Η ελευθερία χωρίς τη μάθηση είναι πάντα σε κίνδυνο· η μάθηση χωρίς ελευθερία είναι πάντα μάταιη. Τζων Κέννεντυ .-
Η ευτυχία είναι απλή, σαν τη σκέψη ενός παιδιού .-
~ Η αγάπη αποτελείται απο μια μοναδική ψυχή που κατοικεί σε δύο σώματα! (Αριστοτέλης) ~ Όταν δεν έχεις κάνει αυτό που αγαπάς , πρέπει να αγαπάς αυτό που έχεις.- (Σίλερ).-
~ Το μόνο κόσμημα, που δεν υπόκειται σε φθορά είναι η Γνώση.- (Φούλερ).-
~ Εκείνο που γνωρίζουμε είναι μηδανηνό , ενώ εκείνο που αγνοούμε είναι άπειρο .(Λαπλάς).-
~ Είναι σκληρό να αποτύχεις , είναι όμως πιο σκληρό το να μην έχεις δοκιμάσει να πετύχεις. (Θ Ρούσβελτ).- 'Αλλο σκευάσματα και άλλο κατασκευάσματα ,-
`~ Ηγλώσσα της καρδιάς είναι τα μάτια. (Γ.Σανδή).-
~ Ο Ευφυής άνθρωπος αλλάζει γνώμη , ο ανόητος ποτέ.(Στερό).-
~ Η Ζωή είναι όμορφη όταν θέλουμε να την βλέπουμε όμορφη. (stamos).- Οι ιδέες πεθαίνουν όταν σταματήσεις να αγωνίζεσαι για αυτές.

Σάββατο 15 Μαΐου 2021

ARFARA NEWS Η Εφημερίδα μας Στο αγιάζι της Ενημέρωσης Σάββατο 15 Μαϊου 2021

 ARFARA NEWS  Η Εφημερίδα μας 

Στο αγιάζι της Ενημέρωσης 

Σάββατο  15  Μαϊου  2021 .- 

~
~**  Όσιος Αχίλλιος Επίσκοπος Λαρίσης – Γιορτή σήμερα 15 Μαΐου

Τη μνήμη του Αγίου Αχιλλίου, Επισκόπου Λάρισας, τιμά σήμερα, 15 Μαΐου η Εκκλησία μας. Ο Άγιος Αχίλλιος είναι ο Πολιούχος της θεσσαλικής πόλης που σήμερα εορτάζει και τον τιμά με λαμπρότητα. Ο Όσιος Αχίλλιος καταγόταν από την Καππαδοκία και έζησε στα χρόνια του Μεγάλου Κωνσταντίνου (306 – 337 μ.Χ.). Ο νεανικός του πόθος, τον έφερε στους άγιους Τόπους και κατόπιν στη Ρώμη. Εκεί επιδόθηκε στο Ιερό έργο του Ιεροκήρυκα, διδάσκοντας ακατάπαυστα το θείο λόγο σε πόλεις και χωριά, αψηφώντας ανάγκες, βρισιές, διωγμούς και ταλαιπωρίες. Οι μεγάλες και σπουδαίες υπηρεσίες του, τον ανέδειξαν επίσκοπο Λαρίσης. Από τη νέα του θέση ο Αχίλλιος, υπήρξε ο πνευματικός αρχηγός και διδάσκαλος, αυτός που έλεγε και έπραττε. Κήρυττε κάθε μέρα, βοηθούσε τις χήρες, προστάτευε τα ορφανά, ανακούφιζε τους φτωχούς, υπεράσπιζε τους αδικημένους, ήταν ο άγρυπνος φύλακας και φρουρός της παρακαταθήκης της πίστεως και του ποιμνίου πού του εμπιστεύτηκαν. Ο Αχίλλιος διακρίθηκε και στην Α’ Οικουμενική σύνοδο που έγινε το 325 μ.Χ. στη Νίκαια, εναντίον του Αρείου. Και τότε ο Μέγας Κωνσταντίνος, εκτιμώντας τις αρετές του, του έδωσε μεγάλη χρηματική δωρεά την οποία, όταν ο Αχίλλιος επέστρεψε στη Λάρισα, διέθεσε για να κτίσει ναούς και για τη μέριμνα των ασθενών και των φτωχών. Όταν προαισθάνθηκε το θάνατο του, κάλεσε κοντά του όλους τους Ιερείς της επισκοπής του και τους έδωσε πατρικές συμβουλές για τα καθήκοντα τους. Εορτολόγιο: Αχίλλιος, Αχιλλέας, Αχίλιος, Αχίλειος, Αχίλλειος Παχώμιος, Παχούμιος, Πάχος Καλή, Κάλη. Ἀπολυτίκιον Ἦχος δ’. Ταχὺ προκατάλαβε. Λαρίσης σὲ πρόεδρον, καὶ πολιοῦχον λαμπρόν, ἡ χάρις ἀνέδειξεν ὡς Ἱεράρχην σοφόν, παμμάκαρ Ἀχίλλιε, σὺ γὰρ τὸ τῆς Τριάδος, ὁμοούσιον κράτος, θαύμασι τε καὶ λόγοις, κατετράνωσας κόσμω. Ἣν πάτερ ἐξευμενίζου, τοὶς σὲ γεραίρουσι. Έτερον Ἀπολυτίκιον Ἦχος γ´. Θείας πίστεως. Χαίρει ἔχουσα, ἡ Θεσσαλία, σὲ ἀκοίμητον, φρουρῶν προστάτην, καὶ τῆς Λαρίσης ἡ πόλις ἀδάμαντα, ἡ Ἐκκλησία τὴν εὔηχον σάλπιγγα, τὸ τοῦ Υἱοῦ ὁμοούσιον κηρύξασαν, Πάτερ Ἅγιε Ἱεράρχα Ἀχίλλιε, Χριστὸν τὸν Θεὸν ἱκέτευε, δωρήσασθαι εἰρήνην ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν. Κοντάκιον Ἦχος πλ. δ’. Τῇ ὑπερμάχῳ. Τῆς Θεσσαλίας τὸν ἀστέρα τὸν ὑπέρλαμπρον, τῶν Λαρισαίων τὸν Ποιμένα τὸν ἀνύστακτον, κατὰ χρέος εὐφημήσωμεν ἐκβοῶντες· Παῤῥησίαν κεκτημένος πρὸς τὸν Κύριον, ἐκ παντὸς ἡμᾶς κινδύνου ἐλευθέρωσον, ἵνα κράζωμεν Χαίροις Πάτερ Ἀχίλλιε. Έτερον Κοντάκιον Ἦχος πλ. δ’. Τῇ ὑπερμάχῳ. Τῆς οἰκουμένης τὸν ἀστέρα τὸν ἀνέσπερον Καὶ Λαρισαίων τὸν ποιμένα τὸν ἀκοίμητον Τὸν ἀχίλλιον ὑμνήσωμεν ἐκβοῶντες· Παρρησίαν κεκτημένος πρὸς τὸν Κύριον Ἐκ παντοίας τρικυμίας ἡμᾶς λύτρωσαι Τοὺς βοῶντάς σοι, χαίροις Πάτερ Ἀχίλλιε. Μεγαλυνάριον Χαίροις τῆς Ἑῴας ἀστὴρ λαμπρός, καὶ τῶν Λαρισαίων, λαμπαδοῦχος καὶ ὁδηγός, χαίροις εὐσεβείας, λειμὼν ὁ ἀνθηφόρος, Ἀχίλλιε παμμάκαρ, Τριάδος πρόμαχε. Έτερον Μεγαλυνάριον Χαίροις τῆς Λαρίσης ὁ θησαυρός, καύχημα Πατέρων, τῆς Νικαίας ὁ τηλαυγής, φάρος ἑξαστράπτων, τρανώσας θείαν φύσιν, Χριστοῦ ἐν τῇ Συνόδῳ, σοφὲ Ἀχίλλιε.  Ὁ Οἶκος  Ἄγγελος ἐκ τῶν τρόπων Ἱεράρχα ἐφάνης, καὶ τάγμασι τοῖς τούτων ἐγνώσθης, καὶ σὺν τοῖς Ἀσωμάτων χοροῖς λειτουργῶν τῷ θρόνῳ τοῦ Χριστοῦ Ἅγιε, ἀκούεις παρ’ ἡμῶν τῶν σῶν δούλων ταύτα: Χαῖρε τῆς Τριάδος ἡ σάλπιγξ ἡ εὔηχος· Χαῖρε τῆς Μονάδος ἡδύφωνον ὄργανον· Χαῖρε ὕψος δυσκατάληκτον τῶν δογμάτων τῶν σεπτῶν· χαῖρε βάθος δυσερμήνευοτν νοερῶν ἐργασιῶν· Χαῖρε ὅτι Ἀρείου τᾶς ἐπάρσεις καθεῖλες· Χαῖρε ὅτι τᾶς τούτου μυθουργίας παρεῖδες· Χαῖρε ἀστὴρ Ἑλλάδος ὑπέρλαμπρος· Χαῖρε Ποιμὴν Λαρίσης ὁ ἄκακος· Χαῖρ επροστάτης ὁ ἀκοίμητος ταύτης· Χαῖρε δι’ οὗ τῷ Θεῷ οἰκειοῦται·  Χαίροις Πάτερ Ἀχίλλιε.  Κάθισμα  Ἦχος α´. Τὸν τάφον σου Σωτήρ.  Ἡ Λάρισα τὰ σά, μεγαλεῖα κηρύττει, θαυμάζει δὲ τὴν σήν, διδαχὴν Θεσσαλία, σεμνύνεται χαίρουσα, τῶν Πατέρων ἡ Σύνοδος, κόσμον ἔχει δέ, ἢ Ἐκκλησία σὲ Πάτερ, ἡμεῖς δ’ ἅπαντες, θερμὸν προστάτην καὶ ῥύστην, οἱ πόθῳ τιμῶντες σέ. Έτερον Κάθισμα Ἦχος α´. Τὸν τάφον σου Σωτήρ. Ἡ θεία σου σορός, , ὧ Ἀχίλλιε Πάτερ, ὡς ἄλλη Σιλωὰμ κολυμβήθρα ἐδείχθη, πηγὴν ἁγιάσματος παραδόξως ἐκβλύζουσα· οὗ μετέχοντες οἱ προσιόντες ἐν πίατει χάριν ἄφθονον, καὶ ψυχικὴν σωτηρίαν, εὐχαῖς σου λαμβάνομεν.  https://youtu.be/VYW8gHRPj4c   .-

~**  Το Ευαγγέλιο του Σαββάτου 15 Μαΐου 2021 – Όσιος Αχίλλιος Επίσκοπος Λαρίσης


~  : ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ / 14 – 27 – 14 Οι ούν άνθρωποι, ιδόντες ό εποίησε σημείον ο Ιησούς, έλεγον ότι ούτός εστιν αληθώς ο προφήτης ο ερχόμενος εις τόν κόσμον.  15 Ιησούς ούν γνούς ότι μέλλουσιν έρχεσθαι καί αρπάζειν αυτόν ίνα ποιήσωσιν αυτόν βασιλέα, ανεχώρησε πάλιν εις τό όρος αυτός μόνος. 16 Ως δέ οψία εγένετο, κατέβησαν οι μαθηταί αυτού επί τήν θάλασσαν, 17 καί εμβάντες εις τό πλοίον ήρχοντο πέραν τής θαλάσσης εις Καπερναούμ. καί σκοτία ήδη εγεγόνει καί ουκ εληλύθει πρός αυτούς ο Ιησούς,  18 ή τε θάλασσα ανέμου μεγάλου πνέοντος διεγείρετο. 19 εληλακότες ούν ως σταδίους είκοσι πέντε ή τριάκοντα θεωρούσι τόν Ιησούν περιπατούντα επί τής θαλάσσης καί εγγύς τού πλοίου γινόμενον, καί εφοβήθησαν. 20 ο δέ λέγει αυτοίς Εγώ ειμι μή φοβείσθε. 21 ήθελον ούν λαβείν αυτόν εις τό πλοίον, καί ευθέως τό πλοίον εγένετο επί τής γής εις ήν υπήγον. 22 Τή επαύριον ο όχλος ο εστηκώς πέραν τής θαλάσσης είδον ότι πλοιάριον άλλο ουκ ήν εκεί ει μή έν εκείνο εις ός ενέβησαν οι μαθηταί αυτού, καί ότι ου συνεισήλθε τοίς μαθηταίς αυτού ο Ιησούς εις τό πλοιάριον, αλλά μόνοι οι μαθηταί αυτού απήλθον 23 άλλα δέ ήλθε πλοιάρια εκ Τιβεριάδος εγγύς τού τόπου, όπου έφαγον τόν άρτον ευχαριστήσαντος τού Κυρίου 24 ότε ούν είδεν ο όχλος ότι Ιησούς ουκ έστιν εκεί ουδέ οι μαθηταί αυτού, ενέβησαν αυτοί εις τά πλοία καί ήλθον εις Καπερναούμ ζητούντες τόν Ιησούν. 25 καί ευρόντες αυτόν πέραν τής θαλάσσης είπον αυτώ Ραββί, πότε ώδε γέγονας; 26 απεκρίθη αυτοίς ο Ιησούς καί είπεν Αμήν αμήν λέγω υμίν, ζητείτέ με, ουχ ότι είδετε σημεία, αλλ ότι εφάγετε εκ τών άρτων καί εχορτάσθητε. 27 εργάζεσθε μή τήν βρώσιν τήν απολλυμένην, αλλά τήν βρώσιν τήν μένουσαν εις ζωήν αιώνιον, ήν ο υιός τού ανθρώπου υμίν δώσει τούτον γάρ ο πατήρ εσφράγισεν ο Θεός. Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα:  ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ / 14 – 27  14 Οι άνθρωποι λοιπόν, όταν είδαν τό θαύμα αύτό, πού έκαμεν ο Ιησούς, έλεγαν ότι Αυτός είναι πραγματικώς ο προφήτης, ο οποίος σύμφωνα μέ τήν εις τό Δευτερονόμιον προφητείαν τού Μωϋσέως πρόκειται νά έλθη εις τόν κόσμον.  15 Κατόπιν λοιπόν από τήν εντύπωσιν καί τόν ενθουσιασμόν αυτόν τού πλήθους, ο Ιησούς, επειδή αντελήφθη, ότι σκοπεύουν νά έλθουν καί νά τόν αρπάσουν διά νά τόν κάμουν διά τής βίας βασιλέα, ανεχώρησε πάλιν εις τό όρος ολομόναχος, αφού προηγουμένως ηνάγκασε τούς μαθητάς του νά αναχωρήσουν μέ πλοίον. 16 Πράγματι δέ όταν έγινε βράδυ, κατέβησαν οι μαθηταί του από τό μέρος, πού έγινε τό θαύμα τής διατροφής, εις τήν θάλασσαν. 17 Καί αφού εμβήκαν εις τό πλοίον, επήγαιναν εις τό απέναντι μέρος τής λίμνης, εις τήν Καπερναούμ. Καί είχε γίνει πλέον σκοτάδι καί ο Ιησούς δέν είχεν έλθει εις αυτούς. 18 Καί η θάλασσα εν τώ μεταξύ εφούσκωνε καί εσηκώνετο ολονέν αγριωτέρα λόγω τών κυμάτων, επειδή έπνεεν άνεμος σφοδρός καί βίαιος. 19 Αφού λοιπόν είχαν προχωρήσει περίπου είκοσι πέντε ή τριάκοντα στάδια, δηλαδή περίπου έξ χιλιόμετρα, έξαφνα καί χωρίς νά τό περιμένουν βλέπουν τόν Ιησούν νά περιπατή επάνω εις τήν θάλασσαν καί νά έρχεται πλησίον τού πλοίου, καί εκυριεύθησαν από φόβον. 20 Αλλ ο Ιησούς είπε τότε πρός αυτούς· Εγώ είμαι δέν σάς παρουσιάσθη κανένα φάντασμα, μή φοβείσθε. 21 Κατόπιν λοιπόν τής βεβαιώσεως αυτής, οι μαθηταί εξεδήλωσαν πολλήν σπουδήν καί προθυμίαν νά τόν πάρουν εις τό πλοίον. Καί άμα τόν επήραν, αμέσως τό πλοίον έφθασεν εις τήν ξηράν, εις τήν οποίαν επήγαιναν. 22 Τήν άλλην ημέραν πολλοί από τά πλήθη επέμεναν νά στέκουν εις τήν απέναντι παραλίαν τής θαλάσσης, όπου είχε γίνει τό θαύμα τού πολλαπλασιασμού τών πέντε άρτων. Καί επέμεναν νά στέκουν εκεί, επειδή είχαν ίδει τήν προηγουμένην ημέραν, ότι άλλο πλοιάριον δέν ήτο εκεί παρά μόνον ένα, εκείνο πού είχαν έμβει οι μαθηταί του καί ότι δέν εμβήκεν ο Ιησούς μαζί μέ τούς μαθητάς του εις τό πλοιάριον, αλλά μόνοι οι μαθηταί του ανεχώρησαν. Ενόμιζαν, λοιπόν, ότι ο Ιησούς ήτο ακόμη εκεί· 23 εν τώ μεταξύ όμως κατά τό πρωί ήλθαν άλλα πλοιάρια από διάφορα σημεία τής λίμνης τής Τιβεριάδος πλησίον εις τόν τόπον, όπου τά πλήθη τού λαού έφαγαν τόν άρτον, ο οποίος είχε πληθυνθή μέ τήν ευχαριστίαν, πού έκαμεν ο Κύριος. 24 Όταν λοιπόν είδεν ο λαός, ότι ο Ιησούς δέν είναι εκεί, ούτε οι μαθηταί του, εμβήκαν καί αυτοί εις τά πλοία εκείνα καί ήλθον εις τήν Καπερναούμ ζητούντες νά εύρουν τόν Ιησούν. 25 Καί όταν τόν ηύραν εις τό απέναντι μέρος τής θαλάσσης, τό δυτικόν, τού είπαν Διδάσκαλε, πότε επρόφθασες τόσον σύντομα νά έλθης εδώ από τό απέναντι μέρος; 26 Τούς απεκρίθη τότε ο Ιησούς καί τούς είπεν Εν πάση αλήθεία σάς λέγω, ότι ζητείτε νά μέ εύρετε όχι διότι είδατε θαύματα, πού σάς έπεισαν διά τήν θείαν αποστολήν μου καί τήν σωτηριώδη αλήθειαν τής διδασκαλίας μου, ώστε νά ωφεληθήτε πνευματικώς, αλλά διότι εφάγατε από τούς άρτους καί εχορτάσθητε καί ζητείτε πάλιν νά σάς δώσω υλικά αγαθά. 27 Δέν πρέπει όμως τό ενδιαφέρον σας ολόκληρον νά στρέφεται εις τά υλικά ψωμιά, αλλά νά εργάζεσθε μέ ζήλον, όπως αποκτήσετε όχι τήν υλικήν τροφήν, πού είναι προσωρινή καί φθείρεται, αλλά τήν πνευματικήν τροφήν, πού μένει άφθαρτος καί παράγει ως αποτέλεσμα τήν αιώνιον ζωήν. Τήν τροφήν αυτήν θά σάς δώση ο υιός τού ανθρώπου καί μόνος αυτός. Διότι αυτόν ο Πατήρ, δηλαδή αυτός ο Θεός, απέδειξε καί εφανέρωσε διά τής σφραγίδος καί μαρτυρίας τών θαυμάτων του ως τόν μόνον χορηγόν τής τροφής καί τής ζωής ταύτης. 

~**  Η υπομονή που γίνεται για την Αγάπη του Θεού

~   –  Όσο ο άνθρωπος καταφρονεί αυτόν τον κόσμο και εντρυφά στον Θείο φόβο, τόσο περισσότερο τον εγγίζει η Θεία Πρόνοια. Τόσο αισθάνεται μέσα του τη βοήθειά Της και τόσο του χαρίζονται καθα­ροί λογισμοί, ώστε να κατανοεί όλα τα κινήματά τους. Και αν κανείς στερηθεί εκούσια τα κοσμικά αγαθά, τότε, κατά το μέτρο που τα στερείται, κατά το ίδιο μέτρο δέχεται και το έλεος του Θεού και στηρίζεται από τη φιλανθρωπία Του.  Δόξα νά ‘χει Εκείνος που μας σώζει και με τα δεξιά μέσα, δηλαδή με τις ευλογίες και τα χαρίσματα, αλλά και με τα αριστερά, δηλαδή με τις θλίψεις και τους πειρασμούς. Γιατί με όλα αυτά μας δίνει ο Θεός αφορμή, ώστε να ανακαλύψουμε το σκοπό και το νόημα της ζωής μας. Τις ψυχές λοιπόν εκείνων που δεν είναι σε θέση με τη δική τους προαίρεση να ανακαλύψουν το σκοπό και το νόημα της ζωής τους, τις οδηγεί στην αρετή με τις ακούσιες θλίψεις. Γιατί και εκείνος, ο φτωχός Λάζαρος, δεν ήταν φτωχός επειδή το ήθελε να είναι έτσι. Είχε σώμα πληγωμένο και τον βασάνιζαν δυο φοβερές πληγές, η μια χειρότερη από την άλλη. Στο τέλος όμως τον τίμησε ο Θεός, χαρίζοντάς του μια θέση στους κόλπους του Αβραάμ. Ο Θεός είναι πολύ κοντά στην πονεμένη ψυχή, η οποία στρέφεται σ’ Αυτόν και Του μιλάει με θλίψη. Και αν κάποτε επιτρέπει να στερηθούμε όσα έχουν σχέση με την ανάπαυση του σώματος ή επιτρέπει να μας βρει κάποια άλλη θλίψη, αυτό το κάνει για το καλό μας. Επιτρέπει να πειρασθούμε, μέχρι το σημείο που μπορούμε να υπομείνουμε, όπως ακριβώς κάνει και ο γιατρός, όταν χειρουργεί κάποιον βα­ριά άρρωστο. Στην ψυχή όμως συμπεριφέρεται ο Κύριος με τόση μεγάλη φιλανθρωπία, όση είναι και η σκληρότητα της θλίψης που εκείνος υπομένει. Όταν λοιπόν δεν επικρατεί μέσα σου ο πόθος του Χριστού έτσι, ώστε να παραμένεις ατάραχος σε κάθε θλίψη σου και να την ξεπερνάς, έχοντας αυτή την εσωτερική χαρά και την αγάπη Του, μάθε ότι ο κόσμος ζει μέσα σου περισσότερο από τον Χριστό. Και όταν η φτώχια, η αρρώστια, η φθορά του σώματος ή ο φόβος που τα ακολουθεί, ταράζουν την ψυχή σου και της στερούν τη χαρά της ελπίδας που προέρχεται από τον Κύριο, μάθε ότι μέσα σου ζει η αγάπη για το σώμα σου και όχι ο Χριστός. Και για να το πούμε με δυο λόγια: Εκείνο, του οποίου η αγάπη επικρατεί στην ψυχή σου, αυτό και ζει μέσα σου. Αν τώρα θέλεις να τα έχεις όλα πλούσια και να έχεις και την υγεία σου, για να αισθάνεσαι ασφάλεια, μάθε ότι είσαι άρρωστος στο μυαλό και δεν έχεις ποτέ γευθεί τη δόξα του Θεού. Αυτά δεν τα λέω για να σε κατηγορήσω, αλλά για να σου δείξω πόσο υστερείς σε τελειότητα, έστω και αν, σε μερικά θέματα, νομίζεις πως ακο­λουθείς τον τρόπο της σκέψης και της ζωής των αγίων Πατέρων που έζησαν πριν από μας. Και μη μου πεις ότι δεν υπήρξε ποτέ άνθρω­πος, ο οποίος δεν ξεπέρασε ψυχικά τη θλίψη της αρρώστιας. Γιατί τότε και εγώ θα σου πω: Όταν το σώμα είναι βυθισμένο στους πειρασμούς και στις θλίψεις, τότε ο πόθος του Χριστού μπορεί να υψώσει το νου έτσι, ώστε ο άνθρωπος να τα ξεπεράσει όλα, χωρίς να τον αγγίσει καθόλου η λύπη. Θα αφήσω κατά μέρος την αναφορά στους αγίους Μάρτυρες, μήπως και δεν αντέξω να σταθώ μπρος στο βάθος και στη σκληρότητα των παθημάτων τους. Και ακόμα, μήπως και δεν μπορέσω να περιγράψω πόσο η δύναμη της αγάπης του Χριστού τους χάρισε τόσο μεγάλη υπομονή, ώστε αυτή να ξεπεράσει την βαθιά θλίψη και την αγάπη του σώματος. Αλλ’ άς τα αφήσουμε τώρα αυτά. Γιατί και μόνο η ανάκλησή τους στη μνήμη του ανθρώπου, είναι ικανή να προξενήσει, εξαιτίας της έντασης και της σκληρότητάς τους, πολλή δυσθυμία και θλίψη στην ψυχή του. Ας αναφερθούμε τώρα σε μερικούς φι­λοσόφους, οι οποίοι δεν ήταν καν χριστιανοί. Ένας απ’ αυτούς έβαλε κάποτε κανόνα στον εαυτό του να φυλάξει για μερικά χρόνια σιωπή. Όταν το έμαθε αυτό ο βασιλιάς των Ρωμαίων, του έκανε πολλή εντύπωση και θέλησε να τον γνωρίσει. Διέταξε λοιπόν και τον έφεραν μπροστά του. Και όταν τον έφεραν, ο βασιλιάς του έκανε διάφορες ερωτήσεις. Αυτός όμως δεν έδινε καμιά απάντηση. Θύμωσε τότε ο βασιλιάς, γιατί το θεώρησε προσβολή και ασέβεια στο αξίωμά του και διέταξε να τον θανατώσουν. Ο φιλόσοφος όμως καθόλου δεν ταράχθηκε. Ο βασιλιάς βέβαια έδωσε εντολή στους δήμιους να τον θανατώσουν, μόνο στην περίπτωση που εκείνος από φόβο υποχωρούσε και καταπα­τούσε τον κανόνα της σιωπής, που είχε βάλει στον εαυτό του. Διαφορετικά, αν ο φιλόσοφος τηρούσε απαραβίαστα τον κανόνα του, τους είπε να μην τον θανατώσουν, αλλά να τον φέρουν πάλι στο παλάτι ζωντανό. Όταν λοιπόν ο μελλοθάνατος φιλόσοφος έφθασε στον τόπο της εκτέλεσης, δέχθηκε από όλους πιέσεις, ώστε να αναγκασθεί να λύσει τον κανόνα του, για να γλυτώσει έτσι το θάνατο. Αυτός όμως δεν υποχωρούσε γιατί σκεπτόταν: Είναι προ­τιμότερο να υπομείνω για λίγο τον πόνο και την επιθανάτια ταλαιπωρία και να τηρήσω τον κανόνα μου -για τον οποίο τόσον καιρό αγωνίσθηκα- παρά να νικηθώ από το φόβο του θανάτου και να προσβάλλω τη σοφία μου, από το φόβο της αναπάντεχης συμφοράς που με βρήκε. Μ’ αυτή λοιπόν τη σκέψη παραμένοντας ατάραχος, άπλωσε ο φιλόσοφος το κεφάλι του, για να το αποκόψει με το ξίφος ο δήμιος. Ο δήμιος όμως σταμάτησε την εκτέλεση και όλοι έτρεξαν στο παλάτι και είπαν τα καθέκαστα στον βασιλιά. Και εκείνος, θαυμάζοντας την αρετή και τη δύναμη του φιλόσοφου, τον απέλυσε με πολύ σεβασμό. Πολλοί άλλοι επίσης αρχαίοι φιλόσοφοι κα­ταπάτησαν τη φυσική επιθυμία. Αλλοι υπέμειναν με πολλή ευκολία τη συκοφαντία και τις ύβρεις. Αλλοι έδειξαν υποδειγματική υπομονή σε φο­βερές αρρώστιες και τις σήκωσαν, χωρίς να τους καταπιεί η θλίψη και χωρίς να τους καταβάλει η δύναμη της συμφοράς. Και αν όλοι αυτοί υπέφε­ραν όλα τα δεινά από κενοδοξία, διατηρώντας κούφια ελπίδα, πόσο περισσότερο πρέπει να τα υποφέρουμε εμείς, που έχουμε κληθεί σε κοινωνία με τον αληθινό Θεό! Μακάρι και όλοι εμείς, αδελφοί μου, να αγωνισθούμε, ώστε να αποκτήσουμε το χάρισμα αυτό της υπομονής, με τις ευχές της Υπεραγίας Δέσποινάς μας Θεοτόκου και Αειπαρθένου Μαρίας, και όλων εκείνων των Αγίων, οι οποίοι, με τους ιδρώτες των αγώνων τους και την υπομονή τους, ευαρέστησαν στον Χριστό. Σ’ Αυτόν πρέπει κάθε δόξα, τιμή και προσκύ­νηση και στον συνάναρχο Πατέρα Του και στο συναΐδιο και ομοφυές και ζωαρχικό Πνεύμα, τώρα και πάντοτε και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. (ΕΠΕ – Φιλοκαλία 8Α. σελ. 392-399, Απόσπασμα από το βιβλίο «Αλγηδών η αγιότοκος: Η Υπομονή και η Ευχαριστία κατά τους Πατέρες», Εκδόσεις «ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ» 2010, Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Καρέα)

~**  Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 16 Μαΐου 2021 – Όσιος Θεόδωρος ο Ηγιασμένος

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ΙΕ/ 43 – 47 –
 43 ελθών Ιωσήφ ο από Αριμαθαίας, ευσχήμων βουλευτής, ός καί αυτός ήν προσδεχόμενος τήν βασιλείαν τού Θεού, τολμήσας εισήλθε πρός Πιλάτον καί ητήσατο τό σώμα τού Ιησού. 44 ο δέ Πιλάτος εθαύμασεν ει ήδη τέθνηκε, καί προσκαλεσάμενος τόν κεντυρίωνα επηρώτησεν αυτόν ει πάλαι απέθανε 45 καί γνούς από τού κεντυρίωνος εδωρήσατο τό σώμα τώ Ιωσήφ. 46 καί αγοράσας σινδόνα καί καθελών αυτόν ενείλησε τή σινδόνι καί κατέθηκεν αυτόν εν μνημείω ό ήν λελατομημένον εκ πέτρας, καί προσεκύλισε λίθον επί τήν θύραν τού μνημείου. 47 η δέ Μαρία η Μαγδαληνή καί Μαρία Ιωσή εθεώρουν πού τίθεται.  ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ Ι/ 1 – 8  1 Καί διαγενομένου τού σαββάτου Μαρία η Μαγδαληνή καί Μαρία η τού Ιακώβου καί Σαλώμη ηγόρασαν αρώματα ίνα ελθούσαι αλείψωσιν αυτόν. 2 καί λίαν πρωί τς μιάς σαββάτων έρχονται επί τό μνημείον, ανατείλαντος τού ηλίου.  3 καί έλεγον πρός εαυτάς Τίς αποκυλίσει ημίν τόν λίθον εκ τής θύρας τού μνημείου; 4 καί αναβλέψασαι θεωρούσιν ότι αποκεκύλισται ο λίθος ήν γάρ μέγας σφόδρα. 5 καί εισελθούσαι εις τό μνημείον είδον νεανίσκον καθήμενον εν τοίς δεξιοίς, περιβεβλημένον στολήν λευκήν, καί εξεθαμβήθησαν.  6 ο δέ λέγει αυταίς Μή εκθαμβείσθε Ιησούν ζητείτε τόν Ναζαρηνόν τόν εσταυρωμένον ηγέρθη, ουκ έστιν ώδε ίδε ο τόπος όπου έθηκαν αυτόν.  7 αλλ υπάγετε είπατε τοίς μαθηταίς αυτού καί τώ Πέτρω ότι προάγει υμάς εις τήν Γαλιλαίαν εκεί αυτόν όψεσθε, καθώς είπεν υμίν. 8 καί εξελθούσαι έφυγον από τού μνημείου είχε δέ αυτάς τρόμος καί έκστασις, καί ουδενί ουδέν είπον εφοβούντο γάρ.  Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα  ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ΙΕ/ 43 – 47  43 ήλθεν ο Ιωσήφ, πού κατήγετο από τήν πόλιν Αριμαθαίαν, σεβαστόν καί επίσημον μέλος τού ιουδαϊκού συνεδρίου, πού καί αυτός είχε πιστεύσει εις τό περί βασιλείας τού Θεού κήρυγμα τού Ιησού καί επερίμενε τήν βασιλείαν αυτήν, χωρίς νά κλονισθή η ελπίς του αυτή από τόν θάνατον τού Ιησού. Καί έλαβε τήν τόλμην καί παρουσιάσθη εις τόν Πιλάτον καί εζήτησε τό σώμα τού Ιησού.  44 Ο Πιλάτος δέ εξεπλάγη καί ηπόρησεν, εάν τόσον γρήγορα απέθανεν ο Ιησούς. Καί αφού επροσκάλεσε τόν εκατόνταρχον, τόν ηρώτησεν, εάν είχεν ώραν πολλήν πού απέθανε. 45 Καί όταν έμαθεν από τόν εκατόνταρχον, ότι πράγματι απέθανεν, εχάρισεν εις τόν Ιωσήφ τό σώμα. 46 Καί εκείνος αφού ηγόρασε σινδόνα καινουργή καί αμεταχείριστον καί τόν εκατέβασεν από τόν σταυρόν, ετύλιξε τό σώμα εις τήν σινδόνα καί τόν έβαλε χάμω εις μνημείον, πού ήτο σκαλισμένον μέσα εις τόν βράχον καί εκύλισε λίθον βαρύν επάνω εις τό στόμιον τού μνημείου. 47 Η Μαγδαληνή δέ Μαρία καί η Μαρία τού Ιωσή παρετήρουν προσεκτικά καί μέ πολύ ενδιαφέρον πού ετέθη τό σώμα. ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ Ι/ 1 – 8  1 Καί αφού επέρασε τό Σάββατον, η Μαρία η Μαγδαληνή καί η Μαρία η μητέρα τού Ιακώβου καί η Σαλώμη ηγόρασαν τό βράδυ τού Σαββάτου αρώματα, διά νά έλθουν τό πρωί εις τόν τάφον καί αλείψουν τόν Ιησούν. 2 Καί πολύ πρωί τής πρώτης ημέρας τής εβδομάδος έρχονται εις τό μνημείον τήν ώραν, πού ο υποκάτω από τόν ορίζοντα ανατέλλων ήλιος ήρχισε νά διαλύη τό πρωϊνό σκοτάδι.  3 Καί έλεγαν αναμεταξύ τους Ποίος θά μάς αποκυλίση τήν μεγάλην πέτραν από τήν είσοδον τού μνημείου; 4 Καί μόλις εσήκωσαν τά μάτια τους, είδαν, ότι είχε κυλισθή μακράν από τό μνημείον η πέτρα. Καί έλεγαν μεταξύ τους αυτά, διότι η πέτρα αυτή ήτο πολύ μεγάλη καί δέν ήτο εύκολον νά αποκυλισθή. 5 Καί μόλις εσήκωσαν τά μάτια τους, είδαν, ότι είχε κυλισθή μακράν από τό μνημείον η πέτρα. Καί έλεγαν μεταξύ τους αυτά, διότι η πέτρα αυτή ήτο πολύ μεγάλη καί δέν ήτο εύκολον νά αποκυλισθή.  6 Αυτός δέ τούς είπε Μή εκπλήττεσθε καί μή φοβείσθε. Ηξεύρω ποίον ζητάτε. Ζητάτε τόν Ιησούν τόν Ναζαρηνόν τόν εσταυρωμένον. Ανεστήθη. Δέν είναι εδώ. Ιδού, είναι αδειανό τό μέρος, όπου τόν έβαλαν.  7 Αλλά πηγαίνετε, είπατε εις τούς μαθητάς του καί ιδιαιτέρως εις τόν Πέτρον, πού έχει ανάγκην παρηγορίας καί βεβαιώσεως ότι συνεχωρήθη διά τήν άρνησίν του, ότι πηγαίνει προτήτερα από σάς εις τήν Γαλιλαίαν. Εκεί θά τόν ιδήτε, καθώς σάς είπε, προτού νά σταυρωθή. 8 Καί εκείναι, αφού εβγήκαν, έφυγαν από τό μνημείον. Τάς κατείχε δέ τρόμος καί ήσαν εκστατικαί. Καί δέν είπαν τίποτε εις κανένα, διότι εφοβούντο.

***  Πανελλαδικές 2021: Ανακοινώθηκαν οι θέσεις ανά Τμήμα – 1.610 στην Καλαμάτα Πανελλαδικές 2021: Ανακοινώθηκαν οι θέσεις ανά Τμήμα – 1.610 στην Καλαμάτα

Το βράδυ της Πέμπτης το υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε τον αριθμό των εισακτέων για τη φετινή χρονιά, οι οποίοι ανέρχονται σε 77.145, θέσεις όμως που αναμένεται να μην καλυφθούν όλες, διότι θα ισχύσει ξανά ελάχιστη βάση εισαγωγής.  Τμήματα Καλαμάτας  Στα δε Τμήματα της Καλαμάτας οι θέσεις ανέρχονται σε 1.610 και ειδικότερα είναι οι εξής:  

-ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) 230

-ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) 390

-ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) 150

-ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) 160

-ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) 159

-ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) 210

-ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) 110

-ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) 201

Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής
Να σημειωθεί πως το υπουργείο Παιδείας με το νέο νομοσχέδιο που ψηφίστηκε στη Βουλή αποφάσισε να ορίσει Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής ανά Τμήμα, προκειμένου να μην υπάρξουν ξανά φαινόμενα που υποψήφιοι εισάγονταν με 2 και 3.000 μόρια. Όπως αναφέρει το υπουργείο Παιδείας, η ΕΒΕ διαμορφώνεται από το μέσο όρο των μέσων όρων των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων στα τέσσερα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα ανά επιστημονικό πεδίο, ο οποίος πολλαπλασιάζεται με συντελεστή που καθορίζεται από τα ιδρύματα εισαγωγής για κάθε Σχολή, Τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση και στρογγυλοποιείται στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. Ο δε συντελεστής βρίσκεται εντός του διαστήματος ελάχιστης και μεγίστης τιμής που έχει διαμορφωθεί στο εύρος μεταξύ 0,80% και 1,20%, ενώ ως ελάχιστη και μέγιστη τιμή του συντελεστή της ΕΒΕ των ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών έχουν οριστεί οι τιμές 0,70% και 1,10% αντιστοίχως.

Στα Τμήματα της Καλαμάτας η ΕΒΕ είναι η εξής:

-ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) 0,80
-ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) 0,80

-ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) 0,90
-ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) 0,90

-ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) 0,80

-ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) 0,90

-ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) 0,80
-ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) 0,80.
Π.Μπ.

*** Κ. Καραμανλής: Μεγάλο το ενδιαφέρον επενδυτών για την παραχώρηση του αεροδρομίου Καλαμάτας Κ. Καραμανλής: Μεγάλο το ενδιαφέρον επενδυτών για την παραχώρηση του αεροδρομίου Καλαμάτας

Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για παραχώρηση και από τα 13 συγκεντρώνει το αεροδρόμιο Καλαμάτας, σύμφωνα με όσα ειπώθηκαν στη συνέντευξη που παραχώρησε στο ραδιόφωνο του Alpha και στον Χάρη Ντιγριτάκη ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κώστας Καραμανλής, ο οποίος το χαρακτήρισε ως ένα αεροδρόμιο με μεγάλη εμπορική σημασία.  Μάλιστα, ανέφερε ότι το αεροδρόμιο Καλαμάτας θα μπορούσε να παραχωρηθεί και μόνο του, καθώς έχει συγκεντρώσει σημαντικό ενδιαφέρον επενδυτών. Χθες δε ελήφθη και η ανάλογη απόφαση από το Υπερταμείο. Στη συγκεκριμένη συνέντευξη ο κ. Καραμανλής μίλησε για τα μεγάλα οδικά έργα, μεταξύ των οποίων η εθνική οδός Πατρών – Πύργου (όχι όμως για το Πύργος – Τσακώνα), για την παραχώρηση των 23 περιφερειακών αεροδρομίων, αλλά και την προοπτική απελευθέρωσης των ΚΤΕΛ. Αεροδρόμιο Καλαμάτας   Σχετικά με την αξιοποίηση, μέσω παραχώρησης των 23 περιφερειακών αεροδρομίων, ο κ. Καραμανλής επισήμανε καταρχάς ότι το Υπερταμείο (ΕΕΣΥΠ) είναι αρμόδιο και εκπονεί το σχέδιό του, αλλά και η Πολιτεία εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα.  Επιβεβαίωσε ότι συζητείται και η δυνατότητα δημιουργίας clusters, καθώς και άλλα εναλλακτικά σενάρια και δομές παραχώρησης. Όπως η μακροχρόνια σύμβαση παραχώρησης, κατά τα πρότυπα των συμβάσεων παραχώρησης του «Ελευθέριος Βενιζέλος» στην Αθήνα, των 14 περιφερειακών αεροδρομίων και του νέου αεροδρομίου Ηρακλείου Κρήτης. Όπως οι συμβάσεις ΣΔΙΤ – και συγκεκριμένα ο θεσμός της παραχώρησης εκμετάλλευσης. Αλλά και η σύμβαση διαχείρισης, το λεγόμενο «management contract», που αποτελεί τη συγκριτικά απλούστερη μορφή παραχώρησης, στην οποία ένας ιδιωτικός φορέας αναλαμβάνει να παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης και λειτουργίας των περιφερειακών αεροδρομίων ως έχουν έναντι αμοιβής.  Ο κ. Καραμανλής αναφέρθηκε, μάλιστα, ειδικότερα στο αεροδρόμιο Καλαμάτας, για το οποίο υπήρχε επενδυτικό ενδιαφέρον πριν ξεσπάσει η πανδημία του κορωνοϊού. Ειδικότερα ανέφερε: «Το Υπερταμείο είναι αρμόδιο για την αξιοποίηση μέσω παραχώρησης των 23 αεροδρομίων. Εκπονεί το σχέδιό του και εμείς ως Πολιτεία βλέπουμε τα δεδομένα και συζητάμε μαζί του στη δυνατότητα δημιουργίας clusters, αλλά και εναλλακτικά σενάρια, όπως είναι η μακροχρόνια σύμβαση παραχώρησης, κατά τα πρότυπα είτε της Fraport των 14 αεροδρομίων είτε της παραχώρησης όπως του Ελευθερίου Βενιζέλου, ή το μοντέλο που έχουμε εκπονήσει για το αεροδρόμιο του Καστελίου.  Ένα άλλο σενάριο είναι οι συμβάσεις ΣΔΙΤ και συγκεκριμένα ο θεσμός της παραχώρησης εκμετάλλευσης, αλλά και η σύμβαση διαχείρισης, το λεγόμενο management contract, που αποτελεί κατά την άποψή μας συγκριτικά μια απλούστερη μορφή παραχώρησης, στην οποία ένας ιδιωτικός φορέας αναλαμβάνει να παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης και λειτουργίας. Διότι, ας είμαστε ειλικρινείς, το να φύγουν και τα 23 αεροδρόμια μαζί, είναι κάτι που δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ως πολύ πιθανό ενδεχόμενο. Γι’ αυτό πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να αναβαθμίσουμε αυτά τα αεροδρόμια και για μερικά αεροδρόμια που έχουν πολύ μεγάλη εμπορική σημασία και έχουν εμπορικό ενδιαφέρον, όπως το αεροδρόμιο Καλαμάτας, στο οποίο και ο ίδιος ο πρωθυπουργός έχει αναφερθεί επανειλημμένα, θα βρούμε έναν τρόπο έτσι ώστε να αξιοποιηθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο».  Μάλιστα, σε ερώτηση αν αυτό σημαίνει ότι το πρώτο cluster θα περιέχει το αεροδρόμιο Καλαμάτας και ίσως 2-3 ακόμα, ο υπουργός απάντησε: «Θα το δούμε αυτό. Το αεροδρόμιο Καλαμάτας είναι ένα αεροδρόμιο το οποίο μπορεί για ένα διάστημα να παραχωρηθεί και μόνο του. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι τον τελευταίο καιρό υπάρχει μια παύση λόγω κορωνοϊού και λόγω του ότι η βιομηχανία των αερομεταφορών έχει πληγεί όσο ελάχιστες από την πανδημία. Γι’ αυτό και όλες οι χώρες της Ε.Ε. ενίσχυσαν με τον α ή β τρόπο τις αερομεταφορές. Το αεροδρόμιο Καλαμάτας είναι ένα αεροδρόμιο για το οποίο πριν από τον κορωνοϊό υπήρξε αρκετό ενδιαφέρον για την παραχώρησή του», κατέληξε ο κ. Καραμανλής.  Πάτρα – Πύργος  Όσον αφορά στο Πάτρα – Πύργος, ο κ. Καραμανλής ανέφερε ότι το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών είναι σε επικοινωνία με τις υπηρεσίες της Ε.Ε. για τα θέματα κρατικών ενισχύσεων, μετά την υποβολή του φακέλου προγνωστοποίησης, ενώ εκτίμησε ότι σύντομα θα υπάρξει θετική απάντηση, για να ενταχθεί το έργο εκ νέου στην παραχώρηση της Ολυμπίας Οδού.  Τόνισε, όμως, ότι επειδή ο υφιστάμενος δρόμος έχει μεγάλη επικινδυνότητα και γίνονται συχνά θανατηφόρα ατυχήματα, το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών κάνει κάτι που δεν έχει ξαναγίνει στην Ελλάδα: Δημοπράτησε έργο αξίας 30 εκ. ευρώ για παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας στον υφιστάμενο δρόμο. Η σύμβαση αναμένεται να υπογραφεί εντός του καλοκαιριού και η διάρκειά της είναι 30 μήνες.  ΚΤΕΛ  Όσον αφορά στην απελευθέρωση των ΚΤΕΛ, ο κ. Καραμανλής σημείωσε ότι ο προγραμματισμός του νομοθετικού έργου του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών προβλέπει την ψήφιση νόμου για την εναρμόνιση της χώρας μας με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 1370, η οποία δημιουργεί προοπτική απελευθέρωσής τους.  Της Βίκυς Βετουλάκη  ~

***   Σύνδεση αρχαιολογικών χώρων με προβολή τοπικής γαστρονομίας Σύνδεση αρχαιολογικών χώρων με προβολή τοπικής γαστρονομίας

Μια νέα εποχή στρατηγικής, επικοινωνίας και ανάπτυξης εγκαινιάζεται από τον Οργανισμό Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (ΟΔΑΠ) -πρώην Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων (ΤΑΠ), με το νέο νόμο της 13ης Δεκεμβρίου 2020.  Με τη νέα ανανεωμένη του ταυτότητα ο ΟΔΑΠ έχει ως στόχο να προσεγγίσει το ευρύτερο κοινό και να το φέρει πιο κοντά στην ελληνική πολιτιστική κληρονομιά προσφέροντας νέες υπηρεσίες. Οι δύο νέες πρωτοβουλίες του ΟΔΑΠ αφορούν στη σύνδεση αρχαιολογικών χώρων και μνημείων με την προβολή της τοπικής γαστρονομίας και στον εμπλουτισμό των πωλητηρίων μουσείων και αρχαιολογικών χώρων με το σύστημα της παρακαταθήκης.  Όπως δήλωσε σχετικά η υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λίνα Μενδώνη: «Η επένδυση στον Πολιτισμό επιφέρει ισχυρή στήριξη και ώθηση στην απασχόληση στον ίδιο τον τομέα, αλλά και στις συναφείς δραστηριότητες, κυρίως του τουρισμού, με τον οποίον διατηρεί πολύ ισχυρή διατομεακή σχέση. Το υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, σε συνεργασία με τον ΟΔΑΠ, προχωρεί σε άνοιγμα των παραδοσιακών στεγανών και δυναμική σύνθεση της πολιτιστικής κληρονομιάς με τη σύγχρονη έκφραση σε ποικίλες μορφές της.  Η βιωματική απόκτηση της πολιτιστικής εμπειρίας συνιστά ένα από τα κύρια desiderata των επισκεπτών ανεξαρτήτως προέλευσης. Αρχαιολογικοί χώροι και μουσεία συνιστούν τη μία όψη της πολιτιστικής εμπειρίας. Παραδοσιακές εκδηλώσεις τοπικά ήθη, έθιμα, γαστρονομικές συνήθειες αποτελούν στοιχεία της πιο δυναμικής και βιωματικής άυλης κληρονομιάς συνθέτουν την άλλη όψη της πολιτιστικής εμπειρίας». Η τοπική γαστρονομία εισάγεται σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία Στο πλαίσιο, λοιπόν, της αναπτυξιακής στρατηγικής του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Αρχαιολογικών Χώρων, που περιλαμβάνει την ενίσχυση των παρεχομένων υπηρεσιών προς τον επισκέπτη και την αναβάθμισης της εμπειρίας της επίσκεψης στους αρχαιολογικούς χώρους, εγκρίθηκε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου το πρώτο πρόγραμμα αξιοποίησης αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων και μνημείων ή του περιβάλλοντος χώρου αυτών για τη διοργάνωση εκδηλώσεων και δράσεων που σχετίζονται με την προαγωγή και προώθηση της τοπικής γαστρονομίας. Όπως προβλέπει το πρόγραμμα, οι αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικοί τόποι και τα μνημεία που εντάσσονται σε αυτό, μπορούν μέσω του ΟΔΑΠ να παραχωρούνται, με καταβολή τελών, για σχετικές εκδηλώσεις, με πρόταση του Δ.Σ. και με σύμφωνη γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου. Οι προτεινόμενοι χώροι είναι οι ακόλουθοι:

1. Αρχαιολογικός Χώρος Νεμέας

2. Αρχαιολογικός Χώρος Νικόπολης

3. Προαύλιο Αρχαιολογικού Μουσείου Δελφών

4. Αρχαιολογικός Χώρος Αρχαίας Ζώνης στην Αλεξανδρούπολη

5. Νέο Μουσείο Αιγών

6. Ρωμαϊκή Αγορά Θεσσαλονίκης

7. Αρχαιολογικός Χώρος Μυστρά

8. Πλατεία Χρυσαφίτισσας Μονεμβασιάς

9. Ανδρομονάστηρο Μεσσηνίας

10. Νιόκαστρο Πύλου

11. Οχυρό συγκρότημα Τρουπάκηδων – Μούρτζινων Καρδαμύλης

12. Φρούριο Ρίου

13. Παλάτι Μεγάλου Μαγίστρου Ρόδου

14. Αρχοντικό Τσιατσιαπά Καστοριάς

15. Βόρειο τείχος Αμφίπολης

16. Επταπύργιο Θεσσαλονίκης

17. Δυτική Τάφρος των ενετικών οχυρώσεων εντός της πόλης των Χανίων

18. Φρούριο Φραγκοκάστελλο Σφακίων

19. Αρχαιολογικός Χώρος της Καζάρμας (ενετικό φρούριο μέσα στην πόλη της Σητείας).   Σύμφωνα με τους όρους παραχώρησης που προτείνονται από τον ΟΔΑΠ, οι εκδηλώσεις αποσκοπούν στην προαγωγή και προώθηση της τοπικής γαστρονομίας της περιοχής και πρέπει να συνάδουν με τη φυσιογνωμία του αρχαιολογικού χώρου, ιστορικού τόπου, μνημείου ή μουσείου. Ενδεικτικά, οι εκδηλώσεις μπορεί να αφορούν διεξαγωγή γευσιγνωσίας συνδυαστικά με επίσκεψη στον χώρο, μαθήματα – masterclasses, παρουσίαση γαστρονομικών προϊόντων που σχετίζονται με την παραδοσιακή ελληνική παραγωγή του πρωτογενούς τομέα, όπως π.χ. ελιά / λάδι και παράγωγά τους, γαλακτοκομικά προϊόντα, φρούτα και παράγωγά τους, αλιευτική παραγωγή, κτηνοτροφική παραγωγή κ.λπ. Σημειώνεται ότι απαγορεύεται η πώληση προϊόντων εντός των παραχωρούμενων χώρων. Υπογραμμίζεται ότι σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει να παρεμποδίζεται η επίσκεψη του αρχαιολογικού χώρου, του ιστορικού τόπου, του μνημείου ή του μουσείου από το κοινό, ενώ τυχόν απαιτούμενες εγκαταστάσεις πρέπει να είναι ελαφρές και αναστρέψιμες, να μη προκαλούν άμεση ή έμμεση βλάβη στο χώρο και να απομακρύνονται μετά το πέρας κάθε εκδήλωσης. Εφαρμογή της παρακαταθήκης στα πωλητήρια του ΟΔΑΠ  Στο πλαίσιο της λειτουργίας των πωλητηρίων του σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία, καθώς και των αναμνηστικών αντικειμένων, που διατίθενται στο κοινό με θέματα εμπνευσμένα από την ελληνική πολιτιστική κληρονομιά, ο ΟΔΑΠ διευρύνει τον κύκλο των πωλούμενων ειδών με προϊόντα τρίτων προμηθευτών που θα πωλούνται με το σύστημα της παρακαταθήκης.  Τα πωλητήρια των μουσείων και των αρχαιολογικών χώρων, τα οποία διαχειρίζεται ο ΟΔΑΠ, έχουν ως αποστολή όχι μόνον να εισφέρουν σε έσοδα στον τομέα του Πολιτισμού, αλλά κυρίως να ολοκληρώνουν την εμπειρία του επισκέπτη και να συμβάλλουν στην αποτύπωση της βιωματικής εμπειρίας των επισκεπτών με εκπαιδευτικό χαρακτήρα και τη σύνδεση της εμπειρίας αυτής με το Μουσείο ή τον Αρχαιολογικό Χώρο τα οποία επισκέφθηκε. Εγκαινιάζοντας την επέκταση του θεσμού της παρακαταθήκης (που μέχρι τώρα περιοριζόταν μόνο στις εκδόσεις) σε συνδυασμό με τα ακριβή αντίγραφα που παράγει ο Οργανισμός και τις παραγωγές των εμπνευσμένων ειδών από τις συλλογές των Μουσείων, ο ΟΔΑΠ έχει ως επιπλέον στόχους: Να προβάλλονται σε κάθε πωλητήριο οι ιδιαιτερότητες της περιοχής και το πωλητήριο του Μουσείου ή του Αρχαιολογικού Χώρου να λειτουργεί ως πρεσβευτής της περιοχής. Επίσης, να προσφέρονται είδη τοπικής τέχνης και παραγωγής και να στηριχθεί η πολιτιστική επιχειρηματικότητα, καθώς και να δοθεί η ευκαιρία σε πρωτότυπες κατηγορίες προϊόντων και σε παραγωγές ιδιαίτερων δημιουργών και καλλιτεχνών να διατίθενται μέσα από τα Πωλητήρια. Έπειτα από εισήγηση της Διεύθυνσης Πολιτιστικών Παραγωγών, Πωλήσεων και Προβολής του ΟΔΑΠ, θα εκδίδεται το Σεπτέμβριο κάθε έτους -για τα προϊόντα του επόμενου έτους- απόφαση του Δ.Σ. του ΟΔΑΠ, η οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΟΔΑΠ και στην «Διαύγεια». Στην πρόσκληση, η οποία μπορεί να είναι εθνικού, περιφερειακού ή τοπικού ενδιαφέροντος, προσδιορίζονται οι κατηγορίες ειδών, στις οποίες αφορά η πρόσκληση, οι θεματικές ή τα εκθέματα αρχαιολογικών χώρων και μουσείων από τα οποία έχουν εμπνευστεί, οι ενδεικτικές προδιαγραφές και τα ποσοστά προμήθειας, τα οποία αποδίδονται στους προμηθευτές για την πώληση των ειδών τους.  ΠΗΓΗ: www.parapolitika.gr

***  Τα νέα “νταλαβέρια” Ερντογάν με τον Τσακιτζί- Τάζουν “γη και ύδωρ” ενόψει εκλογών του 2023

~  Ο αρχηγός της τουρκικής μαφίας (και πρώην μέλος των Γκρίζων Λύκων), Αλαατίν Τσακιτζί, πρόσφερε την προσωπική του υποστήριξη στο κυβερνών κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP) και στην ακροδεξιά Λαϊκή Συμμαχία του Εθνικιστικού Κινήματος (MHP) στις βουλευτικές εκλογές του 2023.  Αν η συμμαχία του Τούρκου Προέδρου Ταγίπ Ερντογάν κέρδιζε τις εκλογές, το κατά κεφαλήν εισόδημα στην Τουρκία θα ήταν 18.000 δολάρια, υποστήριξε ο Τσακιτζί σε μια ανοιχτή επιστολή μέσω του λογαριασμού του στο Twitter. Το κατά κεφαλήν εισόδημα της Τουρκίας ήταν 9.042 δολάρια το 2019 και 8.934 δολάρια για το δεύτερο τρίμηνο του 2020, μειούμενο σταδιακά από πάνω από 12.000 δολάρια το 2013. Στην επιστολή του, ο Τσακιτζί επίσης σχολίασε τις δημόσιες δηλώσεις του καταδικασμένου μαφιόζου Σεντάτ Πεκέρ την περασμένη εβδομάδα. Σε μηνύματα βίντεο που δημοσιεύτηκαν στον λογαριασμό του στο YouTube, ο Πεκέρ έκανε μια σειρά από ισχυρισμούς για σχέσεις κράτους-μαφίας. «Η αποκρυπτογράφηση ορισμένων σχηματισμών που απορρέουν από το παρελθόν στη σημερινή ατζέντα σημαίνει την παράδοση όπλων στα χέρια του παράνομου Κινήματος του Γκουλέν, μιας ομάδας που η τουρκική κυβέρνηση κατηγορεί για το αποτυχημένο πραξικόπημα του Ιουλίου 2016, αλλά και στα κόμματα της αντιπολίτευσης», δήλωσε ο Τσακιτζί. [8:59 AM] «Όταν έρθει η ώρα, το κράτος μας θα κλειδώσει όσους έχουν μολυνθεί με κάθε είδους παράνομη βρωμιά εκεί που τους αξίζει να είναι και να καθαρίσει τα σπλάχνα του από εκείνους που συνεργάζονται με τέτοιους ανθρώπους μέσα στους κρατικούς θεσμούς», είπε. Ο Τσακιτζί, ο οποίος βγήκε από τη φυλακή τον περσινό Απρίλιο ως μέρος ενός νομοσχεδίου αμνηστίας που υπέγραψε ο Ερντογάν για τη μείωση του πληθυσμού των φυλακών λόγω COVID-19, ήταν βασική προσωπικότητα στο λεγόμενο σκάνδαλο Susurluk στα μέσα της δεκαετίας του 1990, το οποίο αποκάλυψε την φερόμενη χρήση μαφιόζικων συμμοριών από κρατικούς αξιωματούχους, συμπεριλαμβανομένων κορυφαίων πολιτικών, για διάπραξη εγκλημάτων. Ο Τσακιτζί αναδύθηκε ως αφεντικό του εγκλήματος στη δεκαετία του 1980 και κατηγορήθηκε το 1995 για την οργάνωση της δολοφονίας της συζύγου του. Αργότερα διέφυγε στο εξωτερικό. Η μαφία στην Τουρκία έχει παραδοσιακούς δεσμούς με τον τουρκικό υπερεθνικισμό, πολεμώντας μαζί με τους ακροδεξιούς «γκρίζους λύκους» εναντίον αριστερών και κομμουνιστών ακτιβιστών στα τέλη της δεκαετίας του 1970. Η πολιτική αστάθεια κατέληξε σε στρατιωτικό πραξικόπημα το 1980. Ο φερόμενος ρόλος της μαφίας στην πολιτική επανεμφανίστηκε ως ζήτημα δημόσιας συζήτησης αφού ο Ερντογάν σχημάτισε πολιτική συμμαχία τον Φεβρουάριο του 2018 με το ακροδεξιό MHP, γνωστό για τους φερόμενους ιστορικούς δεσμούς του με εγκληματικές προσωπικότητες του σκοτεινού κόσμου. Αφεντικά της μαφίας, όπως ο Τσακιτζί και ο Πεκέρ (μακροχρόνιοι αντίπαλοι), έχουν γίνει πιο ορατά στη δημόσια ζωή. Ο Πεκέρ καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 14 ετών το 2007 για κατηγορίες σύστασης και ηγεσίας εγκληματικής οργάνωσης, ληστείας, πλαστογράφησης και δύο κατηγοριών ψευδούς φυλάκισης και διέφυγε από την Τουρκία τον Ιανουάριο του 2020 υπό μυστηριώδεις συνθήκες. Ο Πεκέρ διοργάνωσε προεκλογικές συγκεντρώσεις για την κυβέρνηση Ερντογάν το 2017 και το 2018 και συνέχισε να εμφανίζεται σε φιλοκυβερνητικές συγκεντρώσεις, χωρίς φυσικά να τον ενοχλεί κανείς.  ΠΗΓΗ

***  Αν δεν σας αρέσει ο πολιτισμός μας, σπίτια σας

~  Ο Ντ. Ερντογάν δήλωσε πριν από δύο ημέρες στη δημόσια τηλεόραση της Τουρκίας πως: «Η Ευρώπη σήμερα έχει μετατραπεί για τα αδέρφια μας τους μουσουλμάνους σε μια ανοικτή φυλακή. Στο σημείο που έχουμε φτάσει η κατάσταση είναι τραγική. Είναι σοβαρή απειλή για την ασφάλεια των μουσουλμάνων που ζουν στην Ευρώπη».  κείμενο Σάκης Μουμτζής  Κατ’ αρχάς, ουδείς προσκάλεσε τους μουσουλμάνους να έρθουν στην Ευρώπη. Είδαν με τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα επικοινωνίας πώς περνάμε εμείς εδώ στην Ευρώπη και θέλησαν κι αυτοί να γευτούν αυτό το επίπεδο ζωής. Και ήρθαν με κάθε τρόπο. Νόμιμο και παράνομο. 

Είναι λογικό όταν πηγαίνεις κάπου απρόσκλητος για να απολαύσεις το επίπεδο ζωής που σου προσφέρουν αυτοί που σε φιλοξενούν, να σεβαστείς και να προσαρμοστείς στους κανόνες πάνω στους οποίους είναι οργανωμένη η ζωή τους. Γιατί μόνον έτσι διατηρείται ο τρόπος ζωής που εσύ ο μουσουλμάνος επέλεξες να ζήσεις.  Δεν πήγες στους ομόθρησκους αδερφούς σου στη Σαουδική Αραβία ή στο Κατάρ ή στο Πακιστάν. Τι να κάνεις εκεί; Χώρια που δε σε θέλουν κιόλας. Ο δικός μας τρόπος ζωής σε σαγήνευσε.  Αντί όμως να τον σεβαστείς και να εκτιμήσεις την πλουσιοπάροχη φιλοξενία που σου παρέχει η Ευρώπη, επιδιώκεις να δημιουργήσεις μια μουσουλμανική περιοχή μέσα στις ευρωπαϊκές χώρες που σε δέχθηκαν, με τις δικές της αρχές και αξίες και τους δικούς της κανόνες που αναπαράγουν τις συνθήκες από τις οποίες εσύ θέλησες να αποδράσεις.  Συγχρόνως, επιδιώκεις αυτές οι περιοχές στις οποίες ζεις εσύ και οι ομόθρησκοι σου να αυτονομηθούν ουσιαστικά από τις εξουσίες του κράτους που σε φιλοξενεί. Δηλαδή επιδιώκεις εσύ και οι ομόθρησκοι σου να φτιάξετε ένα μουσουλμανικό κράτος μέσα σε κάθε χώρα που σας φιλοξενεί. Στη Γαλλία το καταφέρατε.  Όμως αυτή η συμπεριφορά σας είναι λογικό να προκαλέσει την αντίδραση όλων αυτών που αισθάνονται πλέον ότι απειλείται ο ευρωπαϊκός πολιτισμός. Ο ευρωπαϊκός τρόπος ζωής.  Όταν σφάζετε ή πυροβολείτε αυτούς με τους οποίους διαφωνείτε, τότε είναι λογικό να προκαλέσετε μιαν συσπείρωση με αίτημα ή την προσαρμογή σας στον τρόπο που εμείς ζούμε, σεβόμενοι τους κανόνες που διέπουν τη δική μας τη ζωή ή να σας πούμε «άντε στο καλό, σπίτια σας».  Όσοι από εσάς πράγματι αισθάνεστε πως ζείτε σε μιαν ανοικτή φυλακή, δεν έχετε παρά να την εγκαταλείψετε. Με μεγάλη χαρά θα σας κουνήσουμε το μαντήλι. Αλλά να μετατρέψετε την Ευρώπη σε μια μουσουλμανική περιοχή αυτό είναι αυτονόητο δε θα σας το επιτρέψουμε ποτέ.  Στις ευρωπαϊκές χώρες διαβιούν περίπου τριάντα εκατομμύρια μουσουλμάνοι, αριθμός σημαντικός αν λάβουμε υπ’ όψη ότι δε μοιράζεται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες αναλογικά. Κάποιες έχουν κλείσει με τον έναν ή τον άλλον τρόπο τα σύνορα τους. Έτσι, πέραν όλων των άλλων, έχουν αποκτήσει και σημαντική πολιτική δύναμη που την εκμεταλλεύονται ως μοχλό πίεσης ηγέτες μουσουλμανικών κρατών.  Η φιλελεύθερη Ευρώπη καλείται να υπερασπιστεί με τα μέσα που διαθέτει τον τρόπο ζωής της. Διαφορετικά πολύ φοβούμαι πως αυτό θα το κάνουν δυνάμεις που τελικά με την παρέμβαση τους θα ακυρώσουν τον πολιτικό πολιτισμό μας. Η Γαλλία βράζει.

***   Σύγκρουση Ισραήλ- Παλαιστινίων: Αυξάνονται οι νεκροί- η βία συγκλονίζει Ισραήλ, Γάζα και Δυτική Όχθη

~  Ισραηλινά αεροπλάνα συνέχιζαν τα αεροπορικά πλήγματα στη Γάζα νωρίς το Σάββατο και μαχητές της Χαμάς εκτόξευαν ρουκέτες εναντίον του Ισραήλ καθώς Αμερικανοί και Άραβες διπλωμάτες προσπαθούσαν να δώσουν τέλος στη βία. Παλαιστίνιοι νοσηλευτές είπαν πως τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν τη νύχτα σε αεροπορικά πλήγματα στη Γάζα. Αξιωματούχοι του χώρου της υγείας είπαν ότι μια γυναίκα και τα τρία παιδιά της ήταν μεταξύ των νεκρών, με το σπίτι τους να πλήττεται σε ένα στρατόπεδο προσφύγων. Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις είπαν ότι πραγματοποίησαν πλήγματα σε εγκαταστάσεις στρατιωτικών υπηρεσιών πληροφοριών και σε έναν αριθμό χώρων εκτόξευσης ρουκετών στη βόρεια Γάζα. Το παλαιστινιακό υπουργείο θρησκευτικών θεμάτων είπε ότι ισραηλινά αεροπλάνα κατέστρεψαν ένα τζαμί. Εκπρόσωπος του στρατού είπε πως οι αναφορές αυτές ελέγχονταν. Σειρήνες ηχούσαν σε μεγάλο μέρος του νοτίου Ισραήλ, στέλνοντας τους κατοίκους στα καταφύγια. Σε Μπιρσίμπα και Ασντόντ κτίρια επλήγησαν από ρουκέτες. Δεν υπήρχαν αναφορές για τραυματισμούς. Με τις συγκρούσεις να μη φαίνονται να αποκλιμακώνονται, οι θάνατοι αυξήθηκαν περαιτέρω, με τους Παλαιστίνιους να αναφέρουν την Παρασκευή 11 νεκρούς στη Δυτική Όχθη εν μέσω συγκρούσεων μεταξύ διαδηλωτών και ισραηλινών δυνάμεων ασφαλείας. Τουλάχιστον 132 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στη Γάζα από τη Δευτέρα, μεταξύ των οποίων 32 παιδιά και 21 γυναίκες, και 950 έχουν τραυματιστεί, είπαν Παλαιστίνιοι αξιωματούχοι. Μεταξύ των οκτώ νεκρών στο Ισραήλ ήταν ένας στρατιώτης που περιπολούσε στα σύνορα της Γάζας και έξι άμαχοι, περιλαμβανομένων δύο παιδιών, είπαν οι ισραηλινές αρχές. Εν όψει συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ την Κυριακή, ο Χάντι Αμρ, απεσταλμένος της κυβέρνησης Μπάιντεν και αναπληρωτής υφυπουργός αρμόδιος για τα θέματα Ισραήλ και Παλαιστινίων, μετέβη στην περιοχή την Παρασκευή. Η αμερικανική πρεσβεία στο Ισραήλ ανακοίνωσε πως σκοπός είναι να «ενισχυθεί η ανάγκη να εργαστούμε προς μια βιώσιμη ηρεμία». Το Ισραήλ εξαπέλυε επιθέσεις όλη την ημέρα την Παρασκευή για την καταστροφή, όπως ανέφερε, σηράγγων χιλιομέτρων, χώρων εκτόξευσης και αποθηκών κατασκευής όπλων που χρησιμοποιούσαν μαχητές, προκειμένου να τερματιστούν οι επιθέσεις με ρουκέτες. Στο κεντρικό και νότιο Ισραήλ, από μικρές πόλεις στα σύνορα με τη Γάζα μέχρι το Τελ Αβίβ και τη νότια Μπιρσίμπα, οι άνθρωποι έχουν προσαρμοστεί στις σειρήνες, τις διακοπές προγράμματος ραδιοφώνου και τηλεόρασης και τις ενημερώσεις των κινητών με συναγερμούς που τους στέλνουν να καλυφθούν. Οι διασυνοριακές εχθροπραξίες μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστινίων μαχητών στη Γάζα έχουν συνοδευτεί από βία σε ανάμεικτες κοινότητες Εβραίων και Αράβων στο Ισραήλ. Συναγωγές έχουν δεχτεί επιθέσεις και συγκρούσεις έχουν ξεσπάσει στους δρόμους, με τον πρόεδρο της χώρας να προειδοποιεί για εμφύλιο πόλεμο. Η Αίγυπτος ηγείται των περιφερειακών προσπαθειών για κατάπαυση του πυρός, πιέζοντας και τις δύο πλευρές να σταματήσουν εν όψει περαιτέρω διαπραγματεύσεων, όπως είπαν δύο αιγυπτιακές πηγές ασφαλείας- με την Αίγυπτο να πιέζει τη Χαμάς και άλλους, περιλαμβανομένων των ΗΠΑ, να προσπαθούν να φτάσουν σε συμφωνία με το Ισραήλ. Οι υπουργοί Εξωτερικών της Αιγύπτου και της Ιορδανίας συζήτησαν προσπάθειες τερματισμού της σύγκρουσης και αποτροπής των «προκλήσεων» στην Ιερουσαλήμ, είπε το υπουργείο Εξωτερικών της Αιγύπτου.  Τα ΗΑΕ ζήτησαν κατάπαυση του πυρός την Παρασκευή και διαπραγματεύσεις, δίνοντας συλλυπητήρια σε όλα τα θύματα των συγκρούσεων.  Η Χαμάς, η ισλαμιστική οργάνωση που κυβερνά τη Γάζα, άρχισε τις επιθέσεις με ρουκέτες τη Δευτέρα ως αντίποινα στις συγκρούσεις Παλαιστινίων- ισραηλινής αστυνομίας κοντά στο τέμενος αλ Άκσα. Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις έχουν πει ότι πάνω από 2.000 ρουκέτες έχουν εκτοξευτεί από τη Γάζα στο Ισραήλ από τότε που άρχισε η σύγκρουση, με τις μισές περίπου να αναχαιτίζονται από συστήματα αντιπυραυλικής άμυνας και 350 να πέφτουν στη Λωρίδα της Γάζας. Οι ταραχές μεταξύ Αράβων και Εβραίων στο Ισραήλ έπληξαν τις προσπάθειες των αντιπάλων του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου να τον ανατρέψουν, μετά από μια σειρά εκλογικών αναμετρήσεων, με αποτέλεσμα να θεωρείται πως το Ισραήλ θα πάει ξανά στις κάλπες για πέμπτη φορά μέσα σε μόλις δύο χρόνια.  newsbomb.gr

***  Απαράδεκτη ανάμειξη Ζάεφ στο εσωτερικό του Κοινοβουλίου μας

~  Ωμή παρέμβαση στα εσωτερικά της χώρας μας και δη στον τρόπο που λειτουργεί το ελληνικό Κοινοβούλιο έκανε ο Πρωθυπουργός των Σκοπίων Ζόραν Ζάεφ. Χωρίς καν να κρατήσει τα προσχήματα με το που πάτησε το πόδι του στην Αθήνα έσπευσε να δηλώσει ότι η Βουλή των Ελλήνων είναι έτοιμη να ψηφίσει τα τρία μνημόνια συνεργασίας, που στην ουσία αποτελούν την «ουρά» της Συμφωνίας των Πρεσπών. Πρόκειται για μια απαράδεκτη δήλωση εκ μέρους ενός ηγέτη που θέλει η χώρα του να ενταχθεί το συντομότερο δυνατόν στην ΕΕ και χρειάζεται την στήριξη της ελληνικής Κυβέρνησης.  

Τέτοιες δηλώσεις είχαμε συνηθίσει να ακούμε τα πρώτα χρόνια της οικονομικής κρίσης. Όμως και τότε οι δηλώσεις αυτές διατυπώνονταν με διπλωματική γλώσσα καθώς είναι απαράβατος κανόνας ότι καμία χώρα στην Ευρώπη δεν μπορεί να αναμειχθεί στον τρόπο λήψεως των αποφάσεων μιας άλλης χώρας της ΕΕ. Ο Ζόραν Ζάεφ αντιθέτως με θρασύτητα εξέφρασε την βεβαιότητα ότι τα τρία μνημόνια που εκκρεμούν θα επικυρωθούν συντόμως από την Βουλή. Συνέδεσε την ψήφισή τους με την ενίσχυση των διμερών σχέσεων, ιδιαιτέρως δε της οικονομικής συνεργασίας και την προώθηση της ευρωπαϊκής προοπτικής των Δυτικών Βαλκανίων. 

Η Κυβέρνηση θορυβημένη από την προσπάθεια των Σκοπιανών να εμπλακούν στην κοινοβουλευτική διαδικασία παραπέμπει στις καλένδες την ψήφιση των μνημονίων. Είναι γνωστό εξάλλου ότι πολλοί βουλευτές της ΝΔ, με πρώτον τον Αντώνη Σαμαρά, έχουν ταχθεί κατά των συμφωνιών και έχουν δηλώσει πως θα τις καταψηφίσουν, όταν και όποτε έλθουν στην Βουλή. Χθες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον Σκοπιανό ομόλογό του στο Μέγαρο Μαξίμου όπου ήταν έκδηλη η αμηχανία μετά την ωμή παρέμβαση του Ζάεφ. Ο κ. Μητσοτάκης μίλησε σε αυστηρό ύφος για το είναι ζωτικής σημασίας ο σεβασμός των σχέσεων καλής γειτονίας και η πλήρης, συνεπής και καλή τη πίστει εφαρμογή της Συμφωνίας Πρεσπών –«όπως έχουμε συζητήσει», υπονοώντας ότι υπάρχουν παρεκκλίσεις που έχουν ενοχλήσει την Αθήνα. Δεν είναι τυχαίο ότι οι δηλώσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού ήtαν ολιγόλογες – εν αντιθέσει με εκείνες του Ζάεφ- και αφορούσαν αποκλειστικά την τήρηση της Συμφωνίας και την ενταξιακή πορεία των Σκοπίων. Ο Ζάεφ δεν έκανε καμία αναφορά στα περί Συμφωνίας και άρχισε να μιλά για τις επενδυτικές συμφωνίες στα Σκόπια που έχουν υπογράψει ελληνικές εταιρείες. Συνεχάρη την Ελλάδα για τα 200 από την Επανάσταση και μίλησε με ενθουσιασμό για την πτήση ελληνικών μαχητικών πάνω από το σκοπιανό εναέριο χώρο. Η εκνευριστική αδιαφορία του ως προς τα όσα του είπε νωρίτερα ο κ. Μητσοτάκης, έφθασε στο ζενίθ, όταν ζήτησε από τον Έλληνα Πρωθυπουργό να του πει πότε θα ανοίξουν τα σύνορα για να έλθουν οι Σκοπιανοί να πιούν καφέ στην Θεσσαλονίκη! Οι εθνικιστές με στενές επαφές με ακραία στοιχεία της μουσουλμανικής μειονότητας στην Θράκη Την ίδια στιγμή δεν έχει κοπάσει ο σάλος που προκάλεσε η απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού να αποδεχθεί αίτηση για εγγραφή στα μητρώα των πολιτιστικών συλλόγων της χώρας της «Μακεδονικής Κινήσεως Προωθήσεως της Μητρικής Γλώσσας». Ο σύλλογος ιδρύθηκε λίγο μετά την υπογραφή της Συμφωνίας των Πρεσπών – τον Νοέμβριο του 2018- και προωθεί ακραίες αλυτρωτικές θέσεις Σκοπιανών εθνικιστών, όπως την διδασκαλία «μακεδονικής γλώσσας» εντός Ελλάδος και την αναγνώριση «μειονότητας». Η απόφαση φέρει την «υπογραφή» του υφυπουργού Σύγχρονου Πολιτισμού Νικόλα Γιατρομανωλάκη, ο οποίος προέρχεται από το Ποτάμι. Υπενθυμίζεται ότι βουλευτές του κόμματος είχαν υπερψηφίσει την Συμφωνία και δεν είχαν φέρει αντιρρήσεις σε ενδεχόμενη δημιουργία ΜΚΟ που θα ήταν υπεύθυνη για την διδασκαλία της δήθεν «μακεδονικής γλώσσας». Το έγγραφο του υπουργείου δημοσίευσε η ίδια η οργάνωση στην ιστοσελίδα της. Η επικεφαλής της φιλοσκοπιανής οργάωσης Ευγενία Νατσουλίδου περιχαρής έκανε λόγο για «αναγνώριση από το ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού της ‘’μακεδονικής μητρικής γλώσσας» Ελλήνων πολιτών». Η κ. Νατσουλίδου, με θητεία σε εθνικιστικές οργανώσεις Σκοπιανών, όλως τυχαίως διατηρεί στενές επαφές με ακραία στοιχεία της μουσουλμανικής μειονότητας στην Θράκη. Μόλις έγινε γνωστή η είδηση από το πρωτοσέλιδο της «Δημοκρατίας», η ηγεσία του Υπουργείου Πολιτισμού έσπευσε να διορθώσει το μεγάλο σφάλμα στο οποίο υπέπεσε και να τονίσει ότι φιλοσκοπιανή οργάνωση διεγράφη από το μητρώο. Μετά τον σάλο που ξέσπασε, η ηγεσία του υπουργείου ανακάλυψε ότι «ο εμφανιζόμενος ως διαχειριστής και νόμιμος εκπρόσωπος της εν λόγω ΑΜΚΕ φέρεται να έχει απασχολήσει επανειλημμένως την ελληνική Δικαιοσύνη, γεγονός που εγείρει σοβαρά ερωτήματα ως προς τη δυνατότητα συμπερίληψής του στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων του Υπ. Πολιτισμού». Προέβαλε δε τον ισχυρισμό ότι η εγγραφή στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων, «αποτελεί διαδικασία που υλοποιείται αποκλειστικά σε υπηρεσιακό επίπεδο με την προσκόμιση σχετικών τυπικών δικαιολογητικών»! Μόλις έγινε γνωστή η έγκριση που έλαβε η οργάνωση, οι δήμαρχοι Έδεσσας και Αλμωπίας Πέλλας, Δημήτρης Γιάννου και Χρήστος Μπάτσης αντιστοίχως, εξέφρασαν την έκπληξή τους για την επιπολαιότητα του υπουργείου. «Ποια είναι η μελέτη συμφώνως προς την οποία βασίσθηκαν οι υπάλληλοι αυτοί και έδωσαν μία τέτοια έγκριση; Έχουν γνώση της κατάστασης και των προβλημάτων που θα φέρει μία τέτοια έγκριση; Επειδή προκύπτουν πάρα πολλά ερωτήματα, το θέμα πρέπει να εξεταστεί πολύ σοβαρά. Γιατί, αν υπήρχε παραπλάνηση του υπουργείου, πρέπει να ακυρωθεί η απόφαση και σίγουρα να μην χρηματοδοτείται μία ΑΜΚΕ που δεν αγαπάει το Έθνος και την Ελλάδα», δήλωσε ο κ. Μπάτσης.

*** Aνκοίνωση της Ελληνικής λύσης για το εργασιακό νομοσχέδιο της κυβέρνησης

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 ΜΑΪΟΥ 2021  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ  ΓΙΑ ΤO ΕΡΓΑΣΙΑΚO ΝΟΜΟΣΧΕΔΙO ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ  Για άλλη μια φορά η κυβέρνηση αποδεικνύει πως δεν έχει καμία επαφή με την πραγματική οικονομία και την αγορά εργασίας. Αντί να επιδοτήσει την εργασία ώστε να δημιουργηθούν νέες θέσεις απασχόλησης ενισχύοντας έτσι τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, την πραγματική ραχοκοκαλιά της οικονομίας δηλαδή, αντί να πατάξει την μαύρη εργασία, νομοθετεί «υπέρ των απολύσεων» και αντικαθιστά το ΣΕΠΕ με άλλη μία «Ανεξάρτητη Αρχή»! Με στόχο φυσικά να βολέψει και άλλα «δικά της παιδιά» με παχυλούς μισθούς. ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

***  «ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ»: “Τρόμος επί γης” τα Ελληνικά Leopard- “Κόβουν” την ανάσα οι αρματομαχίες με ΗΠΑ και Γαλλία στη Θράκη

~  Το υψηλό επίπεδο των Ελλήνων αρματιστών θαύμασαν Γάλλοι και Αμερικανοί αξιωματούχοι  Η στρατιωτική συνεργασία των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων με τους Γάλλους όχι απλά συνεχίζεται αλλά και διευρύνεται με τον Στρατό Ξηράς να ακολουθεί το δρόμο που χάραξε η Πολεμική μας Αεροπορία αλλά και το Πολεμικό Ναυτικό. Σύμφωνα με πληροφορίες o Armee De Terre,o Στρατός Ξηράς των Γαλλικών Ενόπλων Δυνάμεων έχει αποδεχτεί την πρόταση-πρόσκληση του Γενικού Επιτελείου Στρατού και αναμένεται εκτός απροόπτου το ερχόμενο Φθινόπωρο να δούμε Γαλλικά άρματα μάχης Leclerc στη Θράκη να συνεκπαιδεύονται μαζί με τους Έλληνες «μαυροσκούφηδες», γράφει ο Κώστας Σαρικάς στο newpost. gr Πιο συγκεκριμένα στον προγραμματισμό του ΓΕΣ περιλαμβάνεται νέος διαγωνισμός αρμάτων ανάλογος με αυτόν που είχε πραγματοποιηθεί τον περασμένο Σεπτέμβριο στο Πετροχώρι της Ξάνθης όπου συμμετείχαν Ελληνικά Leopard 2 HEL,Leopard2 A4 και Abraams M1A2 από την 1ηΤεθωρακισμένη Μεραρχία της Διοίκησης Αμερικανικών Δυνάμεων Ευρώπης-Αφρικής. Οι Αμερικανοί οι οποίοι είχαν χάσει στον προηγούμενο διαγωνισμό αφού την πρώτη θέση κατέκτησε το Ελληνικό πλήρωμα του Leopard 2 A4 από την 211 ΕΜΑ ήδη προετοιμάζονται εντατικά για διεκδικήσουν αυτή τη φορά την κορυφή. Όμως πλέον εκτός από τα Ελληνικά πληρώματα όπως φαίνεται αυτή τη φορά θα έχουν απεναντί τους και Γαλλικό Leclerc αφού φαίνεται ότι έχει «κλειδώσει» η συμμετοχή των Γάλλων με το δικό τους άρμα μάχης. Leopard, Abraams και Leclerc περιλαμβάνονται στα πλέον σύγχρονα άρματα μάχης στον κόσμο. Ωστόσο πέρα από τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες των αρμάτων, η ποιότητα των πληρωμάτων και η εκπαίδευσή τους φαίνεται ότι παίζουν εξίσου αν όχι πιο σημαντικό ρόλο στον διαγωνισμό. Άλλωστε στο όπλο των τεθωρακισμένων αυτό που αναφέρεται χαρακτηριστικά είναι ότι «κάθε άρμα είναι τόσο καλό όσο και το πλήρωμά του».  Το υψηλό επίπεδο των Ελλήνων αρματιστών αντιλήφθηκαν με τον πλέον εμφατικό τρόπο οι Αμερικανοί τόσο κατά τις αρματομαχίες όταν τα πληρώματα των Leo 2 HEL και Leo 2A4 όχι απλά στάθηκαν σε όλες τις δοκιμασίες ως ίσος προς ίσο απέναντι στο αμιγώς Αμερικανικό επαγγελματικό πλήρωμα αλλά κυριαρχήσαν, με τους «μαυροσκούφηδες» της 211 να κόβουν πρώτοι το νήμα αλλά και τον περασμένο Μάρτιο κατά τη διάρκεια της THRACIAN COOPERATION 2021». Το ΓΕΕΘΑ τα τελευταία χρόνια καταβάλει προσπάθειες ώστε στο πλαίσιο του δυνατού να πραγματοποιούνται όλο και περισσότερες κοινές ασκήσεις και συνεκπαιδεύσεις και των τριών όπλων με Συμμαχικές και φιλικές χώρες. Σε αυτή την κατεύθυνση θα δοθεί έμφαση και σε ασκήσεις δυνάμεων του Στρατού Ξηράς με δεδομένο πάντα ότι σε σχέση με το Πολεμικό Ναυτικό και με την Πολεμική Αεροπορία είναι σαφέστατα πιο δύσκολη η μεταφορά χερσαίων δυνάμεων. Ειδικά το ΓΕΣ και ο Αρχηγός Αντιστράτηγος Χαράλαμπος Λαλούσης έχουν αποφασίσει να βάλουν στο επίκεντρο των κοινών ασκήσεων την ευρύτερη περιοχή της Θράκης όπου άλλωστε έχει αναπτυχθεί και ο πιο ισχυρός σχηματισμός του Στρατού Ξηράς, το Δ’ Σώμα Στρατού. Έτσι το επόμενο διάστημα αναμένεται να δούμε μια σειρά από ασκήσεις στην περιοχή όπως η «TRHACIAN COOPERATION». Στην ίδια λογική περιλαμβάνεται και η άσκηση «ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ 2021» η οποία αρχίζει την επόμενη εβδομάδα στη Θράκη με συμμετοχή Ελληνικών και Αμερικανικών Δυνάμεων και θα ολοκληρωθεί με μια εντυπωσιακή επίδειξη στο Πετροχώρι. Τεθωρακισμένα και μηχανοκίνητο πεζικό από Ελλάδα και ΗΠΑ θα πραγματοποιήσουν μια σειρά από κοινά σενάρια με αποκορύφωμα το τελικό στάδιο της άσκησης.  Πηγή: pentapostagma.gr

***  Συντάξεις: Ημερομηνίες πληρωμής για όλα τα Ταμεία

Οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του Ιουνίου θα ξεκινήσουν να καταβάλλονται στους δικαιούχους από την Τρίτη, 25 Μαΐου με την διαδικασία να ολοκληρώνεται  στις 28 Μαΐου.  Αναλυτικά, στο πλαίσιο της εφαρμογής του μέτρου της ταυτόχρονης καταβολής των κύριων και επικουρικών συντάξεων, το Διοικητικό Συμβούλιο του e-ΕΦΚΑ αποφάσισε στη συνεδρίαση της 13ης Μαΐου 2021 το ακόλουθο πρόγραμμα πληρωμής:  * Στις 25 Μαΐου 2021, ημέρα Τρίτη θα καταβληθούν οι κύριες και επικουρικές συντάξεις των μισθωτών (δηλαδή των συνταξιούχων που προέρχονται από το τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τις Τράπεζες και τον ΟΤΕ) που το ΑΜΚΑ τους λήγει σε 1, 3, 5, 7, 9.Στις 26 Μαΐου 2021, την Τετάρτη θα καταβληθούν οι κύριες και επικουρικές συντάξεις των μισθωτών (δηλαδή των συνταξιούχων που προέρχονται από το τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τις Τράπεζες και τον ΟΤΕ) που το ΑΜΚΑ τους λήγει σε 0, 2, 4, 6, 8.  *  Στις 27 Μαΐου 2021, την Πέμπτη θα καταβληθούν οι κύριες και επικουρικές συντάξεις των μη-μισθωτών (δηλαδή των συνταξιούχων που προέρχονται από τους τέως φορείς ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ).  *  Στις 28 Μαΐου 2021, την Παρασκευή θα καταβληθούν κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου, του τ.ΝΑΤ, τ.ΕΤΑΤ, τ.ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και ΔΕΗ.  Πηγή: ethnos.gr

***  Στο χρήστη ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΦΑΛΗΣ άρεσε  


Δείτε τους 2 δεξιά στην φωτογραφια ! Ο ένας είναι ο Ζάεφ, ο άλλος ποιος είναι ; Αναμένω απαντήσεις αφήνοντας το εδώ!
Κορόιδευαν ένα ολόκληρο λαό κατάμουτρα: Ματινα Παγώνη: "Δέν έχω στείλει ποτέ sms"!
Δεν ενδιαφέρονται για τους 650.000 Έλληνες που εγκατέλειψαν τη χώρα, παίρνοντας μαζί τους ένα ΑΕΠ της τάξης των 32,5 δις € και κλιμακώνοντας το δημογραφικό που είναι το νούμερο 1 πρόβλημα της πατρίδας μας; Η κυβέρνηση υποχείριο

***


~*** Αθλητική Ενημέρωση  : 

ΣΗΜΕΡΑ  ,... Σάββατο  15/05/2021   στο Ελληνικό ποδόσφαιρο  :  ~** Για την SUPER lEAGUE 1 , Relegation Round   :   

ΛΑΡΙΣΑ - ΓΙΑΝΝΕΝΑ   2-0 .- ^ 

ΑΠΟΛΛΩΝ Σμύρνης -  ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 1964  0-1 .- ^ 

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ  Αθηνών  - ΒΟΛΟΣ   1-0 .- ^ 

ΟΦΗ -ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ   2-2 .-  ^                     

~** Για την   SUPER LEAGUE 2   Playout Σάββατο   15/05/2021  : 

ΤΡΙΚΑΛΑ - ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ  1-1 .- ^ 

ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΑΕ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ ΑΡΤΑΣ  2-2 .- ^ 

Ο.Φ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ - ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ 2-3 .- ^ 

~** Στο ποδόσφαιρο για την Football League  , ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ  : 

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ - Π.Ο. ΤΡΙΓΛΙΑΣ  1-0 .-

~** Για  την Super League   Women  σήμερα Σάββατο 15-05-2021  :  ΕΛΠΙΔΕΣ Καρδίτσας - ΠΑΟΚ Θεσ/νίκης 

~** ΧΘΕΣ ,... Για την Α1΄στο Ελληνικό μπάσκετ Ανδρών 14/05/2021 :

ΙΟΝΙΚΟΣ Νίκαιας - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ  61-90  .- ^ 

Τα  δεκάλεπτα  : 14-21 , 16-27 , 16-22 , 15-20  .- 

~ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ -ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ Πατρών  79-90  .- ^ 

Τα  δεκάλεπτα  : 28-23 , 19-24 , 20-20 , 12-23 .- ^ ~**

~


~ ***  ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ  ΜΑΪΟΥ  2021  :                                                                             1.- ARFARA NEWS  Η Εφημερίδα μας   Στο αγιάζι της Ενημέρωσης   Μ. Σάββατο  01 ΜΑΪΟΥ 2021   ΚΑΛΟ ΜΗΝΑ για ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ ,..ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ! ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ !  https://www.blogger.com/blog/post/edit/1047189602891109572/7991671730868604478 .-     2.- ARFARA NEWS   Η Εφημερίδα μας   Στο αγιάζι της Ενημέρωσης   Κυριακή 02 Μαϊου  2021 .-   ~ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ ΑΛΗΘΩΣ Ανέστη ο Κύριος μας  !  ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ  για ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ !:  https://www.blogger.com/blog/post/edit/6943628292516320571/1575723631459764609   .-                                    3.-ARFARA NEWS   Η  Εφημερίδα μας  Στο αγιάζι της Ενημέρωσης  Δευτέρα  03  Μαϊου  2021 .-  ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ στους  ΕΟΡΤΑΖΟΝΤΑΣ και Εορτάζουσες Γιώργους και Γεωργίες !!:  https://www.blogger.com/blog/post/edit/6910645553969710540/5673162813026146170   .- 4.-ARFARA NEWS  Η Εφημερίδα μας  Στο αγιάζι της Ενημέρωσης   Τρίτη  04 Μαϊου 2021 :  https://www.blogger.com/blog/post/edit/6158774951472089344/7914580480208054102  .-     5.- ARFARA NEWS    Η  Εφημερίδα μας    Στο αγιάζι της Ενημέρωσης   Τετάρτη  05 Μαϊου  2021  https://www.blogger.com/blog/post/edit/1047189602891109572/3862694490557702018    6.-ARFARA NEWS   Η Εφημερίδα μας   Στο αγιάζι της Ενημέρωσης   Πέμπτη 06 Μαϊου 2021   https://www.blogger.com/blog/post/edit/6943628292516320571/2654765655658917438   .-          7.-.- ARFARA NEWS    Η Εφημερίδα μας  Στο αγιάζι της Ενημέρωσης  Παρασκευή 07 Μαϊου 2021 :  https://www.blogger.com/blog/post/edit/6910645553969710540/8926604526074039611  .-                                  8.- .-  ARFARA  NEWS   Η Εφημερίδα μας   Στο αγιάζι της Ενημέρωσης   Σάββατο  08  Μαϊου 2021: https://www.blogger.com/blog/post/edit/6158774951472089344/4060573451330368197 .-               9.- ARFARA NEWS   Η Εφημερίδα μας   Στο αγιάζι της Ενημέρωσης     Κυριακή 09  Μαϊου  2021 :  https://www.blogger.com/blog/post/edit/1047189602891109572/55989760095711739  .-                10.- ARFARA NEWS   Η Εφημερίδα μας   Στο αγιάζι της Ενημέρωσης   Δευτέρα 10 Μαϊου  2021  : https://www.blogger.com/blog/post/edit/6943628292516320571/8141700064574863833   .-                                  11.- ARFARA NEWS   Η Εφημερίδα μας   Στο αγιάζι της Ενημέρωσης   Τρίτη  11 Μαϊου  2021  https://www.blogger.com/blog/post/edit/2264696562786117954/5709029258995169594   12.- ARFARA NEWS  Η Εφημερίδα μας   Στο αγιάζι της Ενημέρωσης   Τετάρτη  12 Μαϊου  2021 :  https://www.blogger.com/blog/post/edit/6295557011334354486/3800393554828716431  .-                     13.- ARFARA NEWS   Η Εφημερίδα μας    Στο αγιάζι της Ενημέρωσης   Πέμπτη  13 Μαϊου  2021 :  https://www.blogger.com/blog/post/edit/3035537040406072572/4573357722657880078  . -             14.- ARFARA  NEWS   Η Εφημερίδα μας    Στο αγιάζι της Ενημέρωσης   Παρασκευή 14  Μαϊου  2021 : https://www.blogger.com/blog/post/edit/5308354824682069899/5448042383298258545  .-                  15. -ARFARA NEWS  Η Εφημερίδα μας   Στο αγιάζι της Ενημέρωσης   Σάββατο  15  Μαϊου  2021  :  https://www.blogger.com/blog/post/edit/2264696562786117954/3042590181575484677  .-                16.-                                                                                                                                  

 Η ΦΙΛΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙ ΟΣΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ !   Δυστυχώς !

~***  ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 :                                                       01.- ARFARA NEWS Η Εφημερίδα μας Στο αγιάζι της Ενημέρωσης Πέμπτη 01 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 : https://www.blogger.com/blog/post/edit/6295557011334354486/1242550685570970949 .-     02 .- ARFARA NEWS Η Εφημερίδα μας Στο αγιάζι της Ενημέρωσης Παρασκευή 02 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 : https://www.blogger.com/blog/post/edit/5308354824682069899/7069877785266521587   .-                   03.-ARFARA NEWS Η Εφημερίδα μας Στο αγιάζι της Ενημέρωσης Σάββατο 03 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 : https://www.blogger.com/blog/post/edit/6943628292516320571/5866878629366614751 .-                       04 .-.- ARFARA NEWS Η Εφημερίδα μας Στο αγιάζι της Ενημέρωσης Κυριακή 04 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021: https://www.blogger.com/blog/post/edit/9113881557930858614/299268324500532055 .-              05.- ARFARA NEWS Η Εφημερίδα μας Στο αγιάζι της Ενημέρωσης Δευτέρα 05ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 : https://www.blogger.com/blog/post/edit/3035537040406072572/6277601214473446506 .-                                06 .-ARFARA NEWS Η Εφημερίδα μας Στο αγιάζι της Ενημέρωσης Τρίτη 06 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021: https://www.blogger.com/blog/post/edit/1348236129800595557/7592743168206280920 .-                                                                                                                                                                             07 .- ARFARA NEWS Η Εφημερίδα μας Στο αγιάζι της  Ενημέρωσης Τετάρτη 07 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 : https://www.blogger.com/blog/post/edit/6220303196286054371/4467784050666724127 .-                                                                                                                                    08 .- ARFARA NEWS Η Εφημερίδα μας Στο αγιάζι της Ενημέρωσης Πέμπτη 08 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 https://www.blogger.com/blog/post/edit/9113881557930858614/9040388746637895427 .-                                                                                                                               09.- ARFARA NEWS Η Εφημερίδα μας Στο αγιάζι της Ενημέρωσης Παρασκευή 09 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021:https://www.blogger.com/blog/post/edit/6158774951472089344/7302809636661837795 .-                                                                                                                                                                              10. - ARFARA NEWS Η Εφημερίδα μας Στο αγιάζι της Ενημέρωσης Σάββατο 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 https://www.blogger.com/blog/post/edit/1047189602891109572/4254880759332278111 .-                                                                                                                                     11.- ARFARA NEWS Η Εφημερίδα μας Στο αγιάζι της Ενημέρωσης Κυριακή 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 https://www.blogger.com/blog/post/edit/6943628292516320571/930027955744868989 .-                                                                                                                                                                               12.- ARFARA NEWS Η Εφημερίδα μας στο αγιάζι της Ενημέρωση; Δευτέρα 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021: https://www.blogger.com/blog/post/edit/6910645553969710540/1422268988005001723 .-                                                                                                                                                                           13.- ARFARA NEWS Η Εφημερίδα μας Στο αγιάζι της Ενημέρωσης Τρίτη 13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 : https://www.blogger.com/blog/post/edit/2264696562786117954/6260001246652765033 .-                      14.-ARFARA NEWS Η Εφημερίδα μας Στο αγιάζι της Ενημέρωσης Τετάρτη 14 Απριλίου 2021 https://www.blogger.com/blog/post/edit/5308354824682069899/5687704924771797298 .-                                                                                                                                                                                15.- ARFARA NEWS Η Εφημερίδα μας Στο αγιάζι της Ενημέρωσης Πέμπτη 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 : https://www.blogger.com/blog/post/edit/6295557011334354486/6631645818794624463 .-                      16.- ARFARA NEWS Η Εφημερίδα μας Στο αγιάζι της Ενημέρωσης Παρασκευή 16 Απριλίου 2021 :https://www.blogger.com/blog/post/edit/3035537040406072572/7868291557782399026 .-                      17.-.-  ARFARA NEWS    Η Εφημερίδα μας   Στο αγιάζι της Ενημέρωσης  Κυριακή  18  Απριλίου  2021:   https://www.blogger.com/blog/post/edit/1047189602891109572/3976118912510254097   .-                                                                                                                                 18.-  ARFARA NEWS    Η Εφημερίδα μας   Στο αγιάζι της Ενημέρωσης   Δευτέρα  19 Απριλίου 2021    https://www.blogger.com/blog/post/edit/6943628292516320571/1470011639663090249  .-          19..-ARFARA NEWS   Η Εφημερίδα μας    Στο αγιάζι της Ενημέρωσης   Τρίτη 20  ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2021   https://www.blogger.com/blog/post/edit/6910645553969710540/6322516441789139137   .-                                                                                                                                                                     20.-ARFARA NEWS  Η Εφημερίδα  μας  Στο αγιάζι της Ενημέρωσης   Τετάρτη  21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021   :   https://www.blogger.com/blog/post/edit/6158774951472089344/7605223545887705326   .-        21.-ARFARA NEWS  Η  Εφημερίδα μας   Στο αγιάζι της Ενημέρωσης   Πέμπτη  22   Απριλίου  2021 :   https://www.blogger.com/blog/post/edit/2264696562786117954/7619720574513721110  .-                     22.-  ARFARA NEWS    Η  Εφημερίδα μας   Στο αγιάζι της Ενημέρωσης   Παρασκευή  23 Απριλίου 2021 :    https://www.blogger.com/blog/post/edit/5308354824682069899/4820696114660467829  .-            23.- ARFARA NEWS  Η Εφημερίδα μας   Στο αγιάζι της Ενημέρωσης   Σάββατο 24 Απριλίου 2021 :  https://www.blogger.com/blog/post/edit/3035537040406072572/4984102272149503623  .-               24.- ARFARA NEWS  Η Εφημερίδα μας   Στο αγιάζι της Ενημέρωσης   Κυριακή  25 Απριλίου 2021 :  https://www.blogger.com/blog/post/edit/6295557011334354486/1582159947480794163   .-                    25.- ARFARA NEWS    Η Εφημερίδα μας   Στο αγιάζι της Ενημέρωσης   Μ. ΔΕΥΤΕΡΑ  26  Απριλίου 2021 :  https://www.blogger.com/blog/post/edit/6158774951472089344/8380289051947448165  .-               26.-ARFARA NEWS   Η Εφημερίδα μας   Στο αγιάζι της Ενημέρωσης   Μ. ΤΡΙΤΗ   27/  Απριλίου  2021    https://www.blogger.com/blog/post/edit/1047189602891109572/4364062717306048631  .-                                                                                                                                                          27.- AREFARA NEWS   Η Εφημερίδα μας   Στο αγιάζι της Ενημέρωσης   Μ. ΤΕΤΑΡΤΗ  28 Απριλίου  2021 : https://www.blogger.com/blog/post/edit/6943628292516320571/5103765204707123363 .-            28.-  ARFARA NEWS     Η Εφημερίδα μας  Στο αγιάζι της Ενημέρωσης  Μ. Πέμπτη  29  Απριλίου  2021 :  https://www.blogger.com/blog/post/edit/6910645553969710540/2039105475230039382   .-                                    29.- ARFARA NEWS   Η Εφημερίδα μας   Στο αγιάζι της Ενημέρωσης   Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  30 Απριλίου 2021 :  https://www.blogger.com/blog/post/edit/6158774951472089344/8629430453392402767   ..-                                                                                                                                                                

  
~ ***  ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ     ΜΑΡΤΙΟΥ   2021  :                                              1.- ARFARA NEWS  Η Εφημερίδα μας    Στο αγιάζι της Ενημέρωσης   Δευτέρα 01    Μαρτίου    2021 ΚΑΛΟ ΜΗΝΑ !: https://www.blogger.com/blog/post/edit/6943628292516320571/1985462374448443568   .-                 2.- ARFARA NEWS   Η Εφημερίδα μας   Στο αγιάζι της Ενημέρωσης   Τρίτη 01  Απριλίου 2021:https://www.blogger.com/blog/post/edit/6910645553969710540/3997864729212437344             3.- ARFARA NEWS   Η Εφημερίδα μας   Στο αγιάζι της Ενημέρωσης   Τετάρτη  03 Μαρτίου  2021 : https://www.blogger.com/blog/post/edit/6158774951472089344/3069196366307959520   .-                 4.- ARFARA NEWS  Η  Εφημερίδα μας   Στο αγιάζι της Ενημέρωσης   Πέμπτη  04 Μαρτίου  2021 :  https://www.blogger.com/blog/post/edit/1047189602891109572/1236368838605333395   .-               31.- ARFARA NES  Η Εφημερίδα μας   Στο αγιάζι της Ενημέρωσης   Τρίτη  30  Μαρτίου  2021 :  https://www.blogger.com/blog/post/edit/6910645553969710540/6389116880254645376   .-               32.- ARFARA NEWS   Η Εφημερίδα μας    Στο αγιάζι της Ενημέρωσης   Τετάρτη 31  Μαρτίου  2021: https://www.blogger.com/blog/post/edit/2264696562786117954/7327014693540196936   .-


 

2 σχόλια:

 1. Η καλύτερη λύση για τις δραστηριότητες και το επιχειρηματικό σας σχέδιο.

  Εκπροσωπούμε ένα χρηματοοικονομικό ίδρυμα που ειδικεύεται στην υποστήριξη έργων, τη βοήθεια σε ηλικιωμένους, τους άνεργους, τους ενυπόθηκους και τους συνταξιούχους, με επιτόκιο 3% κατά την περίοδο αποπληρωμής.

  Επομένως, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες: antoniomellian@gmail.com

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που ειδικεύεται στην υποστήριξη έργων, βοήθεια για ηλικιωμένους, ανέργους, στεγαστικά δάνεια και συνταξιούχους, με επιτόκιο 3% κατά την περίοδο αποπληρωμής.

  Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες: mpantzagiota03@gmail.com

  ΑπάντησηΔιαγραφή