Η ελευθερία χωρίς τη μάθηση είναι πάντα σε κίνδυνο· η μάθηση χωρίς ελευθερία είναι πάντα μάταιη. Τζων Κέννεντυ .-
Η ευτυχία είναι απλή, σαν τη σκέψη ενός παιδιού .-
~ Η αγάπη αποτελείται απο μια μοναδική ψυχή που κατοικεί σε δύο σώματα! (Αριστοτέλης) ~ Όταν δεν έχεις κάνει αυτό που αγαπάς , πρέπει να αγαπάς αυτό που έχεις.- (Σίλερ).-
~ Το μόνο κόσμημα, που δεν υπόκειται σε φθορά είναι η Γνώση.- (Φούλερ).-
~ Εκείνο που γνωρίζουμε είναι μηδανηνό , ενώ εκείνο που αγνοούμε είναι άπειρο .(Λαπλάς).-
~ Είναι σκληρό να αποτύχεις , είναι όμως πιο σκληρό το να μην έχεις δοκιμάσει να πετύχεις. (Θ Ρούσβελτ).- 'Αλλο σκευάσματα και άλλο κατασκευάσματα ,-
`~ Ηγλώσσα της καρδιάς είναι τα μάτια. (Γ.Σανδή).-
~ Ο Ευφυής άνθρωπος αλλάζει γνώμη , ο ανόητος ποτέ.(Στερό).-
~ Η Ζωή είναι όμορφη όταν θέλουμε να την βλέπουμε όμορφη. (stamos).- Οι ιδέες πεθαίνουν όταν σταματήσεις να αγωνίζεσαι για αυτές.

Τρίτη, 7 Ιουλίου 2020

Αρφαρά Μεσσηνίας  Η Εφημερίδα μας 
Στο αγιάζι της Ενημέρωσης 
Τρίτη  07 Ιουλίου  2020 .-
~

~  Σήμερα  07-07-2020 από Πάτρα της  Αγίας Κυριακής :    https://www.facebook.com/stamatios.n.skoulikas/videos/10218890057455940/  .-
~ Εορτασμός της Αγίας Κυριακής από Πάτρα 07-07-2020  :  https://www.facebook.com/stamatios.n.skoulikas/videos/10218890249420739/  .-                                  

~ Ο  Σταματάκος μας Ιούλιος 2020   : https://www.facebook.com/stamatios.n.skoulikas/videos/10218889564883626/  .-                                ~** Αγία Κυριακή η Μεγαλομάρτυς – Γιορτή σήμερα 7 Ιουλίου
Τη μνήμη της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Κυριακής τιμά σήμερα, 7 Ιουλίου, η Εκκλησία μας. Η Αγία Κυριακή ήταν κόρη του Δωροθέου και της Ευσεβίας. Αυτοί ήταν άτεκνοι και παρακαλούσαν το Θεό να τους δώσει παιδί. Πράγματι, ο Θεός ευδόκησε, και το χριστιανικό αυτό ζευγάρι, απέκτησε παιδί.~  Γεννήθηκε ημέρα Κυριακή, γι’ αυτό και της έδωσαν το όνομα Κυριακή. Κατά το διωγμό του Διοκλητιανού, το έτος 282 μ.Χ., οι γονείς της συνελήφθησαν και μετά από ανάκριση βασανίστηκαν και αποκεφαλίστηκαν από το δούκα Ιούστο. Η δε Κυριακή παραπέμφθηκε στον Καίσαρα Μαξιμιανό, και από εκεί στον άρχοντα Βιθυνίας Ιλαριανό, ο οποίος της υπενθύμισε ότι η ομορφιά της είναι για απολαύσεις και όχι για βασανιστήρια. Τότε η παρθένος κόρη του απάντησε: «Ούτε στη νεότητα μου, ούτε στην ομορφιά μου δίνω την παραμικρή προσοχή. Και τα λαμπρότερα από τα επίγεια πράγματα είναι προσωρινά, όπως τα άνθη και κούφια, όπως οι σκιές. Σήμερα, έπαρχε, είμαι όμορφη, αύριο μια άσχημη γριά. Να κάνω, λοιπόν, κέντρο της ζωής μου την ομορφιά μου; Την αξία της, όμως, τη γνώρισα στις ρυτίδες, που την περιμένουν και στον τάφο που την καλεί. Νόμισες, λοιπόν, ότι θα κάνω την τερατώδη ανοησία, να χάσω την αιώνια λαμπρότητα για να μείνω λίγο περισσότερο στη γη; Γι’ αυτό στο ξαναλέω, έπαρχε: είμαι και θα είμαι στη ζωή και στο θάνατο χριστιανή». Εξοργισμένος ο Ιλαριανός, σκληρά τη βασάνισε και διέταξε να την αποκεφαλίσουν. Αλλά πριν πέσει η σπάθη, προσευχόμενη παρέδωσε το πνεύμα της στον Κύριο. Εορτολόγιο: Κυριακή, Κυριακίτσα, Κική, Κίκα, Κικίτσα, Κίτσα, Κορίνα, Ντομένικα, Σάντυ. Οδυσσέας. Απολυτίκιον Ήχος δ’. Ταχύ προκατάλαβε. Κυρίων τον Κύριον, και Βασιλέα Χριστόν, εξ όλης ηγάπησας, Κυριακή της ψυχής, και χαίρουσα ήθλησας, όθεν Παρθενομάρτυς, παρ’ αυτού δοξασθείσα, βρύεις τοις σε τιμώσιν, ιαμάτων την χάριν, τοις πάσιν αιτουμένη, πταισμάτων συγχώρησιν. Έτερον Απολυτίκιον Ήχος δ’. Η αμνάς σου Ιησού, κράζει μεγάλη τη φωνή. Σε Νυμφίε μου ποθώ, και σε ζητούσα αθλώ, και συσταυρούμαι και συνθάπτομαι τω βαπτισμώ σου· και πάσχω διά σε, ως βασιλεύσω συν σοι, και θνήσκω υπέρ σου, ίνα και ζήσω εν σοι· αλλ᾽ ως θυσίαν άμωμον προσδέχου την μετά πόθου τυθείσάν σοι. Αυτής πρεσβείαις, ως ελεήμων, σώσον τας ψυχάς ημών. Έτερον Απολυτίκιον  Ήχος δ’. Ταχύ προκατάλαβε. Ως βρύσις πολύκρουνος παρθενομάρτυς Χριστού, κατήρδευσας πάνσοφε την Εκκλησίαν αυτού, και ήθλησας άριστα. έσωσας τους εν σκότει της ειδωλομανίας, αίγλητων σων θαυμάτων, Κυριακή αθλοφόρε. διό εν παρρησία Χριστώ πρέσβευε σωθήναι ημάς. Κοντάκιον  Ήχος β’. Τα άνω ζητών. Η Μάρτυς Χριστού, ημάς συνεκαλέσατο, τους άθλους αυτής, τους θείους και παλαίσματα, εγκωμίοις άσαι νυν, φερωνύμως αυτή γαρ πέφηνεν, ως ανδρεία τω φρονήματι, κυρία νοός, τε και παθών απρεπών. https://youtu.be/fTODEsRY2-A  .-

~** Οι δέκα οφθαλμοί του ανθρώπου
: Γίνεται κατανοητό, ότι τό ανθρώπινο πνεύμα δέν είναι ένα αυτόματο καί νεκρό μηχάνημα, μέ τό οποίο τό Άγιο Πνεύμα ενεργεί καί πράττει, αλλά ζωντανός συνεργάτης τού Αγίου Πνεύματος.  Μέ τήν επίδραση τού Αγίου Πνεύματος όλος ο άνθρωπος μετατρέπεται σέ «πράξη», «ενέργεια».   Καί μέ τήν βοήθεια τών αγίων αρετών μετατρέπει τίς «Θεοκεχαριτωμένες» δυνάμεις τού Αγίου Πνεύματος σέ δικές του δυνάμεις. Τίς μεταφέρει σέ κάθε «συστατικό» της υπάρξεώς του, τίς εκχέει σ ολόκληρο τόν εαυτό του καί αυτές συμμετέχουν σέ όλες τίς σκέψεις τού (τού ανθρώπου δηλ.), σέ όλα τά αισθήματά του, στίς θελήσεις του, στίς ενέργειές του καί σέ όλους τούς λόγους του. Μέ μία λέξη, στήν ολόπλευρη ζωή του. Γι αυτό μέ τήν ευλογία, μέ τή χάρη τού Αγίου Πνεύματος ο άνθρωπος καθαρίζει από τήν αμαρτία, ανανεώνει, ανακαινουργώνει, αγιάζει, αγιοποιεί, μεταμορφώνει όλα τά όργανα τού πνεύματός του, όργανα επίγνωσης καί αισθήσεως: καρδιά, νού, ψυχή, θέλημα, έτσι ώστε αυτά μπορούν πλέον νά μή υποκύπτουν στήν αμαρτία, νά εξουδετερώνουν τό σκοτάδι τής αμαρτίας, μπορούν πλέον νά μή ναρκώνονται από τήν παράλυση τού -οιουδήποτε-πάθους, από τήν παράλυση τών παθών καί νά προσβλέπουν σέ όλα τά θεϊκά αγαθά, τά οποία προσφέρει, δίνει σέ μάς ο φιλάνθρωπος Κύριος Ιησούς Χριστός. Αυτό τό μυστήριο μάς αποκαλύπτει ο «περίφροντις» (αυτός πού φροντίζει πολύ ) γιά τήν σωτηρία μας Απόστολος, προσευχόμενος στόν Θεό γιά τούς χριστιανούς, γιά καθαρή καρδιά, γιά καρδιά «αποκαθαρμένη», «εξαγιασμένη» καί «πεφωτισμένη» μέ τήν χάρη τού Αγίου Πνεύματος. «Πεφωτισμένους τούς οφθαλμούς τής καρδίας υμών, εις τό ειδέναι υμάς τίς εστίν, η ελπίς τής κλήσεως αυτού, καί τίς ο πλούτος τής δόξης τής κληρονομίας αυτού εν τοίς αγίοις, καί τί τό υπερβάλλον μέγεθος τής δυνάμεως αυτού εις ημάς τούς πιστεύοντας κατά τήν ενέργειαν τού κράτους τής ισχύος αυτού». Οφθαλμοί τής καρδιάς είναι η πίστη. Γιατί η πίστη γίνεται τό «βλέμμα» τής ψυχής μας. «Βλέμμα» τό οποίο βλέπει τόν «μή ορώμενον» καί τό «μή δρώμενο». Βλέπει τόν αόρατο Θεό στόν ορατό άνθρωπο Ιησού, βλέπει τίς αναρίθμητες «αόρατες» κεχαριτωμένες δυνάμεις Του, οι οποίες μέ τήν εκκλησία οικοδομούν τήν σωτηρία τών ανθρώπων, τού κόσμου, τών δημιουργημάτων: καί τήν δική μου σωτηρία καί τήν δική σου καί όλων τών δικαίων, αλλά καί όλων τών αμαρτωλών (πού έχουν καλή προαίρεση καί τήν εκφράζουν μέ τήν μετάνοια). Γι αυτό καί εμείς, διαμέσου αυτού τού γήινου κόσμου καί διαμέσου όλων «τών κόσμων» γενικά, «διά πίστεως περιπατούμεν, ου διά είδους» (Β΄ Κορινθ. 5,7), «διά πίστεως», η οποία είναι τό «βλέμμα» τής ψυχής μας, τής «κεχαριτωμένης», τής «εξαγιασμένης», τής «μεταμορφωμένης» ψυχής μας. Σέ μάς η χριστιανική πίστη είναι κάτι τό μοναδικό, είναι ο πρώτος αθάνατος καί ο «παν-ορών» οφθαλμός τής «εν χάριτι» ευρισκομένης ψυχής μας, η αγάπη είναι ο δεύτερος οφθαλμός, η προσευχή ο τρίτος, η ελπίδα ο τέταρτος, η νηστεία ο πέμπτος οφθαλμός, η ταπείνωση ο έκτος, η πραότης ο έβδομος, η υπομονή ο όγδοος, η Αγία Κοινωνία ο ένατος καί η Αγία Μετάνοια ο δέκατος οφθαλμός καί μέ τήν σειρά αυτή, όλα τά άγια μυστήρια καί οι άγιες αρετές είναι ο αναρίθμητος αριθμός «οφθαλμών» μας, οφθαλμών πού βλέπουν τά πάντα, οφθαλμών πού προσβλέπουν στόν ουρανό, οφθαλμών πού βλέπουν καί γνωρίζουν τήν αλήθεια. Καί αυτοί οι «άγιοι οφθαλμοί» έγιναν τό βλέμμα μας, μέ τό οποίο διακρίνουμε ποιά είναι «η ελπίδα τής κλήσεως» τού Χριστού, ελπίδα μας, πού είναι η υιοθεσία από τόν «Θεόν» διά «Ιησού Χρίστου», πού είναι η κληρονομιά τής ουράνιας βασιλείας, η αιώνια ζωή στήν μακαριότητα τού Αιωνίου, Τρισηλίου Θεού καί Κυρίου. Καί ακόμη, αυτοί «οι οφθαλμοί» είναι τό «βλέμμα» μας, μέ τό οποίο διακρίνουμε καί ποιός είναι «ο πλούτος τής δόξης τής κληρονομιάς αυτού», ποιά είναι η «κληρονομιά μας εν Χριστώ». Είναι η ένθεη ζωή, η αιώνια ζωή καί αιώνια δόξα, διαμέσου τής αιώνιας αλήθειας, τής αιώνιας δικαιοσύνης, τής αιώνιας αγάπης, τής αιώνιας χαράς, τής αιώνιας μακαριότητας. Καί ακόμη οι άγιοί μας οφθαλμοί βλέπουν «τό υπερβάλλον μέγεθος τής δυνάμεως αυτού εις ημάς τούς πιστεύοντας κατά τήν ενέργειαν τού κράτους τής ισχύος αυτού». Τής «ισχύος Αυτού», τής ένθεης, θεϊκής «ισχύος», πού μέ τήν πίστη μας νικά όλες τίς αμαρτίες μας, όλους τούς θανάτους, όλους τούς διαβόλους (πού εκφράζουν τά διάφορα πάθη), όλες τίς κολάσεις καί μάς «δωρίζει» σωτηρία, εξαγιασμό, αγαθοδωρεά, θέωση, Ενχριστοποίηση, Εντριαδοποίηση, παράδεισο, τόν παν-παράδεισο. Από μάς είναι η πίστη, καί από τόν Κύριο Ιησού Χριστό η δύναμη τής πίστεως. «Μέσω» τών ιερών μυστηρίων καί τών αγίων αρετών η πίστη μας αυξάνει από δύναμη σέ δύναμη, από αθανασία σέ αθανασία, από παράδεισο σέ παράδεισο, από χαρά σέ χαρά, από αλήθεια σέ αλήθεια, από δικαιοσύνη σέ δικαιοσύνη, από καλό σέ καλό, από σοφία σέ σοφία. Αυξάνει η πίστη μας σέ όλα τά «αγαθά» τής βασιλείας τού Χριστού, προσβλέπουσα σ αυτά «μέ πεφωτισμένους τούς οφθαλμούς τής καρδίας». Στόν δρόμο αυτόν τής πίστεως αναρίθμητα είναι τά εμπόδια καί τά μαρτύρια, οι πειρασμοί, οι πόνοι καί οι παντοειδείς θλίψεις. Αλλά καί τό πιό μεγάλο μαρτύριο γιά χάρη τού Χριστού, δέν είναι τίποτε, όταν, στήν καρδιά τού πιστεύοντα, υπάρχει η μεγάλη πλημμυρίδα τής Θεϊκής δύναμης. Έτσι μόνο, μπορεί νά εξηγηθεί η υπομονή πού έδειξαν καί η χαρά πού εξεδήλωσαν, οι άγιοι μάρτυρες καί ομολογητές τής πίστεως, στά διάφορα μαρτύρια καί βασανιστήρια, πού υπέμειναν, γιά χάρη τού Χριστού.  Έτσι μόνο, μπορούν νά εξηγηθούν καί νά κατανοηθούν όλοι οι υπεράνθρωποι αγώνες τών αγίων αναχωρητών τής ερήμου καί όλα τά καλοπροαίρετα καί άθελα βασανιστήρια καί μαρτύρια καί οι κακουχίες όλων τών δικαίων χριστιανών, όλων τών χριστοευσεβών αγωνιστών, όλων τών Θεοαγαπώντων πιστών, όλων τών ακούραστων ευαγγελιστών.  Έτσι μόνο εξηγείται η αντοχή καί καρτερία στούς πόνους όλων εκείνων πού ήσαν αμαρτωλοί καί μετανόησαν, ήσαν άρπαγες, άσωτοι, αγαπούσαν ασήμαντα πράγματα καί μετανόησαν, ήσαν φιλήδονοι, υπερήφανοι, φίλαυτοι, εγωιστές καί έδειξαν αληθινή μετάνοια, ήσαν φιλάργυροι, δολοφόνοι, κλέφτες, διαφθορείς, πότες καί μετανόησαν ειλικρινά, ήσαν απελπισμένοι καί οδηγήθηκαν μέ τήν μετάνοια στόν Χριστό (πού είναι η ελπίδα τών Χριστιανών).  Όλα αυτά δείχνουν ότι η πίστη μας, η πίστη όλων, τών μεγάλων καί τών μικρών, τών δυνατών, καί τών αδυνάτων, τών βασιλέων καί τών απλών ανθρώπων, τών σοφών καί τών άσοφων, η πίστη αυτή όταν υπάρχει, μέ τήν μεγάλη δύναμη τού Θεού, μέ τήν ενέργεια καί πράξη αυτής τής δύναμης στίς καρδιές μας, στίς συνειδήσεις μας, στή ζωή μας, κάνει ώστε, όλα σέ μάς νά ανατρέπονται «εκ βάθρων» καί «όλως πανσόφως» χωρίς δυσκολίες, νά κτίζονται καινούργια πράγματα, θεϊκά καί αιώνια.  Καί εμείς ενώ βρισκόμαστε ακόμη εδώ στή γή, αρχίζουμε νά ζούμε τήν αιώνια ζωή, καί ενώ η γή είναι κάτω από τά πόδια μας, μετατρέπεται σέ ένα απροσπέλαστο ουρανό. Όταν υπάρχει η πίστη, δέν έχει άλλον, εκτός από τόν Κύριό μας Ιησού Χριστό καί σέ Αυτόν βρίσκεται ο παράδεισός μας, η χαρά μας καί η αιωνιότητά μας. Ναί, η πίστη μας στηρίζεται στήν δύναμη τού Θεού, «εν δυνάμει Θεού», «εν αποδείξει πνεύματος καί δυνάμεως» (Α Κορινθ. 2, 5,4). 

~**  Στην καρδιά της Αθήνας το εκκλησάκι της Αγίας Κυριακής – Οδό Αθηνάς
~ Βρίσκεται στην οδό Αθηνάς, αριθ. 28. Είναι μικρή, διαστάσεων 11X3,50 μ., μονόκλιτη καμαροσκέπαστη βασιλική. Στη βόρεια και νότια πλευρά έχει από ένα χαμηλό τυφλό τόξο. Η ανέγερσή της τοποθετείται στα χρόνια της τουρκοκρατίας. Μεταγενέστερα το νότιο τόξο ανοίχθηκε, και έτσι η επικοινωνεί με νεότερη στενή προσθήκη. Μεταγενέστερο είναι και το μεγάλο παράθυρο της βόρειας πλευράς. Οι τοιχογραφίες του Ναού είναι νεότερες, δυστυχώς αγνώστου, έμπειρου όμως, αγιογράφου. Διακρίνονται για την τεχνική και τη θεματολογία τους. Μνημονεύουμε ενδεικτικά στη νότια πλευρά τις δώδεκα τοιχογραφίες, που είναι εμπνευσμένες από το Σύμβολο της Πίστεως («Πιστεύω…») και τις οκτώ από την Κυριακή προσευχή («Πάτερ ημών…»), και στη βόρεια πλευρά αυτές που είναι εμπνευσμένες από τους εικοσιτέσσερις οίκους του Ακάθιστου Ύμνου.  Σύμφωνα με την παράδοση, η εκκλησία της Αγίας Κυριακής ήταν κοιμητηριακός Ναός νεκροταφείου, που υπήρχε μεταξύ αυτής και της Παντάνασσας (Μοναστηράκι). Σ’ αυτό ίσως συνηγορεί και η, νεότερη βέβαια, τοιχογραφία της Μέλλουσας Κρίσης  Αθηνάς 28, Παλιά Βουλή (Αθήνα), 105 51 Αθήνα Αττικής  2103217614  


https://youtu.be/MNrJQyMkdJ8 .-

***  Άσχημα μαντάτα για την Ελλάδα: “Πρέπει να μοιραστείτε τους υδρογονάθρακες με την Τουρκία”
~ : Δήλωση-σοκ του Ύπατου Εκπροσώπου της ΕΕ για την Εξωτερική πολιτική Ζοσέπ Μπορέλ από την Άγκυρα, ο οποίος δήλωσε χωρίς περιστροφές ότι η ΕΕ σκοπεύει να μοιράσει τους (ελληνικούς) υδρογονάθρακες της Ανατολικής μεσογείου και του Αιγαίου μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας. Η σύμπλευση της ΕΕ με την Τουρκία σχετικά με την ανατολική Μεσόγειο και το μοίρασμα του εθνικού πλούτου της Ελλάδας, επιβεβαιώθηκε επίσημα μετά τη σημερινή συνάντηση του Τούρκου ΥΠΕΞ Μελβούτ Τσαβούσογλου και του Ύπατου Εκπροσώπου της ΕΕ για την Εξωτερική Πολιτική Ζοσέπ Μπορέλ, καθώς οι δύο άνδρες έστειλαν κοινό μήνυμα στην Ελλάδα να κάτσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με την Τουρκία και να μοιράσει τον εθνικό της πλούτο.  Το ίδιο ακριβώς μήνυμα είχαν στείλει στην κοινή συνέντευξη Τύπου πριν λίγες μέρες οι Μελβούτ Τσαβούσογλου και Χάικο Μάας, αλλά και η Άνγκελα Μέρκελ με δηλώσεις της στο γερμανικό κοινοβούλιο. Σήμερα την αρχή έκανε ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο οποίος με μία πρωτοφανή δήλωση, μίλησε ξεκάθαρα για συμφωνία Ελλάδας-Τουρκίας. «H Κύπρος δεν αναγνωρίζεται από την Τουρκία  όμως η Κυπριακή Δημοκρατία είναι μέλος της Ε.Ε και έχει πλήρη στήριξη και αλληλεγγύη. Ψάχνουμε τρόπο επίλυσης που θα ικανοποιεί όλες τις πλευρές. Κι εμείς αυτό συζητήσαμε να ξεκινήσουν συνομιλίες  μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας και η Ε.Ε θα προσπαθήσει να βοηθήσει στη διανομή των εσόδων από τον πλούτο των υδρογονονανθάκων ανάμεσα στις δυο πλευρές». «Είμαι εδώ (στην Τουρκία) για να βρω μια λύση στη σύγκρουση μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας για την Ανατολική Μεσόγειο. Εμείς (ως ΕΕ) σκοπεύουμε να οργανώσουμε διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών», είπε ο Μπορέλ Από την άλλη ο υπουργός Εξωτερικών Μελβούτ Τσαβούσογλου υπερθεμάτισε τις δηλώσεις Μπορέλ, όσον αφορά τον διάλογο με την Ελλάδα καθώς δήλωσε πως η Άγκυρα είναι έτοιμη για μία συμφωνία που θα μοιράσει τον ελληνικό πλούτο της ανατολικής Μεσογείου και επιβεβαίωσε ότι αυτό ήταν και το περιεχόμενο του τηλεφωνήματος Μητσοτάκη-Ερντογάν. «Έχουμε και τα δικαιώματα γεώτρησης μας στην υφαλοκρηπίδα μας αυτό είναι κυριαρχικό μας δικαίωμα.  Όμως είμαστε έτοιμοι για διάλογο και με την Eλλάδα και με όλες τις χώρες της ανατολικής Μεσογείου εκτός από τους Ελληνοκύπριους. Όπως ξέρετε με την Ελλάδα με διαπραγματεύσεις είχαν παρθεί αποφάσεις για τις γεωτρήσεις στο Αιγαίο σας μιλάω για το 1976» είπε αρχικά ο Τσαβούσογλου.  (Το 1976 υπεγράφη το Πρακτικό της Βέρνης, με το οποίο δεσμεύονταν οι δύο χώρες να μην προβούν σε ενέργειες -γεωτρήσεις- που θα παρενοχλούσαν τις διαπραγματεύσεις για το κυπριακό) «Είμαστε έτοιμοι να δείξουμε ευελιξία για να μην αυξηθεί η ένταση. Το έχουμε πει και ο πρόεδρος Ερντογάν το έχει πει στον Μητσοτάκη στη συνάντηση τους. Και με την τελευταία τηλεφωνική επικοινωνία είμαστε έτοιμοι να συνεχιστεί ο διάλογος».  «Λέτε ας επανεξετάσουμε το μεταναστευτικό. Αλλά για να υπάρξει πρόοδος πρέπει να ικανοποιήσετε τις απαιτήσεις των Ελληνοκυπρίων. Τι σχέση έχουν; Τότε να βάλουμε και εμείς προϋποθέσεις. Αυτό είναι ένα κοινό πρόβλημα.  Είναι απαραίτητο να βρούμε μια λύση μαζί. Όταν συνδέεται αυτά τα δύο ζητήματα, τότε θα υπάρξει αδιέξοδο. Δεν θα μπορέσουμε να βρούμε μια λύση. Τότε μην κατηγορείτε την Τουρκία ότι σας απειλεί, ότι απειλεί τους μετανάστες. Ας μιλήσουμε ανοικτά, αυτά δεν είναι  απειλές. Οι Ελληνοκύπριοι έγιναν μέλη κατά παράβαση του Διεθνούς Δικαίου.  Μην αφήσετε δύο χώρες να κρατούν σε ομηρεία τα πάντα. Αυτό είναι που θέλω να πω. Νομίζω ότι έχουμε μια πολύ δίκαιη προσέγγιση. Αλλά σε όλα τα ζητήματα, εάν τους αφήσετε να σας κρατήσουν όμηρους, δεν θα φταίμε εμείς. Τότε μην μας κατηγορήσετε, μην πείτε ότι η Τουρκία μας απειλεί. Μην πάρετε αποφάσεις κατά της Τουρκίας. Τότε και εμείς θα κάνουμε τα βήματά μας χωρίς δισταγμό», ολοκλήρωσε ο Τσαβούσογλου. Ουσιαστικά ΕΕ και ΗΠΑ «σέρνουν» την Ελλάδα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για τον εθνικό της πλούτο, καθώς οι χώρες του Βορά και ειδικά η Γερμανία θέλουν απερίσπαστες να κλείσουν μία ευρωπαϊκή συμφωνία με την Τουρκία, την οποία θεωρούν ως μία στρατηγική αγορά για τις εταιρίες τους.Την ίδια στιγμή οι ΗΠΑ θέλουν να με μία ευνοϊκή προς την Τουρκία συμφωνία για την ανατολική Μεσόγειο να τη «δέσουν» στο ΝΑΤΟhttps://youtu.be/ezDuMxKD964 .-

***  Ζωντανά σε λίγη ώρα ο Κ.Βελόπουλος στη ΒΟΥΛΗ- Δείτε ΕΔΩ ΖΩΝΤΑΝΑ ΤΗΝ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ…
Ζωντανά σε λίγη ώρα ο Κ.Βελόπουλος στη ΒΟΥΛΗ- Δείτε ΕΔΩ ΖΩΝΤΑΝΑ ΤΗΝ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ…~ Δείτε ζωντανά την ομιλία του προέδρου της Ελληνικής λύσης Κ.Βελόπουλου  
O Κ.Βελόπουλος θα μιλήσει  σήμερα στη  Βουλή  μετά τις 12,00 για όλους και για όλα. Μόνο εδώ ζωντανά η ομιλία του Κ.Βελόπουλου στη Βουλή  
Δείτε ζωντανά την ομιλία του Κ.Βελόπουλου στην Βουλή.....
Heute um 12:00
Sei live dabei

***  Ο Τούρκος ΥΠΕΞ προτείνει διάλογο με Ελλάδα όπως το 1976-Θύμισε το πρωτόκολλο της Βέρνης, όπου Ελλάδα και Τουρκία είχαν συμφωνήσει να μην κάνουν γεωτρήσεις πέραν των 6 μιλίων στο Αιγαίο….
Ο Τούρκος ΥΠΕΞ προτείνει διάλογο με Ελλάδα όπως το 1976-Θύμισε το πρωτόκολλο της Βέρνης, όπου Ελλάδα και Τουρκία είχαν συμφωνήσει να μην κάνουν γεωτρήσεις πέραν των 6 μιλίων στο Αιγαίο....~  Στην κοινή συνέντευξη τύπου με τον Ύπατο Εκπρόσωπο της ΕΕ Ζοζέπ Μπορέλ, ο τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου εξαπέλυσε επίθεση σε Ελλάδα, Κύπρο αλλά και Γαλλία. 
Ο Μπορέλ, ωστόσο, κάλεσε τις δύο πλευρές για διάλογο. Όπως είπε στις δηλώσεις του ο Τσαβούσογλου, «αν η Ευρώπη πάρει αποφάσεις κατά της Τουρκίας, θα αναγκαστούμε να απαντήσουμε κι εμείς. Αυτή τη στιγμή, η Ελλάδα και η Κύπρος κρατούν σε ομηρεία τις σχέσεις μας με την Ευρώπη. Να το πούμε και ξεκάθαρα πως το τελευταίο διάστημα μαζί τους είναι και η Γαλλία.» Μάλιστα, ο τούρκος ΥΠΕΞ θύμισε το πρωτόκολλο της Βέρνης, όπου Ελλάδα και Τουρκία είχαν συμφωνήσει να μην κάνουν γεωτρήσεις πέραν των 6 μιλίων στο Αιγαίο. «Όπως ξέρετε, με την Ελλάδα μετά από διαπραγματεύσεις είχαν ληφθεί αποφάσεις για τις γεωτρήσεις στο Αιγαίο. Σας μιλάω για το 1976.» Παράλληλα, προανήγγειλε ότι οι γεωτρήσεις θα συνεχιστούν. Ο Μπορέλ είπε ότι η Κύπρος μπορεί να μην αναγνωρίζεται από την Τουρκία αλλά έχει την πλήρη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. «Συζητήσαμε να γίνουν διαπραγματεύσεις μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας.» Ο Τσαβούσογλου ουσιαστικά είπε, σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ Μανώλη Κωστίδη, ότι αν η Λευκωσία ανακοινώσει πάγωμα των γεωτρήσεων για μια περίοδο, να παγώσουν και κάποιες έρευνες και γεωτρήσεις σε περιοχές που θα ενοχλούσαν την Ελλάδα και την Κύπρο. Στο μεταξύ ο τούρκος Υπουργός Άμυνας Χουλουσί Ακάρ δήλωσε πως περιμένουν τη συγγνώμη της Γαλλίας. Ανέφερε, επίσης, ότι η Τουρκία έχει δικαιώματα στην περιοχή. Πηγή: skai.gr
*** O K.Bελόπουλος το πρωί της 9ης Ιουλίου στον ΑΝΤ1 – Τι ετοιμάζει ο Πρόεδρος της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ;..
O K.Bελόπουλος το πρωί της 9ης Ιουλίου στον ΑΝΤ1 - Τι ετοιμάζει ο Πρόεδρος της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ;..Η επικαιρότητα δεν βάζει ποτέ τελεία. Και αυτό το καλοκαίρι, οι εξελίξεις θα τρέχουν και οι πρωταγωνιστές θα διαμορφώνουν, συνεχώς, την επικαιρότητα. Και τους θερινούς μήνες, ο πρώτος πρωινός λόγος στον ANT1 ανήκει στην ενημέρωση. 
Από την Δευτέρα, 6 Ιουλίου, και καθημερινά 07.00 έως 11.00 ο Νίκος Ρογκάκος και ο Παναγιώτης Στάθης, οι «Πρωινοί Τύποι», παίρνουν την σκυτάλη από τον Γιώργο Παπαδάκη και μας καλημερίζουν μέσα από την ενημερωτική εκπομπή «ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΜΑΖΙ». Γι αυτό το λόγο και ο Κ.Βελόπουλος, Πρόεδρος της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ είναι προσκεκλημμένος τους την Πέμπτη 9 Ιουλίου 2020 στις 08,30 το πρωί…  Μην το χάσετε…
***  Τσίπρας: Ο Πέτσας έχει θέση στο επόμενο Master Chef…
Τσίπρας: Ο Πέτσας έχει θέση στο επόμενο Master Chef...«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη αποδεικνύει ότι είναι άριστη στο μαγείρεμα» αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας με αφορμή τη δημοσιοποίηση της λίστας χρηματοδότησης των ΜΜΕ για τις καμπάνιες για τον κορωνοϊό, την ώρα που η κυβέρνηση τον σφυροκοπά για τις αποκαλύψεις Καλογρίτσα και τα εικονικά τιμολόγια επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ… 
Με ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο twitter ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σημειώνει ότι «σήμερα, τρεις μήνες μετά το αίτημα να δημοσιευτεί η λίστα με τα ΜΜΕ στα οποία δόθηκαν τα 20 εκατομμύρια, η κυβέρνηση της ΝΔ απέδειξε ότι ο εκπρόσωπός της έχει μια θέση στο επόμενο Master Chef».
Η #κυβερνηση_Μητσοτακη με τη #λισταΠετσα αποδεικνύει πως είναι άριστη στο μαγείρεμα.
ΣΥΡΙΖΑ: Να δοθούν οι εντολές καταχώρησης και οι αρχικές τιμολογήσεις Σημειώνεται ότι νωρίτερα, ανακοίνωση εξέδωσε και ο ΣΥΡΙΖΑ ζητώντας να δοθούν στη δημοσιότητα οι εντολές καταχώρησης και οι αρχικές τιμολογήσεις, Στην Κουμουνδούρου σημειώνουν ότι αν η κυβέρνηση δεν το πράξει άμεσα, «επιβεβαιώνεται ότι η λίστα “μαγειρευόταν”». Παράλληλα, τονίζουν ότι η κυβέρνηση οφείλει να απαντήσει για ποιο λόγο αποκλείστηκαν συγκεκριμένα Μέσα. Πηγή: iefimerida.gr
***Το ανέκδοτο της ημέρας: Η δημοσκόπηση σε ξανθιά Το ανέκδοτο της ημέρας: Η δημοσκόπηση σε ξανθιά
Χτυπά το τηλέφωνο και το σηκώνει μια ξανθιά.

Στην αλλη γραμμή είναι δημοσκόπος που κάνει έρευνα για τις εκλογές.

-Καλημέρα σας

-Καλημέρα, απαντά η ξανθιά

-Κάνουμε έρευνα για τις εκλογές και καλούμε τυχαία, μπορειτε να μας πείτε σε ποιο δημοτικό διαμέρισμα μένετε;

-Α δε μένω σε διαμέρισμα, σε μονοκατοικία.

-Δε καταλάβατε, απαντά ο δημοσκόπος, που ψηφίζετε εννοώ.

-Α ναι καλά είπατε, στο δημοτικό εδώ δίπλα.

*** ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ - ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ - ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΙ  μέσα από βίντεο  ..:
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΚΥΡΙΑΚΟ !
~ Βουλευτές κομμάτων σχολιάζουν 06/07/2020 : https://www.facebook.com/stamatios.n.skoulikas/videos/10218886043235587/  .-
 ~ Σχολιασμοί βουλευτών  06/07/2020 : https://www.facebook.com/stamatios.n.skoulikas/videos/10218885692546820/  .-
 ~ ΣΧΟΛΙΑΖΟΝΤΑΣ την επικαιρότητα 06-07-2020 : https://www.facebook.com/stamatios.n.skoulikas/videos/10218885360738525/  .-
~  Σχολιασμοί και επικαιρότητα 06-07-2020  : https://www.facebook.com/stamatios.n.skoulikas/videos/10218885238415467/  .-
 ~ Τάδε Έφη Κ. Μητσοτάκης 06-07-2020  : https://www.facebook.com/stamatios.n.skoulikas/videos/10218883620695025/  .-
~ Λαθρομεταναστες του Ισλάμ ψήνουν και τρώνε γάτες στην Ιταλία 06-07-2020 πολιτισμός ;; : https://www.facebook.com/stamatios.n.skoulikas/videos/10218883520292515/  .-
~  Συμπεριφορές Λαθροεισβολέων ..: https://www.facebook.com/stamatios.n.skoulikas/videos/10218883272286315/  .-                                  
***  ΝΕΑ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ “ΒΟΜΒΑ” της Alco: Με κάθε κόστος πολεμούν την Ελληνική Λύση-Συνεχίζεται το μεθοδικό “κούρεμα” των ποσοστών του κόμματος του Κ.Βελόπουλου…
ΝΕΑ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ "ΒΟΜΒΑ" της Alco: Με κάθε κόστος πολεμούν την Ελληνική Λύση-Συνεχίζεται το μεθοδικό "κούρεμα" των ποσοστών του κόμματος του Κ.Βελόπουλου...Δημοσκόπηση-”ΒΟΜΒΑ” της Alco η οποία διενεργήθηκε για το δελτίο του Τηλεοπτικού σταθμού OPEN και για ακόμα μία φορά καταδεικνύεται ο ανίερος πόλεμος που δέχεται ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος και η Ελληνική Λύση από το μιντιακό σύστημα που πλέον επικροτεί αποκλειστικά και μόνο την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με κάθε κόστος… 
Σύμφωνα με την μέτρηση που ανακοινώθηκε,στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων, η Νέα Δημοκρατία λαμβάνει 39,9%, έναντι 24% του ΣΥΡΙΖΑ. Ακολουθούν το Κίνημα Αλλαγής με 6%, το ΚΚΕ, με 5,2%, η Ελληνική Λύση με 3,2% και το ΜέΡΑ25 με 3%.
ΝΕΑ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ "ΒΟΜΒΑ" της Alco: Με κάθε κόστος πολεμούν την Ελληνική Λύση-Συνεχίζεται το μεθοδικό "κούρεμα" των ποσοστών του κόμματος του Κ.Βελόπουλου...
Αξίζει να σημειωθεί πως η ίδια δημοσκοπική εταιρεία στις 3 Ιουλίου του 2019 τέσσερις μόλις μέρες πριν τις εθνικές εκλογές Έλληνες το κόμμα του Κυριάκου Βελόπουλου ποσοστο της τάξεως του 2,8%. Τα αποτελέσματα είναι γνωστά καθώς το κόμμα του Κυριάκου Βελόπουλου εισήλθε στη Βουλή των Ελλήνων με ποσοστό 3,7%. Ακόμα, η συγκεκριμένη δημοσκοπική εταιρεία μόλις στην προηγούμενη δημοσκόπηση (12/05/2020) που διενεργήθηκε πάλι για λογαριασμό τηλεοπτικού σταθμού OPEN τοποθετούσε το κόμμα της Ελληνικής Λύσης στο 3,8% (πάλι με πτωτική τάση της τάξεως του 1,4% μιας και δύο δημοσκοπήσεις πριν η Ελληνική Λύση σύμφωνα με την δημοσκοπική εταιρεία είχε ποσοστό της τάξεως του 5,2%).
ΝΕΑ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ "ΒΟΜΒΑ" της Alco: Με κάθε κόστος πολεμούν την Ελληνική Λύση-Συνεχίζεται το μεθοδικό "κούρεμα" των ποσοστών του κόμματος του Κ.Βελόπουλου...
Παρατηρείται μία “αξιοζήλευτη συνέπεια” της δημοσκοπικής εταιρείας να προσδίδει μειωμένα ποσοστά στο κόμμα του Κυριάκου Βελόπουλου από τη στιγμή μάλιστα πού σε διάστημα 2 δημοσκοπήσεων κατάφερε να κατακερματισει σε ποσοστό της τάξεως του 2% την ευρεία αποδοχή που καρπώνεται το κόμμα της Ελληνικής Λύσης από τον Ελληνικό λαό. Πρόκειται για μία δημοσκόπηση-BOMBA για λογαριασμό του τηλεοπτικού καναλιού OPEN η οποία κύριο και βασικό στόχο έχει την ανάδειξη της κατά κράτος υπεροχής της Νέας Δημοκρατίας (η οποία χαίρει της θετικότητατης αντιμετώπισης από όλα τα συστημικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης) έναντι όλων, όπως επίσης και την διατήρηση του συστημικού πολέμου που δέχεται το κόμμα της Ελληνικής Λύσης μήνες τώρα, απόρροια φυσικά της ολοένα και μεγαλύτερης λαϊκής αποδοχής που καρπώνεται η Ελληνική Λύση και ο Κυριάκος Βελόπουλος.
*** Μητσοτάκης κι υπουργοί συνωστίσθηκαν με εκατοντάδες πολίτες στα εγκαίνια των σταθμών του Μετρό – Κανένα μέτρο προφύλαξης…
Μητσοτάκης κι υπουργοί συνωστίσθηκαν με εκατοντάδες πολίτες στα εγκαίνια των σταθμών του Μετρό - Κανένα μέτρο προφύλαξης...
Την ώρα που κυβέρνηση και λοιμωξιολόγοι επιβάλλουν δίχως έλεος λουκέτα και δυσβάσταχτα πρόστιμα σε μαγαζιά για… συνωστισμό, ο πρωθυπουργός αλλά και αρκετοί υπουργοί συνωστίσθηκαν μαζί με 100αδες άτομα σήμερα στα εγκαίνια των νέων σταθμών του Μετρό, στην Αγία Βαρβάρα, τον Κορυδαλλό και τη Νίκαια. 
Εκατοντάδες πολίτες συγκεντρώθηκαν στους σταθμούς, προκειμένου να δουν και να ακούσουν τον πρωθυπουργό να μιλά για το έργο που τίθεται σε εφαρμογή για το επιβατικό κοινό την Τρίτη, 7 Ιουλίου, όμως τα μέτρα προστασίας για τον κορωνοϊό δεν τηρήθηκαν. Όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων, στην Αγία Βαρβάρα και τον Κορυδαλλό οι συγκεντρωμένοι ήταν εκατοντάδες αλλά μόλις λίγοι ήταν εκείνοι που φορούσαν μάσκες ενώ, όπως μπορεί να διαπιστώσει κανείς, οι κοινωνικές αποστάσεις δεν τηρήθηκαν.
Μητσοτάκης κι υπουργοί συνωστίσθηκαν με εκατοντάδες πολίτες στα εγκαίνια των σταθμών του Μετρό - Κανένα μέτρο προφύλαξης...
 Σε περίπτωση που η εικόνα αυτή σημειώνονταν σε οποιοδήποτε μαγαζί θα επιβάλλονταν τσουχτερό πρόστιμο και λουκέτο, που θα άφηνε δεκάδες οικογένειες χωρίς εισόδημα.  Οι συγκεντρωμένοι πολίτες χειροκρότησαν τον Κυριάκο Μητσοτάκη, με τον πρωθυπουργό να τους το ανταποδίδει. Μάλιστα πολλοί εξ αυτών χαιρέτησαν τον πρωθυπουργό ενώ άλλοι τραβούσαν φωτογραφίες και βίντεο με τα κινητά τους τηλέφωνα. Σημειώνεται πως πολύ κοντά στον πρωθυπουργό βρέθηκαν τέσσερις αντιδήμαρχοι της Αγίας Βαρβάρας και ο δήμαρχος Κορυδαλλού, οι οποίοι δεν φορούσαν μάσκες προστασίας.   
Μητσοτάκης κι υπουργοί συνωστίσθηκαν με εκατοντάδες πολίτες στα εγκαίνια των σταθμών του Μετρό - Κανένα μέτρο προφύλαξης...
Μητσοτάκης κι υπουργοί συνωστίσθηκαν με εκατοντάδες πολίτες στα εγκαίνια των σταθμών του Μετρό - Κανένα μέτρο προφύλαξης...*** ΕΥΘΡΑΥΣΤΕΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ..
ΕΥΘΡΑΥΣΤΕΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ..
Φαινομενικά τα πράγματα δείχνουν υπό έλεγχο  σε όλους τους τομείς. Η Κυβέρνηση  το εισπράττει αυτό  θετικά  αλλά δεν παύει να ανησυχεί έστω κι αν παίζει χωρίς αντίπαλο στην  αξιωματική αντιπολίτευση , γιατί τα νούμερα  δεν βγαίνουν… Από τον Ηλία Ν. Ηλιακόπουλο*  Δεν παύει  λοιπόν   η χώρα  με μια εξασθενημένη οικονομία  λόγω της παρατεταμένης  κρίσης και των καταστρεπτικών μνημονίων  να βγαίνει αδύναμη  στην μετά «Κορωνοϊό»  εποχή, αφού η πανδημία  προκάλεσε  απίστευτη ύφεση  με  νομοτελειακά επακόλουθες αρνητικές συνέπειες για την Εθνική  Οικονομία . Κανείς δεν παραγνωρίζει  , ότι όπως εξελίχθηκαν  τα πράγματα  η ανάπτυξη είναι  ένα όνειρο απατηλό .Γιατί η ζήτηση έχει πέσει  κατακόρυφα αλλά και προσφορά  δεν υπάρχει .Στο απόλυτο  μηδέν  και οι δυο  βασικοί δείκτες της οικονομίας . Με αποτέλεσμα  οι επιχειρήσεις  να βάζουν λουκέτο η μία μετά  την άλλη , οι  εργαζόμενοι να μένουν άνεργοι  αλλά και νέες θέσεις εργασίας  να μη φαίνονται στον ορίζοντα. Είναι ο χειρότερος  εφιάλτης  για την χώρα, το φάσμα της ανεργίας και μάλιστα σε διψήφιο ποσοστό, γιατί τα αποσαρθρώνει  όλα .Αν ο πολίτης  δεν έχει δουλειά , με δυσκολία θα πάει  ακόμη και στο πιο φτηνό  πολυκατάστημα για να αγοράσει ακόμη και τα πιο αναγκαία …Κάτι  τέτοιο όμως  τα ισοπεδώνει όλα , αφού οι  ήδη  εξασθενημένες επιχειρήσεις  όσο πιο χαμηλοί είναι οι τζίροι τους  τόσο λιγότερες νέες προσλήψεις  θα κάνουν  αλλά και  τόσο λιγότερα προϊόντα  θα προμηθεύονται !Αυτονόητο , πως και τα έσοδα του κράτους  θα  μειώνονται  όλο και περισσότερο με αποτέλεσμα  το τελευταίο σιγά- σιγά να μην μπορεί  να ανταποκριθεί στις ελάχιστες υποχρεώσεις του ως «κοινωνικού  κράτους» πρωτίστως  .Που αλήθεια  θα βρει τα έσοδά , για να δώσει συντάξεις , περικόπτοντας  τες έτσι ως « σύγχρονος Προκρούστης» από πανστρατιές συνταξιούχων Οι τελευταίοι  με την σειρά τους  θα περιμένουν τα Διοικητικά δικαστήρια της  χώρας για να κάνουν  διορθωτικές κινήσεις  προς αποκατάσταση των αδικιών …( βλ  γι αυτό πρόσφατα  Νάσος Χατζησάκος ,κλέβουν ποσό 100 έως 1300 ευρώ από τα αναδρομικά των επικουρικών! στο  από 5-7-2020 φύλλο  Κυριακάτικης Δημοκρατίας , σελ. 26-27 αλλά και  Νίκος Χατζόπουλος , η μεγάλη αδικία και ο δρόμος της Δικαιοσύνης  στο ίδιο φύλλο της Κυριακάτικης Δημοκρατίας.) Τον εφιάλτη τον αντιλαμβάνεται  ο καθένας από εμάς , όταν θα πάψει να πέφτει νερό στον «μύλο»…Γιατί χρήμα δεν κινείται πια σε αυτή την χώρα  , μια   και έχει γίνει δυσεύρετο είδος .Οι αρνητικές παρενέργειες θα αναδειχτούν  πρωτίστως  στα εργασιακά, στην παιδεία ,που στενάζει  υπό το βάρος της λιτότητας , στο Μεταναστευτικό- μήπως δεν κάνει τα στραβά μάτια η χώρα με την εγκατάσταση των ανεπίλεκτων « λάθρο»  , για να παίρνει επιχορηγήσεις από τους  διεθνείς οργανισμούς ;- αλλά και  στην «γάγγραινα»της διαφθοράς, που πάντα σε κάτι τέτοιες περιόδους ανθεί! Και η λύση…; Μα εδώ θα δούμε πόσο μπορεί να υλοποιηθεί η περιθρύλητη  αλληλεγγύη  μέσα στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ( Ε.Ε) με το επονομαζόμενο «Ταμείο Ανάκαμψης», η διάθεση «επί χάρτου» των 750 δισεκατομμυρίων Ευρώ για την αντιμετώπιση  των συνεπειών  της πανδημίας ….Και  παρά τις αισιόδοξες προβλέψεις και εκτιμήσεις του Γερμανού  Πρέσβη Ερνστ Ράϊχελ στην Ελλάδα ,  ότι η Ευρώπη θα σταθεί στο ύψος των περιστάσεων  και θα υλοποιήσει αυτό που  έχει καταγραφεί  στα χαρτιά , τίποτε δε φαντάζει σίγουρο…( βλ.   Συνέντευξη Έρνστ Ράϊχελ, «είμαστε καταδικασμένοι  να επιτύχουμε  μία συμφωνία  για το Ταμείο ανάκαμψης» , στο  «Βήμα της Κυριακής» στο φύλλο  από 5-7-2020  , σελ. Α 24-Α25) Σε όλα αυτά, αν προστεθούν  οι  δύσκολες  στιγμές  σε ένα «υπό ανάφλεξη Αιγαίο», τα πράγματα   δεν προοιωνίζονται  καθόλου καλά .. Ο τουρισμός από την πλευρά του  δεν είναι «πανάκεια» που δίνει πάντα  λύσεις στην ασφυκτικά αλυσοδεμένη από δεσμεύσεις ,  Ελληνική Οικονομία…   Αντίθετα οι ισορροπίες είναι εύθραυστες  σε ένα αβέβαιο θέρος και σε ένα απρόβλεπτο φθινόπωρο …Η πανδημία  απρόβλεπτων « ιών» σε όλα ,ακόμη μπροστά μας ! * Ο Ηλίας Ν. Ηλιακόπουλος είναι Δρ. Νομικής , Δικηγόρος  και δραστηριοποιείται στον χώρο της Θράκης.
***  Οι Ρώσοι δίνουν την απάντηση σε ένα ενδεχόμενο ελληνοτουρκικής σύγκρουσης: ”Οι Έλληνες θα συντρίψουν τους Τούρκους σε περίπτωση πολέμου”…..
Οι Ρώσοι δίνουν την απάντηση σε ένα ενδεχόμενο ελληνοτουρκικής σύγκρουσης:''Οι Έλληνες θα συντρίψουν τους Τούρκους σε περίπτωση πολέμου''.....Σε έναν πόλεμο μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας ποιος υπερέχει ; Την απάντηση δίνει άρθρο από το ”Ινστιτούτο Πολιτικής και Στρατιωτικής Ανάλυσης” που έχει την βάση του στη Μόσχα τα λέει όλα. Το συγκεκριμένο Ινστιτούτο έχει σχέσεις με το Κρεμλίνο και μόνο τυχαίο δεν είναι που βγήκε αυτή την χρονική στιγμή, καθώς οι σχέσεις Μόσχας-Άγκυρας βρίσκονται στο ”ναδίρ”.  
Αναφέρει ότι ναι μεν η Τουρκία μπορεί να υπερισχύει σε πληθυσμό έναντι της Ελλάδας αλλά δεν μπορεί να κερδίσει σε ενδεχόμενο πόλεμο καθώς ο στρατός της Τουρκίας είναι αποδυναμωμένος. ”Η σύγκρουση στο Αιγαίο ανάμεσα σε Τουρκία και Ελλάδα δεν θεωρείται πλέον ένα μακρινό σενάριο. Η Τουρκία προκαλεί σε όλα τα επίπεδα, ενώ δεν αναγνωρίζει τα δικαιώματα της Ελλάδας σε FIR, AOZ και υφαλοκρηπίδα.’‘ ”Η Τουρκία είναι γεγονός πως είναι μεγαλύτερη σε πληθυσμό από την Ελλάδα, όμως η Αθήνα σε περίπτωση σύγκρουσης θα έχει το πάνω χέρι. Ο τουρκικός στρατός (ειδικά το διοικητικό προσωπικό του) αποδυναμώνεται από τις μακροπρόθεσμες καταστολές του Ερντογάν. Επίσης η Άγκυρα έχει ανοίξει μέτωπα σε Λιβύη και Συρία, κάτι που θα της στοιχίσει σε περίπτωση πολέμου με την Αθήνα.” Το σενάριο μίας σύγκρουσης στο Αιγαίο ”Σε περίπτωση πολέμου στο Αιγαίο και συγκεκριμένα στα νησιά, κύριο ρόλο θα παίξουν οι αεροπορικές δυνάμεις και το ναυτικό των δύο χωρών. Η Ελλάδα έχει την απόλυτη υπεροχή τόσο στο ναυτικό, όσο και στην αεροπορία. Μπορεί οι Τούρκοι να διαθέτουν S-440, όμως δεν θα παίξουν κάποιον ιδιαίτερο ρόλο στον πόλεμο.” ”Πάντως καμία χώρα δεν πρόκειται να παρέμβει σε ένοπλη σύρραξη Ελλάδας-Τουρκίας. Ούτε το Ισραήλ, ούτε η Αίγυπτος, ούτε το ΝΑΤΟ. Οι χώρες του ΝΑΤΟ είναι πιθανό να επιβάλλουν εμπάργκο όπλων και στις δύο πλευρές και θα τους ασκήσουν ακραία πολιτική πίεση για να τερματίσουν αμέσως τον πόλεμο και να αρχίσουν διαπραγματεύσεις.” ”Τώρα, σε όλο το σκηνικό έρχεται να προστεθεί και ο πόλεμος στη Λιβύη. Η Άγκυρα στηρίζει την Τρίπολη, ενώ η Ελλάδα τον Χαφτάρ. Θεωρητικά, οι Έλληνες θα μπορούσαν να δημιουργήσουν μεγάλα προβλήματα στους Τούρκους λόγω γεωγραφικής θέσης. Η Ελληνική αεράμυνα θα μπορούσε να είχε συνθλίψει τα τουρκικά αεροπλάνα που πηγαίνουν καθημερινά στη Λιβύη, όμως αυτό δεν έχει συμβεί ακόμα”, καταλήγει το άρθρο. Νομίζουμε πως το συγκεκριμένο Ινστιτούτο τα λέει όλα. Η Ελλάδα έχει την απόλυτη υπεροχή. Οι ΕΔ είναι πανέτοιμες, το μόνο πρόβλημα στην όλη υπόθεση είναι οι πολιτικοί μας, οι οποίοι είναι ικανοί να μας ”σύρουν” μέχρι και σε διχοτόμηση του Αιγαίου, χωρίς να πέσει τουφεκιά! Με πληροφορίες pentapostagma.gr
***  4+1 τρόφιμα ευκαιρία για την Ελλάδα – Τρόφιμα με επιτυχημένες εξωστρεφείς στρατηγικές…
4+1 τρόφιμα ευκαιρία για την Ελλάδα - Τρόφιμα με επιτυχημένες εξωστρεφείς στρατηγικές...Μελέτη που συνέταξε η Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης της Εθνικής Τράπεζας αναδεικνύει την ευκαιρία που προσφέρει η εξέλιξη αυτή για επιθετικότερη διείσδυση των ελληνικών τροφίμων στις διεθνείς αγορές σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα. 
H εξάπλωση της πανδημίας έπληξε την οικονομική δραστηριότητα σε παγκόσμιο επίπεδο και συνεπώς εύλογα οι ελληνικές εξαγωγές δέχτηκαν πιέσεις (με τις εξαγωγές εκτός πετρελαίου να περιορίζονται κατά 7% το δίμηνο Μαρτίου- Απριλίου 2020 σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο). Θετική εξαίρεση σε αυτό το περιβάλλον αποτελούν οι εξαγωγές ελληνικών τροφίμων, οι οποίες αξιοποιώντας τη θετική υγειονομική εικόνα της Ελλάδας παρουσίασαν αύξηση κατά 9% κατά την προαναφερθείσα περίοδο. Αξιοσημείωτη εξέλιξη αποτελεί το γεγονός ότι η Ελλάδα είναι η μόνη ευρωπαϊκή χώρα που είχε ανοδικές εξαγωγικές παραγγελίες τροφίμων κατά το δίμηνο της πανδημίας (Απρίλιο-Μάιο), με το δείκτη παραγγελιών εξαγωγών να φτάνει τις +13 (από +3 μονάδες τον Μάρτιο, σε κλίμακα -100,+100). Πρακτικά, το θετικό επίπεδο του δείκτη αποτυπώνει το γεγονός ότι η πλειοψηφία των Ελλήνων εξαγωγέων τροφίμων δηλώνει ότι οι παραγγελίες από το εξωτερικό παραμένουν ισχυρές για τους επόμενους μήνες. Σημειώνεται ότι η Ιταλία (κύριος ανταγωνιστής μας στη διεθνή αγορά τροφίμων) σημείωσε κάθετη πτώση του δείκτη εξαγωγικών παραγγελιών τροφίμων (-27 μονάδες το δίμηνο Απριλίου-Μάιου). To κρίσιμο ζητούμενο είναι η συγκυριακή αυτή αύξηση να λειτουργήσει ως έναυσμα αύξησης της διείσδυσης στις διεθνείς αγορές. Η προοπτική αυτή θεωρείται ως ένα εφικτό ενδεχόμενο, καθώς υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις ελληνικών τροφίμων που έχουν καταφέρει να κερδίσουν σημαντικά εξαγωγικά μερίδια κατά την τελευταία δεκαετία. Πέντε τρόφιμα ευκαιρία για την Ελλάδα Σε αυτό το πλαίσιο, η ΕΤΕ ξεχώρισε πέντε τρόφιμα με επιτυχημένες εξωστρεφείς στρατηγικές…. η συνέχεια ΕΔΩ
***  «Ταφόπλακα» στη χώρα μας από την ΕΕ: «Πρέπει να μοιραστούν οι (ελληνικοί) υδρογονάνθρακες μεταξύ Ελλάδας & Τουρκίας»…
«Ταφόπλακα» στη χώρα μας από την ΕΕ: «Πρέπει να μοιραστούν οι (ελληνικοί) υδρογονάνθρακες μεταξύ Ελλάδας & Τουρκίας»...~  Δήλωση-σοκ του Ύπατου Εκπροσώπου της ΕΕ για την Εξωτερική πολιτική, Ζοσέπ Μπορέλ, από την Άγκυρα, ο οποίος δήλωσε χωρίς περιστροφές ότι η ΕΕ σκοπεύει να μοιράσει τους (ελληνικούς) υδρογονάνθρακες της Ανατολικής μεσογείου και του Αιγαίου μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας.  
Η σύμπλευση της ΕΕ με την Τουρκία σχετικά με την ανατολική Μεσόγειο και το μοίρασμα του εθνικού πλούτου της Ελλάδας, επιβεβαιώθηκε επίσημα μετά τη σημερινή συνάντηση του Τούρκου ΥΠΕΞ Μελβούτ Τσαβούσογλου και του Ύπατου Εκπροσώπου της ΕΕ για την Εξωτερική Πολιτική Ζοσέπ Μπορέλ. Οι δύο άνδρες έστειλαν κοινό μήνυμα στην Ελλάδα να κάτσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με την Τουρκία και να μοιράσει τον εθνικό της πλούτο, ώστε να μπορέσουν στη συνέχεια ΕΕ & Τουρκία να υπογράψουν μια συνολική συμφωνία ρύθμισης των σχέσεών τους. Το ίδιο ακριβώς μήνυμα είχαν στείλει στην κοινή συνέντευξη Τύπου πριν λίγες μέρες οι Μελβούτ Τσαβούσογλου και Χάικο Μάας, αλλά και η Άνγκελα Μέρκελ με δηλώσεις της στο γερμανικό κοινοβούλιο.  Σήμερα την αρχή έκανε ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος με μία πρωτοφανή δήλωση, μίλησε ξεκάθαρα για συμφωνία Ελλάδας-Τουρκίας για τα ελληνικά κοιτάσματα, υπό την αιγίδα της ΕΕ. «H Κύπρος δεν αναγνωρίζεται από την Τουρκία  όμως η Κυπριακή Δημοκρατία είναι μέλος της Ε.Ε και έχει πλήρη στήριξη και αλληλεγγύη. Ψάχνουμε τρόπο επίλυσης που θα ικανοποιεί όλες τις πλευρές. Κι εμείς αυτό συζητήσαμε να ξεκινήσουν συνομιλίες  μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας και η Ε.Ε θα προσπαθήσει να βοηθήσει στη διανομή των εσόδων από τον πλούτο των υδρογονονανθάκων ανάμεσα στις δυο πλευρές». «Είμαι εδώ (στην Τουρκία) για να βρω μια λύση στη σύγκρουση μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας για την Ανατολική Μεσόγειο. Εμείς (ως ΕΕ) σκοπεύουμε να οργανώσουμε διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών», είπε ο Μπορέλ Όσον αφορά την τελωνειακή ένωση με την Τουρκία είπε ότι «η ΕΕ σκοπεύει να συνάψει νέα συμφωνία με την Τουρκία αλλά και να επικαιροποιήσει τους διμερείς δεσμούς για όλα τα ακανθώδη θέματα, όπως το Λιβυκό, το Συριακό και άλλα». Από την άλλη ο υπουργός Εξωτερικών Μελβούτ Τσαβούσογλου υπερθεμάτισε τις δηλώσεις Μπορέλ, όσον αφορά τον διάλογο με την Ελλάδα καθώς δήλωσε πως η Άγκυρα είναι έτοιμη για μία συμφωνία που θα μοιράσει τον ελληνικό πλούτο της ανατολικής Μεσογείου και επιβεβαίωσε ότι αυτό ήταν και το περιεχόμενο του τηλεφωνήματος Μητσοτάκη-Ερντογάν. «Έχουμε και τα δικαιώματα γεώτρησης μας στην υφαλοκρηπίδα μας αυτό είναι κυριαρχικό μας δικαίωμα. Όμως είμαστε έτοιμοι για διάλογο και με την Eλλάδα και με όλες τις χώρες της ανατολικής Μεσογείου εκτός από τους Ελληνοκύπριους. Όπως ξέρετε με την Ελλάδα με διαπραγματεύσεις είχαν παρθεί αποφάσεις για τις γεωτρήσεις στο Αιγαίο σας μιλάω για το 1976» είπε αρχικά ο Τσαβούσογλου. (Το 1976 υπεγράφη το Πρακτικό της Βέρνης, με το οποίο δεσμεύονταν οι δύο χώρες να μην προβούν σε ενέργειες -γεωτρήσεις- που θα παρενοχλούσαν τις διαπραγματεύσεις) «Είμαστε έτοιμοι να δείξουμε ευελιξία για να μην αυξηθεί η ένταση. Το έχουμε πει και ο πρόεδρος Ερντογάν το έχει πει στον Μητσοτάκη στη συνάντηση τους. Και με την τελευταία τηλεφωνική επικοινωνία είμαστε έτοιμοι να συνεχιστεί ο διάλογος». «Λέτε ας επανεξετάσουμε το μεταναστευτικό. Αλλά για να υπάρξει πρόοδος πρέπει να ικανοποιήσετε τις απαιτήσεις των Ελληνοκυπρίων. Τι σχέση έχουν; Τότε να βάλουμε και εμείς προϋποθέσεις. Αυτό είναι ένα κοινό πρόβλημα. Είναι απαραίτητο να βρούμε μια λύση μαζί. Όταν συνδέεται αυτά τα δύο ζητήματα, τότε θα υπάρξει αδιέξοδο. Δεν θα μπορέσουμε να βρούμε μια λύση. Τότε μην κατηγορείτε την Τουρκία ότι σας απειλεί, ότι απειλεί τους μετανάστες. Ας μιλήσουμε ανοικτά, αυτά δεν είναι  απειλές. Οι Ελληνοκύπριοι έγιναν μέλη κατά παράβαση του Διεθνούς Δικαίου.  Μην αφήσετε δύο χώρες να κρατούν σε ομηρεία τα πάντα. Αυτό είναι που θέλω να πω. Νομίζω ότι έχουμε μια πολύ δίκαιη προσέγγιση. Αλλά σε όλα τα ζητήματα, εάν τους αφήσετε να σας κρατήσουν όμηρους, δεν θα φταίμε εμείς. Τότε μην μας κατηγορήσετε, μην πείτε ότι η Τουρκία μας απειλεί. Μην πάρετε αποφάσεις κατά της Τουρκίας. Τότε και εμείς θα κάνουμε τα βήματά μας χωρίς δισταγμό», ολοκλήρωσε ο Τσαβούσογλου. Ουσιαστικά ΕΕ και ΗΠΑ «σέρνουν» την Ελλάδα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για τον εθνικό της πλούτο, καθώς οι χώρες του Βορά και ειδικά η Γερμανία θέλουν απερίσπαστες να κλείσουν μία συνολική ευρωπαϊκή συμφωνία με την Τουρκία, την οποία θεωρούν ως μία στρατηγική αγορά για τις εταιρίες τους. Μία συνολική συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας, άλλωστε δήλωσε η Μέρκελ πως είναι ο νο1 στόχος της γερμανικής προεδρίας στην ΕΕ. Την ίδια στιγμή οι ΗΠΑ θέλουν με μία ευνοϊκή προς την Τουρκία συμφωνία για την ανατολική Μεσόγειο να τη «δέσουν» στο ΝΑΤΟ. πηγή
*** ΣΟΚ! Μεταφέρθηκαν επιτυχώς οι λαθρομετανάστες από την πλατεία Βικτωρίας στην….πλατεία Ομονοίας;-Μας κοροϊδεύει η κυβέρνηση της ΝΔ…(ΒΙΝΤΕΟ)
ΣΟΚ! Μεταφέρθηκαν επιτυχώς οι λαθρομετανάστες από την πλατεία Βικτωρίας στην....πλατεία Ομονοίας;-Μας κοροϊδεύει η κυβέρνηση της ΝΔ...(ΒΙΝΤΕΟ)Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Νότης Μηταράκης, βρέθηκε, σήμερα στην Πλατεία Βικτωρίας, όπου και παρακολούθησε από κοντά την επιχείρηση μεταφοράς των αναγνωρισμένων “μεταναστών” σε ασφαλή καταλύματα… 
Στη συνέχεια, πραγματοποίησε την ακόλουθη ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:
«Αποχώρησαν όλοι οι πρόσφυγες από την Πλατεία Βικτωριας σε προσωρινά καταλύματα. Χάρη στις ενέργειες της Ελληνικής Αστυνομίας και της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Και παρά την προσπάθεια αλληλέγγυων, που τώρα ήρθαν στην πλατεία, να εκμεταλλευτούν τον ανθρώπινο πόνο με στόχο την δημιουργία εντυπώσεων.» 
Αποχώρησαν όλοι οι πρόσφυγες από την Πλ. Βικτώριας σε προσωρινά καταλύματα. Χάρη στις ενέργειες της Ελ. Αστυνομίας & της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής του Υπ. Μετανάστευσης & Ασύλου. Και παρά την προσπάθεια αλληλέγγυων, να εκμεταλλευτούν τον ανθρώπινο πόνο για δημιουργία εντυπώσεων.
Τα ερωτήματα που θέλουμε να θέσουμε στον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου είναι τα εξής: Ερώτημα πρώτο: Οι παράνομοι μετανάστες αποχώρησαν και πήγαν σε προσωρινά καταλύματα! Πού ακριβώς βρίσκονται αυτά τα καταλύματα; Ερώτημα δεύτερο: Με ποια ακριβώς ιδιότητα συνοδεύει έναν Υπουργό της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας ο έγχρωμος κύριος που απεικονίζεται στη φωτογραφία; Μήπως διαπραγματεύεστε τα διαδικαστικά της μεταφοράς; Είναι κάποιος εκπρόσωπος των παράνομων μεταναστών; Καταληκτικά ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός ότι μετά την απομάκρυνση των τελευταίων απο την πλατεία Βικτωρίας οι παράνομοι μετανάστες εθεάθησαν ξανά στην πλατεία Ομονοίας όπως μαρτυρά βίντεο στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης του twitter που δόθηκε ως απάντηση στην ανάρτηση που πραγματοποίησε ο Υπουργός! Δείτε την ανάρτηση: https://twitter.com/makednos34/status/1280127878844293121
***  Σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις με τους δανειστές-Σήμερα οι εκτιμήσεις της Κομισιόν για την ελληνική οικονομία …
Σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις με τους δανειστές-Σήμερα οι εκτιμήσεις της Κομισιόν για την ελληνική οικονομία ...Ανοίγει σήμερα της χαρτιά της για την πορεία της οικονομίας η Κομισιόν. Στις προηγούμενες προβλέψεις, της εκτιμούσε ότι η ύφεση στην Ελλάδα θα είναι μεγαλύτερη από τον μέσο όρο. 
Ταυτόχρονα ξεκινούν οι εξ αποστάσεως διαπραγματεύσεις με τους δανειστές με πρώτο θέμα στην σχετική ατζέντα το πτωχευτικό δίκαιο και την προστασία της πρώτης κατοικίας. Παράλληλα η κυβέρνηση και το υπουργείο Οικονομικών ξεκινούν έναν αγώνα διαρκείας, προκειμένου να ισορροπήσουν ανάμεσα στην πραγματικότητα, αλλά και σε αυτό που πρέπει να συμβεί το επόμενο διάστημα. Ήδη ξεκίνησε η διαπραγμάτευση για την 7η μεταμνημονιακή αξιολόγησης της Οικονομίας η οποία θα γίνει ωστόσο σε στάδια. Η τελική ετυμηγορία εκτιμάται ότι θα είναι έτοιμη στις 20 Σεπτεμβρίου και θα στηρίζεται στα προαπαιτούμενα που πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως το τέλος Αυγούστου. Επιτάχυνση εισπράξεων χρεών και ιδιωτικοποιήσεων Πρώτο στην λίστα είναι το πτωχευτικό δίκαιο που αποτελεί το βασικότερο σημείο της διαπραγμάτευσης. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό θα πρέπει να έχει ψηφιστεί έως και το τέλος του μήνα. Επίσης στα προαπαιτούμενα περιλαμβάνονται η μείωση των οφειλών του Κράτους προς ιδιώτες, η ταχύτερη απονομή της δικαιοσύνης, η ενίσχυση του φοροεισπρακτικού μηχανισμού, η επιτάχυνση των ιδιωτικοποιήσεων και σε πολλά πεδία παρεμβάσεων στις αγορές. Όπως αναφέρουν πηγές που είναι σε θέση να γνωρίζουν για την πορεία των διαπραγματεύσεων, μία σαφής εικόνα θα υπάρχει μέχρι το τέλος της εβδομάδος, έτσι ώστε την επόμενη που θα ξεκινήσουν οι επαφές με τους επικεφαλής των δανειστών να έχει διαμορφωθεί ένα καλό επίπεδο συζήτησης. Οι προβλέψεις για την οικονομία Παράλληλα σήμερα θα υπάρξει μία πρώτη εικόνα των θέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά την ανακοίνωση των θερινών προβλέψεών της για την πορεία της οικονομίας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προέβλεπε για την Ελλάδα ύφεση πιο μεγάλη από αυτή του μέσου όρου της ΕΕ. Μένει να επιβεβαιωθεί αν εμμένει σε αυτές τις εκτιμήσεις. Επίσης με ενδιαφέρον αναμένεται η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ταμείο Ανάκαμψης, που το πλαίσιο είναι ακόμη αντικείμενο πολιτικής διαπραγμάτευσης ανάμεσα στους αρχηγούς των κρατών μελών της ΕΕ. Να σημειωθεί ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι δεν πρόκειται η Ελλάδα να δεχθεί ειδικούς όρους πέραν των προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το επόμενο ορόσημο είναι η Σύνοδος Κορυφής της 17ης  Ιουλίου με τους ηγέτες της ΕΕ να επιχειρούν να βρουν μία συμβιβαστική λύση. Η ελληνική πρόταση Στο πλαίσιο αυτό η ελληνική πλευρά παράλληλα ετοιμάζει δική της πρόταση με τον Πρωθυπουργό να έχει προαναγγείλει ότι μέσα στην εβδομάδα θα κατατεθεί στο γραφείο του το πρώτο πόρισμα των “σοφών” υπό τον Χρ. Πισσαρίδη. Αφορά στο δεκαετές σχέδιο ανάπτυξης το οποίο θα ενσωματωθεί στο 4ετές (ή 2ετές σύμφωνα με πιέσεις κρατών – μελών της ΕΕ) σχέδιο μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων των 32 δισ. ευρώ που διαπραγματεύεται η κυβέρνηση με τους θεσμούς. Να σημειωθεί ότι στο Eurogroup της Πέμπτης θα υπάρξει μία αποτίμηση των προτάσεων της Κομισιόν για το αποκαλούμενο «Ευρωπαϊκό Εξάμηνο», αλλά και για το Ταμείο Ανάκαμψης. Επίσης θα πραγματοποιηθεί η εκλογή του νέου προέδρου του Eurogroup στην θέση του Μ. Σεντένο που αποχωρεί. Τέλος να σημειωθεί ότι στο τέλος Ιουλίου, θα δημοσιοποιηθεί, μία ακόμη έκθεση αυτή του ΟΟΣΑ, για την ελληνική οικονομία που περιλαμβάνει αναλυτικές προβλέψεις αλλά και συστάσεις για τις μεταρρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν. newsit
***  Εμπόλεμη ζώνη” η Μόρια: Νεκρός “μετανάστης” από αιματηρές συγκρούσεις-Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις στο ΚΥΤ…
"Εμπόλεμη ζώνη" η Μόρια: Νεκρός "μετανάστης" από αιματηρές συγκρούσεις-Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις στο ΚΥΤ...~Ισχυρές Αστυνομικές δυνάμεις προσπαθούν να σταματήσουν τις συγκρούσεις… 
Πλήρης ανομία στο “κράτος εν κράτει” που όπως φαίνεται έχει μετατραπεί το ΚΥΤ της Μόριας. Η εγκληματικότητα τείνει να γίνει ανεξέλεγκτη, καθώς μετανάστες συγκρούονται και “σφάζονται” μεταξύ τους. Ισχυρές Αστυνομικές δυνάμεις, προσπαθούν να διαχωρίσουν τους συγκρουόμενους.
Νεκρός έπεσε σήμερα ένας 19χρονος από την ακτή Ελεφαντοστού κατά τη διάρκεια συγκρούσεων μεταξύ Αφρικανών και Αφγανών στη «ζούγκλα» του καταυλισμού αιτούντων άσυλο που περιβάλλει το ΚΥΤ της Μόριας.  Στο νοσοκομείο νοσηλεύονται επίσης μαχαιρωμένοι στην κοιλιακή χώρα και στο μηρό άλλοι δύο Αφρικανοί από το Κονγκό και την Ακτή Ελεφαντοστούν 33 και 19 ετών αντίστοιχα. Ένας τρίτος φαίνεται να νοσηλεύεται από άγρια χτυπήματα με ξύλο στο κεφάλι. Αφορμή της σύγκρουσης φέρεται να ήταν η κλοπή του κινητού τηλεφώνου ιδιοκτησίας Αφρικανού. Από την Αστυνομία πραγματοποιήθηκαν τέσσερις προσαγωγές μεταξύ των οποίων και ενός που θεωρείται ως ο δράστης της δολοφονίας. Μέχρι και πριν από λίγη ώρα (18.00) συνεχίζονται οι συγκρούσεις στη Μόρια. Ισχυρές Αστυνομικές δυνάμεις με ρίψεις χειροβομβίδων κρότου λάμψης και χημικών παρεμβαίνουν συνέχεια σε μια προσπάθεια διαχωρισμού των συγκρουόμενων. pentapostagma.gr
*** Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ (07-07-2020): Άστατος καιρός με τοπικές βροχές & σποραδικές καταιγίδες-Που θα σημειωθούν…
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ (07-07-2020): Άστατος καιρός με τοπικές βροχές & σποραδικές καταιγίδες-Που θα σημειωθούν...ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΡΙΤΗ (07-07-2020) από ΕΜΥ (emy.gr) 
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ – ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Άστατος καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, νωρίς το πρωί στη Θεσσαλία, τη δυτική και κεντρική Μακεδονία και από τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και την Κρήτη. Τα φαινόμενα θα είναι κατα τόπους έντονα, τις πρώτες πρωινές ώρες στη Θεσσαλία και πιθανώς στις Σποράδες, ενώ τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στην Πελοπόννησο.
Ενίσχυση των βορείων ανέμων, οι οποίοι στα πελάγη το βράδυ θα φτάσουν τα 6 με 7 μποφόρ.
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: ’στατος κατά περιόδους νεφελώδης με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, αρχικά στη δυτική και κεντρική Μακεδονία όπου τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά και από το μεσημέρι και στις υπόλοιπες περιοχές. Βελτίωση αναμένεται το βράδυ.
Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, που το βράδυ θα ενισχυθούν σε 5 με 6 μποφορ.
Θερμοκρασία: Από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ  Καιρός: Στα βόρεια λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στην Ήπειρο και τη δυτική Στερεά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες. Στα υπόλοιπα άστατος καιρός κατά περιόδους νεφελώδης με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές στην Πελοπόννησο τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Βελτίωση αναμένεται το βράδυ. Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοι 3 με 4 που βαθμιαία θα ενισχυθούν και από αργά το απόγευμα στο βόρειο Ιόνιο θα φτάσουν 6 με 7 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.   ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Καιρός: ’στατος κατά περιόδους νεφελώδης με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους έντονα τις πρώτες πρωινές ώρες στη Θεσσαλία και πιθανώς τις Σποράδες, ενώ τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στην Πελοπόννησο. Βελτίωση αναμένεται το βράδυ. Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Τη νύχτα θα ενισχυθούν και θα φτάσουν στις Σποράδες 6 τοπικά 7 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ Καιρός: Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στην Κρήτη. Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ Καιρός: Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πρόσκαιρα μεμονωμένες καταιγίδες. Ανεμοι: Στα βόρεια βόρειοι 3 με 5 μποφόρ που τη νύχτα θα ενισχυθούν σε 6 μποφόρ. Στα νότια δυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 24 έως 30 βαθμούς Κελσίου. ΑΤΤΙΚΗ  Καιρός: Νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση αναμένεται από αργά το απόγευμα. Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά βόρειοι 4 με 5 μποφόρ . Θερμοκρασία: Από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Καιρός: ’στατος κατά περιόδους νεφελώδης με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά διαστήματα ισχυρές μέχρι το μεσημέρι. Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 ενισχυόμενοι το βράδυ σε 5 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου.
*** Η ιστορία του θρυλικού ξενοδοχείου «Ακταίον» στο Φάληρο…(BINTEO)
Η ιστορία του θρυλικού ξενοδοχείου «Ακταίον» στο Φάληρο...(BINTEO)Υπήρξε μια εποχή που το Φάληρο ήταν στις μεγάλες δόξες του… Ήταν το κέντρο της κοσμικής ζωής τόσο της Αθήνας όσο και του Πειραιά. Εκεί σύχναζαν όχι μόνο οι ντόπιες προσωπικότητες των κοσμικών και πολιτικών σαλονιών, αλλά και πολλές και καθόλου ευκαταφρόνητες ξένες διασημότητες.
Τα καλοκαίρια στην παραλία έκαναν την βόλτα τους πολιτικοί, λογοτέχνες, ποιητές, πολιτικοί, στρατιωτικοί. Όσοι Αθηναίοι αναζητούσαν λίγη δροσιά, πού αλλού, στο Φάληρο θα πήγαιναν. Ναυαρχίδα της «Belle Epoque» του Νέου Φαλήρου υπήρξε το ξενοδοχείο «Ακταίον». Ένα αριστουργηματικό-κτίριο ορόσημο, ένα αρχιτεκτονικό κομψοτέχνημα σημείο αναφοράς για επιφανείς Έλληνες και ξένους. Βασιλείς και πρίγκιπες της εποχής, πρωθυπουργοί και υπουργοί, διεθνείς επιχειρηματίες, άνθρωποι των Γραμμάτων και των Τεχνών αλλά και πολλοί περιηγητές ήταν πελάτες του ξενοδοχείου, που εξελίχθηκε στον επίσημο ξενώνα του ελληνικού κράτους. Η ιστορία του θρυλικού ξενοδοχείου «Ακταίον» στο Φάληρο...(BINTEO)Στη θέση του σήμερα υπάρχει ένα ιδιωτικό νοσοκομείο. Το «Ακταίον» υπήρξε ένα από τα αριστουργήματα σε σχέδια του αρχιτέκτονα Πάνου Καραθανασόπουλου, μαθητή του Ερνέστου Τσίλερ, που χτίστηκε στα πρότυπα των Hotel Palace των ευρωπαϊκών πόλεων. Η ιστορία του θρυλικού ξενοδοχείου «Ακταίον» στο Φάληρο...(BINTEO)
Για την ανέγερσή του λέγεται πως κατεδαφίστηκε η οικία του πρώτου κατοίκου του Νέου Φαλήρου Κωνσταντίνου Γιαννόπουλου, με έτος κατασκευής το 1875.  Το επιβλητικό και εντυπωσιακό ξενοδοχείο εγκαινιάστηκε την 1η Ιουνίου 1903 από τον τραπεζίτη Ιωάννη Πεζματζόγλου και λειτούργησε υπό τη διεύθυνση του Γάλλου επιχειρηματία Meslier. Το κόστος του άγγιξε το αστρονομικό για την εποχή επίπεδο των 2.500.000 δραχμών, όπως ανέφεραν τα δημοσιεύματα. Η ιστορία του θρυλικού ξενοδοχείου «Ακταίον» στο Φάληρο...(BINTEO)Σαλόνι  Για δεκαετίες ήταν πυρήνας της κοσμικής ζωής, όχι μόνο του Φαλήρου αλλά της Αθήνας και του Πειραιά. Πολλοί ήταν και οι υψηλοί επισκέπτες του από όλη την Ευρώπη. Το τετραώροφο οικοδόμημα είχε 160 πολυτελή υπνοδωμάτια, μία αρκετά επιβλητική κεντρική είσοδο, εστιατόριο, σαλόνια, καφέ-ζαχαροπλαστείο, αίθουσες χορού, αίθουσα θεατρικών παραστάσεων, φημισμένους κήπους για περίπατο και πολυτελείς αίθουσες δεξιώσεων. Πολυτέλεια και χλιδή σε όλο της το μεγαλείο. Η ιστορία του θρυλικού ξενοδοχείου «Ακταίον» στο Φάληρο...(BINTEO)Κήπος  Η διαμονή στο ξενοδοχείο «Ακταίον» κόστιζε το 1903, 15 δραχμές ημερησίως, το γεύμα 4 δραχμές ενώ το δείπνο 5 δραχμές. Λίγα μέτρα πιο πέρα από το ξενοδοχείο, βρισκόταν η Ταραντέλλα, το περίπτερο στο οποίο η ορχήστρα του ξενοδοχείου έδινε μουσικές παραστάσεις. Στην κεντρική είσοδο δεξιώσεων δέσποζε το άγαλμα των Τριών Χαρίτων, έργο του γλύπτη Κανόβα. 
Η ιστορία του θρυλικού ξενοδοχείου «Ακταίον» στο Φάληρο...(BINTEO)Εστιατόριο  Τα πορσελάνινα πιάτα προέρχονται από τα κεραμουργεία Sarreguemines, τα αργυρά και επάργυρα σερβίτσια από τους Οίκους Charles Christofle και τους αδερφούς Elkington ενώ τα κρυστάλλινα είδη από τα κρυσταλλουργεία της Βοημίας και του Saint-Gobain. Η ιστορία του θρυλικού ξενοδοχείου «Ακταίον» στο Φάληρο...(BINTEO)Κουζίνα Στην κουζίνα του θρυλικού ξενοδοχείου μπαινόβγαινε όταν ήταν παιδί και ο Νικόλαος Τσελεμεντές. Η διακόσμηση υπήρξε ιδιαιτέρως εντυπωσιακή και καλαίσθητη. Όλα τα δωμάτια ήταν άνετα και εκλεκτικά διακοσμημένα. Οι τραπεζαρίες μπορούσαν να φιλοξενήσουν μέχρι και 500 άτομα σε γεύματα ενώ σε περιπτώσεις χοροεσπερίδων ή γιορτών χρησιμοποιούνταν ως μπουφέ για να εξυπηρετήσουν περισσότερα από 800 άτομα. Η ιστορία του θρυλικού ξενοδοχείου «Ακταίον» στο Φάληρο...(BINTEO)Μπαρ Το ξενοδοχείο είχε φιλοξενήσει μερικά από τα σημαίνοντα πρόσωπα της εποχής και γνωστά μέλη της αθηναϊκής κοινωνίας. Τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του έμεινε εκεί η αυτοκράτειρα Ευγενία αλλά και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Αλέξανδρος Ζαΐμης. Η ιστορία του θρυλικού ξενοδοχείου «Ακταίον» στο Φάληρο...(BINTEO)Δίκλινο υπνοδωμάτιο  Την περίοδο του Μεσοπολέμου το Ακταίον αρχίζει να χάνει σιγά σιγά την αίγλη του. Στη Μικρασιατική Καταστροφή γίνεται κατάλυμα προσφύγων. Από το 1930 στο ξενοδοχείο διεξάγονταν τα καλλιστεία ομορφιάς για την ανάδειξη της Μις Πειραιά, ενώ το 1935 σε δύο αίθουσές του λειτούργησε ο χειμερινός κινηματογράφος Γκρέκα μέχρι το 1956. Η ιστορία του θρυλικού ξενοδοχείου «Ακταίον» στο Φάληρο...(BINTEO)Διάδρομος και εσωτερικό μπαλκόνι  Κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου εγκαταλείφθηκε για να ακολουθήσει η κατεδάφισή του από τον διαβόητο για τις κατεδαφίσεις δήμαρχο Πειραιά Αριστείδη Στ. Σκυλίτση. Κατά τη διάρκεια της θητείας του κατεδαφίστηκαν μεταξύ άλλων η Ράλλειος Σχολή, το ιστορικό Ρολόι του Πειραιά, το θεατράκι του Τσίλερ στο νέο Φάληρο, η βίλα Ζαχαρίου. Είχε απομείνει ωστόσο, μονάχα το ισόγειο τμήμα του, το οποίο και κατεδαφίστηκε ολοσχερώς επί δημαρχίας Στέλιου Λογοθέτη (1991-1998) και στη θέση του ανεγέρθηκε ιδιωτικό θεραπευτήριο. Το ξενοδοχείο «Ακταίον» ήταν ένα κτήριο ορόσημο, ένα κόσμημα του Φαλήρου αλλά κι ένα αρχιτεκτονικό κομψοτέχνημα που δεν είχε να ζηλέψει τίποτα από τα αντίστοιχα τα εξωτερικού που έγινε στάχτη. Η ιστορία του θρυλικού ξενοδοχείου «Ακταίον» στο Φάληρο...(BINTEO)Η σκάλα στην είσοδο του Οι εσωτερικές φωτογραφίες είναι από τις ψηφιοποιημένες συλλογές του ελληνικού λογοτεχνικού και ιστορικού αρχείου (www.elia.org.gr). 

newsbeast.gr
***  ΡΑΓΔΑΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗ – Πέρασε το Βόσπορο πλοίο γεμάτο ρωσικά τεθωρακισμένα …
ΡΑΓΔΑΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗ - Πέρασε το Βόσπορο πλοίο γεμάτο ρωσικά τεθωρακισμένα ...Η Ρωσία έχει ανοιχτά μέτωπα σε Μέση Ανατολή και Αφρική και από ότι φαίνεται οι σύμμαχοί της θέλουν άμεση βοήθεια! Μεταφορικό πλοίο «πιάστηκε» να πλέει από τα στενά του Βοσπόρου προς τη Μεσόγειο γεμάτο ρωσικά τεθωρακισμένα.
Πιθανοί προορισμοί παράδοσης είναι η Συρία και η Λιβύη, με τον ναυτικό αναλυτή, Yoruk Isik, να κάνει λόγο για τον πρώτο. Όπως επισημαίνει ο Isik, το ρωσικό πλοίο Saratov 150, το οποίο ειδικεύεται στη μεταφορά τεθωρακισμένων οχημάτων, πιάστηκε από το φωτογραφικό φακό να διέρχεται από το Στενό του Βοσπόρου, καθ ‘οδόν προς το λιμάνι της Συρίας.
Russia’s #Syria campaign continues: #ВМФ Project 1171 #ЧФ BlackSea Fleet 197th Landing Ship Brigade Tapir (NATO:Alligator) class tank/APC carrying LST Saratov 150 transited Bosphorus towards Med en route to Russian naval base in #Tartus (formerly 720th Logistics Support Point).
Σφοδρές επιθέσεις εξαπέλυσαν τζιχαντιστές μέσα στο Σαββατοκύριακο εναντίον θέσεων του Συριακού Στρατού και των συμμάχων του…. η συνέχεια ΕΔΩ

***  Η Toυρκία συγκεντρώνει ναυτικές δυνάμεις στο Ακσάζ: Σε ετοιμότητα το ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό…
Η Toυρκία συγκεντρώνει ναυτικές δυνάμεις στο Ακσάζ: Σε ετοιμότητα το ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό...~  Μεγάλες μονάδες επιφανείας του τουρκικού στόλου συγκεντρώνονται στο ναύσταθμο του Ακσάζ και το Πολεμικό Ναυτικό έχει τεθεί σε συναγερμό καθώς τις τελευταίες ώρες πολλά τουρκικά πλοία βγήκαν από τα Στενά και κατέπλευσαν στην ναυτική βάση της νοτιοδυτικής Τουρκίας. Μονάδες του ελληνικού Στόλου έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία 24ωρα στο νότιο Αιγαίο και παρακολουθούν κάθε τουρκική κίνηση.
Η Τουρκία έχει υποστεί μεγάλο πλήγμα στην Λιβύη μετά τον βομβαρδισμό και την καταστροφή αντιαεροπορικών της στην αεροπορική βάση Al-Wattiya . To ποιο πιθανό είναι πως θα μεταφερθούν κι άλλες ναυτικές δυνάμεις στην Λιβύη με σκοπό το ναυτικό αποκλεισμό της περιοχής, αλλά η ουσία παραμένει πως υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση στο Αιγαίο. Σημειώνεται ότι ήδη δύο τουρκικές φρεγάτες σπεύδουν προς την Τρίπολη. Ο ναύσταθμος Ακσάζ (τουρκικά: Aksaz Deniz Üssü) είναι βάση του τουρκικού Nαυτικού στη νοτιοανατολική ακτή του Αιγαίου Πελάγους στη Μαρμαρίδα, στα Μούγλα. Εκτός από τα στρατιωτικά κτίρια, η βάση στεγάζει στρατόπεδα και κοινόχρηστους χώρους που εκτείνονται σε έκταση 32 στρεμμάτων [1]. Έξι ελικόπτερα βρίσκονται επίσης στο Ακσάζ. Για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις μιας ισχυρής παρουσίας του tουρκικού Ναυτικού στη Μεσόγειο και το Αιγαίο, άρχισε εκτενής σχεδιασμός στα τέλη της δεκαετίας του 1960 για την αναζήτηση της θέσης μιας ναυτικής βάσης. Η επιλεγμένη περιοχή ήταν ο κόλπος Καράαγατς στο Ακσάζ, 13χλμ. ανατολικά της Μαρμαρίδας στην επαρχία Μούγλων. Ο τόπος αναφέρθηκε από τον Πίρι Ρέις στα οθωμανικά ιστορικά έγγραφα ως το καταλληλότερο φυσικό λιμάνι ικανό να φιλοξενήσει μεγάλο ναυτικό στόλο. Η κατασκευή της ναυτικής βάσης ξεκίνησε το 1983. Με την ολοκλήρωση της υποδομής το 1992, άρχισαν να κινούνται μονάδες και πλοία του Nαυτικού. Η βάση έφθασε στο τελικό της στάδιο το 2000. Η ναυτική βάση Ακσάζ είναι σήμερα μια σύγχρονη εγκατάσταση, η οποία προτιμάται και από ναυτικά άλλων χωρών για εφοδιαστική υποστήριξη. Στον ναύσταθμο Ακσάζ υπάρχει επίσης έδρα των υποθαλάσσιων ειδικών δυνάμεων άμυνας και επίθεσης (SAS – SAT). πηγή news247
***

~*** Αθλητική Ενημέρωση  :

~**  ΧΘΕΣ ,.... Δευτέρα 06/07/2020  :

*** ΑΕΛ  ΛΑΡΙΣΑ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ  0-0 .- ^
ΑΕΛ: Κρίστινσον, Μιλοσάβλιεβιτς, Τόρζε, Παπάζογλου, Μάρκοβιτς, Ζίζιτς, Σεσέροβιτς, Μπέρτος, Γκαζάλ (46’ Ηλιάδης), Φίλιπ (79’ Μούζεκ), Βινίσιους (59’ Πινακάς)
Στον πάγκο: Σουλούκος, Μιχαήλ, Λουφάκης
Πανιώνιος: Κότνικ, Ντομίνγκες, Σταυρόπουλος, Σαραμαντάς, Ρέντζας, Οικονομίδης (34’ Ευαγγέλου), Κόρμπος, Μαξίμοβιτς (81’ Παπαγεωργίου), Λυμπεράκης(61’ Άρτσε)
Στον πάγκο: Νίκας, Δούμτσιος, Γρίβας, Κιάκος, Μιλόγεβιτς, Σίντι


*** ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ - ΞΑΝΘΗ  0-0  .- ^
Οι συνθέσεις: Λαμία: Επασί, Βάντερσον, Σκόνδρας, Τζανετόπουλος, Βύντρα, Μπεχαράνο, Μπουλούλης (89’ Πλιάτσικας), Σάλιακας (58’ Βασιλόγιαννης), Καραμάνος (82’ Ασίγκμπα), Ρόμανιτς, Βλαχομήτρος
Ξάνθη: Αμπάντ, Μπαξεβανίδης, Λισγάρας, Καρασαλίδης (77’ Σόσα), Κασάδο, Ντε Αμορίμ, Στάρτζεον (63’ Ντουρίτσκοβιτς), Κοβάτσεβιτς (46’ Γκαργκαλατζίδης), Τερκί (88’ Φασίδης), Μουλέν, Φόσε (63’ Κάστρο)


*** ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ Αθηνών - ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ   2-2 .- ^                  {18΄ Γκάλο , 35΄Μουνιέ , 60΄πεν. Μανούσος , 62΄Κωνσταντόπουλος } .-
Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:
Ατρόμητος (Παντελίδης): Μανδάς - Γκάλο, Ρισβάνης, Γούτας, Κατράνης – Νάτσος (85’ Ούμπιδες), Μπουσουλάτσιτς – Ενσικουλού (67’ Βέλλιος), Ραμπέλο (85’ Γιακουμάκης), Ντε Πο – Μανούσος (79’ Ανδρούτσος)
Παναιτωλικός (Χάβος): Φερνάντεθ - Τζανακάκης, Κωνσταντόπουλος, Λιάβας, Κέβιν (26’ Παρράς) – Ντίας (66’ Τσιγγάρας), Ρόσα (78’ Άλβαρες), Ντάλσιο (66’ Ταχάρ), Μουνιέ - Ντουάρτε, Μπαΐροβιτς (78’ Αριγίμπι)


6η αγωνιστική
Σάββατο (11/7)
Ξάνθη - Αστέρας Τρίπολης (19:15)
Βόλος - Ατρόμητος (19:15)
Πανιώνιος - Παναιτωλικός (19:15)
Λαμία - ΑΕΛ (19:15)


7η αγωνιστική
Σάββατο (18/7)
ΑΕΛ - Ξάνθη (19:15)
Αστέρας Τρίπολης - Λαμία (19:15)
Ατρόμητος - Πανιώνιος (19:15)
Παναιτωλικός - Βόλος (19:15)

~** Λιβάγια: «Θα είναι αποτυχία αν δεν βγούμε δεύτεροι και δεν πάρουμε το Κύπελλο»…Λιβάγια: «Θα είναι αποτυχία αν δεν βγούμε δεύτεροι και δεν πάρουμε το Κύπελλο»...
Ο Μάρκο Λιβάγια έδωσε συνέντευξη στην Κροατία όπου μίλησε για την ΑΕΚ, αλλά και το μέλλον του…
Ο Λιβάγια σε συνέντευξη που παραχώρησε στην κροατική sportske novosti πριν από το νικηφόρο 4-1 επί του Άρη επισήμανε πως η ΑΕΚ πρέπει απαραιτήτως να τερματίσει δεύτερη και να κατακτήσει το Κύπελλο, ενώ για το μέλλον του επανέλαβε πως είναι χαρούμενος στην Αθήνα και στην Ένωση και πως μόνο μια πολύ μεγάλη πρόταση θα τον έβαζε σε διαδικασία να σκεφτεί να αποχωρήσει.
Αναλυτικά όσα είπε ο Λιβάγια: Για τη ρεβάνς με τον Άρη και τα δύο γκολ του που έστειλαν την ΑΕΚ στον τελικό: «Δεν αξίζαμε να χάσουμε γιατί ήμασταν πολύ καλύτεροι. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Στο τέλος, είχαμε την τύχη που μας συνόδευσε. Στο 96ο λεπτό, σημείωσα αυτό το γκολ, πήγαμε παράταση και αργότερα ήταν σαφές ότι ήμασταν πιο προετοιμασμένοι από αυτούς, οπότε ολοκληρώσαμε εύκολα τη δουλειά. Είμαι ικανοποιημένος, παίζω καλά για τρία χρόνια, έχω συνέχεια, το οποίο είναι το πιο σημαντικό πράγμα, είναι υπέροχο. Είναι σημαντικό για κάθε παίκτη όταν γνωρίζει την ατμόσφαιρα και τι λένε γι’ αυτόν». Αυτό σημαίνει ότι μένεις περισσότερο στην ΑΕΚ; «Έχω άλλο ένα χρόνο συμβόλαιο. Έχουμε πέντε παιχνίδια πλέι οφ και τον τελικό του Κυπέλλου μπροστά μας. Μετά τον κορονοϊό, όλα άλλαξαν, δεν ξέρω πότε θα ξεκινήσουν οι μεταγραφές, δεν αγχώνομαι. Είμαι χαρούμενος στην Αθήνα και την ΑΕΚ, η οικογένειά μου είναι εδώ, είμαστε όλοι ικανοποιημένοι. Μόνο μια… τεράστια προσφορά θα μπορούσε να με κάνει να σκεφτώ περισσότερα». Ο πιο σημαντικός στόχος σας είναι το Κύπελλο, όπου παίζετε τον τελικό στις 26 Ιουλίου με τον Ολυμπιακό ή το Champions League; «Έχουμε δύο στόχους, δεν ξεχωρίζουμε κάποιον. Όταν παίζεις σε ένα μεγάλο κλαμπ, σαν την ΑΕΚ, οι προσδοκίες είναι μεγάλες και θα πρέπει να πάρουμε το Κύπελλο και να βγούμε δεύτεροι στο πρωτάθλημα. Θα είναι αποτυχία αν δεν κάνουμε κάτι τέτοιο. Όλοι οι θαυμαστές στην Ελλάδα είναι «θερμοί», της ΑΕΚ είναι επίσης πολύ αφοσιωμένοι. Με έχουν αποδεχτεί από την πρώτη μέρα, με σέβονται, νιώθω ότι είμαι εδώ για δέκα χρόνια». Για την Εθνική Κροατίας: «Δεν ξέρω, αν ο προπονητής με παρακολουθεί πως παίζω στην Ελλάδα, ξέρει όμως τι μπορώ να κάνω. Θα ήμουν ευτυχής αν μπορούσα να βοηθήσω». Πόσο ικανοποιημένος είσαι με την καριέρα σου αυτή τη στιγμή; «Θα μπορούσε να είναι καλύτερη, αλλά και χειρότερη. Τι θα γινόταν αν είχα τραυματισμό; Παίζω και είμαι ικανοποιημένος. Για ορισμένα πράγματα νιώθω ένοχος, μερικά δεν μπορούσα να τα αντέξω, ωστόσο όλα πέρασαν. Αν ήμουν νεότερος σίγουρα δεν θα έκανα κάτι, αλλά δεν θέλω να επιστρέψω σε αυτό. Παίζω σε καλό επίπεδο, κέρδισα τον τίτλο με την ΑΕΚ. Ο καθένας έχει τον δικό του χαρακτήρα, δεν μπορούσα ποτέ να σιωπήσω. Στο ποδόσφαιρο, μερικές φορές δεν είναι καλό… το κάνετε λάθος». Για την καριέρα του και την πρόταση της ΣΠΑΛ; «Είχα μια προσφορά (σ.σ ΣΠΑΛ), αλλά είναι καλύτερο να παλεύεις για τον τίτλο παρά για τον υποβιβασμό ή τη μέση της βαθμολογίας. Δεν είμαι ένας τύπος που μπορεί να είναι αδιάφορος, δεν κοιτάζω τα στατιστικά μου, η ομάδα μου είναι πάντα πρώτη. Καθώς δεν ήταν ποτέ επιτακτικό για μένα να πετυχαίνω γκολ». Έχει αλλάξει κάτι στη ζωή σας στην Αθήνα; «Τίποτα ιδιαίτερο. Δεν ήμουν ποτέ λάτρης της νυχτερινής ζωής. Ούτε καν όταν ήμουν νεότερος. Δεν μου άρεσε αυτή η μουσική σε κλαμπ, techno και τα σχετικά». Πηγή:www.gazzetta.gr
~**   Στις έδρες των ομάδων οι επαναληπτικοί στη φάση των «16» του Champions League…
Στις έδρες των ομάδων οι επαναληπτικοί στη φάση των «16» του Champions League...~   Αν και η UEFA είχε προετοιμάσει τα γήπεδα των Πόρτο και Γκιμαράες στην Πορτογαλία, οι επαναληπτικοί που απομένουν για τη φάση των «16» των Champions League θα διεξαχθούν κανονικά σε Μάντσεστερ, Τορίνο, Μόναχο και Βαρκελώνη όπως αναφέρει η ισπανική εφημερίδα… 
Σύμφωνα με την AS, οι Μπαρτσελόνα, Σίτι και Γιουβέντους άσκησαν πίεση στην Ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική ομοσπονδία για να παίξουν κανονικά στα γήπεδά τους τις ρεβάνς για τη φάση του τουρνουά που δεν πρόλαβε να ολοκληρωθεί πριν από την έξαρση της πανδημίας.   Οι «μπλαουγκράνα» θα υπερασπιστούν στο «Καμπ Νόου» το 1-1 που πήραν στη Νάπολη, η Σίτι ήθελε το Etihad για αισθάνεται ασφάλεια μετά το εκπληκτικό 2-1 επί της Ρεάλ στη Μαδρίτη, ενώ η Γιουβέντους πρέπει να κάνει ανατροπή έχοντας ηττηθεί 1-0 από τη Λυών.
Η μοναδική άνετη ήταν η Μπάγερν Μονάχου που είχε πάρει το 3-0 από το Λονδίνο στο πρώτο ματς με την Τσέλσι. Παρά το γεγονός πως η UEFA ήθελε να μεταφέρει και τους επαναληπτικούς των «16» του Champions League στη Λισαβόνα, εκεί όπου θα γίνει το Final-8 σε μονά παιχνίδια δίχως κόσμο, έχοντας μάλιστα προετοιμάσει τα γήπεδα των Πόρτο και Γκιμαράες, φαίνεται πως την Παρασκευή θ’ ανακοινωθεί ότι οι ρεβάνς θα διεξαχθούν εκεί που είχαν προγραμματιστεί εξ αρχής. Πηγή:www.gazzetta.gr
~** ΣΟΚ! Θύμα ληστείας ο Φρανκ Ριμπερί…
ΣΟΚ! Θύμα ληστείας ο Φρανκ Ριμπερί...Άγνωστοι εισέβαλαν στο σπίτι του Φρανκ Ριμπερί, όσο αυτός αγωνιζόταν στο ματς της Φιορεντίνα με την Πάρμα…
Κατά τη διάρκεια του αγώνα Φιορεντίνα-Πάρμα, σύμφωνα με την La Repubblica , εισέβαλαν στο σπίτι του Φρανκ Ριμπερί και έφυγαν με πολλά αντικείμενα αξίας. 

Βέβαια, ασαφής παραμένει η συνολική αξία των κλοπιμαίων, ωστόσο Μέσα της Ιταλίας, μιλούν γα αντικείμενα μεγάλης αξίας, όπως κοσμήματα, ρολόγια και άλλα πολύτιμα είδη. Σα να μην έφτανε αυτό, ο Φρανκ Ριμπερί αποχώρησε με πρόβλημα στον αστράγαλο από την προπόνηση της Κυριακής (05/07). Πηγή:www.gazzetta.gr
~**

~* ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ   ΙΟΥΛΙΟΥ 2020
01.- Αρφαρά Μεσσηνίας  Η Εφημερίδα μας  Στο αγιάζι της Ενημέρωσης  Τετάρτη  01  ΙΟΥΛΙΟΥ  2020: https://dimmetoparfara.blogspot.com/2020/06/01-2020-1-1.html .-
02.-Αρφαρά Μεσσηνίας  Η Εφημερίδα μας Στο αγιάζι της Ενημέρωσης Πέμπτη 02 Ιουλίου  2020   https://snsstamoskal.blogspot.com/2020/07/02-2020-2-2.html  .-
03 .- Αρφαρά Μεσσηνίας Η Εφημερίδα μας  το αγιάζι της Ενημέρωσης  Παρασκευή 03 Ιουλίου  2020  : https://arfara-kalamata-greece.blogspot.com/2020/07/03-2020.html  .-
04.- .- Αρφαρά Μεσσηνίας  Η  Εφημερίδα μας  Στο αγιάζι  της Ενημέρωσης  Σάββατο  04 Ιουλίου  2020   : https://vlasisarfarablogspotcom.blogspot.com/2020/07/04-2020.html   .-
05.-  Αρφαρά  Μεσσηνίας  Η Εφημερίδα μας  Στο αγιάζι ης Ενημέρωσης  Κυριακή  05 Ιουλίου  2020: https://snsarfara-stamos-dynami.blogspot.com/2020/07/05-2020-5-5.html  ..  .- 
06- Αρφαρά Μεσσηνίας  Η Εφημερίδα μας  Στο αγιάζι της Ενημέρωσης  Δευτέρα  06 Ιουλίου 2020 : https://snsarfara.blogspot.com/2020/07/06-2020-04-07-2020-httpswww.html  .- 
07.-.- Αρφαρά Μεσσηνίας  Η Εφημερίδα μας Στο αγιάζι της Ενημέρωσης  Τρίτη  07 Ιουλίου  2020 : https://stamos-dynami.blogspot.com/2020/07/07-2020.html  .-
08.- 

~ *   ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2020  : 
16.- Αρφαρά Μεσσηνίας Η Εφημερίδα μας  Στο αγιάζι της Ενημέρωσης  Τρίτη 16  Ιουνίου  2020 :  https://arfara-messinias-stamos-2010.blogspot.com/2020/06/16-2020.html  .- 
17.- Αρφαρά Μεσσηνίας  Η Εφημερίδα μας  Στο αγιάζι της Ενημέρωσης  Τετάρτη 17 Ιουνίου  2020 : https://httpdimmetoparfarablogspotcom.blogspot.com/2020/06/17-2020.html  .-
17.- Αρφαρά Μεσσηνίας  Η Εφημερίδα μας  Στο αγιάζι της Ενημέρωσης  Τετάρτη 17 Ιουνίου  2020 : https://httpdimmetoparfarablogspotcom.blogspot.com/2020/06/17-2020.html  .-
18.- ΑΡΦΑΡΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Η Εφημερίδα μας  Στο αγιάζι της Ενημέρωσης Τετάρτη 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020  : https://vlasiosarfara.blogspot.com/2020/06/17-2020-17-17.html .-
19.- Αρφαρά Μεσσηνίας Η Εφημερίδα μας  Στο αγιάζι της Ενημέρωσης  Πέμπτη 18 Ιουνίου  2020 : https://arfara-messinias-stamos.blogspot.com/2020/06/18-2020.html  .- 
20.-ΥΓΕΙΑ για  ΟΛΟΥΣ μας Το  Α και  το  Ω ...! Πέμπτη 18 ΙΟΥΝΙΟΥ  2020  ,, : https://vlasiosarfara.blogspot.com/2020/06/blog-post.html .- 
21. - Αρφαρά Μεσσηνίας Η Εφημερίδα μας  Στο αγιάζι  της Ενημέρωσης   Παρασκευή  19 Ιουνίου 2020  : https://arfara-messinia-stamos.blogspot.com/2020/06/19-2020.html 
22.- Αρφαρά Μεσσηνίας Η Εφημερίδα μας  Στο αγιάζι  της Ενημέρωσης  Σάββατο  20 Ιουνίου 2020 : https://dimmetoparfara.blogspot.com/2020/06/20-2020.html  .-
23.-Αρφαρά Μεσσηνίας Η Εφημερίδα μας  Στο αγιάζι της Ενημέρωσης  Κυριακή   21 Ιουνίου  2020 : https://snsstamoskal.blogspot.com/2020/06/21-2020-21-21.html .- 
24.-  Αρφαρά Μεσσηνίας Η Εφημερίδα μας  Στο αγιάζι της Ενημέρωσης  Δευτέρα 22 Ιουνίου  2020:  https://arfara-kalamata-greece.blogspot.com/2020/06/22-2020-22-22.html .- 
25.-Αρφαρά Μεσσηνίας  Η Εφημερίδα μας  Στο αγιάζι της Ενημέρωσης  Τρίτη  23 Ιουνίου  2020  : https://vlasisarfarablogspotcom.blogspot.com/2020/06/23-2020.html .-
26.-.- Αρφαρά Μεσσηνίας Η Εφημερίδα μας  Στο αγιάζι της Ενημέρωσης  Τετάρτη  24   Ιουνίου 2020  : https://snsarfara-stamos-dynami.blogspot.com/2020/06/24-2020.html  .-27.-  Αρφαρά Μεσσηνίας Η  Εφημερίδα μας  Στο αγιάζι της Ενημέρωσης  Πέμπτη  25 Ιουνίου  2020: https://snsarfara.blogspot.com/2020/06/25-2020.html   .-  
28.-Αρφαρά Μεσσηνίας Η Εφημερίδα μας  Στο αγιάζι της Ενημέρωσης Παρασκευή 26 Ιουνίου  2020  : https://stamos-dynami.blogspot.com/2020/06/26-2020-26-26.html  .-
29.-Αρφαρά Μεσσηνίας Η Εφημερίδα μας  Στα αγιάζι της Ενημέρωσης  Σάββατο  27  Ιουνίου  2020  : https://arfara-messinias-stamos-2010.blogspot.com/2020/06/27-2020.html  .- 
30.-  Αρφαρά Μεσσηνίας   Η  Εφημερίδα μας  Στο αγιάζι της Ενημέρωσης Κυριακή 28 Ιουνίου 2020 : https://httpdimmetoparfarablogspotcom.blogspot.com/2020/06/28-2020.html  .-
31.- Αρφαρά Μεσσηνίας Η Εφημερίδα μας  Στο αγιάζι της Ενημέρωσης  Δευτέρα 29  Ιουνίου 2020: https://arfara-messinias-stamos.blogspot.com/2020/06/29-2020-28-06-2020-httpswww.html  .-
32.-Αρφαρά Μεσσηνίας Η Εφημερίδα μας  Στο αγιάζι της Ενημέρωσης  Τρίτη 30  Ιουνίου 2020  : https://arfara-messinia-stamos.blogspot.com/2020/06/30-2020.html  .-  

~   Ο ΝΕΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ για μένα ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ,...Ο ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ  !

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου