά Θεόν λύπη μετάνοιαν εις σωτηρίαν αμεταμέλητον κατεργάζεται· η δε του κόσμου λύπη θάνατον κατεργάζεται». Γι' αυτούς που ελπίζουνε στον Θεό, δεν μετάλλαξε ο Χριστός τον άγονον ίδρωτά τους σε ιδρώτα σωτηρίας, «ιδρώτα ιδρώτι», αλλά θρηνούνε και πονάνε παντοτινά σαν τους ειδωλολάτρες, σφαζόμενοι με τα μαχαίρι της μοίρας. Γι' αυτούς δεν άλλαξε ο Χριστός τον ιδρώτα της αγωνίας τους σε ιδρώτα της προσευχής και της ελπίδας. Όποιος δεν πιστεύει στον Χριστό και στο Ευαγγέλιο, είναι πεθαμένος, αφού δεν υπάρχει αληθινή ζωή μέσα του. Γιατί ζωή δεν θα πει να ανασαίνεις και να περπατάς και να τρως και να πίνεις, αλλά να νοιώθεις τη χάρη της αθανασίας. Τότε θα μπορείς να ψάλεις μαζί με τον υμνωδό τούτο το εξαίσιο απολυτίκιο:
* «Την κοινήν ανάστασιν προ του σου πάθους πιστούμενος, εκ νεκρών ήγειρας τον Λάζαρον, Χριστέ ο Θεός. Όθεν και ημείς, ως οι παίδες, τα της νίκης σύμβολα φέροντες, σοι τω νικητή του θανάτου βοώμεν. Ωσαννά εν τοις υψίστοις, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυ­ρίου».

~** **  Το Άγιο Φως της Ανάστασης του Κυρίου
ας φωτίσει και ας ζεστάνει τις ψυχές όλων μας με αγάπη!
Καλό Πάσχα!

~** Ο Γιατρός δεν πρέπει να συμπεριφέρεται "τεχνικός" και να αντιμετωπίζει τους αρρώστους σαν ¨"αντικείμενου έχουν ανάγκη επισκευής-Αλλά να θεραπεύει τους αρρώστους με τις ιατρικές του γνώσεις και να συμπεριφέρεται σαν φιλόσοφος, με σύμπνοια, στην κατανόησή του πόνου και τα ψυχολογικά προβλήματα του αρρώστου, με αγάπη, αξιοπρέπεια και Ανθρωπιά , ώστε όλες οι φροντίδες του να επιτελούν Λειτούργημα.-

~ ** Kανένα φάρμακο δεν είναι αποτελεσματικό , αν ο γιατρός δεν σταλάζει μέσα του και μερικές σταγόνες από Αγάπη , Χαμόγελο . Κατανόηση, και συμπόνια προς τον άρρωστο .-

~**  O Γιατρός είναι ένα πολύ τιμημένο και τιμώμενο πρόσωπο, είναι ένας άνθρωπος , που αξίζει περισσότερο από πολλούς άλλους .-

** Μια πρώτη ενημέρωση από τα ερασιτεχνικά μας βίντεο  17-04-2011 :


Η φωτογραφία μας δεξιά,  παρουσιάζει τον Τίτλο-Πτυχείο Σπουδών Οδοντιάτρου έτος 1972.-
Δεξιά στη φωτογραφία μας η αναμνηστική πλακέτα του Ο.Σ.Μεσσηνίας στους Συνταξιοδωτούμενους Οδοντιάτριυς λόγο γήρατος κατ΄έτος ....! Έτος 2010 .-

~** Στη Στούπα Μάνης από εκδήλωση Ο.Σ.Μ. 17-04-2011 Κέντ. "Ακρογιάλι"Μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στην Στούπα της Μεσσηνιακής Μάνης ¨, την αρτοκλασία για τον προστάτη Άγιο Αντύπα των Οδοντογιατρών , την ομιλία , τον καφέ στην καφετέρια "Ακταίον" Στούπας , ακολούθησε μεσημεριανό γεύμα στο εξοχικό κέντρο -μαγαζί "Ακρογιάλι " στην Στούπα και εκδήλωση με απονομή τιμητικών πλακέτών από Οδοντιατρικό Σύλλογο Μεσσηνίας για τους αποχωρούντες λόγο Συνταξιοδώτησης γήρατος, Οδοντιάτρων :  κ.κ. Αναστάσιον Θ. Κοντό , Σταμάτιο Ν. Σκούλικα και Μηχαλοπούλου -Ιωανάτου Σωτ. Παναγιώτα .-

** http://www.youtube.com/watch?v=NLO7M7d0cg0  ,~** " Καφέ -Ακταίον" Στούπας μέλη Ο.Σ.Μ. 17-04-2011 : Οδοντίατροι , Μελη του Οδοντιατρικού Συλλόγου Μέσσηνίας ,σε Καφέ της Στούπας μετά τον εκκλησιασμό του , απολαμβάνουν τα κεράσματα εκ μέρους του Ο.Σ.Μ. 10.00-11.00 Ώρα πρωϊνή .-

**  http://www.youtube.com/watch?v=WZAE8anHH_g  ,~* * Καφέ- Ακταίο Στούπας 17-04-2011: Πρωϊνό καφέ απολαμβάνουν  μέλη του Ο.Σ.Μ. στην παραλία της Στούπας .-

**  http://www.youtube.com/watch?v=CXQySbyYnPg ,
,


~** Ο.Σ.Μ. στον Ι.Ν Αγίας Τριάδας της Στούπας 17-04-2011:Στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στην πανέμορφη Στούπα ,της Μεσσηνιακής Μάνης .......

**  http://www.youtube.com/watch?v=k5y7jPc8CpQ  ,** Ι.Ν.Αγίας Τριάδας Στούπας 17-04-2011:

**  http://www.youtube.com/watch?v=jI60Px-EMOY ,   :~**Ο.Σ.Μ εορτασμός Αγίου Αντύπα 17-04-2011 :

**  http://www.youtube.com/watch?v=gvfscNkOmU8  ,** ** Βραδινή ακολουθία του Νυμφίου Κυριακή των Βαϊων είσοδος στα Άγια Πάθη του Ιησού Χρηστού , έναρξη Μεγάλης Εβδομάδας …Ψέλνει ο πρεσβύτερος Παπά Μιχάλης Μπούρας στον Ι.Ναό Αγίων Θεοδώρων Αρφαρών 17-04-2011 :


 ** http://www.youtube.com/watch?feature=player_profilepage&v=k9plqenUJ90  ,
** Πρώτη βραδυνή ακολουθεία για Μ. Εβδομάδα Κυριακή  Βαϊων ακολουθεία εξόδου Νυμφίου Κυρίου ημών Ιησού Χριστού μας στον πανέμορφο ανακενισθέντα Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων Αρφαρών από αξιόλογο  Ιερέα πατέρα Μιχάλη Ευαγγέλου Μπούρα , οικονόμο .-
***** Εντός Ι.Ν.Αγίων Θεοδώρων Αρφαρών 17-04-2011:

** http://www.youtube.com/watch?v=ByRT79DiSYw  , **** Κυριακή βράδυ ακολουθεία του Νυμφίου των Αγίων Παθών : Η Εξόδιως ακολουθεία του Νυμφίου στον Ι.Ν. Αγίων Θεοδώρων Αρφαρών , με σβυστά φώτα εντός του Ι.Ναού (εν τω μέσω της νυχτός) ....

** http://www.youtube.com/watch?v=ldc3iBu1PpI  ,** *** Στον Ι.Ν. Αγίων Θεοδώρων Αρφαρών 17-04-2011:


** http://www.youtube.com/watch?v=f1iZ4sfUTh4 ,** **** Κυριακή βράδυ των Βαϊων 17/4/2011 :
O Παπά-Μιχάλης στο αριστερό ψαλτήρι του Ι.Ν.Αγίων Θεοδώρων Αρφαρών το βράδυ της Κυριακής των Βαϊων 17/4/2011 , ανοίγοντας τα Άγια Πάθη του Χριστού μας της Μεγάλης Εβδομάδας ..γιά την Ανάσταση του Χριστού μας ! Ψέλνοντας Βυζαντινή μουσική .-
** http://www.youtube.com/watch?v=1rACccnrVGo  ,** *** Ι.Ν.Αγίων Θεοδώρων Αρφαρών 17/04/2011:


** http://www.youtube.com/watch?v=9BDFnXhM5uw  ,
~*** **ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΠΡΙΛΗ 2011:
ΧΘΕΣ - ΣΗΜΕΡΑ :

~** http://snsarfara.blogspot.com/2011/04/01-2011.html  , Στο αγιάζι της ενημέρωσης Παρασκευή 01 Απρίλιος 2011 *

~* http://arfara-messinias-stamos-2010.blogspot.com/2011/04/2-2011.html  . Στο Αγιάζι της Σαββατιάτοκης ενημέρωσης -Πληροφόρησης 2 ΑΠΡΙΛΊΟΥ 2011 *

~** http://vlasisarfarablogspotcom.blogspot.com/2011/04/03-2011.html  , Στο αγιάζι της Κυριακάτικης ενημέρωσης -Πληροφόρησης 03 Απριλίου 2011 .-

~** http://stamos-dynami.blogspot.com/2011/04/04-2011.html  , Στο αγιάζι της ενημέρωσης Δευτέρα 04 Απριλίου 2011 .-

~** http://vlasiosarfara.blogspot.com/2011/04/05-04-2011.html  . Στο αγιάζι της Τοπικής - Μεσσηνιακής Ενημέρωσης Τρίτη 05-04-2011 .-

~** http://dimmetoparfara.blogspot.com/2011/04/05-2011.html  : Στο αγιάζι της ενημέρωσης - πληροφόρησης Τρίτη 05 Απριλίου 2011 .-

~** http://snsarfara-stamos-dynami.blogspot.com/2011/04/06-2011.html  , Στο αγιάζι της ενημέρωσης Τετάρτη 06 Απριλίου 2011.-

~** http://snsstamoskal.blogspot.com/2011/04/7-2011.html  , Στο αγιάζι της ενημέρωσης Πέμπτη 7 Απριλίου 2011 .-

~** http://httpdimmetoparfarablogspotcom.blogspot.com/2011/04/8-2011.html  , Στο αγιάζι της ενημέρωσης Παρασκευή 8 Απριλίου 2011 .-

~** http://arfara-messinia-stamos.blogspot.com/2011/04/09-2011.html  , Στο αγιάζι της ενημέρωσης του Σαββάτου 09 Απριλίου 2011.-

~** http://arfara-messinias-stamos.blogspot.com/  , Στο αγιάζι της Κυριακάτικης Ενημέρωσης 10 Απριλίου 2011 * .-

~** http://vlasiosarfara.blogspot.com/2011/04/11-2011.html  , Στο αγιάζι της Ενημέρωσης Δευτέρα 11 Απριλίου 2011 .-

~** http://arfara-messinia-stamos-stamos.blogspot.com/2011/04/2011-11.html  , Υγεία για όλους μας Απρίλιος 2011 ,Δευτέρα 11/04/2011 .-

~** http://stamos-stamoskalsnsblogspotcom.blogspot.com/2011/04/12-2011.html  , Στο αγιάζι της πληροφόρησης για σήμερα Τρίτη 12 Απριλίου 2011 .-

~** http://snsarfara.blogspot.com/2011/04/13-2011.html  , Στο αγιάζι της ενημέρωσης Τετάρτη , 13 Απριλίου 2011 * .- Παρακολουθούν 138 φίλοι .-

~** http://arfara-messinia-stamos-stamos.blogspot.com/2011/04/15-2011.html  , Στο αγιάζι της ενημέρωσης Παρασκευή 15 Απριλίου 2011 .-

~** http://arfara-messinias-stamos-2010.blogspot.com/2011/04/15-2011.html  , Θέματα Υγείας 15 Απρίλιος 2011 .- Φίλοι: (20).-

~** http://vlasisarfarablogspotcom.blogspot.com/2011/04/16-2011.html  , Στο αγιάζι της Ενημέρωσης Σάββατο 16 Απριλίου 2011 .- (91) .-

** Θρίλερ στις εκλογές της Φινλανδίας
** Στις βουλυτικές εκλογές της Φινλανδίας οι Αληθινοί Φινλανδοί συγκεντρώνουν ποσοστό 19,4% και προηγούνται του Σοσιαλδημοκρατικού κόμματος που έρχεται στη 2η θέση με 19,2%,ενώ 3η κατατάσσεται η Εθνική Συμμαχία με ποσοστό 18,8%.-

** Πληθαίνουν στο ΠΑΣΟΚ οι φωνές υπέρ αναδιάρθρωσης

* Πληθαίνουν οι φωνές εντός του ΠΑΣΟΚ που τάσσονται υπέρ της αναδιάρθρωσης, ενώ το ενδεχόμενο αυτό διαψεύδεται από την κυβέρνηση. Μετά την Β. Παπανδρέου και ο κ. Κουκουλόπουλος εκτίμησε πως η αναδιάρθρωση είναι αναπόφευκτη.-

**Υπέρ της αναδιάρθρωσης ο Σημίτης

* Ο Κώστας Σημίτης υποστηρίζει πως η Ελλάδα θα πρέπει να προχωρήσει σε αναδιάρθρωση του δημοσίου χρέους το συντομότερο δυνατόν. «Η δημόσια συζήτηση για το θέμα αυτό δεν βοηθά τη χώρα» δήλωσε ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου.-

** Α. Σαμαράς: Κατηγόρησε την κυβέρνηση για εγκατάλειψη της Θράκης

* Κατά την επίσκεψη του στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ροδόπης, στην Κομοτηνή, ο πρόεδρος της ΝΔ, Αντώνης Σαμαράς, κατηγόρησε την κυβέρνηση για εγκατάλειψη της Θράκης, τονίζοντας ότι υπάρχει αποβιομηχάνιση της περιοχής.-

** Έντονη η δυσφορία των πολιτών

* Σε έρευνα της Κάπα Research για το Βήμα της Κυριακής οι ερωτηθέντες διατηρούν σε ιστορικό χαμηλό τα δύο μεγάλα κόμματα, ενώ απαξίωση του δικομματισμού καταδεικνύει και η έρευνα της Public Issue, για την Καθημερινή της Κυριακής.-

**«Καμία συναίνεση στα μέτρα»

* Καμία συναίνεση στην κυβερνητική πολιτική που ακολουθείται στο θέμα της οικονομίας δεν πρόκειται να δώσει η ΝΔ, ακόμα και αν αυτό σημαίνει και την πτώση της κυβέρνησης, δηλώνει ο πρόεδρος της ΝΔ στην «Κυριακάτική Ελευθεροτυπία».-

** «Πρέπει να αλλάξει η κουλτούρα μας»

* Ιδιαίτερη αναφορά στην οικονομική κρίση, αλλά και στην έξοδο από αυτή έκανε ο Κάρολος Παπούλιας, από το Μεσολόγγι, όπου παρέστη στις εορταστικές εκδηλώσεις για την 185η επέτειο από την ηρωική έξοδο των «Ελεύθερων Πολιορκημένων».-

** Επιμήκυνση πριν το 2012 βλέπουν οι τραπεζίτες

 * Επιμήκυνση του χρέους εντός του έτους, περιμένουν οι τραπεζίτες μετά την ανακοίνωση του μεσοπρόθεσμου σχεδίου στρατηγικής της κυβέρνησης για την περίοδο 2012 – 2015, αποκλείοντας ωστόσο την επιβολή haircut. -

** "Κόβονται" πιστωτικά όρια καρτών

 * Σε σημαντική μείωση στα πιστωτικά όρια των πιστωτικών καρτών προχωρούν οι τράπεζες, οι οποίες ειδοποιούν με επιστολές τους πελάτες για τη μείωση, που σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να φτάσει και το 92%.-

** Κρίσιμη ημέρα για την ελληνική κρουαζιέρα

* Στη σημερινή συνεδρίαση του ΝΑΤ κρίνεται σε μεγάλο βαθμό η ελληνική κρουαζιέρα, αλλά και οι προσπάθειες της κυβέρνησης να καλλιεργήσει θετικό κλίμα στο εξωτερικό στο συγκεκριμένο τομέα του τουρισμού. -

** Όλα τα μέτρα των 76 δισ. ευρώ. Ποιες είναι οι ευκαιρίες και οι "γκρίζες ζώνες"

* Ένα παράθυρο ευκαιρίας για την έξοδο της οικονομίας από την κρίση αλλά και αρκετές «γκρίζες ζώνες» που κρύβουν κινδύνους περιλαμβάνει το νέο πακέτο μέτρων 76 δισ. ευρώ.
* Για πρώτη φορά η κυβέρνηση παρουσιάζει ένα χρονολόγιο συγκεκριμένων κινήσεων στο πεδίο των αποκρατικοποιήσεων και της αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας από την οποία θέλει να λάβει 2-4 δισ. ευρώ φέτος και συνολικά 50 δισ. ευρώ έως το 2015. Συνοδεύονται από εισπρακτικά μέτρα συνολικής αξίας 26 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 3 δισ. ευρώ θα εισρεύσουν φέτος, χωρίς όμως να διευκρινίζεται ποια θα είναι αυτά.

**

   *** Αθλητική  Ενημέρωση  Κυριακή  17 -04 2011 : Τελευταία αγωνιστική στην Σούπερ Λίγκ στην Ελλάδα :
** Ολυμπιακός Πειραιώς - ΑΕΛ. Λάρισα  6-0 .- τα γκόλ : 8΄Τζιμπούρ , 14΄ και  17΄ Φουστέρ , 62΄Μέλμπεργκ , 65΄Πάντελιτς , 75΄Φετβφατζίδης .- ^
** Ολυμπιακός Βόλου - Παναθηναϊκός  3-2 .- τα γκόλ : 24΄ πέν.και 85΄ Εντουάρντο , 54΄Μπρέσκα , 56΄Κατσουράνης , 66΄ Σισέ .- ^κόκκινες : Καντέ , Μπουμσόνγκ.-
**  Ξάνθη - Άρης Θεσσαλ.  1-2 .- τα γκόλ : 40΄Σταθάκης , 26΄Νέτο , 47΄Περέϊρα .- ^
** ΑΕΚ Αθηνών - Ηρακλής Θεσσαλ.  0-0 .- ^
**  Ατρόμητος Αθηνών Καβάλα  0-0 .- ^
**  Αστέρας Τρίπολης -  Πανιώνιος 3-1 .- τα γκόλ : 7΄ και 42΄ Πουλίδο , 44΄Λαδάκης , 88΄Γκαλίτσιος .- ^
** ΠΑΟΚ Θεσσαλ. -Κέρκυρα  2-0 .- τα γκόλ : 8΄Ίβιτς , 75΄Αθανασιάδης .- ^
**  Πανσεραϊκός  - Εργοτέλης  0-4 .- τα γκόλ :  5΄Βερπακόβιτς , 31΄ Ορφανός ,  73΄Μπούντιμιρ , 84΄Πεν. Ν. Καρελής .-
** Ο Ολυμπιακός Πειραιώς Πρωταθλητής Ελλάδας στο ποδόσφαιρο περιόδου 2010-2011 .- Είναι ο 38ος Τίτλος κύπελλο πρωταθλημάτων για την ομάδα του Πειραιά .-  Ο 13ος στα τελευταία 15 χρόνια , και ο 18ος στα Επαγγελματικά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου .-
~*** Στην Βαθμολογία : Ολυμπιακός Πειραιώς 73 βαθμούς και διαφορά τερμάτων : 65-18, καλύτερη άμυνα και καλύτερη επίθεση στο ελληνικό πρωτάθλημα 2010-2011 .-
Παναθηναϊκός  60 βαθόύς , ΑΕΚ Αθην. 50 βαθμούς , ΠΑΟΚ Θεσσαλον. 48 βαθμούς , Ολυμπιακός Βόλου  47 βαθμούς ,//// Άρης Θεσσαλ. 45 βαθμούς , Καβάλα  40 βαθμούς , Εργοτέλης  39  βαθμούς κ.ο.κ ...Υποβιβάζονται : Αστέρας Τρίπολης με 31 βαθμούς , ΑΕ Λαρισα 25 βαθμούς και Πανσεραϊκός 24 βαθμούς .- Πρώτος σκόρερ : ο Τσιμπρίλ Σισέ με 20 γκόλ του Παναθηναϊκού και 2ος ο Μιραλάς  με 14 γκόλ του ΟΣΦΠ .-


***** Θείο Πάθος Και Άνθρωποι - Ερχόμενος Ο Κύριος :

** http://www.youtube.com/watch?v=_3dgmLf2NFY&feature=player_embedded  ,
**ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

* Σε όλες τις εκκλησίες στολίζεται ο Επιτάφιος με ανοιξιάτικα άνθη. Επάνω του απλώνονται αρωματικά φύλλα και ανθοπέταλα.Γίνεται μια συγκινητική πένθιμη λιτανεία με αναμμένα κεριά γύρω από την ενορία για να αγιασθεί η περιοχή και τα σπίτια.
* Το πρωί του Σαββάτου,φύλλα δάφνης σκορπίζονται στο δάπεδο των εκκλησιών συμβολίζοντας την δόξα και την νίκη του Χριστού πάνω στόν θάνατο.Τα μεσάνυχτα εορτάζεται η Ανάσταση.Είναι έθιμο να πάρει ο καθένας το κερί του στο σπίτι προσπαθώντας να μην σβήσει στον δρόμο, φέρνοντας το Αναστάσιμο φώς,ευλογία για τον υπόλοιπο χρόνο.Γίνεται πραγματικός πόλεμος από τα βαρελότα και τα βεγγαλικά που δεν σέβονται ούτε τα γένια του δεσπότη.
* Η πιο σημαντική και όμορφη γιορτή για τους Έλληνες είναι το Πάσχα.Κατά το έθιμο, μετά την 50ήμερη νηστεία,ψήνονται αρνιά και τρώγονται τα κόκκινα αυγά που έχουν ετοιμασθεί για τις Πασχαλινές ημέρες.Απαραίτητο συμπλήρωμα του Πασχαλινού τραπεζιού είναι το Λαμπρόψωμο που οι νοικοκυρές συνήθιζαν να ψένουν την Μεγάλη Πέμπτη.Είναι διακοσμημένο με το σχήμα του Σταυρού και ένα κόκκινο αυγό στό κέντρο.Το κόκκινο ήταν βασιλικό χρώμα και τα αυγά βάφονται βράζοντάς τα με ένα ειδικό φύκι που πουλιέται στήν αγορά του Αργοστολίου πριν το Πάσχα.
* Η εκκλησία στολίζεται με κλαδιά φοίνικα (σύμβολο νίκης πάνω στο θάνατο) και φτιάχνονται τα βάγια, μικροί σταυροί από φύλλα φοίνικα δεμένα με κλαδάκια ελιάς (σύμβολο ειρήνης) δεντρολίβανο (σύμβολο ανάμνησης)δάφνη (σύμβολο νίκης)και φασκόμηλο (σύμβολο σωτηρίας).Κάθε ένας από το εκκλησίασμα παίρνει ένα ματσάκι από τον ιερέα πρίν φύγει από την εκκλησία.
** ΣΑΒΒΑΤΟ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ:
* Τα παιδιά γύριζαν στις γειτονιές λέγοντας τα κάλαντα του Λαζάρου. Κρατούσαν τριζόνια στα χέρια τους.
** ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ:
* Στους νιόπαντρους έδιναν ένα ξεχωριστό βάγιο, το οποίο ονομαζόταν βαγιοφόρα. Είχε επάνω του εκτός από τα συνηθισμένα φυτά των υπόλοιπων κοινών βάγιων και κόκκινες διπλές βιολέτες. Οι βαγιοφόρες προσφέρονταν στους νιόπαντρους μέσα σε ένα δίσκο και αυτοί έδιναν χρήματα καθώς έπαιρναν το βάγιο.
* Το συνηθισμένο φαγητό της ημέρας είναι ψάρι και ιδίως μπακαλεόπιτα ή κοφισόπιτα.
*** ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ:
* Πηγαίνοντας στην εκκλησία για το μυστήριο του ευχελαίου , οι γυναίκες είχαν μαζί τους μια λεκανίτσα με αλεύρι και επτά κεριά-όσα ήταν τα Ευαγγέλια. Το κάθε κερί άναβε όταν λεγόταν το Ευαγγέλιο. Το αλεύρι αυτό δεν το πετούσαν, αλλά το έκαναν πρόσφορο και τον πήγαιναν κατόπιν στην εκκλησία, ή το χρησιμοποιούσαν όταν έκαναν ευχέλαιο στο σπίτι τους.
*** ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ:
* Την ημέρα αυτή πρώτα μεταλάβαιναν και μετά έβαφαν τα αυγά γύρω στις δώδεκα το μεσημέρι. Υπάρχουν πολλές θεραπευτικές και γενικά θετικές ιδιότητες που αποδίδονται στο πρώτο βαμμένο αυγό, όπως αυτή που θέλει το χαλάζι να σταματά όταν βγάλουν το αυγό έξω την ώρα που ρίχνει χαλάζι. Το βράδυ την ώρα που ψάλλονται τα δώδεκα Ευαγγέλια, οι γυναίκες έχουν ένα μέτρο κλωστή μπλε και κάνουν ένα κόμπο κάθε φορά που λέγεται ένα Ευαγγέλιο. Την άλλη μέρα έβαζαν αυτή την κλωστή σε μια ανθισμένη αγραπιδιά για να παίρνει τις αρρώστιες του κόσμου. Το κερί που άναβε ο παπάς τα υπόλοιπα, το πήγαιναν στην εκκλησιά τη Λαμπρή για να ακούσει το Ευαγγέλιο της ημέρας και μετά το τοποθετούσαν στα δέντρα ή στα μελίσσια και αλλού. Του έβαζαν και μια καρφίτσα για να το γνωρίζουν.
* Την ημέρα αυτή οι υφάντρες, κρεμούσαν το “αντί” του αργαλειού και σταματούσαν τη δουλειά τους.
*** ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ :
* Δεν έκανε να καρφώσουν τίποτα, ούτε να βγάλουν αίμα. Δεν έμπαζαν νερό στο σπίτι, ή, αν είχαν το έχυναν την επόμενη μέρα. Δεν έκανε να ανάψουν φωτιά, ούτε μαγείρευαν, ούτε γενικά έκαναν δουλειές. Το πρωί αφού προσκυνούσαν τον Εσταυρωμένο , έπιναν λίγο ξύδι. Αφού τελείωνε η λειτουργία, γύριζαν σπίτι και τότε έστρωναν τα κρεβάτια τους : ήταν έθιμο να μην τα στρώνουν προτού στρωθεί το κρεβάτι του Χριστού. Επίσης πήγαιναν στα νεκροταφεία για να ανάψουν τα καντήλια και να λιβανίσουν. Έμεναν όλη μέρα νηστικοί και το βράδυ μόνο έτρωγαν αντίδωρο.
* Ο Επιτάφιος στολιζόταν συνήθως το μεσημέρι από γυναίκες. Προηγουμένως είχαν μαζευτεί άνθη από λεμονιές και πορτοκαλιές και κάθε είδους λουλούδια από τα παιδιά που γύριζαν όλα τα σπίτια στα χωριά.
* Κατά τη διάρκεια της Ακολουθίας του Επιταφίου, άναβαν κεριά, ένα σε κάθε γωνία του. Από το πρώτο κερί που αναβόταν, έπαιρναν ένα κομμάτι για το σπίτι διότι το θεωρούσαν καλό. Με τα άνθη του επιταφίου έκαναν φυλαχτό. Μία ακόμα χρήση των λουλουδιών του Επιταφίου ήταν η μεταφορά τους στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου ή στο ομώνυμο ξωκλήσι- αν κάποιο χωριό είχε τέτοια εκκλησία- προκειμένου να ετοιμαστεί η εκκλησία που θα γιόρταζε τη Νέα Δευτέρα. Η μεταφορά των λουλουδιών γινόταν το Μεγάλο Σαββάτο.
*** ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η εβδομάδα μετά το Πάσχα καλείται Νέα ή Νιά από τους Κεφαλονίτες.
* Η όλη πορεία προς τη Μεγάλη εβδομάδα, δηλαδή οι πενήντα μέρες που μεσολαβούν , προβάλλονται με το εξής αίνιγμα: “Τριαντάφυλλο εφτάφυλλο εφτά φορές εφτάφυλλο και μέσα από το εφτάφυλλο βγαίνει το τριαντάφυλλο”.
** Οι επιτρόποι της κάθε εκκλησιάς πήγαιναν στα σπίτια του χωριού, για να τους δώσουν οι ενορίτες αυγά ώστε να τα βάψουν για το Πάσχα. Αυτά τα μοίραζαν τη Νια Δευτέρα στα πανηγύρια που έκαναν τα ξωκλήσια του χωριού .
* Αναρτήθηκε από SERIFIS στις Σάββατο, Απρίλιος 16, 2011 .-

** ***Κορίτσι του Οκτώβρη - Πέτρος Γαϊτάνος : http://www.youtube.com/watch?v=K4S1rTBLdYg&feature=player_profilepage ,


*** Το θείο Πάθος : Μεγάλη Εβδομάδα Παθών !

** ** http://www.youtube.com/watch?v=XZus5zRVYJ0&feature=player_embedded  .-

~******Απονομή τιμητικής πλακέτας :
 ** http://www.youtube.com/watch?v=dRIFsN06KUY  ,
*** ΜΑΣ ΓΡΑΦΟΥΝ :
**Ο/Η Eleni Benetatos δημοσίευσε στον Τοίχος σας. Ο/H Eleni έγραψε:"KALHSPERA STAMATI MOY!! XRISTOS ANESTH KAI XRONIA POLLA!!!!!! YGEIA KAI XARA STIN OIKOGENIA SOY!!!!!.•*¸.•*¸.•*¸.•*¸.•*•.¸░░░ ♥ ♥░░░ ¸.•*•¸.•*¸.•*¸.•*¸.•*¸.•*` `*•.¸`*•.¸`*•.¸`*_̴ı̴̴̡̡̡ ̡͌l̡̡̡ ̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡

̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲
̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ ̡͌l̡̡̡̡._FILAKIA POLLA¸.•*¨)ჱܓ ღ¸.•*´¨`*•.¸ღ¸)ჱܓ ¸.•*¨)ჱܓ (ღ¸.•*´¨`*•.¸ღ¸( `•.¸ ☼ ♥ ☼" Απαντήστε σε αυτό το email για να σχολιάσετε αυτήν τη δημοσίευση. Για να δείτε τον Τοίχο σας και να απαντήσετε σε δημοσιεύσεις, ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο: http://www.facebook.com/n/?permalink.php&story_fbid=2030215642132&id=1446349692&mid=41fa538G56358b7cG2b1cbd1G1&bcode=M5ytevqM&n_m=stamoskal%40windowslive.com  Ευχαριστούμε,Η Ομάδα του Facebook
 
** Γειά σου stamos1- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ο xespao σου έστειλε το παρακάτω μήνυμα στον πίνακα σου- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
http://xespao.blogspot.com/  .-  Καλησπέρα και Χρόνια πολλά!
Σας προσθέσαμε στη λίστα ιστολογίων μας. Αν θέλετε προσθέστε και το δικό μας blog στη δική σας. Ευχαριστούμε- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Για να απαντήσεις στο μήνυμα του ακολούθα τον σύνδεσμο: http://www.sync.gr/xespao/  .-

** Ας μην περιμένουμε να ακούσουμε ένα νέο "δυστυχώς επτωχεύσαμεν"  tanstil
Απριλίου 25, 2011 at 16:19    Ετικέτες: πολιτική, σκέψεις, επικαιρότητα, κοινωνία
Κατηγορίες: Αταξινόμητα  URL: http://wp.me/p1gfFD-bu
* Δεν χρειάζεται να λάβουμε e-mail που κάποιος μας έχει προωθήσει, για να το καταλάβουμε! Δεν χρειάζεται να ακούσουμε σχολιασμούς από τους γκεμπελίσκους των τηλεπαραθύρων, για να το μάθουμε! Βαδίζουμε προς μια σίγουρη χρεοκοπία, και αρκεί να παρατηρήσουμε τους σκοπούς και τις κινήσεις των "συμμάχων" μας, για να το καταλάβουμε.
* Πολιτική και τραπεζική ηγεσία της Γερμανίας, πλέον φαίνεται να έχουν αλλάξει γραμμή. Η "αναδιάρθρωση" που προτείνεται πλέον ανοιχτά, από τα πιο επίσημα χείλη, όπως αυτά του υπουργού Οικονομικών της Γερμανίας κ. Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, είναι στην ουσία τα προμηνύματα της επερχόμενης χρεοκοπίας. Όπως γράφει ο Γιώργος Δελαστίκ στην εφημερίδα ΠΡΙΝ (23/4/2011): "Την περασμένη εβδομάδα ανακάλυψαν οι Αγγλογάλλοι, όπως τουλάχιστον ισχυρίζονται, ότι η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ διεξάγει ήδη μυστικές συνομιλίες με την κυβέρνηση της Μέρκελ για να συμφωνήσει μαζί της τους όρους της χρεοκοπίας!".
* Οι προεκτάσεις της χρεοκοπίας, οι οποίες αγγίζουν την καθημερινότητα της κοινωνίας, είναι ήδη εμφανείς. Νοσοκομεία και σχολεία κλείνουν, με την δημόσια υγεία και εκπαίδευση να υποβαθμίζονται ραγδαία. Οι μισθοί πέφτουν, η φορολογία αυξάνεται στοχευμένα, ώστε να μην θίγονται τα συμφέροντα του κεφαλαίου. Με τα αλλεπάλληλα μνημόνια, έχουν ήδη αρχίσει να χρεοκοπούν το λαό και την κοινωνία.
* Ας μην περιμένουμε να ακούσουμε από τα χείλη τους ένα νέο "δυστυχώς επτωχεύσαμεν", αφού θα έχουν ρίξει έναν λαό στην εξαθλίωση για χάρη των λίγων! Αν αντιστεκόμασταν, αν βγαίναμε στους δρόμους... δεν θα είχαμε τίποτα να χάσουμε, παρά μόνο τις αλυσίδες που ελληνική κυβέρνηση-ΕΕ-ΔΝΤ-κεφάλαιο, μας φορούν!

** Ο/Η ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ έστειλε μήνυμα στα μέλη του ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ25 Απρίλιος 7:05 μ.μ.

Θέμα: ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΣΗ

ΤΩΡΑ ΖΩΝΤΑΝΑ ΜΙΑ ΣΕΒΝΤΑΛΙΔΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ ΓΕΜΑΤΗ ΠΟΝΤΙΑΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ. ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ 19:00. ΜΕ ΤΗ ΣΤΕΛΛΑ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΣΕ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΡΑΔΙΟ ‘’ΠΟΝΤΟΣ ΛΕΛΕΒΩ ΣΕ ‘’ΑΠΟ ΣΤΟΥΣ 101,3 fm ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ www. http://www.facebook.com/l/ac21aT_dyxLPXGB6aKr0u3HVnYg/lelevose.gr  ΤΗΛ. ΕΚΠΟΜΠΗΣ + 30 2510222131 begin_of_the_skype_highlighting + 30 2510222131 end_of_the_skype_highlighting ΑΚΟΥΣΤΕ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ .. http://www.facebook.com/l/ac21alobb3QI_gMrfmkyfOVijsA/www.elpar.gr  http://www.facebook.com/l/ac21aUPcPz0fH7xZlV45sexarug/www.ustream.tv/channel/elliko-paradosiako-radiofono  ή απο τους συνδεσμους http://www.facebook.com/l/ac21atHOVvBK7WhAabCzwvEi07A/www.e-radio.gr/player/player.el.asp?sid=533     http://www.facebook.com/l/ac21avxvP5nIl-Lzrmib80p_2UQ/listen.onestreaming.com/asx/elpar.asx  http://www.facebook.com/l/ac21a3fAIsPGthuZGZJgpgSGQgg/www.mediabox.gr/live-radio-station/elliniko-paradosiako/
http://www.facebook.com/l/ac21aC1xliEXch89oqkAtl3H8Gg/nextradios.com/media_player.php?station=39http:/ http://www.facebook.com/l/ac21avOYfKafS6COWlWN_dIQXKQ/pasradio.com/media_player.php?station=39  http://www.facebook.com/l/ac21aOTGjnxOFO_kj6vVmb8QIXQ/perifereianews.blogspot.com/2011/04/live.html  http://www.facebook.com/l/ac21aOTGjnxOFO_kj6vVmb8QIXQ/perifereianews.blogspot.com/2011/04/live.html  http://www.facebook.com/l/ac21aES6dC7CTuabZXfuY-j9q0g/www.greek-radio.fm/internet-radio/elliniko-paradosiako.html  http://www.facebook.com/l/ac21ansOU9tSaFE9HMnweMD34Ew/radiotime.com/WebTuner.aspx?StationId=103082 & http://www.facebook.com/l/ac21aFgtyBblKIo66A6uiQ1ER0Q/streema.com/radios/Elliniko_Paradosiako_Radio  http://www.facebook.com/l/ac21au9MbpUgiVdOGCnT53YNqxg/www.radio-home.net/ecouter-radio-en-direct.php?radio=Elliniko%20Paradosiako&pays=GRECE&lang=EN&format=wma  http://www.facebook.com/l/ac21an-n0R7e4Si07VICx3QWMRw/www.radiotower.gr/player.php?id=%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C%20%CE%A1%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CF%8C%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%BF
http://www.facebook.com/l/ac21a1G26fsZW4Wg9gfBU6N61bA/www.worldtvradio.com/radiotv/stations/station11540.htm
You have 3,915 νέες ειδοποιήσεις. Visit Facebook now to see what's happening with your friends.

*** Ο/Η Χρήστος Δάρρας έστειλε μήνυμα στα μέλη του S.O.S!!!!!CODEX ALIMENTARIUS.....ΘΑΝΑΣΙΜΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΥΓΕΙΑ.

Χρήστος Δάρρας25 Απρίλιος 6:29 μ.μ.
http://www.facebook.com/l/ac21aE9l95Nl6zJBgRUZCDST-rg/hellenicrevenge.blogspot.com/2011/04/blog-post_6954.html

** Ο/Η Milan Papas έστειλε μήνυμα στα μέλη του Μαύρο Ιστολόγιο Κομμουνισμού - Black Blog of Communism. Milan Papas25 Απρίλιος 2:43 μ.μ.
Θέμα: Η ομιλία Καρτάλη στη Διάσκεψη του Λιβάνου
* H ομιλία του Γεώργιου Καρτάλη αποτελεί μοναδικό ντοκουμέντο το οποίο μεταξύ άλλων αποδεικνύει πλήρως την ύπαρξη του άγριου και εκτεταμένου Εμφυλίου στα χρόνια της Κατοχής με υπαίτιο το ΕΑΜ – ΕΛΑΣ.
http://www.facebook.com/l/ac21aMD6DkVe27YETRxYClqbl5Q/blackblogofcommunism.com/2011/04/25/%ce%b7-%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%bb%ce%af%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%cf%81%cf%84%ce%ac%ce%bb%ce%b7-%cf%83%cf%84%ce%b7-%ce%b4%ce%b9%ce%ac%cf%83%ce%ba%ce%b5%cf%88%ce%b7-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%bb%ce%b9%ce%b2%ce%ac/

** Επτάχρονο αγοράκι έχασε το μάτι του από βεγγαλικό Κινδύνεψαν σοβαρά άλλα δυο ανήλικα παιδάκια


 Ένα ακόμα σοβαρό περιστατικό με θύμα αγοράκι επτά ετών, το οποίο τραυματίστηκε σοβαρά από βεγγαλικό, σημειώθηκε λίγο μετά την Ανάσταση στη Δροσιά Χαλκίδας. Προσοχή στα πυροτεχνήματα Η Αστυνομία...

 «Ο άνθρωπος δικαιούται να κοιτά τον άλλον από ψηλά, μόνο όταν πρέπει να τον βοηθήσει να σηκωθεί» Gabriel Garcia Marquez 13 Phrases For Living

 «Και είναι καιρός, όσο σκληρό κι αν ακούγεται, κάποιοι κατ’ όνομα μόνο χριστιανοί να πάψουν να χρησιμοποιούν βασανισμένους συνανθρώπους μας με κάθε τρόπο!» Από Τα Αναστάσιμα...

** O/Η ΓΕΩΡΓΙΟΣ σας έστειλε ένα μήνυμα.      ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΓΙΑΣ25 Απρίλιος 12:36 π.μ.
** Ανάσταση παντού!

**DHMOGRAFIKO PROBLHMA STHN EYRWPH KAI STHN ELLADA-OIKOGENEIAKO DIKAIO‏

** http://www.youtube.com/watch?v=FAf8-oq37yg     .-  Reply to sender  Reply to group  Reply via web post   Start a New Topic   Messages in this topic (1)

**Καλησπέρα σας και χρόνια πολλά,

* από τη μέρα που ξεκινήσαμε το www.dentforum.gr έχουμε 5560 επισκέψεις (1η μέρα 28-12-10) και 24568 προβολές σελιδών.
* -Στο forum μας έχουμε 196 άτομα, 34 ανοιχτά θέματα και 98 απαντήσεις. Περιμένουμε να γραφτείτε περισσότεροι! Υπάρχουν θέματα που ζητούν και τη δική σας απάντηση!
* - Διαβάστε πως Μπορούμε να μειώσουμε το κόστος των οδοντιατρικών υλικών! Μερικές μέρες πριν το την καταλυτική ημερομηνία (01-05-11) για την 1η προσπάθεια ήμαστε μέχρι τώρα 38 άτομα και έχει καθοριστεί σαν ελάχιστο ποσό παραγγελίας τα 500 ευρώ (δηλαδή μέχρι τώρα θα δώσουμε σε κάποιον προμηθευτή το ελάχιστο ποσό των 19.000 ευρώ), η αλήθεια είναι ότι περιμέναμε πολύ μεγαλύτερη συμμετοχή! Παρακαλούμε διαβάστε το άρθρο και ακολουθήστε μας! Όσο περισσότεροι μαζευτούμε τόσο μεγαλύτερη έκπτωση θα πετύχουμε!
* -Αντιδεολογικές Συμπεριφορές. Από τις 12-2-11 ανεβάζουμε και εμείς εικόνες από προσφορές συναδέλφων στο διαδύκτιο ελπίζοντας ότι κάποια στιγμή οι σύλλογοι θα κάνουν το αυτονόητο! Μέχρι τώρα βρήκαμε 19 με κάποιους συναδέλφους να έχουν κάνει επάγγελμα τις προσφορές! Σχετικά με το θέμα έχουμε αναρτήση και μία ψηφοφορία (Είστε υπέρ ή κατά των οδοντιατρικών προσφορών στο ίντερνετ;)
* -Κατάλογος sites blogs. Έχει εμπλουτιστεί με 32 sites οδοντιάτρων, 1 site οδοντοτεχνιτών, 5 sites οδοντιατρικών νέων, 17 sites συλλόγων και τα 2 sites των ελληνικών πανεπιστημίων. Εάν θέλετε να μπείτε στον κατάλογο (είναι εντελώς δωρεάν) παρακαλώ στείλτε μας mail.
* -Παρουσίαση περιστατικών. Όποιος επιθυμεί να παρουσιάσει κάποιο περιστατικό μπορεί να μας στείλει mail με φωτογραφίες, τα βήματα κλπ.
* -Ανεβάζουμε τα σημαντικά άρθρα γύρω από την οδοντιατρική και από την ιατρική, περιμένουμε και τα δικά σας άρθρα γύρω από κάποιο υλικό ή τεχνική.
* - Σε λίγες μέρες μόνο οι οδοντίατροι θα έχουν πρόσβαση σε όλο το forum, οι ασθενείς και οι απλοί επισκέπτες θα έχουν μειωμένη πρόσβαση ώστε οι συζητήσεις μας να μένουν σε οδοντιατρικούς κύκλους.
* -Όποια εταιρία θέλει να παρουσιάσει κάποιο καινούριο προϊόν μπορεί να μας στείλει το άρθρο με φωτογραφίες. (δωρεάν)
* Σίγουρα χρειαζόμαστε σε όλα τα παραπάνω τη βοήθεια σας και αυτό γίνεται με την ενεργή συμμετοχή σας στο forum. Ευχαριστούμε,          DentForum

** Γειά σου stamos1- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
η katerina2010 σου έστειλε το παρακάτω μήνυμα στον πίνακα σου
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
http://rozkardies.blogspo/...
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Για να απαντήσεις στο μήνυμα της ακολούθα τον σύνδεσμο:
http://www.sync.gr/katerina2010/   .-

** Ο/Η Kardu Ellinadiko A έστειλε μήνυμα στα μέλη του KARDU ELLINADIKO CLUB.

Kardu Ellinadiko A24 Απρίλιος 8:40 μ.μ.
Θέμα: XRISTOS ANESTH
╔══════════════ ೋღ☃ღೋ ════════════════╗

Τις καλύτερες ευχές για Χρόνια Πολλά ....με υγεια και αγαπη!!

....................................KARDU Club..................................

╚══════════════ ೋღ☃ღೋ ════════════════╝

** Ο/Η Ιωάννης Ανδριόπουλος δημοσίευσε στον Τοίχος σας. Ο/H Ιωάννης έγραψε:"Χρόνια Πολλά. Χριστός Ανέστη" Απαντήστε σε αυτό το email για να σχολιάσετε αυτήν τη δημοσίευση. Για να δείτε τον Τοίχο σας και να απαντήσετε σε δημοσιεύσεις, ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο: http://www.facebook.com/n/?permalink.php&story_fbid=2027702659309&id=1446349692&mid=41e50f0G56358b7cG2b11431G1&bcode=kLnLFCCG&n_m=stamoskal%40windowslive.com  Ευχαριστούμε,Η Ομάδα του Facebook


** MORAL HAZARD, WELFARE, AND LICENSURE‏

Many government programs introduce moral hazard into the marketplace, undermining initiative and the taking of responsibility for actions. From welfare programs for the poor to welfare programs for the rich, the socialization of losses under the bailout programs being the most recent example of the latter, ubiquitous government intervention makes all of us more likely to seek a handout.

The welfare system is unfair to everyone: to taxpayers who must pick up the bill for failed programs; to society, whose mediating institutions of community, church and family are increasingly pushed aside; and most of all to the poor themselves, who are trapped in a system that destroys opportunity for themselves and hope for their children.
All licenses should be abolished, including doctors, lawyers, and marriage. Licensure is an immoral exercise of force, an overly burdensome restraint on trade, a violation of the right to liberty, a mill of kickbacks. Government is a guarantor of liberty and is compatible with liberty only if its range is adequately restricted to the preservation of economic freedom. One of the many reasons why government licensure is incompatible with liberty, therefore, is because it is destructive of economic freedom. No other nation demands more licenses than Greece.
We should eliminate the entire social welfare system. This includes eliminating welfare agencies, food stamps, subsidized housing, and all the rest. Individuals who are unable to fully support themselves and their families through the job market must, once again, learn to rely on supportive family, church, community, or private charity to bridge the gap.
Anyone has the natural right to pursue any means of providing for himself so long as in doing so he does not act fraudulently or otherwise violate the rights of others. The state mandated license turns the free market upside down. It prohibits everyone from producing in a given industry except for those who are granted the privilege of doing so by the state, especially those who provide huge kickbacks to kleptocrats. The state, in such a scenario, absorbs all individual rights unto itself and then divvies up some of those rights in any number of ways.
Half of taxpayers do not pay taxes, while receiving generous federal benefits. Talk about a perfect fiscal storm. On the one hand, more and more spending on dependence-creating programs. On the other, an ever-shrinking number of taxpayers to pay for these programs.
Under a licensing system, such as we have today, if someone attempts to exercise his natural right to provide for himself without the state's nod of approval, which usually comes with kickbacks, that person goes to jail. Imprisonment for supporting oneself in an honest and non-fraudulent manner which does not infringe on the rights of others just doesn't seem right. Preemptive protection is offensive in nature, and therefore, is itself a violation of natural rights. In a free society, it is only after fraud or another violation of rights takes place that the state has the right to intervene on behalf of the consumer.
It's worth recalling what Thomas Jefferson called the sum of good government in his first Inaugural Address: a wise and frugal government, which shall restrain men from injuring one another, which shall leave them otherwise free to regulate their own pursuits of industry and improvement, and shall not take from the mouth of labor the bread it has earned. We're drifting further and further from this ideal. Let's hope that citizens wake up before we go too far down this dangerous path.
All humans have the right to earn a living. For many people, owning a business is the very definition of their dream. But in today's world, attaining such a dream is made increasingly difficult by laws and regulations that interfere with entrepreneurs and their right to earn a living. We must defend many hardworking citizens against the unfair and ludicrous restrictions imposed on them by government. These rules and regulations allow kleptocrats s and pullpeddlers to play favorites, rewrite contracts, file frivolous lawsuits, seize private property, and manipulate private choices.
Bruce Thornton points out an important factor in retarding the EU economies is the expensive social welfare entitlements enjoyed by Europeans. While the U.S. federal and state governments spend roughly 18 percent of GDP on pensions, welfare, and health care costs, the EU spends nearly 29 percent. The list of entitlements seems endless: unemployment benefits, welfare payments, pensions, paid maternity leaves, child-care subsidies, free university education, expansive sick leave, restricted working hours, generous paid vacation and holiday leave, and government-provided health care. As EU champion T. R. Reid puts it, falling into the EU government safety net is like falling into a large, soft bed with a down comforter for protection against the cold and a matron standing by with a warm cup of tea to soothe discomfort.
As desirable as these boons may be, they all cost money and depend on an expanding economy that creates jobs and increases tax revenues. As we currently see in Greece, a sluggish economy has the opposite effect, constricting the funds available for welfare spending. At the same time, social spending continues to increase as the demand for more entitlements grows and an aging, longer-living population stresses budgets further. Given that by 2050 the EU economies will have a mere two workers for every retiree, the EU social welfare paradise is heading for bankruptcy.

REAL ENEMY

The state is my enemy

MPs are real whores

PM is not worth a penny

Corruption galore.

They fooled me many times

But finally woke up

I know now their crimes

Venitis only cheers me up.

Basil is now my life's spice

B.V. gets now my vote

B.V. will kill these statist mice

B.V. I always quote.

**DEATH OF FOURTH REICH‏

Fourth Reich(EU) is an illegal confederation that has no voted constitution, a flag no one salutes, an anthem no one sings, a Fuehrer no one can name, a parliament of prostitutes, a capital of huge bureaucracy no one controls, a currency that soon will not exist, rules of fiscal behavior that no member has been penalized for ignoring, a commission which is the Eldorado of corruption, brutal cybercops, and kleptocrats galore!

Bruce Thornton points out the philosophical ideas of Fourth Reich reflect the continental Enlightenment notion that a universal, essentially rational human nature is progressing away from the irrational superstitions and traditions such as religion that in the past defined and disordered human life and society. This progress has been spurred by the growth of knowledge, which has created the human sciences such as economics, psychology, and sociology. These sciences in turn generate techniques for reorganizing and improving social, political, and economic institutions in order to create peace, equality, and justice and to liberate people from traditional superstitions so that they can recognize and act upon their own best interests and achieve happiness.
This vision creates what French political philosopher Chantal Delsol calls techno-politics — top-down government by technical elites who craft policies that intervene in society and the economy in order to mitigate the harsh inequalities of free-market capitalism through government regulations and welfare entitlements. The goal will be to lessen and eventually eliminate the irrational nationalist or religious prejudices and intolerance that foment social disorder and injustice. Hence the intrusive and extensive economic regulations of Fourth Reich; the generous social welfare benefits now redefined as rights by Fourth Reich's Charter of Fundamental Rights; the legally codified and enforced demands for tolerance, respect, and inclusion.
Just taken on their own terms, these assumptions about human nature and progress are dubious at best and hard to support by the empirical evidence of history. Despite the astonishing explosion of scientific knowledge over the past two centuries, no laws governing human social, political, and economic behavior akin to the laws of physics or mathematics that can justify the intrusive reorganization of society by elites wielding techniques reflecting those laws have been discovered. Every attempt to do so over the past two centuries has ended in bloody failure and tyranny, for such meddling based on abstract theories founders on the sheer complexity and quirky unpredictability of human nature and its irrational passions and stubborn willfulness.
No more convincing are the various schemes for creating international order that are predicated on the alleged harmony of interests obscured by religious, tribal, or nationalist superstitions. The peoples of the world pursue multiple goods, some of them incompatible with those prized by the West. Western-style political freedom, for example, may conflict with the duty to obey God and his commands, as Islamists like Sayyid Qutb, the Ayatollah Khomeini, and Osama bin Laden believe.
Nor is it obvious that religion is destined to wither away as civilization progresses and increasingly secularizes, an idea based on the dubious materialist assumption that religion is merely a Marxist opiate or a Freudian illusion rather than an expression of humanity's spiritual needs. Indeed, our current age of wondrous technological sophistication and economic development has also seen a global explosion in the growth of religious fervor.
Eurokleptocracy, gigaregulation, Antitrust Armageddon, and gigataxation, especially VAT, are the real causes of the European financial meltdown. Fourth Reich(EU), an unvoted illegal confederation, cannot protect Europeans from Eurokleptocrats, especially Graecokleptocrats, and police brutes, especially Graecocybercops. Fourthreichian Premier Barroso condones the disgusting Graecokleptocrats who accuse dissident bloggers of treason, confiscate their computers, and lock them is jail!
Thornton points out nationalism remains a powerful locus of communal identity and cohesion even in Fourth Reich, where public interest in Fourth Reich is low as evidenced by the anemic voter turnout for Fourth Reich parliamentary elections. As we have seen during the current global recession and the bickering between Germany and Greece over funding the latter's bailout, at times of crisis, even Fourth Reich nations look first to their own individual economic or security interests, as well as the demands of their voters, rather than to the needs or lofty principles of the supranational Fourth Reich.
The freakish government of Greece, October-18 mafia, robs computers and terrorizes the blogosphere! Why on Earth Durao Barroso, Neelie Kroes, Viviane Reding, and Cecilia Malmstroem of the European Commission cannot rein in Graecokleptocrats? If Fourth Reich(EU) cannot protect Greeks from October-18 mafiosi, who will? Greek dissident bloggers want back their stolen computers, their stolen files, their stolen persona data, and their stolen lives. Restitution is a basic right in a civil society. Brutal Graecocybercops should be abolished now.
Vaclav Klaus expects euro to survive its current acute crisis but we will pay a very high price for it in long-term economic slowdown if not stagnation, in a heavy burden of inter-country fiscal transfers, in the further loss of sovereignty of the EU member states, in increasing centralization of decision-making in Brussels, in a growing democratic deficit. Eurodebt crisis a la Greece or Ireland will reach other eurozone countries. The costs of helping them will be increasing but these costs will be – reluctantly and unwillingly – paid by the tax-payers in the rest of Fourth Reich.
Klaus forecasts the economic growth in the U.S. will continue to be weak. It will be taken as a disappointment and Obama's administration will have more and more problems. It becomes clear that because of structural deficiencies, Obama's fiscal stimulus cannot rescue the U.S. economy. It stimulates employment more in China and India than in America. Global economic growth will continue to depend on new dynamic economies in Asia and Latin America. The BRIC countries will grow fast and their catching-up process will continue. The BRIC economies as a group are practically as important to the global economy as the United States economy already now and their role in the world economy will grow.

TERMS

April 15: Global Tax Revolt Day

October 18: International Day Against Cybercop Brutality

October-18 Mafia: Government of Greece

Parliament of Whores: Congress of USA

Grand Brothel on Syntagma Square: Parliament of Greece

Eldorado of Prostitutes: European Parliament

Eldorado of Corruption: European Commission

Fourth Reich: European Union

Fourthreichians: Citizens of Fourth Reich

OLAF, Office de Lutte Anti-Fraude: Fourthreichian Anti-Fraud Office

Europol: Fourthreichian Criminal Intelligence Agency

Marilizardism: terrorizing dissident bloggers

The cradle of democracy

Is full of butterbabies

A new familyocracy

Venitis terminates.

Socialist rabblerousers

Malignant brigadoon

Full of pullpeddlers

And bumptious bugaboos.

Venitis is my charm

Basil is my spice

Basil Venitis I have

In liberty for life.

** Ο/Η Spiro σας έστειλε ένα μήνυμα.         Spiro G Kailas24 Απρίλιος 1:56 π.μ.
*** Stamati and Despina - Wishing you and your family a Healthy, Happy, and Peaceful Easter filled with all the Joy and Hope of this very special Holiday. Christos Anesti! Spiro, Chrisoula, George, and Eva-Marie

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου